Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar

Filtrera information till konversationsanpassade, lättöverskådliga svar.

Skapa snabbt ett konversationslager över dina data

Skapa ett lager med konversationsbaserade frågor och svar över dina befintliga data med hjälp av frågor och svar, en funktion i Azure Cognitive Service för språk. Skapa en kunskapsbas genom att lägga till ostrukturerade dokument eller extrahera frågor och svar från ditt delvis strukturerade innehåll, som vanliga frågor och svar, handböcker och dokument. Få de bästa svaren från frågor och svar i din kunskapsbas helt automatiskt. Din kunskapsbas blir också smartare när den kontinuerligt lär sig av användarnas beteende.

Automatisk extrahering av frågor och svar från delvis strukturerat innehåll, som vanliga frågor och svar, produkthandböcker, riktlinjer, supportdokument och policyer

Kunskapsbas med förslag på alternativa frågor. Lägg till eller avvisa dem utifrån deras relevans

Komplexa konversationer med flera turer kan enkelt skapas, redigeras och tränas i nya Language Studio eller i REST API:er

Robotar kan skapas och publiceras utan programmeringskunskaper. Du laddar bara upp ett halvstrukturerat dokument eller en webbadress

Gör din chattrobot mer personlig med chit-chat

Gör din chattrobot mer konversationsbaserad genom att lägga till en förifylld datamängd för chit-chat. Välj en profil som är professionell, kvick, vänlig, omtänksam eller entusiastisk.

En användare som väljer en professionell chit-chat-profil

Stöd formaterade data och hantera innehåll dynamiskt

Lägg till omfattande innehåll i kunskapsbasen med en inbyggd RTF-redigerare. Använd alla funktioner i Markdown för att skriva svar direkt eller ladda upp en kunskapsbas med fullt formaterat innehåll.

Skala efter dina affärs- och efterlevnadsbehov

Frågor och svar är en värdbaserad modell. Välj produktnivåer enligt dina storleks- och dataflödesbehov. Du kan känna dig trygg i vetskapen om att alla komponenter ligger inom Azure-kompatibilitetsgränsen.

Utnyttja både anpassade och inbyggda funktioner

Använd anpassade frågor och svar för att redigera information som extraherats från källinnehållet, definiera synonymer och metadata, acceptera frågeförslag med mera. Använd fördefinierade frågor och svar för att extrahera relevanta svar från ett visst textavsnitt utan att behöva skapa kunskapsbaser eller hantera ytterligare lagring.

Främja appinnovation med hjälp av AI-tjänster i molnet

Lär dig fem sätt din organisation kan komma igång med AI för att snabbt få ut mer värde av funktionerna.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

  • Microsoft investerar över 1 miljard USD varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3 500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Se hela listan.

Skapa en kunskapsbas

Lägg enkelt till befintliga datakällor när du skapar en kunskapsbas från sidor med vanliga frågor, produkthandböcker och andra halvstrukturerade eller ostrukturerade dokument.

Grundläggande information som namn, beskrivning och källspråk som samlas in för ett nytt projekt med hjälp av frågor och svar

Testa och distribuera en kunskapsbas

Testa din kunskapsbas via ett förbättrat chattgränssnitt och iterera sedan för att förbättra precisionen i svaren. Efter grundlig testning kan du deploy din kunskapsbas och göra den tillgänglig i ett klientprogram som en slutpunkt med frågor och svar.
En chattbot som testas baserat på dess svar på uppmaningen "Jag är utmattad

Skapa en robot

När du har publicerat en kunskapsbas kan du skapa en konversationsrobot och sätta igång.

En konversationsrobot som distribueras

Skapa en feedback-loop

Använd aktiv inlärning för att förbättra kunskapsbasens kvalitet. Generera alternativa frågor utifrån användarnas inlämnade uppgifter. Granska förslagen och lägg till eller avvisa dem utifrån deras relevans.

Förslag för en robot som granskas och läggs till
Tillbaka till flikar

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Se hur betrodda företag använder frågor och svar, som är en funktion i språktjänsten

Spanskt telekomföretag skapar digital assistent

"Med hjälp av Bot Service och Cognitive Services, till exempel språkförståelse och Azure QnA Maker API, blev det enkelt för våra utvecklare att snabbt ge våra kunder en avancerad, konversationsbaserad upplevelse."

Antonio Guzman, chef för innovation, Aura, Telefonica

Telefonica

Försäkringskunder interagerar med en AI-chattrobot

"Genom att använda Azure Bot Service och Cognitive Services, till exempel språkförståelse och QnA Maker, har vi kunnat fortsätta vår egen progressiva resa mot digital innovation, och göra det på ett smidigt, snabbt och kostnadseffektivt sätt."

Matt White Marketing Manager, Personal Lines Acquisition Experience, Progressive Insurance

Progressive
Tillbaka till flikar

Dokumentation och resurser

Utforska kodexempel

Anpassningsresurser

Vanliga frågor om funktionen frågor och svar

  • Frågor och svar introducerar flera nya funktioner, som förbättrad relevans med hjälp av en rankningsberäknare för djupinlärning, stöd för ostrukturerade dokument som datakälla, möjlighet att generera exakta svar och komplett regionsstöd.

  • Om du tar bort något i frågor och svar är borttagningen permanent. Detta omfattar bland annat frågepar, filer, webbadresser, kunskapsbaser och Azure-resurser. Se till att exportera kunskapsbasen innan du tar bort någon del av den.

  • Följ anvisningarna i dokumentationen och skapa en robot med frågor och svar.

  • Frågor och svar har stöd för flera språk. Du kan skapa kunskapsbaser på flera språk i en och samma språkresurs.

Börja skapa med Cognitive Services

Prova frågor och svar kostnadsfritt

Chatta med en säljare