Batch Priser

Schemaläggning av jobb och beräkningshantering i molnet

Med Azure Batch får du funktioner för schemaläggning av jobb och klusterhantering så att program och algoritmer kan köras parallellt i full skala.

Batch kostar ingenting i sig, du betalar för de beräkningsresurser och andra resurser som förbrukas när du kör dina batchjobb. Du kan till exempel använda Batch med Cloud Services, virtuella Linux-datorer och virtuella Windows-datorer. Standardpriser för beräkningar gäller enligt nedan. Dessutom kan virtuella datorer med låg prioritet användas i Batch.

Virtuella datorer med låg prioritet i Batch (förhandsversion)

Virtuella datorer med låg prioritet kan fås mycket billigare än normala virtuella datorer, vilket kan sänka kostnaden för vissa arbetsbelastningar eller göra att du kan få mer gjort i större skala till samma kostnad. Virtuella datorer med låg prioritet har däremot andra egenskaper och passar bara för vissa typer av program och arbetsbelastningar. Virtuella datorer med låg prioritet allokeras ur överbliven kapacitet, så tillgängligheten kan variera. Ibland kanske det inte finns några virtuella datorer att allokera, och allokerade virtuella datorer kan ibland återtas av allokeringar med högre prioritet. Det här innebär att SLA:t om tillgänglighet för normala virtuella datorer inte gäller för virtuella datorer med låg prioritet.

Om du har program där avbrott inte är kritiska kan du sänka beräkningskostnaderna betydligt genom att använda virtuella datorer med låg prioritet. Lämpliga arbetsbelastningar kan vara batchbearbetning och HPC-jobb där arbetet är indelat i många asynkrona uppgifter. Om en virtuell dator återtas kan uppgiften avbrytas och köras igen senare, och det kan även ta längre tid att utföra jobbet om kapaciteten sjunker. Virtuella datorer med låg prioritet är inledningsvis bara tillgängliga via Azure Batch, som har funktioner för schemaläggning av jobb och resurshantering för batchbearbetade arbetsbelastningar. Azure Batch-pooler kan innehålla både normala virtuella datorer och virtuella datorer med låg prioritet. Om en virtuell dator med låg prioritet återtas placeras eventuella avbrutna åtgärder i kö, och poolen försöker sedan ersätta den förlorade kapaciteten automatiskt.

Priserna för virtuella datorer med låg prioritet gäller för förhandsversionen. Priserna kan ändras när tjänsten görs tillgänglig offentligt.


A0-4 – Basic

A Basic är ett prisvärt alternativ för utvecklingsarbetsbelastning, testservrar, kompileringsservrar, kodlagringsplatser, webbplatser med låg trafiknivå och webbprogram, mikrotjänster, tidiga produktexperiment och små databaser.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 Pris Pris för låg prioritet
A0 1 0,75 GiB 20 GB $- Gäller inte
A1 1 1,75 GiB 40 GB $- Gäller inte
A2 2 3,50 GiB 60 GB $- Gäller inte
A3 4 7,00 GiB 120 GB $- Gäller inte
A4 8 14,00 GiB 240 GB $- Gäller inte

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

Av2 Standard

Av2 Standard är den senaste generationen virtuella datorer i A-serien med liknande CPU-prestanda och snabbare disk. Dessa virtuella datorer är lämpliga för utvecklingsarbetsbelastning, kompileringsservrar, kodlagringsplatser, webbplatser med låg trafik och webbapplikationer, mikrotjänster, tidiga produktexperiment och små databaser. I likhet med den tidigare A Standard-generationen kommer virtuella Av2-datorer att omfatta belastningsutjämning och autoskalning utan extra kostnad.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 Pris Pris för låg prioritet
A1 v2 1 2,00 GiB 10 GB $- $-
A2 v2 2 4,00 GiB 20 GB $- $-
A4 v2 4 8,00 GiB 40 GB $- $-
A8 v2 8 16,00 GiB 80 GB $- $-
A2m v2 2 16,00 GiB 20 GB $- $-
A4m v2 4 32,00 GiB 40 GB $- $-
A8m v2 8 64,00 GiB 80 GB $- $-

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

D2-5 – v2-kampanj – tidsbegränsad

Under en tidsbegränsad period erbjuder vi våra D2-5 v2-instanser till ett specialpris baserat på vår kommande övergång till processorer med hypertråd. Läs mer om flytten till processorer med hypertrådar och det här tidsbegränsade erbjudandet på vår blogg.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 Pris Pris för låg prioritet
D2 v2-kampanj 2 7,00 GiB 100 GB $- Gäller inte
D3 v2-kampanj 4 14,00 GiB 200 GB $- Gäller inte
D4 v2-kampanj 8 28,00 GiB 400 GB $- Gäller inte
D5 v2-kampanj 16 56,00 GiB 800 GB $- Gäller inte

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

D1-5 – v2 – Senaste generationen

Instanserna i D1-5 v2 är den senaste generationen för generella instanser. Instanser i D1–5 v2 är baserade på 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell)-processorer och kan gå upp till 3,1 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Instanser i D1–5 v2 ger en kraftfull kombination av processor, minne och lokal disk för de flesta produktionsprogrammen.

Permanenta lagringsdiskar faktureras separat från virtuella datorer. Om du vill använda Premium Storage-diskar använder du varianten Dsv2 för virtuella datorer. Pris- och debiteringsmätare för Dsv2-storlekar är samma som för Dv2-serien. Priser för diskar finns här.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 Pris Pris för låg prioritet
D1 v2 1 3,50 GiB 50 GB $- $-
D2 v2 2 7,00 GiB 100 GB $- $-
D3 v2 4 14,00 GiB 200 GB $- $-
D4 v2 8 28,00 GiB 400 GB $- $-
D5 v2 16 56,00 GiB 800 GB $- $-

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

D2-64–v3 Latest Generation

D2-64 v3 instances are the latest generation of General Purpose Instances. D2-64 v3 instances are based on the 2.3 GHz Intel XEON ® E5-2673 v4 (Broadwell) processor and can achieve 3.5GHz with Intel Turbo Boost Technology 2.0. D2-64 v3 instances offer the combination of CPU, memory, and local disk for most production workloads.

Persistent storage disks are billed separately from virtual machines. To use premium storage disks, use the variant “Dsv3” virtual machines. The pricing and billing meters for Dsv3 sizes are the same as Dv3-series. Pricing for disks is available here.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 Pris Pris för låg prioritet
D2 v3 2 8,00 GiB 16 GB $- Gäller inte
D4 v3 4 16,00 GiB 32 GB $- Gäller inte
D8 v3 8 32,00 GiB 64 GB $- Gäller inte
D16 v3 16 64,00 GiB 128 GB $- Gäller inte
D32 v3 32 128,00 GiB 256 GB $- Gäller inte
D64 v3 64 256,00 GiB 512 GB $- Gäller inte

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

D1-4 – v1

Instanser i D1–4 ger en kraftfull kombination av processor, minne och lokal disk för de flesta produktionsprogrammen. För beständig lagring använder du virtuella datorer av typen Ds istället och köper Premium Storage separat. Pris- och debiteringsmätare för Ds-storlekar är samma som D-serien.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 Pris Pris för låg prioritet
D1 1 3,50 GiB 50 GB $- $-
D2 2 7,00 GiB 100 GB $- $-
D3 4 14,00 GiB 200 GB $- $-
D4 8 28,00 GiB 400 GB $- $-

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

A0-7 – Standard

A Standard har stöd för program som kräver belastningsutjämning och automatisk skalning. Dessa virtuella datorer är lämpliga för utvecklingsarbetsbelastning, kompileringsservrar, kodlagringsplatser, webbplatser med låg trafik och webbapplikationer, mikrotjänster, tidiga produktexperiment och små databaser.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 Pris Pris för låg prioritet
A0 1 0,75 GiB 20 GB $- Gäller inte
A1 1 1,75 GiB 70 GB $- $-
A2 2 3,50 GiB 135 GB $- $-
A3 4 7,00 GiB 285 GB $- $-
A4 8 14,00 GiB 605 GB $- $-
A5 2 14,00 GiB 135 GB $- $-
A6 4 28,00 GiB 285 GB $- $-
A7 8 56,00 GiB 605 GB $- $-

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

F-serien

De virtuella datorerna i F-serien har 2 GiB RAM och 16 GB lokal SSD (solid state drive) per CPU-kärna, och är optimerade för beräkningsintensiva arbetsbelastningar. F-serien bygger på 2,4 GHz-processorn Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell), som kan uppnå klockhastigheter på så mycket som 3,2 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Dessa virtuella datorer är lämpliga för scenarier som batchbearbetning, webbservrar, analys och spel.

För beständig lagring använder du virtuella datorer av typen Fs istället och köper Premium Storage separat. Pris- och debiteringsmätare för Fs-storlekar är samma som för F-serien.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 Pris Pris för låg prioritet
F1 1 2,00 GiB 16 GB $- $-
F2 2 4,00 GiB 32 GB $- $-
F4 4 8,00 GiB 64 GB $- $-
F8 8 16,00 GiB 128 GB $- $-
F16 16 32,00 GiB 256 GB $- $-

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

D11-14 – v2-kampanj – tidsbegränsad

Under en tidsbegränsad period erbjuder vi våra D11-14 v2-instanser till ett specialpris baserat på vår kommande övergång till processorer med hypertråd. Läs mer om flytten till processorer med hypertrådar och det här tidsbegränsade erbjudandet på vår blogg.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 Pris Pris för låg prioritet
D11 v2-kampanj 2 14,00 GiB 100 GB $- Gäller inte
D12 v2-kampanj 4 28,00 GiB 200 GB $- Gäller inte
D13 v2-kampanj 8 56,00 GiB 400 GB $- Gäller inte
D14 v2-kampanj 16 112,00 GiB 800 GB $- Gäller inte

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

D11-15 – v2

Instanserna i D11–15 v2 är baserade på 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell)-processorer och kan gå upp till 3,1 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. D11–15 v2 är idealiska för minnesintensiva företagsprogram. Instansen i D15 v2 är isolerad till maskinvara som är dedikerad till en enda kund.

För beständig lagring använder du virtuella datorer av typen Dsv2 istället och köper Premium Storage separat. Pris- och debiteringsmätare för Dsv2-storlekar är samma som för Dv2-serien.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 Pris Pris för låg prioritet
D11 v2 2 14,00 GiB 100 GB $- $-
D12 v2 4 28,00 GiB 200 GB $- $-
D13 v2 8 56,00 GiB 400 GB $- $-
D14 v2 16 112,00 GiB 800 GB $- $-
D15 v2 20 140,00 GiB 1 000 GB $- $-

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

D11-14 – v1

Instanser i D11–14 är idealiska för minnesintensiva företagsprogram. För beständig lagring använder du virtuella datorer av typen Ds istället och köper Premium Storage separat. Pris- och debiteringsmätare för Ds-storlekar är samma som D-serien.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 Pris Pris för låg prioritet
D11 2 14,00 GiB 100 GB $- $-
D12 4 28,00 GiB 200 GB $- $-
D13 8 56,00 GiB 400 GB $- $-
D14 16 112,00 GiB 800 GB $- $-

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

E2-64–v3 Latest Generation

E2-64 v3 instances are the latest generation of Memory Optimized Instances. E2-64 v3 instances are based on the 2.3 GHz Intel XEON ® E5-2673 v4 (Broadwell) processor and can achieve 3.5GHz with Intel Turbo Boost Technology 2.0. E2-64 v3 instances are ideal for memory-intensive enterprise applications.

Persistent storage disks are billed separately from virtual machines. To use premium storage disks, use the variant “Esv3” virtual machines. The pricing and billing meters for Esv3 sizes are the same as Ev3-series. Pricing for disks is available here.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 Pris Pris för låg prioritet
E2 v3 2 16,00 GiB 32 GB $- Gäller inte
E4 v3 4 32,00 GiB 64 GB $- Gäller inte
E8 v3 8 64,00 GiB 128 GB $- Gäller inte
E16 v3 16 128,00 GiB 256 GB $- Gäller inte
E32 v3 32 256,00 GiB 512 GB $- Gäller inte
E64 v3 64 432,00 GiB 864 GB $- Gäller inte

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

G-serien

Virtuella datorer i G-serien använder Intel® Xeon®-processorer i E5 v3-serien och ger oöverträffade prestanda för databearbetning för hantering av stora databasbelastningar, särskilt SAP HANA, SQL Server, Hadoop, DataZen och Hortonworks. G5-instansen är isolerad till maskinvara som är dedikerad till en enda kund.

SAP HANA på Azure (stora instanser) erbjuder specialbyggd SAP-certifierad maskinvara för att distribuera större produktionsmiljöer för SAP-arbetsbelastningar (OLTP och OLAP). Det är ett alternativ om du vill att köra SAP HANA-produktionsmiljöer som kräver noder som är större än 0,5 TB. Mer information finns här.

För beständig lagring använder du virtuella datorer av typen GS istället och köper Premium Storage separat. Pris- och debiteringsmätare för GS-storlekar är samma som för G-serien.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 Pris Pris för låg prioritet
G1 2 28,00 GiB 384 GB $- $-
G2 4 56,00 GiB 768 GB $- $-
G3 8 112,00 GiB 1 536 GB $- $-
G4 16 224,00 GiB 3 072 GB $- $-
G5 32 448,00 GiB 6 144 GB $- $-

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

M-serien

Virtuella datorer i M-serien har en processor av typen Intel® Xeon® E7-8890 v3 2.5GHz (Haswell). M-serien tillhandahåller upp till 128 kärnor och 2,0 TiB minne för oöverträffade beräkningsprestanda som ger stöd för stora minnesinterna arbetsbelastningar.

Alla storlekar för virtuella datorer i M-serien kan använda beständiga Standard- och Premium-diskar. Pris- och debiteringsmätarna för Ms-storlekar är samma som för M-serien.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 Pris Pris för låg prioritet
M64MS 64 1 750,00 GiB 2 000 GB $- Gäller inte
M128S 128 2 000,00 GiB 4 000 GB $- Gäller inte

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

NC-serien

Virtuella datorer i N-serien är idealiska för beräknings- och grafikintensiva arbetsbelastningar som underlättar kundernas innovationsarbete via scenarier som avancerad fjärrvisualisering, djupinlärning och förutsägelseanalyser. Virtuella datorer i N-serien innehåller den accelererade NVIDIA Tesla-plattformen och NVIDIA GRID 2.0-tekniken, vilket ger det mest avancerade grafikstödet i molnet idag. Dessutom erbjuder N-serien en NC24r-konfiguration med låg fördröjning och stora dataflöden, som är anpassat för tätt sammansatta parallella beräkningsarbetsbelastningar.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 GPU Pris Pris för låg prioritet
NC6 6 56,00 GiB 340 GB 1X K80 $- $-
NC12 12 112,00 GiB 680 GB 2X K80 $- $-
NC24 24 224,00 GiB 1 440 GB 4X K80 $- $-
NC24r 24 224,00 GiB 1 440 GB 4X K80 $- $-

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

NV-serien

Virtuella datorer i N-serien är idealiska för beräknings- och grafikintensiva arbetsbelastningar som underlättar kundernas innovationsarbete via scenarier som avancerad fjärrvisualisering, djupinlärning och förutsägelseanalyser. Virtuella datorer i N-serien innehåller den accelererade NVIDIA Tesla-plattformen och NVIDIA GRID 2.0-tekniken, vilket ger det mest avancerade grafikstödet i molnet idag.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 GPU Pris Pris för låg prioritet
NV6 6 56,00 GiB 340 GB 1X M60 $- $-
NV12 12 112,00 GiB 680 GB 2X M60 $- $-
NV24 24 224,00 GiB 1 440 GB 4X M60 $- $-

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

H-serien

H-serien är en ny serie som är speciellt utformad för att hantera arbetsbelastningar med databehandling med höga prestanda som finansiell riskmodellering, seismisk simulering och simulering av behållare, molekylär modellering och genforskning. Den baseras på Intel Xeon E5-2667 v3 Haswell 3.2 GHz (3.6 GHz med turbo) med DDR 4-minne. Turbo är alltid på för instanser i H-serien. Två av konfigurationerna i H-serien (H16r, H16mr) har också en andra låg fördröjning och stora dataflöden (RDMA) och är anpassade för tätt sammansatta parallella arbetsbelastningar som MPI-program.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 Pris Pris för låg prioritet
H8 8 56,00 GiB 1 000 GB $- $-
H16 16 112,00 GiB 2 000 GB $- $-
H8m 8 112,00 GiB 1 000 GB $- $-
H16m 16 224,00 GiB 2 000 GB $- $-
H16mr 16 224,00 GiB 2 000 GB $- $-
H16r 16 112,00 GiB 2 000 GB $- $-

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

A8–11

Instanser i A8–11 använder Intel® Xeon® E5-processorer, som är perfekta för högpresterande kluster, modellering och simuleringar, videokodning och andra beräkningsintensiva eller nätverksintensiva scenarier. Det finns även andra VM-konfigurationer (A8, A9) med låg fördröjning och stora dataflöden (RDMA), som är anpassade för MPI-program (Message Passing Interface) och andra nätverksintensiva scenarier.

Mer information

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar 1 Pris Pris för låg prioritet
A8 8 56,00 GiB 382 GB $- $-
A9 16 112,00 GiB 382 GB $- $-
A10 8 56,00 GiB 382 GB $- $-
A11 16 112,00 GiB 382 GB $- $-

1 Lagringsvärden för diskstorlekar använder den äldre märkningen "GB". Men de beräknas faktiskt i gibibyte, och alla värden bör läsas som "X GiB"

2 Gäller Windows Server-licenser med Software Assurance. Läs mer om Azure Hybrid Use Benefit.

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration
  • Flexibla supportavtal från $29.0/månad. Hitta en prenumeration
  • SLA: Vi garanterar att vi minst 99,9 % av tiden kommer att framgångsrikt bearbeta begäranden för att utföra åtgärder mot Batch-konton.

Resurser

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Produktinformation

Lär dig mer om Batch

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu