Hoppa över navigering

Batch priser

Schemaläggning av jobb och beräkningshantering i molnet

Med Azure Batch får du funktioner för schemaläggning av jobb och klusterhantering så att program och algoritmer kan köras parallellt i full skala.

Batch kostar ingenting i sig, du betalar för de beräkningsresurser och andra resurser som förbrukas när du kör dina batch-jobb samt för kostnader för programvarulicenser. Du kan till exempel använda Batch med Cloud Services, virtuella Linux-datorer och virtuella Windows-datorer. Standardavgifterna för beräkning gäller och visas nedan. Även kostnader för programvarulicenser för batch-grafik och rendering visas nedan. Dessutom kan du använda virtuella datorer med låg prioritet med Batch. Reserverade instanser för virtuella datorer är tillgängliga när du använder Azure Batch Service i programläget för användarprenumerationspooler.

Virtuella datorer med låg prioritet i Batch

Virtuella datorer med låg prioritet kan fås mycket billigare än normala virtuella datorer, vilket kan sänka kostnaden för vissa arbetsbelastningar eller göra att du kan få mer gjort i större skala till samma kostnad. Virtuella datorer med låg prioritet har däremot andra egenskaper och passar bara för vissa typer av program och arbetsbelastningar. Virtuella datorer med låg prioritet allokeras ur överbliven kapacitet, så tillgängligheten kan variera. Ibland kanske det inte finns några virtuella datorer att allokera, och allokerade virtuella datorer kan ibland återtas av allokeringar med högre prioritet. Det här innebär att SLA:t om tillgänglighet för normala virtuella datorer inte gäller för virtuella datorer med låg prioritet.

Om du har program där avbrott inte är kritiska kan du sänka beräkningskostnaderna betydligt genom att använda virtuella datorer med låg prioritet. Lämpliga arbetsbelastningar kan vara batchbearbetning och HPC-jobb där arbetet är indelat i många asynkrona uppgifter. Om en virtuell dator återtas kan uppgiften avbrytas och köras igen senare, och det kan även ta längre tid att utföra jobbet om kapaciteten sjunker. Virtuella datorer med låg prioritet är inledningsvis bara tillgängliga via Azure Batch, som har funktioner för schemaläggning av jobb och resurshantering för batchbearbetade arbetsbelastningar. Azure Batch-pooler kan innehålla virtuella datorer med både normal och låg prioritet. Om en virtuell dator med låg prioritet återtas placeras eventuella avbrutna åtgärder i kö, och poolen försöker sedan ersätta den förlorade kapaciteten automatiskt.

Virtuella datorer faktureras per sekund som avrundas ned till sista använda minut.


Generellt syfte

Balanserat förhållande mellan processor och minne. Utmärkt för tester och utveckling, små till mellanstora databaser och webbservrar med låg till medelhög trafik.

Av2 Standard

Av2 Standard är den senaste generationen virtuella datorer i A-serien med liknande CPU-prestanda och snabbare disk. Dessa virtuella datorer är lämpliga för utvecklingsarbetsbelastning, kompileringsservrar, kodlagringsplatser, webbplatser med låg trafik och webbapplikationer, mikrotjänster, tidiga produktexperiment och små databaser. I likhet med den tidigare A Standard-generationen kommer virtuella Av2-datorer att omfatta belastningsutjämning och autoskalning utan extra kostnad.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
A1 v2 1 2,00 GiB 10 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A2 v2 2 4,00 GiB 20 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A4 v2 4 8,00 GiB 40 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A8 v2 8 16,00 GiB 80 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A2m v2 2 16,00 GiB 20 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A4m v2 4 32,00 GiB 40 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A8m v2 8 64,00 GiB 80 GiB $- $- – – Tom – – Tom

Reserved Virtual Machine Instances är inte tillgängligt för Av2-serien.

D2-64 v3 – den senaste generationen

D2-64 v3-instanserna är den senaste generationen instanser med hypertrådar för generell användning. D2-64 v3-instanserna baseras på 2,3 GHz Intel XEON ® E5-2673 v4-processorn (Broadwell) och kan uppnå 3,5 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. D2-64 v3-instanserna erbjuder en utmärkt kombination av processor, minne och lokala diskar för de flesta produktionsarbetsbelastningar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
D2 v3 2 8,00 GiB 50 GiB $- $- $- $-
D4 v3 4 16,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D8 v3 8 32,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D16 v3 16 64,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-
D32 v3 32 128,00 GiB 800 GiB $- $- $- $-
D64 v3 64 256,00 GiB 1 600 GiB $- $- $- $-

D1-5 v2

Instanser i D1–5 v2 är baserade på 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell)-processorer och kan gå upp till 3,1 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Instanser i D1–5 v2 ger en kraftfull kombination av processor, minne och lokal disk för de flesta produktionsprogrammen.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
D1 v2 1 3,50 GiB 50 GiB $- $- $- $-
D2 v2 2 7,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D3 v2 4 14,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D4 v2 8 28,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-
D5 v2 16 56,00 GiB 800 GiB $- $- $- $-

D1-4 – v1

Instanser i D1–4 ger en kraftfull kombination av processor, minne och lokal disk för de flesta produktionsprogrammen. För beständig lagring använder du virtuella datorer av typen Ds istället och köper Premium Storage separat. Pris- och debiteringsmätare för Ds-storlekar är samma som D-serien.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
D1 1 3,50 GiB 50 GiB $- $- $- $-
D2 2 7,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D3 4 14,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D4 8 28,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-

A0-7 – Standard

A Standard har stöd för program som kräver belastningsutjämning och automatisk skalning. Dessa virtuella datorer är lämpliga för utvecklingsarbetsbelastning, kompileringsservrar, kodlagringsplatser, webbplatser med låg trafik och webbapplikationer, mikrotjänster, tidiga produktexperiment och små databaser.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
A1 1 1,75 GiB 70 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A2 2 3,50 GiB 135 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A3 4 7,00 GiB 285 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A4 8 14,00 GiB 605 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A5 2 14,00 GiB 135 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A6 4 28,00 GiB 285 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A7 8 56,00 GiB 605 GiB $- $- – – Tom – – Tom

Reserved Virtual Machine Instances är inte tillgängligt för A-serien.

Beräkningsoptimerad

Högt förhållande mellan processor och minne. Bra för webbservrar med medelhög trafik, nätverkstillämpningar, batchprocesser och programservrar.

Fsv2-serien

De virtuella datorerna i Fsv2-serien har stöd för 2 GiB RAM och 8 GB lokal tillfällig lagring (SSD) per vCPU, och de är optimerade för beräkningsintensiva arbetsbelastningar. F-serien bygger på 2,7 GHz-processorn Intel Xeon® Platinum 8168 (SkyLake) med hypertrådar, som kan uppnå klockhastigheter på så mycket som 3,7 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Dessa virtuella datorer är lämpliga för scenarier som batchbearbetning, webbservrar, analys och spel.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
F2s v2 2 4,00 GiB 16 GiB $- $- $- $-
F4s v2 4 8,00 GiB 32 GiB $- $- $- $-
F8s v2 8 16,00 GiB 64 GiB $- $- $- $-
F16s v2 16 32,00 GiB 128 GiB $- $- $- $-
F32s v2 32 64,00 GiB 256 GiB $- $- $- $-
F64s v2 64 128,00 GiB 512 GiB $- $- $- $-
F72s v2 72 144,00 GiB 576 GiB $- $- $- $-

F-serien

De virtuella datorerna i F-serien har stöd för 2 GiB RAM och 16 GB lokal SSD (solid state drive) per CPU-kärna, och är optimerade för beräkningsintensiva arbetsbelastningar. F-serien bygger på 2,4 GHz-processorn Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell), som kan uppnå klockhastigheter på så mycket som 3,2 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Dessa virtuella datorer är lämpliga för scenarier som batchbearbetning, webbservrar, analys och spel.

För beständig lagring använder du virtuella datorer av typen Fs istället och köper Premium Storage separat. Pris- och debiteringsmätare för Fs-storlekar är samma som för F-serien.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
F1 1 2,00 GiB 16 GiB $- $- $- $-
F2 2 4,00 GiB 32 GiB $- $- $- $-
F4 4 8,00 GiB 64 GiB $- $- $- $-
F8 8 16,00 GiB 128 GiB $- $- $- $-
F16 16 32,00 GiB 256 GiB $- $- $- $-

Minnesoptimerad

Högt förhållande mellan minne och kärna. Utmärkt för relationsdatabasservrar, mellanstora till stora cacheminnen och minnesinterna analyser.

E2-64 v3 – den senaste generationen

E2-64 v3-instanserna är den senaste generationen minnesoptimerade instanser med hypertrådar. E2-64 v3-instanserna baseras på 2,3 GHz Intel XEON® E5-2673 v4-processorn (Broadwell) och kan gå upp till 3,5 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. E2-64 v3-instanserna är idealiska för minnesintensiva företagsprogram.

Permanenta lagringsdiskar faktureras separat från virtuella datorer. Om du vill använda Premium Storage-diskar använder du varianten Esv3 för virtuella datorer. Pris- och debiteringsmätarna för Esv3-storlekar är samma som för Ev3-serien. Se prissättning för diskar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
E2 v3 2 16,00 GiB 50 GiB $- $- $- $-
E4 v3 4 32,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
E8 v3 8 64,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
E16 v3 16 128,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-
E20 v3 20 160,00 GiB 500 GiB $- $- Inte tillgänglig Inte tillgänglig
E32 v3 32 256,00 GiB 800 GiB $- $- $- $-
E64i v3 1 64 432,00 GiB 1 600 GiB $- $- $- Inte tillgänglig
E64 v3 64 432,00 GiB 1 600 GiB $- $- $- $-
1 Azure Compute ger VM-storlekar som isoleras till en specifik maskinvarutyp och dedikerad till en enda kund. Dessa VM-storlekar passar bäst för arbetsbelastningar som kräver en hög grad av isolering från andra kunder för arbetsbelastningar som innehåller element som efterlevnad och regelkrav.

E2s-64s v3 – senaste generationen

ESv3-seriens storlekar bygger på 2,3 GHz-processorn Intel XEON ® E5-2673 v4 (Broadwell) och kan gå upp till 3,5 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0 och använder Premium-lagring. Ev3-serieinstanserna är idealiska för minnesintensiva företagsprogram.

Permanenta lagringsdiskar faktureras separat från virtuella datorer. Om du vill använda Premium Storage-diskar använder du varianten Esv3 för virtuella datorer. Pris- och debiteringsmätarna för Esv3-storlekar är samma som för Ev3-serien. Se prissättningen för diskar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
E2s v3 2 16,00 GiB 32 GiB $- $- $- $-
E4s v3 4 32,00 GiB 64 GiB $- $- $- $-
E8s v3 8 64,00 GiB 128 GiB $- $- $- $-
E16s v3 16 128,00 GiB 256 GiB $- $- $- $-
E20s v3 20 160,00 GiB 320 GiB $- $- Inte tillgänglig Inte tillgänglig
E32s v3 32 256,00 GiB 512 GiB $- $- $- $-
E64i v3 1 64 432,00 GiB 864 GiB $- $- $- Inte tillgänglig
E64s v3 64 432,00 GiB 864 GiB $- $- $- $-
1 Azure Compute ger VM-storlekar som isoleras till en specifik maskinvarutyp och dedikerad till en enda kund. Dessa VM-storlekar passar bäst för arbetsbelastningar som kräver en hög grad av isolering från andra kunder för arbetsbelastningar som innehåller element som efterlevnad och regelkrav.

D11–15 v2

Instanserna i D11–15 v2 är baserade på 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell)-processorer och kan gå upp till 3,1 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. D11–15 v2 är idealiska för minnesintensiva företagsprogram. Instansen i D15 v2 är isolerad till maskinvara som är dedikerad till en enda kund.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
D11 v2 2 14,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D12 v2 4 28,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D13 v2 8 56,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-
D14 v2 16 112,00 GiB 800 GiB $- $- $- $-
D15 v2 20 140,00 GiB 1 000 GiB $- $- $- $-

D11-14 – v1

Instanser i D11–14 är idealiska för minnesintensiva företagsprogram. För beständig lagring använder du virtuella datorer av typen Ds istället och köper Premium Storage separat. Pris- och debiteringsmätare för Ds-storlekar är samma som D-serien.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
D11 2 14,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D12 4 28,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D13 8 56,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-
D14 16 112,00 GiB 800 GiB $- $- $- $-

G-serien

Virtuella datorer i G-serien använder Intel® Xeon®-processorer i E5 v3-serien och ger oöverträffade prestanda för databearbetning för hantering av stora databasbelastningar, särskilt SAP HANA, SQL Server, Hadoop, DataZen och Hortonworks. G5-instansen är isolerad till maskinvara som är dedikerad till en enda kund.

SAP HANA på Azure (stora instanser) erbjuder specialbyggd SAP-certifierad maskinvara för att distribuera större produktionsmiljöer för SAP-arbetsbelastningar (OLTP och OLAP). Det är ett alternativ om du vill köra SAP HANA-produktionsmiljöer som kräver noder som är större än 0,5 TB. Se mer information om SAP HANA på Azure.

För beständig lagring använder du virtuella datorer av typen GS istället och köper Premium Storage separat. Pris- och debiteringsmätare för GS-storlekar är samma som för G-serien.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
G1 2 28,00 GiB 384 GiB $- $- – – Tom – – Tom
G2 4 56,00 GiB 768 GiB $- $- – – Tom – – Tom
G3 8 112,00 GiB 1 536 GiB $- $- – – Tom – – Tom
G4 16 224,00 GiB 3 072 GiB $- $- – – Tom – – Tom
G5 32 448,00 GiB 6 144 GiB $- $- – – Tom – – Tom

Reserved Virtual Machine Instances är inte tillgängligt för G-serien.

GPU

Särskilda virtuella datorer som är avsedda för tung grafisk rendering och videoredigering, med enkla eller flera grafikprocessorer.

NC-serien

Virtuella datorer i N-serien är idealiska för beräknings- och grafikintensiva arbetsbelastningar som underlättar kundernas innovationsarbete via scenarier som avancerad fjärrvisualisering, djupinlärning och förutsägelseanalyser. Virtuella datorer i N-serien innehåller den accelererade NVIDIA Tesla-plattformen och NVIDIA GRID 2.0-tekniken, vilket ger det mest avancerade grafikstödet i molnet idag. Dessutom erbjuder N-serien en NC24r-konfiguration med låg fördröjning och stora dataflöden, som är anpassat för tätt sammansatta parallella beräkningsarbetsbelastningar.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
GPU
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
NC6 6 56,00 GiB 340 GiB 1X K80 $- $- $- $-
NC12 12 112,00 GiB 680 GiB 2X K80 $- $- $- $-
NC24 24 224,00 GiB 1 440 GiB 4X K80 $- $- $- $-
NC24r 24 224,00 GiB 1 440 GiB 4X K80 $- $- $- $-

NCv2-serien

NCv2-serien av virtuella datorer är en nykomling i GPU-familjen som erbjuder nästa generation av våra populära datorer från NC-serien och som körs på NVIDIA Tesla P100 GPU:er. Kunderna kan utnyttja de här uppdaterade GPU:erna för traditionella HPC-arbetsbelastningar som kan dra nytta av en prestandaökning för att utföra scenarier som modellering av behållare, DNA-sekvensering, proteinanalys, Monte Carlo-simuleringar osv. De här nya GPU:erna kan tillhandahålla mer än dubbelt så mycket dataprestanda som den nuvarande NC-serien. Precis som för vår NC-serie erbjuder vi dessutom en konfiguration med InfiniBand-nätverk för arbetsbelastningar som kräver snabb sammankoppling, till exempel olja och gas samt fordon och genomik, för snabbare utskalningskapacitet och förbättrad prestanda för en enda instans. Dessutom erbjuder N-serien en NC24r-konfiguration med låg fördröjning och stora dataflöden, som är anpassad för tätt sammansatta parallella beräkningsarbetsbelastningar.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
GPU
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
NC6 v2 6 112,00 GiB 336 GiB 1X P100 $- $- $- $-
NC12 v2 12 224,00 GiB 672 GiB 2X P100 $- $- $- $-
NC24 v2 24 448,00 GiB 1 344 GiB 4X P100 $- $- $- $-
NC24r v2 24 448,00 GiB 1 344 GiB 4X P100 $- $- $- $-

NCv3-serier

NCv3-serien av virtuella datorer är en nykomling i GPU-familjen som erbjuder nästa generation av våra populära datorer från NC-serien och som körs på NVIDIA Tesla V100 GPU:er. Kunderna kan utnyttja de här uppdaterade GPU:erna för traditionella HPC-arbetsbelastningar som kan dra nytta av en prestandaökning för att utföra scenarier som modellering av behållare, DNA-sekvensering, proteinanalys, Monte Carlo-simuleringar osv. De här nya GPU:erna kan tillhandahålla 1,5 gånger så mycket dataprestanda som den nuvarande NCv2-serien. Precis som för våra andra NC-serier erbjuder vi dessutom en konfiguration, NC24r v3, med InfiniBand-nätverk för arbetsbelastningar som kräver snabb sammankoppling, till exempel olja och gas samt fordon och genomik, för snabbare utskalningskapacitet och förbättrade prestanda för en enda instans.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
GPU
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
NC6 v3 6 112,00 GiB 336 GiB 1X V100 $- $- $- $-
NC12 v3 12 224,00 GiB 672 GiB 2X V100 $- $- $- $-
NC24 v3 24 448,00 GiB 1 344 GiB 4X V100 $- $- $- $-
NC24r v3 24 448,00 GiB 1 344 GiB 4X V100 $- $- $- $-

NV-serien

Virtuella datorer i N-serien är idealiska för beräknings- och grafikintensiva arbetsbelastningar som underlättar kundernas innovationsarbete via scenarier som avancerad fjärrvisualisering, djupinlärning och förutsägelseanalyser. Virtuella datorer i N-serien innehåller den accelererade NVIDIA Tesla-plattformen och NVIDIA GRID 2.0-tekniken, vilket ger det mest avancerade grafikstödet i molnet idag.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
GPU
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
NV6 6 56,00 GiB 340 GiB 1X M60 $- $- $- $-
NV12 12 112,00 GiB 680 GiB 2X M60 $- $- $- $-
NV24 24 224,00 GiB 1 440 GiB 4X M60 $- $- $- $-

NVv2-serien förhandsversion

Virtuella datorer i NVv2-serien drivs med Nvidia Test M60-GPU och NVIDIA GRID-teknik med Intel Broadwell-CPU. Dessa virtuella datorer är inriktade på GPU-accelererade grafikprogram och virtuella skrivbord där kunder vill visualisera sina data, simulera resultat att visa, arbeta med CAD eller rendera och strömma innehåll. Dessutom kan dessa virtuella datorer köra arbetsbelastningar med enkel precision som kodning och rendering. Virtuella NV_v2-datorer stöder Premium Storage och levereras med dubbelt så stort systemminne (RAM) jämfört föregångaren i NV-serien.

Registrera dig och få åtkomst till dessa datorer som förhandsversion.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
GPU
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
NV6s v2 6 112,00 GiB 736 GiB 1X M60 $- $- – – Tom – – Tom
NV12s v2 12 224,00 GiB 1 474 GiB 2X M60 $- $- – – Tom – – Tom
NV24s v2 24 448,00 GiB 2 948 GiB 4X M60 $- $- – – Tom – – Tom

Reserved Virtual Machine Instances är inte tillgängligt för NVv2-serien.

ND-serien

De virtuella datorerna i ND-serien är ett nytillskott i GPU-familjen. De är särskilt utformade för arbetsbelastningar som hanterar AI och djupinlärning och de erbjuder utmärkta prestanda för inlärning och inferens. ND-serien drivs av NVIDIA Tesla P40-GPU:er som bygger på den nya Pascal-arkitekturen. Dessa instanser tillhandahåller utmärkta prestanda för FP32 (flyttalsåtgärder med enkel precision) för AI-arbetsbelastningar som använder CNTK, TensorFlow, Caffe och andra ramverk. ND-serien erbjuder även en mycket större GPU-minnesstorlek (24 GB), vilket gör att den även får plats med mycket större neurala nätverksmodeller. I likhet med vår NC-serie erbjuder ND-serien en konfiguration med sekundär låg svarstid, nätverk med högt dataflöde genom RDMA och InfiniBand-anslutning så att du kan köra storskaliga inlärningsjobb över flera GPU:er. Dessutom erbjuder N-serien en NC24r-konfiguration med låg fördröjning och stora dataflöden, vilket är anpassat för tätt sammansatta parallella beräkningsarbetsbelastningar.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
GPU
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
ND6 6 112,00 GiB 336 GiB 1X P40 $- $- $- $-
ND12 12 224,00 GiB 672 GiB 2X P40 $- $- $- $-
ND24 24 448,00 GiB 1 344 GiB 4X P40 $- $- $- $-
ND24r 24 448,00 GiB 1 344 GiB 4X P40 $- $- $- $-

Beräkning med höga prestanda

Våra virtuella datorer med de snabbaste och mest kraftfulla processorerna med nätverksgränssnitt för stora dataflöden (RDMA).

H-serien

H-serien är en ny serie som är speciellt utformad för att hantera arbetsbelastningar med databehandling med höga prestanda som finansiell riskmodellering, seismisk simulering och simulering av behållare, molekylär modellering och genforskning. Den baseras på Intel Xeon E5-2667 v3 Haswell 3.2 GHz (3.6 GHz med turbo) med DDR 4-minne. Turbo är alltid på för instanser i H-serien. Två av konfigurationerna i H-serien (H16r, H16mr) har också en andra låg fördröjning och stora dataflöden (RDMA) och är anpassade för tätt sammansatta parallella arbetsbelastningar som MPI-program.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
H8 8 56,00 GiB 1 000 GiB $- $- $- $-
H16 16 112,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $-
H8m 8 112,00 GiB 1 000 GiB $- $- $- $-
H16m 16 224,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $-
H16mr 16 224,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $-
H16r 16 112,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $-

A8–11

Instanser i A8–11 använder Intel® Xeon® E5-processorer, som är perfekta för högpresterande kluster, modellering och simuleringar, videokodning och andra beräkningsintensiva eller nätverksintensiva scenarier. Det finns även andra VM-konfigurationer (A8, A9) med låg fördröjning och stora dataflöden (RDMA), som är anpassade för MPI-program (Message Passing Interface) och andra nätverksintensiva scenarier.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
A8 8 56,00 GiB 382 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A9 16 112,00 GiB 382 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A10 8 56,00 GiB 382 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A11 16 112,00 GiB 382 GiB $- $- – – Tom – – Tom

Reserved Virtual Machine Instances är inte tillgängligt för A-serien.

Licensiering för grafik- och renderingsprogram

Azure Batch-pooler kan konfigureras med installerade grafik- och renderingsprogram, där programlicensieringen hanteras av Batch och programkostnaderna debiteras via Batch jämte kostnaderna för virtuella datorer. Precis som med kostnaderna för virtuella datorer debiteras programmen per minut under livslängden för varje virtuell dator. Mer information om rendering med hjälp av Azure Batch finns i dokumentationen för Azure Batch.

Observera att programkostnaderna inte inkluderar rabatt för lågprioriterade virtuella datorer, endast kostnaderna för virtuella datorer inkluderar rabatt.

Program Pris
Autodesk Maya $0.18/virtuell dator/timme
Autodesk 3ds Max $0.18/virtuell dator/timme
Autodesk Arnold $0.025/kärna/timme
Chaos Group V-Ray $0.025/kärna/timme

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration.
  • Flexibla supportavtal från $29/månad. Hitta ett avtal.
  • SLA – Vi garanterar att vi minst 99,9 % av tiden kommer att framgångsrikt bearbeta begäranden för att utföra åtgärder mot Batch-konton.

Vanliga frågor och svar

  • Azure Batch har två lägen: Användarprenumeration och Batch Service. Reserverade VM-instanser är endast tillgängliga i läget för användarprenumerationer. De reserverade VM-instanserna till de virtuella datorerna distribueras av Batch-tjänsten.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Batch

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad