Vad är virtualisering?

Med virtualisering skapas en simulerad, eller virtuell, datormiljö till skillnad från en fysisk miljö. Virtualisering innefattar ofta datorgenererade versioner av maskinvara, operativsystem, lagringsenheter och annat. Det gör att organisationer kan dela upp en enskild fysisk dator eller server i flera virtuella datorer. Varje virtuell dator kan sedan interagera var för sig och köra olika operativsystem eller program samtidigt som de delar resurserna på en enskild värddator.

Eftersom flera resurser skapas på en enskild dator eller server ger virtualisering bättre skalbarhet och arbetsbelastningar med färre servrar, lägre energiförbrukning, lägre infrastrukturkostnader och mindre underhåll. Virtualisering kan delas in i fyra huvudkategorier. Den första kategorin är datorvirtualisering, som innebär att en central server levererar och hanterar enskilda anpassade datorer. Den andra är nätverksvirtualisering, som används för att dela nätverksbandbredden i oberoende kanaler som sedan tilldelas till specifika servrar eller enheter. Den tredje kategorin är programvaruvirtualisering, som innebär att program separeras från maskinvara och operativsystem. Och den fjärde kategorin är lagringsvirtualisering, som innebär att flera nätverkslagringsresurser kombineras i en enda lagringsenhet som flera användare kan ha åtkomst till.

Relaterade produkter och tjänster

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Virtual Network

Privata nätverk, med möjlighet att ansluta till lokala datacenter