Virtual Network

Ditt privata nätverk i molnet

  • Bygg en hybridinfrastruktur som du kontrollerar
  • Ta med dina egna IP-adresser och DNS-servrar
  • Skydda anslutningarna med IPsec VPN eller ExpressRoute
  • Få detaljerad kontroll över trafik mellan undernät
  • Skapa avancerade nätverkstopologier med virtuella enheter
  • Få en isolerad och mycket säker miljö för dina program

Kunder som kör Virtual Network

Förbättra säkerhet och isolering

Azure Virtual Network ger dig en isolerad och mycket säker miljö där du kan köra virtuella datorer och program. Använd dina privata IP-adresser och definiera undernät, få åtkomst till kontrollprinciper, med mera. Använd Virtual Network för att hantera Azure på samma sätt som du skulle hantera ditt eget datacenter.

Förlita dig på vår globala räckvidd

Trafik mellan Azure-resurser stannar inom Azure-nätverket, oavsett om den sker i en eller flera regioner. Trafik mellan olika Azure-tjänster skickas inte via Internet. I Azure går trafiken mellan virtuella datorer, lagring och SQL-kommunikation endast inom Azure-nätverket, oavsett Azure-region för källa och mål. Trafik mellan olika virtuella nätverk mellan regioner går också helt via Azure-nätverket.

Skapa avancerade nätverkstopologier

Kör de virtuella nätverksenheter du gillar mest i ett virtuellt nätverk – WAN-optimerare, lastbalanserare samt brandväggar för webbaserade program, och definiera trafikflöden så att du kan utforma ditt nätverk med större kontroll.

Utöka ditt datacenter till molnet

Använd Virtual Network för att utöka din lokala IT-miljö till molnet, på samma sätt som du konfigurerar och ansluter till ett filialkontor på annan plats. Du har alternativ för att ansluta till ett virtuellt nätverk på ett säkert sätt – välj ett IPsec VPN eller en privat anslutning med Azure ExpressRoute.

Skapa hybridprogram

Använd Virtual Network för att bygga hybridmolnprogram som på ett säkert sätt ansluter till ditt lokala datacenter – så att en Azure-webbapp kan komma åt en lokal SQL Server-databas eller autentisera kunder mot en lokal Azure Active Directory-tjänst.

IaaS och PaaS, bättre tillsammans

Använd Virtual Network för att bygga tjänster som förlitar sig på Azures molntjänster och Azure Virtual Machines. Använd webbroller i Azure för din klientdel och virtuella datorer för serverdelsdatabaser. Kombinera plattform som en tjänst (PaaS, Platform-as-a-service) och infrastruktur som en tjänst (IaaS, Infrastructure-as-a-Service) i ett virtuellt nätverk för att få större flexibilitet och skalbarhet när du bygger appar.

Övervaka nätverkstrafiken

Spegla och dela en djupkopia av din inkommande och utgående trafik på det virtuella nätverket. Dra nytta av aggregering, paketsamlings- och lastbalanseringslösningar genom att strömma trafik till en IP-målslutpunkt eller en intern lastbalanserare i samma virtuella nätverk, peerkopplade virtuella nätverk eller virtuella nätverksinstallation som du kan distribuera från en växande lista med prestandahanteringspartners för säkerhet, nätverk och program.

Använd den nätverkslösning som passar dig bäst

Sök efter och utnyttja populär nätverksutrustning, lastbalanserare samt brandväggs- och trafikhanteringslösningar på Azure Marketplace.

Våra teknikpartner

Förbättra ditt Azure Virtual Network med lösningar från våra partner inom säkerhet, nätverksprestanda och övervakning med hjälp av en terminalåtkomstpunkt för virtuellt nätverk.

Gigamon
Big Switch Networks
Cisco
Ixia
Nubeva
Flowmn
ExtraHop
RSA
Fidelis Cybersecurity
Netscout
Vectra

Relaterade produkter och tjänster

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Cloud Services

Skapa molnprogram och API:er med hög tillgänglighet och skalbarhet

Azure ExpressRoute

Dedikerade fiberanslutningar för privata nätverk till Azure

Starta ditt kostnadsfria konto med Virtual Network