Virtual Network

Ditt privata nätverk i molnet

Kunder som kör Virtual Network

telenor Avanade, Inc Wellmark Blink Box

Förbättra säkerhet och isolering

Azure Virtual Network ger en isolerad och säker miljö där du kan köra virtuella datorer och program. Du kan använda dina privata IP-adresser och definiera undernät, få åtkomst till kontrollprinciper, med mera. Med Virtual Network kan du behandla Azure som du skulle behandla ditt eget datacenter.

Förlita dig på vår globala räckvidd

Trafik mellan Azure-resurser stannar inom Azure-nätverket, oavsett om den sker i en eller flera regioner. Trafik inom Azure går inte via Internet. Inom Azure går till exempel trafik mellan virtuella datorer, lagring och SQL-kommunikation endast inom Azure-nätverket, oavsett käll- och målregion. VNet-till-VNet-trafik mellan regioner går också helt via Azure-nätverket.

Skapa avancerade nätverkstopologier

Inom ett virtuellt nätverk kan du välja att köra flera olika virtuella nätverksenheter – WAN-optimerare, belastningsutjämnare, programbrandväggar – och definiera trafikflöden, vilket gör att du kan utforma nätverket med större kontroll.

Utöka ditt datacenter till molnet

Med Virtual Network kan du enkelt utöka din lokala IT-miljö till molnet, på i stort sett samma sätt som du kan konfigurera och ansluta till ett filialkontor på annan plats. Du har flera alternativ för att ansluta till ett virtuellt nätverk på ett säkert sätt – du kan välja ett IPSec VPN eller en privat anslutning med Azure ExpressRoute-tjänsten.

Skapa hybridprogram

Med Virtual Network kan du bygga hybridmolnprogram som på ett säkert sätt ansluter till ditt lokala datacenter – så att ett Azure-webbprogram kan komma åt en lokal SQL Server-databas eller autentisera användare mot en lokal Active Directory-tjänst.

IaaS och PaaS, bättre tillsammans

Med Virtual Network kan du bygga tjänster som förlitar sig på Azure Cloud Services och Azure Virtual Machines. Använd webbroller i Azure för din klientdel och virtuella datorer för serverdelsdatabaser. Om du kombinerar plattform som en tjänst (PaaS, Platform-as-a-service) och infrastruktur som en tjänst (IaaS, Infrastructure-as-a-Service) inom ett virtuellt nätverk får du större flexibilitet och skalbarhet när du bygger appar.

Använd den nätverkslösning som passar dig bäst

Sök efter och använd populär nätverksutrustning, belastningsutjämnare, brandväggs- och trafikhanteringslösningar på Azure Marketplace.

Relaterade produkter och tjänster

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några minuter

Cloud Services

Skapa molnprogram och API:er med hög tillgänglighet och skalbarhet

ExpressRoute

Dedikerade fiberanslutningar för privata nätverk till Azure

Starta ditt kostnadsfria konto med Virtual Network