Azure AI

Gör artificiell intelligens (AI) till verklighet i ditt företag idag.

Varför ska du använda Azure för AI?

AI är möjligheten för en maskin att imitera intelligent mänskligt beteende. Via AI kan maskiner analysera bilder, förstå tal, interagera på naturliga sätt och göra förutsägelser med hjälp av data.

Endast med Azure kan du få:

  • Årtionden av banbrytande forskning
  • AI-teknik som driver Microsoft
  • De mest omfattande erbjudandena för efterlevnad och säkerhet

Microsoft är först med att uppnå mänsklig paritet för att:

Visuellt innehåll

Objektidentifiering

Tal

Taligenkänning

Språk

Maskinöversättning

Få åtkomst till AI-funktioner som driver:

Azure är det mest tillförlitliga molnet

Efterlevnad

Fler certifieringar än någon annan molnleverantör

Sekretess

Du äger och styr dina data

Säkerhet

AI-drivna kontroller med flera lager

Microsoft är först med att uppnå mänsklig paritet för att:

Visuellt innehåll

Objektidentifiering

Tal

Taligenkänning

Språk

Maskinöversättning

Gör AI till verklighet för ditt företag idag i molnet och på gränsenheter

Maskininlärning

Skapa, träna, distribuera och hantera dina modeller snabbt och enkelt.

Kunskapsutvinning

Upptäck latenta insikter från hela ditt innehåll.

AI-appar och -agenter

Leverera banbrytande upplevelser i dina appar.

Machine Learning

Endast med Azure får du de mest avancerade funktionerna för Machine Learning. Du kan snabbt och enkelt skapa, träna och distribuera dina Machine Learning-modeller med Azure Machine Learning, Azure Databricks och ONNX. Använd valfria verktyg och ramverk utan inlåsning. Utveckla modeller snabbare med automatiserad maskininlärning. Distribuera och hantera enkelt molnet och gränsenheter.

Azure Machine Learning

En Python-baserad Machine Learning-tjänst med automatiserade funktioner för Machine Learning och Edge-distribution.

ONNX

Ett modellformat med öppen källa och körning för maskininlärning som gör att du enkelt kan röra dig mellan dina valda ramverk och maskinvaruplattformar.

Använd valfritt AI-ramverk med öppen källa

Kunskapsutvinning

Upptäck latenta insikter från allt ditt innehåll – dokument, bilder och media – med Azure Cognitive Search. Använd den enda molnsöktjänsten med inbyggda AI-funktioner, upptäck mönster och relationer i ditt innehåll, förstå sentiment, extrahera nyckelfraser med mera.

Kognitiv sökning i Azure

Den enda söktjänsten som har branschledande AI-funktioner för att enkelt extrahera insikter från allt ditt innehåll.

AI-appar och -agenter

Använd dina appar på ett banbrytande sätt med Cognitive Services och Robottjänst. Få åtkomst till branschledande AI-modeller som används idag av miljontals produkter som Office 365, Xbox och Bing. Anpassa modellerna med dina egna data och distribuera var som helst. Endast Azure kan erbjuda åtkomst till dessa hårt testade funktioner.

Cognitive Services

En samling domänspecifika förtränade AI-modeller som kan anpassas med dina data.

Robottjänst

En skräddarsydd miljö för robotutveckling med färdiga mallar så att du kan sätta igång snabbt.

Börja skapa med AI idag

Utforska och experimentera med ett kostnadsfritt Azure-konto.

  • $200 kredit i upp till 30 dagar
  • Populära tjänster utan kostnad i 12 månader
  • 25+ tjänster – alltid kostnadsfritt