Hoppa över navigering

Azure AI

Produktivitet med artificiell intelligens för i princip alla utvecklare och scenarier

Avmystifiera AI

Med den flexibla Azure-plattformen och ett stort utbud av AI-produktivitetsverktyg kan du utveckla nästa generations smarta program där dina data finns – i det intelligenta molnet, lokalt och i det intelligenta gränsnätverket.

Uppnå mer med en heltäckande uppsättning flexibla och tillförlitliga AI-tjänster – utnyttja färdiga API:er, som Cognitive Services och Conversational AI med robotverktyg, eller skapa egna modeller med Azure Machine Learning för ditt specifika scenario. Azure AI-plattformen har dessutom en AI-infrastruktur i företagsklass, som kan köra AI-arbetsbelastningar var som helst och oavsett skala. Moderna AI-verktyg för utvecklare och dataexperter för att skapa AI-lösningar på ett enkelt sätt och med högsta möjliga produktivitet.

Varför Azure AI?

Produktiva och kraftfulla AI-verktyg

Med våra heltäckande produkter kan du skapa innovativa AI-tillämpningar med hög flexibilitet. Välj det som passar dig – från innovativ användningsklar AI till anpassningsbara tjänster och verktyg för maskininlärning och djupinlärning.

Vi tar AI till dig

Vi tillhandahåller data och AI så att du kan utveckla nästa generations program där dina data redan finns – i det intelligenta molnet, lokalt och i det intelligenta gränsnätverket – med de kunskaper du redan har. Med containerbaserad utveckling av modeller kan AI köra överallt där en Docker-container kan köra – i vårt moln, på dina servrar eller på enheter.

Öppen och flexibel plattform

Välj enkelt den teknik och det ramverk för djupinlärning som passar ditt scenario och din expertis med en öppen plattform. Cognitive Services kan användas av appar skrivna i alla språk, och anpassade modeller kan skapas med de senaste ramverken, t.ex. Tensorflow, MXNet, Chainer, CNTK med flera.

Utnyttja vår långa erfarenhet av AI

Vi har använt AI i många år – från Microsoft Research till Bing, Office, Windows, Xbox och andra AI-baserade produkter. Det är därför vi har så många beprövade, färdigutvecklade AI-modeller som du kan använda direkt i dina program.

AI i företagsklass

Microsoft har visat vägen i branschen i fråga om upprättande och efterlevnad av tydliga säkerhets- och sekretesskrav. Azure uppfyller ett flertal internationella och branschspecifika efterlevnadsstandarder, däribland ISO 27001, HIPAA, FedRAMP och SOC. Rigorösa tredjepartsgranskningar bekräftar Azures efterlevnad av de strikta säkerhetskontroller som dessa standarder föreskriver.

Innovativ maskinvara i hyperskala

Microsoft optimerar för AI – från det senaste inom GPU-teknik till FPGA-accelererade AI-modeller och AI-nätverk – och ger utvecklare möjlighet och flexibilitet att skapa och köra modeller i hyperskala i 50 regioner över hela världen.

Våra kunder åstadkommer fantastiska saker med AI i Azure

GrayMeta
Uber
Schneider Electric
Dixons Carphone
American Eagle
BT
Progressive
JABIL
NBA
Carnival Maritime
Snow Leopard Trust
Accenture

AI-processen

Själva AI-integreringen består av tre huvudsakliga steg, men beroende på dina krav och möjligheter har Azure AI flexibla verktyg för just dina specifika behov. Välj färdigutvecklade verktyg som Cognitive Services för användningsklar teknik i företagsklass med stöd för viss anpassning, eller välj ett verktyg som Azure Machine Learning om du vill använda egna data för kontroll och anpassning på en djupare nivå.

Förbereda data

Anslut till flera källor för dataintegrering

Utveckla och träna

Etablera en modell och träna med data

Distribuera

Distribuera modellen och spåra prestanda

AI-tjänster

Få utvecklingen av dina AI-lösningar att gå snabbare med tjänster på hög nivå. Använd önskad metod som är anpassad till ditt målscenario och få ut högsta möjliga produktivitet och tillförlitlighet.

Färdigutvecklade

Dra nytta av RESTful-baserade intelligenta API:er med hög kvalitet för syn, tal, språk, kunskap och sökning med bara några få kodrader. Du behöver inte vara expert på storskalig databearbetning för att göra dina system mer intelligenta, engagerande och identifierbara, t.ex. med användarinteraktioner på naturligt språk, identifiering av specifikt bildinnehåll, röstigenkänning och mycket mer.)

Använd de färdiga tjänsterna som de är eller anpassa dem med egna data som används för att automatiskt skapa och träna algoritmer baserat på dina specifika behov, och kör dem i ditt program. Med dessa tjänster kan du skapa anpassade talmodeller som matchar användarnas sätt att tala, granska bilder för att identifiera specifikt innehåll eller skapa anpassade sökupplevelser för dina användare.

Läs mer

Förbereda data Utveckla och träna Distribuera
Redan inbyggt eller baserat på egna data Redan inbyggt Lägg till i ditt program
GrayMeta

"Because the Cognitive Services APIs harness the power of machine learning, we were able to bring advanced intelligence into our product without the need to have a team of data scientists on hand"

Aaron Edell, Chief Product Owner, GrayMeta

Anpassat

Tjänsten Azure Machine Learning hjälper dig att, oavsett skala, fatta bättre beslut som kan göra stor skillnad. Azure Machine Learning är en helt hanterad molntjänst för dataexperter och utvecklare som gör det enkelt att förbereda data och att utveckla och skapa egna modeller för optimala resultat. Kör dem när det behövs – tryggt förvissad om att dina data skyddas med säkerhet i företagsklass.

Skapa snabbt prototyper på ditt skrivbord och skala sedan enkelt upp dem på virtuella datorer eller skala ut med Spark-kluster. Hantera modellprestanda proaktivt, identifiera den bästa modellen och använd datadrivna insikter för att uppgradera den. Distribuera och hantera dina modeller överallt. Använd Docker-behållare för att distribuera modeller till produktionen i molnet snabbare, lokalt eller till gränsen. Uppgradera de modeller som presterar bäst till produktion och träna om dem när det behövs.

Förbereda data Utveckla och träna Distribuera
Använd dina egna data, förbered dem lokalt eller i molnet Använd valfria Python-baserade verktyg, eller använd Azure Machine Learning-paket för att snabbt lösa problem med visuellt innehåll, text och prognostisering Lägg till i ditt program eller din tjänst
Schneider Electric

"Traditionally, machine learning is something that has only run in the cloud, but for many IoT scenarios that isn’t good enough… Now we have the flexibility to run it in the cloud or at the edge—wherever we need it to be."

Matt Boujonnier: Analytics Application Architect, Schneider Electric

Läs mer

Naturlig kommunikation

Skapa, anslut, distribuera och hantera intelligenta robotar för att interagera med dina användare på ett naturligt sätt på webbplatser, i appar, Cortana, Microsoft Teams, Skype, Slack, Facebook Messenger med mera. Kom snabbt igång med en komplett robotutvecklingsmiljö med hjälp av C#, JavaScript, Python och Java.

Läs mer

Progressive

"By using Microsoft Azure Bot Service and Cognitive Services … we’ve been able to continue our own Progressive journey of digital innovation and do it in an agile, fast, and cost-effective way."

Matt White: Marketing Manager, Personal Lines Acquisition Experience - Progressive Insurance

Virtuell dator för storskalig databearbetning

Virtuella datorer för storskalig databearbetning (DSVM) är förinstallerade avbildningar av virtuella Azure-datorer som har konfigurerats och testats med flera populära verktyg som ofta används för dataanalys, maskininlärning och AI. DSVM-datorer tillhandahåller elastisk kapacitet på begäran för storskaliga projekt – skala vertikalt och horisontellt på all Azure-maskinvara. Betala bara för det du använder, när du använder det. Djupinlärning med GPU:er finns tillgängligt med förkonfigurerade djupinlärningsverktyg för GPU-kluster.

PyImageSearch

"If you're in the market for a deep learning cloud-based GPU instance, I would encourage you to try out Microsoft's DSVM… I would recommend it to anyone interested in a cloud-based deep learning solution."

Adrian Rosebrock, PyImageSearch

Öppen och heltäckande plattform

AI-verktyg

Ge ditt team omfattande och produktiva verktyg för kodning och hantering av AI.

Visual Studio Code Tools för AI

Skapa, testa och distribuera djupinlärning och AI-lösningar.

Azure Machine Learning-paket

Python-tillägg för att snabbt skapa och distribuera modeller med hög tillförlitlighet.

Machine Learning Studio

Skapa, distribuera och hantera enkelt lösningar för förutsägelseanalys.

AI-verktyg för Azure IoT Edge

Distribuera djupgående inlärningsmodeller och AI som ska köras lokalt på IoT-enheter via inbyggda modeller.

MMLSpark

Djupinlärningsverktyg för Apache Spark med hög skalbarhet.

AI-ramverk

Dra nytta av intelligens med enorma datauppsättningar genom populära ramverk för djupinlärning på en plattform med omfattande support.

TensorFlow

Programvarubibliotek för öppen källkod för numerisk databehandling med höga prestanda.

Onnx

Ett öppet format för att representera inlärningsmodeller.

Azure Cognitive Toolkit

Kostnadsfria verktyg med öppen källkod och kommersiell kvalitet som hjälper dig att träna algoritmer för djupinlärning optimerade för tal.

Caffe2

Enkelt, modulbaserat och skalbart ramverk för djupinlärning.

Pytorch

Ramverk för beräkningsvetenskap där GPU:er står i centrum.

MxNet

Ett flexibelt och effektivt bibliotek för djupinlärning.

scikit-learn

Enkla och effektiva verktyg för datautvinning och dataanalys

Chainer

Ett kraftfullt, flexibelt och intuitivt ramverk för neurala nätverk.

ML.NET

.NET-baserad lösning för utveckling av Machine Learning-modeller

AI-relaterad infrastruktur

Använd kraften i AI-infrastruktur med i princip obegränsad skala och inbyggda AI-tjänster.

Azure Databricks

Snabba upp utvecklingen med storskalig databearbetning och avancerade analyser som har optimerats för Azure.

Azure Kubernetes Service

Skala och dirigera behållare med hjälp av Kubernetes, DC/OS eller Docker Swarm.

Azure Cosmos DB

Integrera AI med en globalt distribuerad tjänst för flermodelldatabaser.

Azure SQL Database

Använd R, Python och inbyggd maskininlärning i branschledande SQL DB.

Azure Batch AI

Upplev obegränsad elastisk inlärning med skalbarhet. Dra nytta av storskalig GPU-aktiverad AI-utveckling med massiv parallell bearbetning.

Azure Data Lake Storage

Kör dataomvandlingar och AI i petabyte-skala.

Datavetenskap – virtuella datorer

Använd en friktionsfri datavetenskapsmiljö som innehåller populära verktyg för datautforsknings-, modellerings- och datautvecklingsaktiviteter.

Apache Spark för Azure HDInsight

Dra nytta av Apache Spark i molnet för verksamhetskritiska distributioner.

Azure IoT Edge

Utöka intelligenta molntjänster till gränsenheter eller kör avancerade modeller direkt i gränsnätverket.

Populära scenarier utvecklade med Azure AI

AI-nyhetsbrev

Registrera dig för AI-nyhetsbrevet om du vill följa de senaste nyheterna, funktionerna, evenemangen och communityaktiviteterna för Microsoft AI angående Cognitive Services, Bot Framework, Machine Learning och Cognitive Toolkit.

Microsoft kan använda din kontaktinformation för att tillhandahålla uppdateringar och specialerbjudanden för Microsoft Azure samt andra produkter och tjänster från Microsoft. Du kan avbryta prenumerationen när som helst. Mer information finns i sekretesspolicyn.

Är AI nytt för dig?

Utforska populära färdigutvecklade tjänster helt gratis

Testa Cognitive Services