HashiCorp Terraform i Azure

Administrer enkelt infrastruktur som kode ved hjelp av kjente automatiseringsverktøy

Ny på Azure? Start gratis

Gjør administrering av infrastrukturen enklere

Definer infrastruktur som kode med forklarende konfigurasjonsfiler som kan brukes til å opprette, behandle og oppdatere infrastrukturressurser som virtuelle maskiner (VM-er), nettverk og beholdere. Bruk Terraform konfigurasjonsspråk for å enkelt automatisere ressursstyring på tvers av arbeidsflyten.

Hvorfor Terraform på Azure?

Forhåndsintegrert

Terraform er bygget inn i Azure Cloud Shell og autentisert med ditt abonnement, slik at det er integrert og klart til bruk. Bygg og test moduler i Azure med Azure Terraform-utvidelser for Visual Studio-koder, gi kommandostøtte for Terraform, visualisering av ressursgrafer og integrering av Azure Cloud Shell direkte i Visual Studio-kode.

Fellesskapsdrevet

Microsofts og HashiCorps utviklerteam arbeider sammen med Terraform-fellesskapet for å kontinuerlig utvikle Azure Terraform-leverandøren og modulene. Bli med i GitHub-arkivet for å gjøre funksjonsforespørsler, rapportere feil og bidra.

Foretaksklar

Tilpass bruk og klargjøre infrastruktur på en sikrere måte og mer effektivt med Terraform Enterprise. Sentraliser distribusjon av infrastruktur i en arbeidsflyt og klargjøre, styre og revider alle miljø.

Utforsk vanlige scenario med Terraform på Azure

Eksempel på DevOps-arbeidsflyt med Terraform på Azure

Immutable Infrastructure CI/CD using Jenkins and Terraform on Azure Virtual Architecture overviewAzure is a world-class cloud for hosting virtual machines running Windows or Linux. Whether you use Java, Node.js, Go, or PHP to develop your applications, you’ll need a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline to push changes to these virtual machines automatically.JenkinsAzure Virtual MachineScale SetsTerraformAzure Managed Disks(VM Image)PackerGitHubEngineerAzure Log Analytics1765554423Visual Studio Code

Oversikt over CI/CD for stabil infrastruktur med Jenkins og Terraform i Azure Virtual Architecture

Oversikt

Azure-skyen er som skapt for drifting av virtuelle maskiner som kjører Windows eller Linux. Uansett om du bruker Java, Node.js, Go eller PHP til å utvikle appene dine, trenger du et datasamlebånd for kontinuerlig integrasjon (CI) og kontinuerlig distribusjon (CD) for å sende endringer til disse virtuelle maskinene automatisk.

Flyt

  1. 1 Endre kildekoden til appen.
  2. 2 Send kode til GitHub.
  3. 3 Kontinuerlig integrasjon utløser jobber i Jenkins.
  4. 4 Jenkins starter en Packer-avbildning for å opprette en virtuell maskin og lagrer den som en VM-avbildning med Azure Managed Disks.
  5. 5 Jenkins gir Terraform beskjed om å klargjøre et nytt skaleringssett med virtuelle maskiner ved hjelp av VM-avbildningen i Azure Managed Disks.
  6. 6 Azure Log Analytics samler inn og analyserer logger.
  7. 7 Overvåk appene for å forbedre dem.

Finn ut hvordan kunder bruker Terraform med Azure

Kom raskt i gang

Opprett din gratiskonto på Azure.

Opprette en virtuell maskin ved hjelp av Terraform.

Andre HashiCorp-løsninger på Azure

HashiCorp Vault

Administrer hemmeligheter og beskytt sensitiv data på tvers av dynamiske, distribuerte miljøer.

HashiCorp Consul

Koble til, sikre og konfigurer tjenester på tvers av CLR plattform og offentlig eller privat sky.

Hold deg oppdatert med vår blogg

Vis alle oppdateringer

Grav dypere. Finn ut mer om Terraform på Azure

Gå til dokumentasjonen