Hopp over navigasjon

DevOps-reisen hos Microsoft

Se hvordan team i hele Microsoft forvandles gjennom DevOps-bruk

DevOps-løftet og -utfordringen

Ved å endre måten vi jobber på gjennom DevOps, kan vi levere bedre produkter til kundene våre og bedre resultater til virksomheten. Men det er ikke enkelt å ta i bruk DevOps. I tillegg til å implementere nye prosesser og ny teknologi er den ultimate nøkkelen til en vellykket DevOps-praksis å omfavne en DevOps-kultur. Kulturendringer er vanskelige, spesielt i et stort selskap som har bygget teknologi i mange tiår.

Vi i Microsoft vet mye om denne utfordringen. Her er noen historier om hvordan vi har eksperimentert og hva vi har lært på vår pågående DevOps-reise.

Slik bruker Microsoft DevOps

Samarbeid mellom team

Å bryte ned siloer mellom team er viktig for vellykket DevOps-bruk. Gjennom kommunikasjon, synlighet og felles mål kan team effektivisere DevOps-samarbeidet og skape bedre produkter sammen.

Overgang til en veksttankemåte

DevOps hos Microsoft handler om kontinuerlig læring. Team må endre måten de jobber på, ta i bruk nye prosesser og se feil som en mulighet til å lære. Reisen slutter aldri.

Gjør endring mulig gjennom teknologi

Teamene hos Microsoft bruker de beste verktøyene som finnes. Med Azure kan vi drifte infrastruktur i stor skala og automatisere prosesser på en pålitelig måte. Ved å bruke og bidra til programvare med åpen kildekode blir vi bedre til å skape nye ting.

Se nærmere på verktøyene som muliggjør DevOps hos Microsoft

Kan vi hjelpe deg?