Gå til hovedinnhold

Priser for skaleringssett for Linux Virtual Machines

Administrer og skaler opptil tusenvis av virtuelle Linux- og Windows-maskiner

Med skaleringssett for virtuelle maskiner er det enkelt å bygge svært skalerbare programmer, ettersom du enkelt kan rulle ut og administrere virtuelle maskiner som en gruppe. Skaleringssett for virtuelle maskiner er bygd på distribusjonsmodellen til Azure Resource Manager, er fullstendig integrert med belastningsbalansering og autoskalering i Azure og har støtte for Windows, Linux, tilpassede avbildninger og utvidelser. Skaleringssett for virtuelle maskiner har to operasjonsmoduser:

 1. Skaleringssett for virtuelle maskiner – gjør det enkelt å opprette og administrere identiske virtuelle maskiner
 2. Enkle virtuelle maskiner – den enkle måten å legge virtuelle maskiner til i skaleringssett for virtuelle maskiner i opprettingsfasen (f.eks. når du vil oppnå høy tilgjengelighet)

Skaleringssett for virtuelle maskiner er for øyeblikket tilgjengelige på virtuelle Windows- og Linux-maskiner av alle størrelser. Du belastes bare for de virtuelle Azure-maskinene du distribuerer, samt for andre underliggende infrastrukturressurser som brukes, for eksempel lagring og nettverk. Det er ingen inkrementelle kostnader for selve skaleringssettjenesten for virtuelle maskiner. Standard egress-priser blir belastet.

Alternativer for Azure-priser og -kjøp

Få direkte kontakt med oss

Få en gjennomgang av Azure-priser. Forstå prisingen for skyløsningen din, lær om kostnadsoptimalisering og be om et egendefinert forslag.

Snakk med en selger

Se måter å kjøpe på

Kjøp Azure-tjenester via Azure-nettstedet, en Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Se nærmere på alternativene dine

Flere ressurser

Virtual Machine Scale Sets

Les mer om Virtual Machine Scale Sets funksjoner og evner.

Priskalkulator

Beregn de forventede månedlige kostnadene ved å bruke en hvilken som helst kombinasjon av Azure-produkter.

SLA

Se gjennom serviceavtalen for Virtual Machine Scale Sets.

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere Virtual Machine Scale Sets ressurser.

Generelt

 • Nei. Alle nye virtuelle maskiner har én disk for operativsystem og én lokal disk (eller «ressursdisk»). Vi belaster ikke for lagring på lokal disk. Operativsystemstasjonen belastes på vanlig rate for disker. Se alle virtuell maskin-konfigurasjoner.

 • Les våre vanlige spørsmål om Azure Reserved Virtual Machine Instances.

 • Gå til nettstedet vårt for å få mer informasjon om virtuelle Spot-maskiner.
 • En midlertidig disk er lagring som er direkte festet til den distribuerte virtuelle maskinen. Data på en midlertidig disk går tapt så snart den virtuelle maskinen stenges ned. Hvis du trenger varig lagring, finnes det flere typer og størrelser av varige datadisker som faktureres separat. Se priser for lagring for mer informasjon. For varig VM-lagring, anbefaler vi at du bruker Managed Disks for å få full fordel fra bedre administrasjonsfunksjoner, skalerbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet.

 • Kanskje. Hvis statusen er «Stoppet (tildeling opphevet)», faktureres du ikke. Hvis det står «Avsluttet tildeling», faktureres du fremdeles for tildelte virtuelle kjerner (ikke selve programvarelisensen). Fullstendig informasjon om status for virtuell maskin er tilgjengelig på siden for dokumentasjon.

  Tilstand Fakturert Detaljer
  Start Ja Den innledende oppstartsstatusen for virtuelle maskiner i oppstartssyklusen. Denne perioden faktureres, da de virtuelle maskinene kjører.
  Kjører (startet) Ja Den aktive statusen for den virtuelle maskinen.
  Stoppet Ja Du faktureres for tildelte kjerner, men ikke for programvarelisensen.
  Obs: Du må bruke strømalternativet i den virtuelle maskinen, ikke i den klassiske Microsoft Azure-portalen, for å sette statusen til «Stoppet» for en virtuell maskin.
  Slettet (frigitte) Nei Kjerner tildeles ikke lenger til den virtuelle maskinen, og de faktureres heller ikke lenger.
  Merk - den eneste måten å stoppe alle virtuelle maskiner i en skytjeneste på, er å slette både de foreløpige distribusjonene og produksjonsdistribusjonene.
 • Priser for virtuelle maskiner inkluderer bare lokal disklagring. Du kan se kostnaden ved å legge til Premium (SSD-baserte) og Standard (HDD-baserte) disker til de virtuelle maskinene dine, på prissiden for Administrerte disker.

 • Tidligere ble all bruk for A0, A2, A3 og A4 Standard og Basic virtuelle maskiner sendt som brøkdeler (for A0) eller multipler (for A2, A3 og A4) av A1-målerminutter for virtuelle maskiner. Vi fikk tilbakemeldinger om at dette skapte forvirring for brukerne, og vi går derfor over til å tilordne bruk per sekund for dedikerte A0-, A2-, A3- og A4-målere. PÅ grunn av denne overgangen blir ressurs-GUID-ene for A0, A2, A3 og A4 virtuelle maskiner endret. Hvis noen av faktureringsrutinene dine er avhengige av ressurs-GUID-ene, må de endres for å ta hensyn til disse nye faktureringsmålerne.

  Distribusjonsstørrelse Bruk sendt ut som multiplum av A1 til og med 10. januar 2016 Bruk sendt ut på dedikert måler fra og med 11. januar 2016
  A0 0,25 av A1-time 1 av A0-time
  A2 2 av A1 time 1 av A2 time
  A3 4 av A1 time 1 av A3 time
  A4 8 av A1 time 1 av A4 time
 • Vi tar betalt per de fulle minuttene den virtuelle maskinen din kjører, så du faktureres ikke for noen ekstra sekunder. I dette eksempelet blir du fakturert for 6 minutter.

 • Det er en ny evalueringsfunksjonalitet for Azure Virtual Machines med private IP-adresser. Det interne belastningsfordelte endepunktet er bare tilgjengelig innenfor et virtuelt nettverk (for virtuelle maskiner i et virtuelt nettverk) eller en skytjeneste (for virtuelle maskiner utenfor et virtuelt nettverk). Balansert intern belastning er nyttig for applikasjoner med flere nivåer, hvor noen av applikasjonsnivåene ikke er for offentligheten, men krever funksjonaliteten av balansert belastning.

 • Du kan sjekke status for de virtuelle maskinene dine på Virtual Machines-fanen og på instrumentbordet for virtuelle maskiner. Hvis statusen for den virtuelle maskinen er «Stoppet», blir du fremdeles belastet. Kun statusen «Stoppet (tildeling opphevet)» indikerer at du ikke blir belastet.

  For å forsikre at du ikke blir belastet, må du alltid stoppe virtuelle maskiner fra administrasjonsportalen. Du kan også stoppe den virtuelle maskinen via PowerShell ved å kalle ShutdownRoleOperation med «PostShutdownAction» er lik «StoppedDeallocated».

 • Hver instans belastes for sin dataegress over regioner.

 • Nei. Avgifter blir lagt til separat.

 • Etter hvert som du overfører arbeidsmengdene dine til Azure, kan du dra fordel av Azure Hybrid Benefit og gjenbruke eksisterende lisenser for Windows Server med Software Assurance eller abonnementer på Windows Server og spare betydelig på det. For hver lisens dekker Azure kostnaden for OS, mens du bare betaler for de grunnleggende databehandlingskostnadene i virtuell maskin. Gjennom Azure Hybrid Benefit for Linux, kan du i tillegg bruke de eksisterende lokale Red Hat- og SUSE-programvareabonnementer på Azure. Les mer.

 • Nei. De tilbudte virtuelle maskinene under de to kampanjene er bare tilgjengelige på forespørsel.
 • For øyeblikket vil kampanjene for NC- og H-serien være tilgjengelige for utrulling på forespørsel til 31. oktober 2021. Kampanjebaserte virtuelle maskiner som er utplassert før dette, kommer til å fortsette å kjøre. Disse virtuelle maskinene blir tilgjengelige for nye utrullinger etter at kampanjen er over, men kampanjeprisene gjelder da ikke lenger.
 • Nei. Reservert forekomst av virtuelle maskiner gjelder ikke kampanjerelaterte virtuelle maskiner.

Virtuelle Spot-maskiner

 • Arbeidsbelastninger slettes når Azure ikke lenger har tilgjengelig databehandlingskapasitet og må tildele ressursene på nytt.

  Arbeidsbelastninger blir også slettet når den gjeldende prisen overskrider den maksimale prisen du avtalte før de virtuelle maskinene ble tilordnet.

 • For prisåpenhet på tvers av alle Azure-områder, og for å sikre rettferdighet ved tildeling av tilgjengelig databehandlingskapasitet, vil alle kundene legge inn maksimumspriser i amerikanske dollar. Spot-priser i lokal valuta som vises på denne siden, er gjort tilgjengelige kun for din informasjon. Beløpene i den lokale valutaen representerer bare et overslag av de faktiske kostnadene du vil påløpe.
 • Spot-priser i lokal valuta som vises på denne siden, er gjort tilgjengelige kun for din informasjon. Du kan betale Azure-fakturaen din i én av disse støttede lokale valutaene. Spot-priser i lokal valuta som vises på denne siden, er gjort tilgjengelige kun for din informasjon. De representerer bare et overslag av de faktiske kostnadene du vil påløpe, og varierer basert på valutakursen.

  AUD Australia – dollar ($) AUD JPY Japan – yen (¥) JPY
  TWD Taiwan – dollar (NT$) TWD KRW Korea – won (₩) KRW
  GBP Storbritannia – pund (£) GBP NZD Newzealandske dollar ($) NZD
  CAD Canada – dollar ($) CAD NOK Norge – krone (kr) NOK
  CNY Kina – yuan (CN¥) CNY RUB Russland – rubel (руб) RUB
  DKK Danmark – krone (kr) DKK SEK Sverige – krone (kr) SEK
  EUR Eurosonen – euro (€) EUR CHF Sveits – franc (chf) CHF
  INR India – rupi (₹) INR

  For alle andre valutaer som ikke er oppført ovenfor, må du handle med virtuelle Spot-maskiner i amerikanske dollar og betale fakturaen din i amerikanske dollar.

Snakk med en selger for å få en gjennomgang av Azure-prisene. Forstå prisene for skyløsningen din.

Få gratis skytjenester og $200 i kredit til å utforske Azure i 30 dager.

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator
Kan vi hjelpe deg?