Gå til hovedinnhold

Utforsk virtuelle Azure-maskiner og skyen med din gratis konto i Azure

Rull ut og overvåk virtuelle maskiner ved bruk av 12 måneder med gratis tjenester

Utforsk virtuelle Azure-maskiner og skyen med din gratis konto i Azure

Rull ut og overvåk virtuelle maskiner ved bruk av 12 måneder med gratis tjenester

Populære tjenester gratis i 12 måneder
55+ andre tjenester gratis alltid

Her er noe av det du kan gjøre med Azure

Klargjør virtuelle Windows--maskiner eller Linux--maskiner på sekunder

Opprett den riktige virtuelle maskinen for arbeidsbelastning basert på operasjonssystem i Windows eller Linux. Du kan rulle ut din egen avbilding av virtuell maskin i Windows eller Linux eller laste ned avbildninger fra Azure Marketplace.

Drift sømløst i hybridmiljøer

Kjør programmene dine der du ønsker det – i Azure eller i dett eget datasenter – med sømløs hybrid skystøtte. Ha fordel av sky samtidig som du imøtekommer lovbestemte krav.

Beskytt dataene dine og overvåk tilstanden til skyen din

Forenkle databeskyttelse med Azure Backup. Få innsikt i tilstanden og ytelsen til appene og infrastrukturen i Azure ved bruk av Azure Monitor. Bygg, administrer og overvåk tjenestene til Azure i Azure-portalen.

Fortsett å få kostnadsfrie tjenester etter at du har brukt opp kreditten din

Flytt for å betale for forbruk for gratis månedlige kvoter for populære tjenester i 12 måneder og over 55 andre tjenester alltid.

Fortsett å få kostnadsfrie tjenester etter at du har brukt opp kreditten din

Flytt for å betale for forbruk for gratis månedlige kvoter for populære tjenester i 12 måneder og over 55 andre tjenester alltid.

Azure-tjeneste Beskrivelse Type Gratismengde per måned Gratisperiode
Administrerte disker
Få robust disklagring med høy ytelse for Azure Virtual Machines med forenklet administrasjon. Storage 2 64 GB (P6) halvlederstasjoner med SSD-lagring i tillegg til 1 GB øyeblikksbilde og 2 millioner I/O-operasjoner 12 måneder
Advisor
Få tilpassede anbefalinger og anbefalte fremgangsmåter for Azure. Management and governance Ubegrenset Alltid
Ansikt
Oppdag, identifiser, analyser, organiser og merk ansikter i bilder. 30 000 transaksjoner på S0-nivået 12 måneder
Ansikt
Oppdag, identifiser, analyser, organiser og merk ansikter i bilder. 30 000 transaksjoner av gratis forekomst Alltid
API Management
Administrer API-er på tvers av alle plattformer med en hybrid plattform med flere skyer. Integration 1 million månedlige samtaler gratis med forbruksnivå Alltid
App Configuration
Lagre og administrer konfigurasjoner for alle Azure-appene dine. Developer tools 1000 forespørsler per dag med 10 MB lagring Alltid
App Service
Utvikle raskt kraftige apper for enhver plattform eller enhet med verktøyene du foretrekker, inkludert Node.js og PHP. Compute 10 nett-, mobil- eller API-apper med 1 GB lagringsplass 1 time per dag Alltid
Arkivlagring
Lagre og administrer data som sjeldent brukes, med lokalt redundant lagring (LRS) eller georedundant lagring (GRS). Storage 10 GB LRS lagring, 10 GB LRS eller GRS for skriving og henting samt 100 lesinger 12 måneder
Automatisering
Forenkle skybehandlingen med prosessautomatisering. Management and governance 500 minutter jobbkjøretid Alltid
Avviksdetektor
Oppdag avvik i data for raskt å identifisere og feilsøke problemer. AI + machine learning 20 000 transaksjoner på S0-nivået 12 måneder
Azure Active Directory (Azure AD)
Gi mulighet for identitets- og tilgangsadministrasjon i skyen. Identity 50 000 lagrede objekter med enkel pålogging (SSO) til alle skyapper Alltid
Azure Arc
Utvid Azure-administrasjon og -tjenester. Hybrid + multicloud Gratis Azure-kontrollplanfunksjonalitet for ressurser utenfor Azure, søk og indeksering for Azure Arc-aktiverte ressurser Alltid
Azure Attestation
Bekreft identiteten og sikkerhetsstillingen til klarerte plattformmoduler og klarerte kjøringsmiljøer. Security Gratis Alltid
Azure Cosmos DB
Bygg moderne apper i enhver skala ved hjelp av en rask NoSQL-database med åpne API-er. Databases 400 forespørselsenheter per sekund klargjort gjennomstrømming med 25 GB lagringsplass 12 måneder
Azure Cosmos DB
Bygg moderne apper i enhver skala ved hjelp av en rask NoSQL-database med åpne API-er. Databases 1 000 forespørselsenheter per sekund klargjort gjennomstrømming med 25 GB lagringsplass Alltid
Azure Database for MySQL
Drift en totaladministrert, skalerbar MySQL-database i Azure. Databases 750 timer med fleksibel server – burstbar B1MS-forekomst, 32 GB lagringsplass og 32 GB sikkerhetslager 12 måneder
Azure Database for PostgreSQL
Bygg intelligente, skalerbare apper med totaladministrert database for PostgreSQL. Databases 750 timer med fleksibel server – burstbar B1MS-forekomst, 32 GB lagringsplass og 32 GB sikkerhetslager 12 måneder
Azure DevOps
Utvikle apper på alle slags språk med Git-repositorier, CI/CD og automatisering av kompilering og utgivelse. Developer tools 5 brukere med ubegrensede private Git-repositorier Alltid
Azure Files
Overfør til enkel, distribuert fillagring på tvers av plattformer uten å endre kode. Storage 100 GB LRS-transaksjonsoptimaliserte, varme og kalde filer. To millioner lese-, liste- og andre filoperasjoner 12 måneder
Azure Health Bot
Utvikle og distribuer kunstig intelligens-drevne, kompatible, samtalebaserte helsehjelp-opplevelser i stor skala. AI + machine learning 3000 meldinger (opptil 10 meldinger per sekund) Alltid
Azure Kubernetes Service (AKS)
Distribuer og administrer beholdere med verktøy etter eget valg. Compute Gratis Alltid
Azure Lighthouse
Administrer tjenesteleverandører med nulltillit-tilgangskontroller. Management and governance Gratis Alltid
Azure Managed Applications, tjenestekatalog
Gjør det enklere å skaffe tjenester med en katalog over godkjente skytilbud. Management and governance Gratis publisering Alltid
Azure Maps
Skap plasseringsbevisste nett- og mobilapplikasjoner med geospatiale tjenester, API-er og SDK-er. Internet of Things 1000 til 5000 transaksjoner for bestemte funksjoner for kartlegging og plasseringsinnsikt Alltid
Azure Migrate
Oppdag, vurder, rett størrelse og overfør dine lokale virtuelle maskiner til Azure. Migration Gratis Alltid
Azure Policy
Oppnå skysamsvar i sanntid med konsekvent ressursstyring i rett skala. Management and governance Fri tilgang til funksjoner for konfigurasjon og sporing av endringer Alltid
Azure Resource Mover
Flytt flere ressurser mellom Azure-områder på en enklere måte. Management and governance Gratis (kostnader for inngående og utgående trafikk kan påløpe) Alltid
Azure SignalR Service
Legg sanntidskommunikasjon inn i nettprogrammene dine. Web 20 samtidige tilkoblinger per enhet og 20 000 meldinger Alltid
Batch
Skaler programmet ditt i skyen med iverksetting og planlegging av jobber for programmer basert på databehandling med høy ytelse. Compute Gratis Alltid
Beholder-apper
Bygg og rull ut moderne apper og mikrotjenester ved hjelp av serverløse beholdere. Containers 180 000 prosessorenheter for virtuell maskin, 360 000 GiB-sekunder og 2 millioner forespørsler Alltid
Blob Storage
Bruk massivt skalerbar objektlagring for enhver type av ustrukturerte data. Storage 5 GB høyfrekvent blokknivåelement for lokalt redundant lagring (LRS) med 20 000 lese- og 10 000 skriveoperasjoner 12 måneder
Bot-tjeneste
Utvikle intelligente roboter egnet for store selskaper som skalerer på forespørsel. AI + machine learning 10 000 premium kanalmeldinger og ubegrensede standard kanalmeldinger Alltid
Båndbredde (dataoverføring)
Overfør data inn og ut igjennom vårt robuste nettverk av globale datasentre. Networking 15 GB utgående 12 måneder
Båndbredde (dataoverføring)
Overfør data inn og ut igjennom vårt robuste nettverk av globale datasentre. Networking 100 GB utgående Alltid
Cloud Shell
Administrer Azure-ressurser i et nettleserbasert skall ved hjelp av populære kommandolinjeverktøy og programmeringsspråk. Management and governance 5 GB gratis lagring i Azure Files i 12 måneder Alltid
Cognitive Search
Inkluder en skysøketjeneste i nett- og mobilapper. AI + machine learning 50 MB lagring for 10 000 driftede dokumenter og 3 indekser per tjeneste Alltid
Cognitive Service for Språk
Hent ut informasjon som stemning, nøkkelsetninger, navngitte enheter og språk fra teksten. AI + machine learning 5000 tekstenheter Alltid
Container Registry
Lagre og administrer beholderavbildninger i alle typer Azure-distribusjoner. Containers 1 register på Standard-nivået med 100 GB lagring og 10 webhooker 12 måneder
Custom Vision
Tilpass enkelt modeller for visuelt innhold til ditt unike brukstilfelle. AI + machine learning 10 000 prediksjoner på S0-nivå, en opplæringstime og to prosjekter med 5000 opplæringsbilder for hvert 12 måneder
Data Catalog
Få mer ut av dataressursene i bedriften. Analytics Ubegrensede brukere Alltid
Data Factory
Opprett og administrer skalerbare datatjenester. Analytics 5 aktiviteter med lav frekvens Alltid
Database Migration Service
Forenkle overføringen av lokale databaser til skyen. Databases Gratis standard databehandling Alltid
DevTest Labs
Tilby raske og enkle miljøer for utvikling og testing. Developer tools Gratis Alltid
Engasjerende leser
Bygg inn tekstlesings- og forståelsesfunksjoner i programmer. AI + machine learning 3 millioner tegn Alltid
Event Grid
Få pålitelig levering av hendelser i massiv skala. Integration 100 000 operasjoner per måned Alltid
Form Recognizer
Automatiser uttrekking av tekst, nøkkel-/verdipar og tabeller fra dokumentene dine. AI + machine learning 500 sider på S0-nivået 12 måneder
Functions
Behandle hendelser med en serverløs kodearkitektur. Compute 1 million forespørsler Alltid
Helsedatatjenester
Samle og administrer helsedata og beskyttet helseinformasjon (PHI) i skyen. Integration 1 GB strukturert og blob-lagring, 50 000 API-forespørsler, 0,5 GB transformeringsoperasjoner, 100 000 hendelser Alltid
Innholdssikkerhet for Azure kunstig intelligens
Moderer tekst og bilder for å gi en tryggere og mer positiv brukeropplevelse. AI + machine learning 10 000 transaksjoner på S0-nivået for å moderere eller vurdere 12 måneder
IoT Edge
Utvid skyintelligens og analyse til IoT-kantenheter. Internet of Things Gratis kantkjøretid med åpen kildekode Alltid
IoT Hub
Koble til, overvåk og administrer IoT-ressurser med en skalerbar plattform. Internet of Things 8000 meldinger per dag og meldingsmålerstørrelsen på 0,5 KB i gratisutgaven Alltid
Key Vault
Sikre og behold kontrollen over nøkler og andre hemmeligheter. Security 10 000 transaksjoner for RSA 2048-biters nøkler eller hemmelige operasjoner, Standard-nivå 12 måneder
Kostnadsadministrasjon
Overvåk, alloker og optimaliser skykostnader med gjennomsiktighet, nøyaktighet og effektivitet. Management and governance Gratis Alltid
Load Balancer
Legg til skalering, tilgjengelighet og nettverksytelse til programmene dine på et øyeblikk. Networking 750 timer, 15 GB med databehandling og inntil fem regler med Standard Load Balancer 12 måneder
Logic Apps
Bygg automatiserte integrasjonsløsninger på tvers av skysystemer og lokale systemer. Integration 4000 innebygde handlinger med forbruksabonnementet Alltid
Machine Learning
Utvikle og kjør R- og Python-modeller på plattformen du foretrekker. AI + machine learning Gratis Alltid
Media Services, direktestrømming og behovsbetinget strømming
Lever innhold til så godt som alle typer enheter i stor skala. Media Fem timer hver av standard gjennomgangs-, direktetranskripsjon og standard endepunkt for strømming 12 måneder
Media Services, kodingfunksjon
Indekser, pakk, beskytt og strøm video og lyd i skala. Media 20 utdataminutter med koding av video- eller lydkildefiler med Standard-koder 12 måneder
Metrics Advisor
Bygg inn kunstig intelligens-drevne overvåkingsfunksjoner for proaktiv diagnose av problemer. AI + machine learning 25 tidsserier Alltid
Nett-PubSub
Bygg toveis kommunikasjon i sanntid i nett- og mobilappene dine. Web 20 000 meldinger per enhet per dag og 20 samtidige tilkoblinger per enhet (maks. 1 enhet) Alltid
Network Watcher
Overvåk, diagnostiser og få innsikt i nettverkets ytelse og tilstand. Networking 5 GB lagring med 1000 kontroller, 10 tester og 10 måledata for tilkoblinger Alltid
Notification Hubs
Send push-varslinger til alle plattformer fra alle typer serverdeler. Mobile 1 million push-varslinger med kostnadsfritt navneområde Alltid
Open Datasets
Få fart på maskinlæring med kuraterte datasett. AI + machine learning Gratis (utgående kostnader kan påløpe) Alltid
Oversetter
Legg til tekstoversettelse i sanntid på flere språk i apper, på nettsteder og i verktøy. AI + machine learning 2 millioner tegn på S0-nivået 12 måneder
Overvåking
Få full observerbarhet i programmer, infrastruktur og nettverk. Management and governance Se Azure Monitor-prisdetaljer for gratis beløp per funksjon Alltid
Personalizer
Lever rikholdige, personlig tilpassede opplevelser for hver enkelt bruker. AI + machine learning 50 000 transaksjoner på S0-nivået 12 måneder
Private Link
Få privat tilgang til tjenester på Azure, og behold dataene dine på Microsoft-nettverket. Networking Gratis Alltid
Resource Manager
Forenkle administrasjonen av appressursene dine. Management and governance Gratis Alltid
Security Center
Forhindre, registrer og svar på trusler med økt synlighet og bedre kontroll over sikkerheten til Azure-ressursene dine. Security Gratis policyvurdering og -anbefalinger Alltid
Service Bus
Få en pålitelig skymeldingstjeneste som en tjeneste og enkel hybrid integrering. Integration 750 timer og 13 millioner operasjoner med basisenheter for Standard-nivået 12 måneder
Service Fabric
Bygg og driv skalerbare distribuerte apper som alltid er aktive. Containers Gratis Alltid
Spatial Anchors
Bygg apper med blandet virkelighet som tilordner, deler og lagrer 3D-innhold. Mixed reality 10 000 ankre forespurt Alltid
Språkforståelse (LUIS)
Lag en spørsmål og svar-robot fra det eksisterende innholdet ditt. AI + machine learning 10 000 transaksjoner med tekstforespørsler på S0-nivået 12 måneder
SQL Database
Opprett en SQL-database med innebygd intelligens. Databases 250 GB S0-forekomst med 10 databasetransaksjonsenheter 12 måneder
SQL Server 2019 Developer Edition
Bygg, test og demonstrer apper i et ikke-produksjonsmiljø. Developer tools Gratis Alltid
Static Web Apps
Effektiviser fullstakkutvikling fra kildekode til global høy tilgjengelighet. Compute Båndbredde på 100 GB per abonnement, 2 egendefinerte domener og 0,5 GB lagringsplass per app Alltid
Tale til tekst
Transkriber tale til tekst. AI + machine learning Fem lydtimer for hver av standard, egendefinert og samtaletranskripsjon med flerkanals lyd, 1 egendefinert endepunktdriftingsmodell Alltid
Taleoversettelse
Integrer taleoversettelse i sanntid i appen. AI + machine learning 5 lydtimer standard Alltid
Talergjenkjenning
Bekreft og identifiser talere nøyaktig ved hjelp av deres unike stemmekarakteristikk. AI + machine learning 10 000 transaksjoner hver av talerverifisering, taleridentifisering og talelagring Alltid
Tekst til tale
Bygg apper som konverterer tekst til naturtro tale. AI + machine learning 5 millioner tegn Standard, 500 000 tegn nevral og vertsmodell Alltid
Virtual Network
Forsyn private nettverk, og koble til lokale datasentre. Networking 50 virtuelle nettverk Alltid
Virtuelle-Maskiner—Linux
Opprett virtuelle Linux-maskiner med behovsbasert kapasitet på noen få sekunder. Compute 750 timer B1s virtuelle maskiner som kan øke ytelsen 12 måneder
Virtuelle-Maskiner—Windows
Opprett virtuelle Windows-maskiner med behovsbasert kapasitet på noen få sekunder. Compute 750 timer B1s virtuelle maskiner som kan øke ytelsen 12 måneder
Visual Studio Code
Øk produktiviteten med et effektivt, lett koderedigeringsprogram for skyutvikling. Developer tools Gratis Alltid
Visuelt innhold
Trekk ut omfattende informasjon fra bilder for å kategorisere og behandle visuelle data. 5000 transaksjoner for hvert S1-, S2- og S3-nivå 12 måneder
VPN Gateway
Opprett sikre, spredte tilkoblingsmuligheter. Networking 750 timer med VpnGw1-gatewaytype 12 måneder

Prøv Azure gratis – og betal deretter bare for det du bruker

Når krediten på $200 er utløpt, betaler du for det du bruker utover gratismengdene av tjenestene. Med forbruksbaserte priser er det ingen gebyrer for å beholde Azure-gratiskontoen og ingen forhåndsforpliktelser. Avbryt når som helst.

Utforsk Azure med demoer og direkte spørsmål og svar

Kom i gang trygt ved å se en serie korte videoer om grunnleggende Azure. Se hvordan du får gratis tjenester, arkitektløsninger, administrerer ressurser, ruller ut apper og databaser og sparer penger. Få deretter svar på spørsmålene dine i sanntid fra Azure-eksperter.

Utforsk Azure med demoer og direkte spørsmål og svar

Kom i gang trygt ved å se en serie korte videoer om grunnleggende Azure. Se hvordan du får gratis tjenester, arkitektløsninger, administrerer ressurser, ruller ut apper og databaser og sparer penger. Få deretter svar på spørsmålene dine i sanntid fra Azure-eksperter.

Klar? Her ser du en gjennomgang av hvordan det fungerer

Trinn 1
Start gratis. Få $200 kreditt som kan brukes i 30 dager. Mens du har kreditten din, kan du få gratis mengder populære tjenester og mer enn 55 andre tjenester.
Trinn 2
Etter endt kreditt betaler du for forbruk, dersom du ønsker å motta populære tjenester og mer enn 55 andre tjenester. Du betaler bare dersom du bruker mer enn gratismengden i løpet av en måned.
Trinn 3
Etter 12 måneder vil du fortsette å få 55+ tjenester gratis alltid – og fortsatt bare betale for det du bruker utover de gratis månedlige beløpene.
Trinn 1
Start gratis. Få $200 kreditt som kan brukes i 30 dager. Mens du har kreditten din, kan du få gratis mengder populære tjenester og mer enn 55 andre tjenester.
Trinn 2
Etter endt kreditt betaler du for forbruk, dersom du ønsker å motta populære tjenester og mer enn 55 andre tjenester. Du betaler bare dersom du bruker mer enn gratismengden i løpet av en måned.
Trinn 3
Etter 12 måneder vil du fortsette å få 55+ tjenester gratis alltid – og fortsatt bare betale for det du bruker utover de gratis månedlige beløpene.
Kan vi hjelpe deg?

*Det kan hende du får denne krediteringen i en angitt lokal valuta, avhengig av i hvilket land du registrerer deg for Azure-gratiskontoen.