Hopp over navigasjon

Priser for skaleringssett for Windows Virtual Machines

Autoskaler de virtuelle maskinene dine med høy tilgjengelighet

Med skaleringssett for virtuelle maskiner er det enkelt å bygge svært skalerbare programmer, ettersom du enkelt kan distribuere og administrere identiske virtuelle maskiner som et sett. Skaleringssett for virtuelle maskiner er bygd på distribusjonsmodellen til Azure Resource Manager, er fullstendig integrert med belastningsbalansering og autoskalering i Azure og har støtte for Windows, Linux, tilpassede avbildninger og utvidelser.

Skaleringssett for virtuelle maskiner er for øyeblikket tilgjengelig på virtuelle Windows- og Linux-maskiner av alle størrelser. Du belastes bare for behandlingsforekomstene du velger, samt for andre underliggende infrastrukturressurser som brukes, for eksempel lagring og nettverk. Det er ingen inkrementelle kostnader for selve skaleringssettjenesten for virtuelle maskiner. Standard egress-priser blir belastet.

Generell

Balansert «prosessor til minne»-forhold. Ideell løsning for testing og utvikling, små og mellomstore databaser og nettservere med liten til middels trafikk.

B-serien

B-serien er rimelige virtuelle maskiner som tilbyr et lavkostnadsalternativ for arbeidsbelastninger som vanligvis kjører på en prosessorytelse med lav til moderat grunnlinje, men som noen ganger må kunne levere mye høyere prosessorytelse når etterspørselen stiger. Disse arbeidsbelastningene krever ikke hele prosessorkapasiteten hele tiden, men må av og til økes for å kunne fullføre enkelte oppgaver raskere. Det er mange programmer som passer inn i denne modellen, for eksempel utvikling og testing-servere, nettservere med lav trafikk, små databaser, mikrotjenester, servere for konseptgodkjenning, buildservere og kodelagre.
Legg til
overslag
Forekomst vCPU RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med
Azure Hybrid Benefit
(% besparelser)
B1S 1 1,00 GiB 2 GiB – – Tom $- $- $- $-
B1MS 1 2,00 GiB 4 GiB – – Tom $- $- $- $-
B2S 2 4,00 GiB 8 GiB – – Tom $- $- $- $-
B2MS 2 8,00 GiB 16 GiB – – Tom $- $- $- $-
B4MS 4 16,00 GiB 32 GiB – – Tom $- $- $- $-
B8MS 8 32,00 GiB 64 GiB – – Tom $- $- $- $-

Av2 Standard

Av2 Standard er nyeste generasjon av virtuelle maskiner i A-serien med tilsvarende prosessorytelse og raskere disk. Disse virtuelle maskinene passer til utviklingsarbeidsbelastninger, build-servere, kodearkiver, nettsteder og nettapper med liten trafikk, mikrotjenester, tidlige produkteksperimenter og små databaser. I likhet med den forrige A Standard-generasjonen inkluderer virtuelle Av2-maskiner belastningsfordeling og autoskalering uten ekstra kostnad.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med
Azure Hybrid Benefit
(% besparelser)
A1 v2 1 2,00 GiB 10 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
A2 v2 2 4,00 GiB 20 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
A2m v2 2 16,00 GiB 20 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
A4 v2 4 8,00 GiB 40 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
A4m v2 4 32,00 GiB 40 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
A8 v2 8 16,00 GiB 80 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
A8m v2 8 64,00 GiB 80 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom

Reservert forekomst av virtuell maskin er ikke tilgjengelig for Av2-serien.

D2-64 v3 nyeste generasjon

D2-64 v3-instanser er nyeste hypertråede generasjon av instanser til generelle formål. D2-64 v3-instanser er basert på 2.3 GHz Intel XEON® E5-2673 v4-prosessoren (Broadwell) og kan med Intel Turbo Boost Technology 2.0 oppnå 3,5 gigahertz (GHz). D2–64 v3-forekomster tilbyr en kombinasjon av CPU, minne og lokaldisk som passer for de fleste produksjonsarbeidsbelastninger.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med
Azure Hybrid Benefit
(% besparelser)
D2 v3 2 8,00 GiB 50 GiB $- $- $- $- $-
D4 v3 4 16,00 GiB 100 GiB $- $- $- $- $-
D8 v3 8 32,00 GiB 200 GiB $- $- $- $- $-
D16 v3 16 64,00 GiB 400 GiB $- $- $- $- $-
D32 v3 32 128,00 GiB 800 GiB $- $- $- $- $-
D64 v3 64 256,00 GiB 1 600 GiB $- $- $- $- $-

D2s-64s v3 nyeste generasjon

Dsv3-serien støtter premium-lagring og er den siste hypertråede generasjonen av instanser til generelle bruk som kjører både på Intel Xeon E5-2673 v3 2.4GHz (Haswell)- og Intel Xeon® E5-2673 v4 2.3GHz (Broadwell)-prosessoren. Med Intel Turbo Boost Technology 2.0 kan Dsv3 gå opp til 3,1 GHz. Dsv3-serien tilbyr en kombinasjon av vCPU, minne og midlertidig lagring for de fleste arbeidsbelastningene i produksjon.

Prisene for virtuelle maskiner og ratemålerne for Dsv3-størrelsene er de samme som for Dv3-serien. Disker for varig lagring faktureres separat fra virtuelle maskiner. Se priser for disker.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med
Azure Hybrid Benefit
(% besparelser)
D2s v3 2 8,00 GiB 16 GiB – – Tom $- $- $- $-
D4s v3 4 16,00 GiB 32 GiB – – Tom $- $- $- $-
D8s v3 8 32,00 GiB 64 GiB – – Tom $- $- $- $-
D16s v3 16 64,00 GiB 128 GiB – – Tom $- $- $- $-
D32s v3 32 128,00 GiB 256 GiB – – Tom $- $- $- $-
D64s v3 64 256,00 GiB 512 GiB – – Tom $- $- $- $-

D1-5 v2

D1–5 v2-instanser er basert på Intel Xeon® E5-2673 v3-prosessoren (Haswell) på 2,4 GHz, og kan med Intel Turbo Boost Technology 2.0 oppnå 3,1 GHz. D1–5 v2-instanser tilbyr en effektiv kombinasjon mellom prosessor, minne og lokaldisk for de fleste produksjonsprogrammer.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med
Azure Hybrid Benefit
(% besparelser)
D1 v2 1 3,50 GiB 50 GiB $- $- $- $- $-
D2 v2 2 7,00 GiB 100 GiB $- $- $- $- $-
D3 v2 4 14,00 GiB 200 GiB $- $- $- $- $-
D4 v2 8 28,00 GiB 400 GiB $- $- $- $- $-
D5 v2 16 56,00 GiB 800 GiB $- $- $- $- $-

DS1-S5 v2

Disker for varig lagring faktureres separat fra virtuelle maskiner. Hvis du vil bruke Premium Storage-disker, må du bruke virtuelle maskiner av typen Dsv2. Prisene og ratemålerne for Dsv2-størrelsene er de samme som for Dv2-serien. Se priser for disker.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med
Azure Hybrid Benefit
(% besparelser)
DS1 v2 1 3,50 GiB 7 GiB – – Tom $- $- $- $-
DS2 v2 2 7,00 GiB 14 GiB – – Tom $- $- $- $-
DS3 v2 4 14,00 GiB 28 GiB – – Tom $- $- $- $-
DS4 v2 8 28,00 GiB 56 GiB – – Tom $- $- $- $-
DS5 v2 16 56,00 GiB 112 GiB – – Tom $- $- $- $-

DC-serien forhåndsversjon

DC-serien er en ny familie av virtuelle maskiner i Azure som kan hjelpe med å beskytte konfidensialiteten og integriteten til data og kode mens de behandles i den offentlige skyen. Disse maskinene støttes av den siste generasjonen av Intel XEON E-2176G-prosessorer på 3,7 GHz med SGX-teknologi. Med Intel Turbo Boost Technology disse maskinene gå opp til 4,7 GHz. Instanser i DC-serien gjør kunder i stand til å kompilere sikre enklavebaserte programmer for å beskytte koden deres og data mens de er i bruk.
Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med
Azure Hybrid Benefit
(% besparelser)
DC2s 2 8,00 GiB 100 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
DC4s 4 16,00 GiB 200 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom

Reservert forekomst av virtuell maskin er ikke tilgjengelig for Dc-serien.

*Prisene for forhåndsversjon kan endres

Optimalisert databehandling

Høyt «prosessor til minne»-forhold. God løsning for nettservere med middels trafikk, nettverksapparater, satsvise prosesser og programservere.

Fsv2-serien

De virtuelle maskinene i Fsv2-serien har 2 GiB RAM og 8 GB lokal midlertidig lagring (SSD) per vCPU, og de er optimalisert for beregningsintensive arbeidsbelastninger. F-serien er hypertrådet og basert på Intel-prosessoren Intel Xeon® Platinum 8168 (SkyLake), som kan oppnå turboklokkehastigheter for enkel kjerne på 3,7 GHz og vedvarende turbo for alle kjerner på hele 3,4 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Disse virtuelle maskinene egner seg for scenarioer som satsvis behandling, nettservere, analyse og spilling.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med
Azure Hybrid Benefit
(% besparelser)
F2s v2 2 4,00 GiB 16 GiB $- $- $- $- $-
F4s v2 4 8,00 GiB 32 GiB $- $- $- $- $-
F8s v2 8 16,00 GiB 64 GiB $- $- $- $- $-
F16s v2 16 32,00 GiB 128 GiB $- $- $- $- $-
F32s v2 32 64,00 GiB 256 GiB $- $- $- $- $-
F64s v2 64 128,00 GiB 512 GiB $- $- $- $- $-
F72s v2 72 144,00 GiB 576 GiB $- $- $- $- $-

F-serien

De virtuelle maskinene i F-serien har 2 GiB RAM og 16 GB lokal halvlederstasjon (SSD) per prosessorkjerne, og de er optimalisert for beregningsintensive arbeidsbelastninger. F-serien er basert på Intel-prosessoren Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) på 2,4 GHz, som kan oppnå klokkehastigheter på hele 3,2 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Disse virtuelle maskinene egner seg for scenarioer som satsvis behandling, nettservere, analyse og spilling.

Hvis du trenger vedvarende lagring må du bruke virtuelle maskiner av Fs-typen og kjøpe Premium Storage separat. Prisene og ratemålerne for Fs-størrelsene er de samme som for F-serien.

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med
Azure Hybrid Benefit
(% besparelser)
F1 1 2,00 GiB 16 GiB $- $- $- $- $-
F2 2 4,00 GiB 32 GiB $- $- $- $- $-
F4 4 8,00 GiB 64 GiB $- $- $- $- $-
F8 8 16,00 GiB 128 GiB $- $- $- $- $-
F16 16 32,00 GiB 256 GiB $- $- $- $- $-

Fs-serien

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med
Azure Hybrid Benefit
(% besparelser)
F1s 1 2,00 GiB 4 GiB – – Tom $- $- $- $-
F2s 2 4,00 GiB 8 GiB – – Tom $- $- $- $-
F4s 4 8,00 GiB 16 GiB – – Tom $- $- $- $-
F8s 8 16,00 GiB 32 GiB – – Tom $- $- $- $-
F16s 16 32,00 GiB 64 GiB – – Tom $- $- $- $-

Optimalt minne

Høyt «minne til kjerne»-forhold. Velegnet for relasjonelle databaseservere, middels store og store buffere og minneintern analyse.

E2-64 v3 nyeste generasjon

E2–64 v3-instanser er nyeste hypertråede generasjon med minneoptimaliserte instanser. E2–64 v3-instanser er basert på Intel XEON® E5-2673 v4-prosessoren (Broadwell) på 2,3 GHz, og kan med Intel Turbo Boost Technology 2.0 oppnå 3,5 GHz. E2–64 v3-instanser er ideelle for minneintensive forretningsprogrammer.

Disker for varig lagring faktureres separat fra virtuelle maskiner. Hvis du vil bruke Premium Storage-disker, må du bruke virtuelle maskiner av typen Esv3. Prisene og ratemålerne for Esv3-størrelsene er de samme som for Ev3-serien. Se priser for disker.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med
Azure Hybrid Benefit
(% besparelser)
E2 v3 2 16,00 GiB 50 GiB $- $- $- $- $-
E4 v3 4 32,00 GiB 100 GiB $- $- $- $- $-
E8 v3 8 64,00 GiB 200 GiB $- $- $- $- $-
E16 v3 16 128,00 GiB 400 GiB $- $- $- $- $-
E20 v3 20 160,00 GiB 600 GiB $- $- I/T I/T I/T
E32 v3 32 256,00 GiB 800 GiB $- $- $- $- $-
E64i v3 1 64 432,00 GiB 1 600 GiB $- $- $- I/T I/T
E64 v3 64 432,00 GiB 1 600 GiB $- $- $- $- $-
1 Azure Compute tilbyr virtuelle maskinstørrelser som er isolert til en spesifikk maskinvaretype og dedikert til én enkel kunde. Disse virtuelle maskinstørrelsene passer best for arbeidsbelastninger som krever et høyt nivå av isolering fra andre kunder for arbeidsbelastninger som involverer elementer som samsvar med forskrifter og lovverk.

E2s-64s v3 nyeste generasjon

Forekomster i ESv3-serien er basert på 2.3 GHz Intel Xeon® E5-2673 v4-prosessoren (Broadwell) på, og kan med Intel Turbo Boost Technology 2.0 oppnå 3,5 GHz og bruker premium-lagring. Forekomster i Ev3-serien er ideelle for minneintensive forretningsprogrammer.

Disker for varig lagring faktureres separat fra virtuelle maskiner. Hvis du vil bruke Premium Storage-disker, må du bruke virtuelle maskiner av typen Esv3. Prisene og ratemålerne for Esv3-størrelsene er de samme som for Ev3-serien. Se priser for disker.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med
Azure Hybrid Benefit
(% besparelser)
E2s v3 2 16,00 GiB 32 GiB $- $- $- $- $-
E4s v3 4 32,00 GiB 64 GiB $- $- $- $- $-
E8s v3 8 64,00 GiB 128 GiB $- $- $- $- $-
E16s v3 16 128,00 GiB 256 GiB $- $- $- $- $-
E20s v3 20 160,00 GiB 320 GiB $- $- I/T I/T I/T
E32s v3 32 256,00 GiB 512 GiB $- $- $- $- $-
E64is v3 1 64 432,00 GiB 864 GiB $- $- $- I/T I/T
E64s v3 64 432,00 GiB 864 GiB $- $- $- $- $-
1 Azure Compute tilbyr virtuelle maskinstørrelser som er isolert til en spesifikk maskinvaretype og dedikert til én enkel kunde. Disse virtuelle maskinstørrelsene passer best for arbeidsbelastninger som krever et høyt nivå av isolering fra andre kunder for arbeidsbelastninger som involverer elementer som samsvar med forskrifter og lovverk.

D11–15 v2

D11–15 v2-instanser er basert på Intel Xeon® E5-2673 v3-prosessoren (Haswell) på 2,4 GHz, og kan med Intel Turbo Boost Technology 2.0 oppnå 3,1 GHz. D11–15 v2 er ideelt for minneintensive forretningsprogrammer. D15 v2-forekomsten er begrenset til maskinvare dedikert til en enkeltkunde.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med
Azure Hybrid Benefit
(% besparelser)
D11 v2 2 14,00 GiB 100 GiB $- $- $- $- $-
D12 v2 4 28,00 GiB 200 GiB $- $- $- $- $-
D13 v2 8 56,00 GiB 400 GiB $- $- $- $- $-
D14 v2 16 112,00 GiB 800 GiB $- $- $- $- $-
D15 v2 20 140,00 GiB 1 000 GiB $- $- $- $- $-

DS11-S15 v2

For vedvarende lagring må du bruke virtuelle maskiner av Dsv2-typen og kjøpe Premium Storage separat. Prisene og ratemålerne for Dsv2-størrelsene er de samme som for Dv2-serien.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med
Azure Hybrid Benefit
(% besparelser)
DS11 v2 2 14,00 GiB 28 GiB – – Tom $- $- $- $-
DS12 v2 4 28,00 GiB 56 GiB – – Tom $- $- $- $-
DS13 v2 8 56,00 GiB 112 GiB – – Tom $- $- $- $-
DS14 v2 16 112,00 GiB 224 GiB – – Tom $- $- $- $-
DS15 v2 20 140,00 GiB 280 GiB – – Tom $- $- $- $-

G-serien

Virtuelle maskiner i G-serien inneholder Intel® Xeon®-prosessor i E5 v3-familien, og gir uovertruffen databehandlingsytelse for å støtte store databasebelastninger, nærmere bestemt SAP HANA, SQL Server, Hadoop, DataZen og Hortonworks. G5-forekomst er begrenset til maskinvare dedikert til en enkeltkunde.

For vedvarende lagring må du bruke virtuelle maskiner av GS-typen og kjøpe Premium Storage separat. Prisene og ratemålerne for GS-størrelsene er de samme som for G-serien.

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med
Azure Hybrid Benefit
(% besparelser)
G1 2 28,00 GiB 384 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
G2 4 56,00 GiB 768 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
G3 8 112,00 GiB 1 536 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
G4 16 224,00 GiB 3 072 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom
G5 32 448,00 GiB 6 144 GiB $- $- – – Tom – – Tom – – Tom

Reservert forekomst av virtuell maskin er ikke tilgjengelig for G-serien.

GS-serien

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med
Azure Hybrid Benefit
(% besparelser)
Gs1 2 28,00 GiB 56 GiB – – Tom $- – – Tom – – Tom – – Tom
Gs2 4 56,00 GiB 112 GiB – – Tom $- – – Tom – – Tom – – Tom
Gs3 8 112,00 GiB 224 GiB – – Tom $- – – Tom – – Tom – – Tom
Gs4 16 224,00 GiB 448 GiB – – Tom $- – – Tom – – Tom – – Tom
Gs5 32 448,00 GiB 896 GiB – – Tom $- – – Tom – – Tom – – Tom

Reservert forekomst av virtuell maskin er ikke tilgjengelig for Gs-serien.

M-serien

Virtuelle maskiner i M-serien er hypertrådet og har Intel® Xeon® E7-8890 v3 2,5 GHz (Haswell)-prosessor. M-serien har opptil 128 kjerner og 4,0 TiB minne med uovertruffen databeregningsytelse for å støtte store arbeidsbelastninger i minnet.

Alle virtuell maskin-størrelsene i M-serien vil kunne bruke vedvarende disker av Standard eller Premium type. Prisene og ratemålerne for Ms-størrelsene er de samme som for M-serien.

M-serien av virtuelle maskiner er sertifiserte av SAP for SAP HANA OLTP- og OLAP-arbeidsbelastninger. For mer informasjon om å kjøre SAP HANA på Azure, kan du se SAP-løsningene.

Legg til
overslag
Forekomst vCPU RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med
Azure Hybrid Benefit
(% besparelser)
M8ms 8 219,00 GiB 256 GiB – – Tom $- $- $- $-
M16ms 16 438,00 GiB 512 GiB – – Tom $- $- $- $-
M32ts 32 192,00 GiB 1 024 GiB – – Tom $- $- $- $-
M32ls 32 256,00 GiB 1 024 GiB – – Tom $- $- $- $-
M32ms 32 875,00 GiB 1 024 GiB – – Tom $- $- $- $-
M64ls 64 512,00 GiB 2 048 GiB – – Tom $- $- $- $-
M64s 64 1 024,00 GiB 2 048 GiB – – Tom $- $- $- $-
M64 1 64 1 024,00 GiB 7 168 GiB – – Tom $- $- $- $-
M64ms 64 1 792,00 GiB 2 048 GiB – – Tom $- $- $- $-
M64m 1 64 1 792,00 GiB 7 168 GiB – – Tom $- $- $- $-
M128s 128 2 048,00 GiB 4 096 GiB – – Tom $- $- $- $-
M128 1 128 2 048,00 GiB 14 336 GiB – – Tom $- $- $- $-
M128ms 128 3 892,00 GiB 4 096 GiB – – Tom $- $- $- $-
M128m 1 128 3 892,00 GiB 14 336 GiB – – Tom $- $- $- $-
1 Virtuelle maskiner for Azure Compute har den samme vCPU, RAM og total lagringskapasitet med varierende lokale- og XIO-bufferdiskstørrelser, dette er for å tilby kunder et fleksibelt valg blant forskjellige diskallokeringer som møter deres arbeidsbelastningskrav.

Ekstremt minneoptimert

Disse nye VM-størrelsene er optimalisert for databasearbeidsbelastninger som SQL Server eller Oracle som ofte krever mye minne, lagringsplass og inn/ut-båndbredde, men ikke et høyt CPU-kjerneantall. De begrenser VM antallet prosessorenheter for virtuell maskin for å redusere kostnaden ved programvarelisensiering, mens se beholder samme minne, lagring og inn/ut-båndbredde. Lisensen som blir belastet for SQL Server og Oracle, blir begrenset til antallet aktive prosessorenheter for virtuell maskin mens databehandlingskostnaden, som inkluderer operativsystemlisensiering, forblir den samme som den opprinnelige størrelsen basert på «underliggende prosessorenhet for virtuell maskin». Disse nye VM-størrelsene, som bare er tilgjengelige i Azure, gjør det mulig for arbeidsbelastninger kjøre høyere prosessorutnyttelse til en brøkdel av lisensieringskostnaden (per kjerne).

Legg til
overslag
Forekomst Aktiv vCPU /
Underliggende vCPU
RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med
Azure Hybrid Benefit
(% besparelser)
DS11-1 v2 1 / 2 14,00 GiB 28 GiB – – Tom $- $- $- $-
DS12-1 v2 1 / 4 28,00 GiB 56 GiB – – Tom $- $- $- $-
DS12-2 v2 2 / 4 28,00 GiB 56 GiB – – Tom $- $- $- $-
E4-2s v3 2 / 4 32,00 GiB 64 GiB – – Tom $- $- $- $-
DS13-2 v2 2 / 8 56,00 GiB 112 GiB – – Tom $- $- $- $-
E8-2s v3 2 / 8 64,00 GiB 128 GiB – – Tom $- $- $- $-
DS13-4 v2 4 / 8 56,00 GiB 112 GiB – – Tom $- $- $- $-
E8-2s v3 4 / 8 64,00 GiB 128 GiB – – Tom $- $- $- $-
DS14-4 v2 4 / 16 112,00 GiB 224 GiB – – Tom $- $- $- $-
E16-4s v3 4 / 16 128,00 GiB 256 GiB – – Tom $- $- $- $-
Gs4-4 4 / 16 224,00 GiB 3 072 GiB – – Tom $- I/T I/T I/T
DS14-8 v2 8 / 16 112,00 GiB 224 GiB – – Tom $- $- $- $-
E16-8s v3 8 / 16 128,00 GiB 256 GiB – – Tom $- $- $- $-
Gs4-8 8 / 16 224,00 GiB 3 072 GiB – – Tom $- I/T I/T I/T
E32-8s v3 8 / 32 256,00 GiB 512 GiB – – Tom $- $- $- $-
Gs5-8 8 / 32 448,00 GiB 6 144 GiB – – Tom $- I/T I/T I/T
E32-16s v3 16 / 32 256,00 GiB 512 GiB – – Tom $- $- $- $-
E64-16s v3 16 / 64 432,00 GiB 864 GiB – – Tom $- $- $- $-
Gs5-16 16 / 32 448,00 GiB 6 144 GiB – – Tom $- I/T I/T I/T
M64-16ms 16 / 64 1 750,00 GiB 2 048 GiB – – Tom $- $- $- $-
E64-32s v3 32 / 64 432,00 GiB 864 GiB – – Tom $- $- $- $-
M64-32ms 32 / 64 1 750,00 GiB 2 048 GiB – – Tom $- $- $- $-
M128-32ms 32 / 128 3 800,00 GiB 4 096 GiB – – Tom $- $- $- $-
M128-64ms 64 / 128 3 800,00 GiB 4 096 GiB – – Tom $- $- $- $-

Optimalt lager

Høy diskgjennomstrømming og IU. Ideell for Big Data-, SQL- og NoSQL-databaser.

L-serien

Instanser i L-serien er lagringsoptimaliserte virtuelle maskiner for arbeidsbelastninger med liten forsinkelse, blant annet NoSQL-databaser (for eksempel Cassandra, MongoDB og Redis). L-serien tilbyr opptil 32 prosessorkjerner og bruker Intel® Xeon®-prosessoren i E5 v3-familien med 8 GiB RAM (minne) per kjerne samt 768 GB til 6 TB lokal SSD-disk. Denne instansen har Premium Storage-støtte.

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med
Azure Hybrid Benefit
(% besparelser)
L4 4 32,00 GiB 678 GiB – – Tom $- $- $- $-
L8 8 64,00 GiB 1 388 GiB – – Tom $- $- $- $-
L16 16 128,00 GiB 2 807 GiB – – Tom $- $- $- $-
L32 32 256,00 GiB 5 630 GiB – – Tom $- $- $- $-

GPU

Spesialiserte virtuelle maskiner tilsiktet tung grafisk gjengivelse og videoredigering tilgjengelig med en eller flere GPU-er.

NC-serien

Virtuelle maskiner i N-serien er optimale for arbeidsbelastninger med mye databehandling og grafikk, noe som hjelper kundene å fremme innovasjon takket være ulike scenarier, som blant annet avansert, ekstern visualisering, omfattende opplæring og prediktiv analyse. Virtuelle maskiner i N-serien er tilgjengelig for evaluering i dag, og vil omfatte den akselererte plattformen NVIDIA Tesla og NVIDIA GRID 2.0-teknologi, noe som gir den mest avanserte grafikkstøtten som er tilgjengelig i skyen i dag. I tillegg har N-serien en NC24r-konfigurasjon som leverer lav ventetid og et nettverksgrensesnitt med høy gjennomstrømning, og som er optimalisert for tett sammenkoblede og parallelle arbeidsbelastninger med databehandling.

Legg til
overslag
Forekomst Kjerne RAM Midlertidig
Lagring
GPU
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
Ett år reservert
(% besparelser)
Tre år reservert
(% besparelser)
3 år reservert med
Azure Hybrid Benefit
(% besparelser)
NC6 6 56,00 GiB 340 GiB 1X K80 $- $- $- $- $-
NC12 12 112,00 GiB 680 GiB 2X K80 $- $- $- $- $-
NC24r 24 224,00 GiB 1 440 GiB 4X K80 $- $- $-