Priser for skaleringssett for Windows Virtual Machines

Autoskaler de virtuelle maskinene dine med høy tilgjengelighet

Med skaleringssett for virtuelle maskiner er det enkelt å bygge svært skalerbare programmer, ettersom du enkelt kan distribuere og administrere identiske virtuelle maskiner som et sett. Skaleringssett for virtuelle maskiner er bygd på distribusjonsmodellen til Azure Resource Manager, er fullstendig integrert med belastningsbalansering og autoskalering i Azure og har støtte for Windows, Linux, tilpassede avbildninger og utvidelser.

Skaleringssett for virtuelle maskiner er for øyeblikket tilgjengelig på virtuelle Windows- og Linux-maskiner av alle størrelser. Du belastes bare for behandlingsforekomstene du velger, samt for andre underliggende infrastrukturressurser som brukes, for eksempel lagring og nettverk. Det er ingen inkrementelle kostnader for selve skaleringssettjenesten for virtuelle maskiner. Standard egress-priser blir belastet.

A0–4 – Basic

A Basic er et rimelig alternativ for utviklingsarbeidsbelastninger, testservere, buildservere, kodelagre, nettsteder og nettapper med liten trafikk, mikrotjenester, tidlige produkteksperimenter og små databaser.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Diskstørrelser 1 Pris Priser med Azure Hybrid Use Benefit2 (% besparelse)
A0 1 0,75 GiB 20 GB $- $-
A1 1 1,75 GiB 40 GB $- $-
A2 2 3,50 GiB 60 GB $- $-
A3 4 7,00 GiB 120 GB $- $-
A4 8 14,00 GiB 240 GB $- $-

1 Lagringsverdier for diskstørrelser er angitt med «GB». De beregnes faktisk i gibibyte, og alle verdiene skal leses som «X GiB»

2 Gjelder for Windows Server-lisenser med Software Assurance. Finn ut mer om Azure Hybrid Use Benefit.

Av2 Standard

Av2 Standard er nyeste generasjon av virtuelle maskiner i A-serien med lignende CPU-ytelse og raskere disk. Disse virtuelle maskinene er egnet for utviklingsarbeidsbelastninger, buildservere, kodelagre, nettsteder og nettapper med liten trafikk, mikrotjenester, tidlige produkteksperimenter og små databaser. I likhet med den forrige A Standard-generasjonen inkluderer virtuelle Av2-maskiner belastningsfordeling og autoskalering uten ekstra kostnad.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Diskstørrelser 1 Pris Priser med Azure Hybrid Use Benefit2 (% besparelse)
A1 v2 1 2,00 GiB 10 GB $- $-
A2 v2 2 4,00 GiB 20 GB $- $-
A4 v2 4 8,00 GiB 40 GB $- $-
A8 v2 8 16,00 GiB 80 GB $- $-
A2m v2 2 16,00 GiB 20 GB $- $-
A4m v2 4 32,00 GiB 40 GB $- $-
A8m v2 8 64,00 GiB 80 GB $- $-

1 Lagringsverdier for diskstørrelser er angitt med «GB». De beregnes faktisk i gibibyte, og alle verdiene skal leses som «X GiB»

2 Gjelder for Windows Server-lisenser med Software Assurance. Finn ut mer om Azure Hybrid Use Benefit.

D2-5 – v2-kampanje - tidsbegrenset

Bare i et begrenset tidsrom vil våre D2-5 v2-forekomster tilbys til en spesialpris basert på vår kommende overgang til hypertrådede prosessorer. Les mer om overgangen til hypertrådede prosessorer og dette tidsbegrensede tilbudet i bloggen vår.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Diskstørrelser 1 Pris Priser med Azure Hybrid Use Benefit2 (% besparelse)
D2 v2-kampanje 2 7,00 GiB 100 GB $- $-
D3 v2-kampanje 4 14,00 GiB 200 GB $- $-
D4 v2-kampanje 8 28,00 GiB 400 GB $- $-
D5 v2-kampanje 16 56,00 GiB 800 GB $- $-

1 Lagringsverdier for diskstørrelser er angitt med «GB». De beregnes faktisk i gibibyte, og alle verdiene skal leses som «X GiB»

2 Gjelder for Windows Server-lisenser med Software Assurance. Finn ut mer om Azure Hybrid Use Benefit.

D1–5 – v2 – nyeste generasjon

D1–5 v2-forekomster er nyeste generasjon av forekomster til generelt formål. D1–5 v2-forekomster er basert på Intel Xeon® E5-2673 v3-prosessoren (Haswell) på 2,4 GHz, og kan med Intel Turbo Boost Technology 2.0 oppnå 3,1 GHz. D1–5 v2-forekomster tilbyr en effektiv kombinasjon av CPU, minne og lokal disk for de fleste produksjonsprogrammer.

Disker for varig lagring faktureres separat fra virtuelle maskiner. Hvis du vil bruke Premium Storage-disker, må du bruke virtuelle maskiner av typen Dsv2. Prisene og ratemålerne for Dsv2-størrelsene er de samme som for Dv2-serien. Priser for disker finner du her.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Diskstørrelser 1 Pris Priser med Azure Hybrid Use Benefit2 (% besparelse)
D1 v2 1 3,50 GiB 50 GB $- $-
D2 v2 2 7,00 GiB 100 GB $- $-
D3 v2 4 14,00 GiB 200 GB $- $-
D4 v2 8 28,00 GiB 400 GB $- $-
D5 v2 16 56,00 GiB 800 GB $- $-

1 Lagringsverdier for diskstørrelser er angitt med «GB». De beregnes faktisk i gibibyte, og alle verdiene skal leses som «X GiB»

2 Gjelder for Windows Server-lisenser med Software Assurance. Finn ut mer om Azure Hybrid Use Benefit.

D2-64–v3 Latest Generation

D2-64 v3 instances are the latest generation of General Purpose Instances. D2-64 v3 instances are based on the 2.3 GHz Intel XEON ® E5-2673 v4 (Broadwell) processor and can achieve 3.5GHz with Intel Turbo Boost Technology 2.0. D2-64 v3 instances offer the combination of CPU, memory, and local disk for most production workloads.

Persistent storage disks are billed separately from virtual machines. To use premium storage disks, use the variant “Dsv3” virtual machines. The pricing and billing meters for Dsv3 sizes are the same as Dv3-series. Pricing for disks is available here.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Diskstørrelser 1 Pris Priser med Azure Hybrid Use Benefit2 (% besparelse)
D2 v3 2 8,00 GiB 16 GB $- $-
D4 v3 4 16,00 GiB 32 GB $- $-
D8 v3 8 32,00 GiB 64 GB $- $-
D16 v3 16 64,00 GiB 128 GB $- $-
D32 v3 32 128,00 GiB 256 GB $- $-
D64 v3 64 256,00 GiB 512 GB $- $-

1 Lagringsverdier for diskstørrelser er angitt med «GB». De beregnes faktisk i gibibyte, og alle verdiene skal leses som «X GiB»

2 Gjelder for Windows Server-lisenser med Software Assurance. Finn ut mer om Azure Hybrid Use Benefit.

F-serien

De virtuelle maskinene i F-serien har 2 GiB RAM og 16 GB lokal halvlederstasjon (SSD) per CPU-kjerne, og de er optimalisert for beregningsintensive arbeidsbelastninger. F-serien er basert på Intel-prosessoren Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) på 2,4 GHz, som kan oppnå klokkehastigheter på hele 3,2 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Disse virtuelle maskinene egner seg for scenarioer som satsvis behandling, nettservere, analyse og spilling.

For vedvarende lagring må du bruke virtuelle maskiner av Fs-typen og kjøpe Premium Storage separat. Prisene og ratemålerne for Fs-størrelsene er de samme som for F-serien.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Diskstørrelser 1 Pris Priser med Azure Hybrid Use Benefit2 (% besparelse)
F1 1 2,00 GiB 16 GB $- $-
F2 2 4,00 GiB 32 GB $- $-
F4 4 8,00 GiB 64 GB $- $-
F8 8 16,00 GiB 128 GB $- $-
F16 16 32,00 GiB 256 GB $- $-

1 Lagringsverdier for diskstørrelser er angitt med «GB». De beregnes faktisk i gibibyte, og alle verdiene skal leses som «X GiB»

2 Gjelder for Windows Server-lisenser med Software Assurance. Finn ut mer om Azure Hybrid Use Benefit.

D11-14 – v2-kampanje – tidsbegrenset

Bare i et begrenset tidsrom vil våre D11-14 v2-forekomster tilbys til en spesialpris basert på vår kommende overgang til hypertrådede prosessorer. Les mer om overgangen til hypertrådede prosessorer og dette tidsbegrensede tilbudet i bloggen vår.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Diskstørrelser 1 Pris Priser med Azure Hybrid Use Benefit2 (% besparelse)
D11 v2-kampanje 2 14,00 GiB 100 GB $- $-
D12 v2-kampanje 4 28,00 GiB 200 GB $- $-
D13 v2-kampanje 8 56,00 GiB 400 GB $- $-
D14 v2-kampanje 16 112,00 GiB 800 GB $- $-

1 Lagringsverdier for diskstørrelser er angitt med «GB». De beregnes faktisk i gibibyte, og alle verdiene skal leses som «X GiB»

2 Gjelder for Windows Server-lisenser med Software Assurance. Finn ut mer om Azure Hybrid Use Benefit.

D11–15 – v2

D11–15 v2-forekomster er basert på Intel Xeon® E5-2673 v3-prosessoren (Haswell) på 2,4 GHz, og kan med Intel Turbo Boost Technology 2.0 oppnå 3,1 GHz. D11–15 v2 er ideelt for minneintensive forretningsprogrammer. D15 v2-forekomsten er begrenset til maskinvare dedikert til en enkeltkunde.

For vedvarende lagring må du bruke virtuelle maskiner av Dsv2-typen og kjøpe Premium Storage separat. Prisene og ratemålerne for Dsv2-størrelsene er de samme som for Dv2-serien.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Diskstørrelser 1 Pris Priser med Azure Hybrid Use Benefit2 (% besparelse)
D11 v2 2 14,00 GiB 100 GB $- $-
D12 v2 4 28,00 GiB 200 GB $- $-
D13 v2 8 56,00 GiB 400 GB $- $-
D14 v2 16 112,00 GiB 800 GB $- $-
D15 v2 20 140,00 GiB 1 000 GB $- $-

1 Lagringsverdier for diskstørrelser er angitt med «GB». De beregnes faktisk i gibibyte, og alle verdiene skal leses som «X GiB»

2 Gjelder for Windows Server-lisenser med Software Assurance. Finn ut mer om Azure Hybrid Use Benefit.

E2-64–v3 Latest Generation

E2-64 v3 instances are the latest generation of Memory Optimized Instances. E2-64 v3 instances are based on the 2.3 GHz Intel XEON ® E5-2673 v4 (Broadwell) processor and can achieve 3.5GHz with Intel Turbo Boost Technology 2.0. E2-64 v3 instances are ideal for memory-intensive enterprise applications.

Persistent storage disks are billed separately from virtual machines. To use premium storage disks, use the variant “Esv3” virtual machines. The pricing and billing meters for Esv3 sizes are the same as Ev3-series. Pricing for disks is available here.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Diskstørrelser 1 Pris Priser med Azure Hybrid Use Benefit2 (% besparelse)
E2 v3 2 16,00 GiB 32 GB $- $-
E4 v3 4 32,00 GiB 64 GB $- $-
E8 v3 8 64,00 GiB 128 GB $- $-
E16 v3 16 128,00 GiB 256 GB $- $-
E32 v3 32 256,00 GiB 512 GB $- $-
E64 v3 64 432,00 GiB 864 GB $- $-

1 Lagringsverdier for diskstørrelser er angitt med «GB». De beregnes faktisk i gibibyte, og alle verdiene skal leses som «X GiB»

2 Gjelder for Windows Server-lisenser med Software Assurance. Finn ut mer om Azure Hybrid Use Benefit.

G-serien

Virtuelle maskiner i G-serien inneholder Intel® Xeon®-prosessor i E5 v3-familien, og gir uovertruffen databehandlingsytelse for å støtte store databasebelastninger, nærmere bestemt SAP HANA, SQL Server, Hadoop, DataZen og Hortonworks. G5-forekomst er begrenset til maskinvare dedikert til en enkeltkunde.

Hvis du har behov for å kjøre SAP HANA-produksjonsmiljøer som krever noder på mer enn 0,5 TB, tilbyr SAP HANA på Azure (store forekomster) spesialbygd, SAP-sertifisert maskinvare for distribusjon av større produksjonsmiljøer med SAP-arbeidsbelastninger (OLTP og OLAP). Du finner mer informasjon her.

For vedvarende lagring må du bruke virtuelle maskiner av GS-typen og kjøpe Premium Storage separat. Prisene og ratemålerne for GS-størrelsene er de samme som for G-serien.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Diskstørrelser 1 Pris Priser med Azure Hybrid Use Benefit2 (% besparelse)
G1 2 28,00 GiB 384 GB $- $-
G2 4 56,00 GiB 768 GB $- $-
G3 8 112,00 GiB 1 536 GB $- $-
G4 16 224,00 GiB 3 072 GB $- $-
G5 32 448,00 GiB 6 144 GB $- $-

1 Lagringsverdier for diskstørrelser er angitt med «GB». De beregnes faktisk i gibibyte, og alle verdiene skal leses som «X GiB»

2 Gjelder for Windows Server-lisenser med Software Assurance. Finn ut mer om Azure Hybrid Use Benefit.

M-serien

Virtuelle maskiner i M-serien har Intel® Xeon® E7-8890 v3 2,5GHz (Haswell)-prosessor. M-serien leverer opptil 128 kjerner og 2,0 TiB minne med en uovertruffen databeregningsytelse som kan støtte store arbeidsbelastninger i minnet.

Alle virtuell maskin-størrelsene i M-serien vil kunne bruke vedvarende disker av Standard eller Premium type. Prisene og ratemålerne for Ms-størrelsene er de samme som for M-serien.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Diskstørrelser 1 Pris Priser med Azure Hybrid Use Benefit2 (% besparelse)
M64MS 64 1 750,00 GiB 2 000 GB $- $-
M128S 128 2 000,00 GiB 4 000 GB $- $-

1 Lagringsverdier for diskstørrelser er angitt med «GB». De beregnes faktisk i gibibyte, og alle verdiene skal leses som «X GiB»

2 Gjelder for Windows Server-lisenser med Software Assurance. Finn ut mer om Azure Hybrid Use Benefit.

L-serien

Forekomster i L-serien er lagringsoptimaliserte virtuelle maskiner for arbeidsbelastninger med lav forsinkelse, blant annet NoSQL-databaser (for eksempel Cassandra, MongoDB, Cloudera og Redis). L-serien tilbyr opptil 32 CPU-kjerner og bruker Intel® Xeon®-prosessoren i E5 v3-familien med 8 GiB RAM per kjerne samt 768 GB – 6 TB lokal SSD-disk. Denne forekomsten har Premium Storage-støtte.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Diskstørrelser 1 Pris Priser med Azure Hybrid Use Benefit2 (% besparelse)
L4 4 32,00 GiB 678 GB $- $-
L8 8 64,00 GiB 1 388 GB $- $-
L16 16 128,00 GiB 2 807 GB $- $-
L32 32 256,00 GiB 5 630 GB $- $-

1 Lagringsverdier for diskstørrelser er angitt med «GB». De beregnes faktisk i gibibyte, og alle verdiene skal leses som «X GiB»

2 Gjelder for Windows Server-lisenser med Software Assurance. Finn ut mer om Azure Hybrid Use Benefit.

NC-serien

Virtual Machines i N-serien er optimale for arbeidsbelastninger med mye databehandling og grafikk, noe som hjelper kundene å fremme innovasjon takket være ulike scenarier, som blant annet avansert, ekstern visualisering, omfattende opplæring og prediktiv analyse. Virtual Machines i N-serien er tilgjengelig for evaluering i dag og vil omfatte den akselererte plattformen NVIDIA Tesla og NVIDIA GRID 2.0-teknologi, noe som gir den mest avanserte grafikkstøtten som er tilgjengelig i skyen i dag. I tillegg har N-serien en NC24r-konfigurasjon som leverer lav ventetid og et nettverksgrensesnitt med høy gjennomstrømning, og som er optimalisert for tett sammenkoblede og parallelle arbeidsbelastninger med databehandling.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Diskstørrelser 1 GPU Pris Priser med Azure Hybrid Use Benefit2 (% besparelse)
NC6 6 56,00 GiB 340 GB 1X K80 $- $-
NC12 12 112,00 GiB 680 GB 2X K80 $- $-
NC24 24 224,00 GiB 1 440 GB 4X K80 $- $-
NC24r 24 224,00 GiB 1 440 GB 4X K80 $- $-

1 Lagringsverdier for diskstørrelser er angitt med «GB». De beregnes faktisk i gibibyte, og alle verdiene skal leses som «X GiB»

2 Gjelder for Windows Server-lisenser med Software Assurance. Finn ut mer om Azure Hybrid Use Benefit.

NV-serien

Virtual Machines i N-serien er optimale for arbeidsbelastninger med mye databehandling og grafikk, noe som hjelper kundene å fremme innovasjon takket være ulike scenarier, som blant annet avansert, ekstern visualisering, omfattende opplæring og prediktiv analyse. Virtual Machines i N-serien er tilgjengelig for evaluering i dag og vil omfatte den akselererte plattformen NVIDIA Tesla og NVIDIA GRID 2.0-teknologi, noe som gir den mest avanserte grafikkstøtten som er tilgjengelig i skyen i dag.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Diskstørrelser 1 GPU Pris Priser med Azure Hybrid Use Benefit2 (% besparelse)
NV6 6 56,00 GiB 340 GB 1X M60 $- $-
NV12 12 112,00 GiB 680 GB 2X M60 $- $-
NV24 24 224,00 GiB 1 440 GB 4X M60 $- $-

1 Lagringsverdier for diskstørrelser er angitt med «GB». De beregnes faktisk i gibibyte, og alle verdiene skal leses som «X GiB»

2 Gjelder for Windows Server-lisenser med Software Assurance. Finn ut mer om Azure Hybrid Use Benefit.

H-serien

H-serien er en ny serie som er spesielt utformet for håndtering av arbeidsbelastninger med høy ytelse, for eksempel modellering av finansiell risiko, seismisk simulering og reservoarsimulering, molekylmodellering og genomforskning. Denne serien er basert på Intel Xeon E5-2667 v3 Haswell 3,2 GHz (3,6 GHz med turbo) med DDR4-minne. Turbo er alltid på for forekomster i H-serien. To av konfigurasjonene i H-serien (H16r og H16mr) har i tillegg et annet nettverksgrensesnitt (RDMA) med lav forsinkelse og høy gjennomstrømming som er optimalisert og konfigurert for tett sammenkoblede og parallelle arbeidsbelastninger som MPI-programmer.

Mer informasjon

Forekomst Kjerner RAM Diskstørrelser 1 Pris Priser med Azure Hybrid Use Benefit2 (% besparelse)
H8 8 56,00 GiB 1 000 GB $- $-
H16 16 112,00 GiB 2 000 GB $- $-
H8m 8 112,00 GiB 1 000 GB $- $-
H16m 16 224,00 GiB 2 000 GB $- $-
H16mr 16 224,00 GiB 2 000 GB $- $-
H16r 16 112,00 GiB 2 000 GB $- $-

1 Lagringsverdier for diskstørrelser er angitt med «GB». De beregnes faktisk i gibibyte, og alle verdiene skal leses som «X GiB»

2 Gjelder for Windows Server-lisenser med Software Assurance. Finn ut mer om Azure Hybrid Use Benefit.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

  • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte
  • Fleksible støtteabonnementer begynner på $29.0 per måned (Merk: støtte fra Microsoft inkluderer ikke støtte for Linux-avbildninger fra Azure Marketplace, selv om Linux-utgivere noen ganger tilbyr støtte i henhold til abonnementene over). Finn en plan
  • Skaleringssettet er en gratistjeneste og har derfor ikke en egen økonomisk støttet serviceavtale. Hvis skaleringssettet imidlertid inkluderer virtuelle maskiner i minst to feildomener, gjelder tilgjengeligheten for den underliggende serviceavtalen for Virtual Machines. Se serviceavtalen for Virtual Machines hvis du vil ha mer informasjon.

Ressurser

Kalkulator

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Vanlige spørsmål om kjøp

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Produktdetaljer

Les mer om Skaleringssett for Virtual Machine

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Registrer deg nå, og få $200 i Azure-kreditt

Begynn i dag