Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Nätverksinstallationer

Använd den virtuella nätverksinstallation som du föredrar i Azure

  • Branschens bästa möjliga utrustning
  • Enkel att konfigurera och hantera
  • Lätt att skala och mycket tillgänglig
Omslaget till boken Designing Distributed Systems

Förenkla din migrering

Använd de varumärken du redan är van vid med virtuell nätverksinstallation på Azure för att handskas med problem som kontroller för att använda program, optimering av WAN samt säkerhet genom brandväggar och kryptering. Med de här VM-avbildningarna kan du använda nätverk, säkerhet och andra funktioner i Azure på samma sätt som du gör i program från dina favoritleverantörer, vilket gör att ditt team kan utnyttja de färdigheter som redan finns. Nätverksinstallationer har stöd för nätverksfunktioner och tjänster i form av virtuella datorer i virtuella nätverk och distributioner.

Omslaget till boken Designing Distributed Systems

Distribuera avancerade hybridnätverksscenarier

Även komplicerade hybridscenarier är enkla att implementera med de här VM-avbildningarna från branschens främsta varumärken. Azure har stöd för en omfattande lista med virtuella nätverksinstallationer från tredje part, bland annat brandväggar för webbaserade program (WAF – Web Application Firewall), brandväggar, gatewayer/routrar, ADC (Application Delivery Controller) och WAN-optimerare.

Välj från varumärken som du litar på

Bygg nätverkslösningar med de här kraftfulla tjänsterna