Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Ramverk för maskininlärning med öppen källkod i Azure

Skapa och distribuera modeller snabbare med ett öppet ekosystem.

Skapa och distribuera maskininlärningsmodeller snabbt i Azure med hjälp av dina favoritramverk med öppen källkod. Azure tillhandahåller ett öppet och kompatibelt ekosystem för användning med det ramverk du föredrar, så att du inte begränsas, kan snabba på varje fas i maskininlärningslivscykeln samt köra dina modeller var som helst från molnet till nätverksgränsen.

Skapa maskininlärningsmodeller i valfritt ramverk

Azure har stöd för alla populära ramverk för maskininlärning. Oavsett om du utvecklar modeller i ramverk för djupinlärning som PyTorch eller TensorFlow, utnyttjar Azures funktioner för automatiserad maskininlärning eller tränar traditionella maskininlärningsmodeller i scikit-learn, kan du stödja dina arbetsbelastningar på Azure.

Ett diagram som visar maskininlärningsramverk som Azure Machine Learning Service stöder.

Slutsatsdragning för alla operativsystem och maskinvaruplattformar

Optimera inferensen på en rad olika maskinvaruplattformar med användning av ONNX Runtime med öppen källkod. ONNX Runtime fungerar med populära ramverk som PyTorch, TensorFlow, Keras, SciKit med flera och ger upp till 17 gånger snabbare slutsatsdragning och upp till 1,4 gånger snabbare träning. Använd ONNX Runtime för slutsatsdragning med ML-modeller på Linux, Windows, Mac och även mobila enheter. ONNX Runtime integrerar de senaste biblioteken för acceleratorprogramvara och -maskinvara från partner som Intel och NVIDIA för att hjälpa dig att maximera prestandan, oavsett om du kör i molnet eller på gränsen.

Ett diagram som visar maskinvaruplattformar som Azure Machine Learning-tjänster stöder.

Snabbare livscykel för maskininlärning från slutpunkt till slutpunkt

Öka produktiviteten med automatiserad maskininlärning. Identifiera snabbt lämpliga algoritmer, justera hyperparametrar och hantera hela maskininlärningslivscykeln på ett enkelt sätt med enkel distribution från molnet till gränsen. Få åtkomst till alla funktioner från en verktygsoberoende Python SDK.

Ett diagram som visar livscykeln för maskininlärning från slutpunkt till slutpunkt.
Tillbaka till flikar

Förenkla och snabba på maskininlärning med Azure