Hoppa över navigering

Azure IoT-säkerhet

Innovera med IoT och optimera organisationens säkerhetsstrategi med heltäckande säkerhet för dina IoT-lösningar.

Alla möjligheter som IoT erbjuder – med mindre risk

Optimera säkerheten i dina IoT-lösningar och skydda medarbetare, processer och data mot hot med integrerade IoT-lösningar för SIEM (säkerhetsinformation och händelsehantering), SOAR (säkerhetsorkestrering, automatisering och respons) och XDR (utökad identifiering och respons) i varje del av distributionen, inklusive molntjänster och enheter.

Härda enheter med maskinvarusäkerhet, programvaruförsvar med flera lager, IoT-enhetsövervakning och förnybar säkerhet.

Skydda anslutningar med kryptering och certifikatbaserad autentisering.

Skydda molntjänster med en säkerhetsfokuserad Azure-infrastruktur, sekretesskontroller och heltäckande efterlevnadstjänster.

Stärk säkerhetsteamen med agentlös tillgångs- och hotidentifiering, SIEM/SOAR, XDR och verktyg för säkerhetsstrategihantering.

Minska komplexiteten med integrerade affärsprogram-, enhets- och tjänstlösningar som minimerar svagheter.

Få unik experthjälp och vägledning från Microsoft och våra kompetenta partner.

Få maximal IoT-säkerhet från slutpunkt till slutpunkt med Azure

Angripare försöker kompromettera IoT-lösningar genom att hitta säkerhetsbrister. Därför är det extremt viktigt att du bygger in säkerhet i varje aspekt av din IoT-lösning, så att data, affärstillgångar och företagets rykte är skyddade på bästa sätt.

Dra nytta av inbyggd säkerhet, synlighet och kontroll för alla delar av din IoT-lösning. Förhindra säkerhetsintrång och svaga punkter på enheter och i tjänster med inbyggd säkerhet, och få en rangordnad lista med förslag på nya säkerhetsförbättringar som du kan implementera. Övervaka hälsotillståndet på alla dina IoT-enheter i nära realtid, blockera komprometterade enheter och hitta och eliminera hot med enkla steg som är rangordnade efter allvarlighetsgrad. Du får också konfigurationsförslag så att du löpande kan förbättra den övergripande IoT-säkerhetsstrategin.

Läs mer om IoT-säkerhet

Implementera säkra IoT-lösningar i din organisation

När dina IoT-lösningar är skyddade vet du att du kan lita på anslutna enheter och produkter. Få tillgång till anslutna enheter, program och tjänster med inbyggd IoT-säkerhet som uppfyller alla dina IoT-behov, och få hjälp med att välja och implementera rätt lösningar för din organisation.

Förebygg efterlevnadsproblem

Låt Microsoft hjälpa dig att följa standarder och myndighetspolicyer och att hålla dig à jour med de senaste efterlevnadskraven.

Dra nytta av nyckelfärdiga säkerhetslösningar

Utveckla ett komplett system med samverkande IoT-lösningar som hjälper dig att smidigt integrera IoT-säkerhet, insyn och kontroll genom hela distributionen.

Få personlig vägledning från en partner

Microsofts partner erbjuder domänspecifik kunskap och expertkompetens inom IoT-säkerhet för varje kunds unika IoT-användningsscenarier och -distributioner.

Hitta rätt IoT-säkerhetslösningar för dina behov

Komplexiteten med IoT-säkerhet gör det svårt att veta hur resurserna kan användas så effektivt som möjligt. Ett sätt att ta reda på vad som är bäst för din organisation är att använda en säkerhetsmognadsmodell.

För att hjälpa organisationer att implementera säkerhetsmognadsmodellering har Microsoft tillsammans med Industrial Internet Consortium Security Applicability Task Group utvecklat IoT-säkerhetsmognadsmodellen.

Den här modellen ger ett ramverk för att förstå mognadsmål, mäta organisationens nuvarande mognadsgrad och se hur säkerhetsbrister kan åtgärdas. Informationen som du får från säkerhetsmognadsmodellen hjälper dig att kommunicera med beslutsfattare och att få stöd för en mer omfattande IoT-säkerhetsplan.

Läs den senaste versionen av faktabladet IoT Security Maturity Model Description and Intended Use (IoT-säkerhetsmognadsmodellen – beskrivning och avsedd användning).

Hitta personer och företag som är utbildade inom IoT-säkerhetsmognadsmodellen.

Registrera dig för en kurs om IoT-säkerhetsmognadsmodellens grunder.

Utforska relaterade Azure-produkter

Microsoft Defender for IoT

Skydda både hanterade och ohanterade IoT- och driftsteknikenheter med agentlös tillgångsidentifiering, sårbarhetshantering och hotidentifiering.

Azure Sentinel

Få en övergripande bild av säkerheten i driftsteknik-, IoT- och IT-miljön jämte intelligent säkerhetsanalys för hela företaget med branschens första molnbaserade SIEM/SOAR-plattform i ett stort offentligt moln.

Azure IoT Central

Minska riskerna med säkerhetsstrategihantering, hotövervakning och reparationsåtgärder.

Azure Sphere

Skydda dina enheter med en heltäckande IoT-säkerhetslösning som innefattar maskinvaru-, operativsystem- och molnkomponenter.

Azure IoT Edge

Se till att dina enheter har rätt programvara och att bara behöriga gränsenheter kan kommunicera med varandra.

Azure IoT Hub

Etablera säker och tillförlitlig kommunikation mellan din IoT-tillämpning och de enheter som den hanterar.

Implementera en säker, skalbar och öppen IoT-lösning från gränsen till molnet med Azure

Läs mer