Hoppa över navigering

Azure SignalR Service

Lägg enkelt till realtidswebbfunktioner i program

Fullständigt hanterad tjänst

Eftersom SignalR Service är en fullständigt hanterad tjänst kan du distribuera den i en miljö med flera servrar utan att behöva fundera på värdtjänster, skalbarhet, belastningsutjämning eller autentisering.

Inbyggt stöd för SignalR-utveckling

SignalR Service fungerar smidigt med SignalR-biblioteket och erbjuder tät integrering med Visual Studio och Visual Studio Code, vilket hjälper dig att skapa realtidsfunktioner snabbt, till exempel chattrum, direktsändning och IoT-instrumentpaneler.

Vad kan du skapa med Azure SignalR Service?

Plattformsoberoende chatt

 1. Översikt
 2. Flow

Utveckla tillförlitliga och välfungerande chattprogram snabbare.

 1. 1 Webbchattappen ansluter till SignalR Service och tar emot en token
 2. 2 Användaren loggar in i appen med multifaktorautentisering, och om autentiseringen lyckas returneras SignalR-slutpunkten och ägartoken
 3. 3 Användaren ansluter till SignalR Service med slutpunkten och token

Omedelbar sändning i en serverfri arkitektur

 1. Översikt
 2. Flow

Kommunicera och uppdatera en-till-många enklare med serverfri kod.

 1. 1 Klienten hämtar webbappinnehåll från bloblagringen
 2. 2 Webbappen tar emot token och slutpunkt från SignalR
 3. 3 Användaren ansluter till webbappen
 4. 4 Anslutningen utlöser en databashändelse via Functions
 5. 5 Functions skickar data till SignalR Service
 6. 6 ... som i sin tur skickar data till klienten

Realtidswebbpanel

 1. Översikt
 2. Flow

Övervaka och kontrollera säkert data som strömmas från internetanslutna enheter.

 1. 1 Webbappen ansluter till SignalR Service och tar emot en token
 2. 2 Användaren ansluter till webbappen och får en slutpunkt och token från SignalR
 3. 3 Användaren ansluter till SignalR Service
 4. 4 Data från realtidskällor skickas till SignalR Service och användaren

Relaterade produkter och tjänster

ASP.NET Core SignalR

Det här biblioteket gör det enklare att lägga till realtidswebbfunktioner i program

Funktioner

Bearbeta händelser med serverlös kod

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Läs mer

Resurser

Kom igång med Azure SignalR Service