Hoppa över navigering

Azure SignalR Service

Lägg enkelt till realtidswebbfunktioner i program

Skapa realtidskommunikation snabbt och enkelt i din webbapp

Med Azure SignalR-tjänsten är det lika enkelt att lägga till kommunikation i realtid till dina webbappar som att etablera en tjänstservice. Du behöver inte vara en kommunikationsguru i realtid.

Fokusera på kärnverksamheten istället för att hantera infrastrukturen

Nu behöver du inte att etablera och underhålla servrar eftersom du behöver realtidsfunktioner i din lösning. SignalR Service är en helt hanterad tjänst som gör det enkelt att lägga till funktioner för kommunikation i realtid i ett program. Du behöver inte fundera på servrar, skalbarhet, belastningsutjämning eller liknande!

Dra nytta av Azure-tjänsternas hela spektrum

Dra nytta av allt som Azure erbjuder! Integrera enkelt med Azure-tjänster som Azure Functions, Azure Active Directory, Azure Storage, Azure App Service, Azure Analytics, Power BI, IoT, Cognitive Services, Machine Learning med mera.

Kunderna åstadkommer fantastiska saker med Azure

IT-konsultbyrå börjar använda Azure SignalR Service för att snabbt skapa anpassade lösningar med realtidsuppdateringar

"By using Azure SignalR Service, we gain the best practices of built-in security and scalability—a comfort for our clients and a huge win for us."
Lars Kemmann, Solutions Architect, Netrix

GranDen väljer Azure SignalR Service för att förenkla utvecklingen och förbättra spelarupplevelsen

"We reached out to competing cloud service providers. No one else offered us something comparable to Azure SignalR Service. Without it, we’d have to build so many virtual machines that we wouldn’t be able to leverage WebSocket in real time."
Isak Pao, Chief Technology Officer, GranDen

Vad kan du skapa med Azure SignalR Service?

Plattformsoberoende chatt

Cross-platform ChatAccelerate development of reliable, high-performing chat applications123
 1. Översikt
 2. Flow

Utveckla tillförlitliga och välfungerande chattprogram snabbare.

 1. 1 Webbchattappen ansluter till SignalR Service och tar emot en token
 2. 2 Användaren loggar in i appen med multifaktorautentisering, och om autentiseringen lyckas returneras SignalR-slutpunkten och ägartoken
 3. 3 Användaren ansluter till SignalR Service med slutpunkten och token

Omedelbar sändning i en serverfri arkitektur

Instant Broadcasting on Serverless ArchitectureSimplify one-to-many real-time communication and updates using serverless code123456
 1. Översikt
 2. Flow

Kommunicera och uppdatera en-till-många enklare med serverfri kod.

 1. 1 Klienten hämtar webbappinnehåll från bloblagringen
 2. 2 Webbappen tar emot token och slutpunkt från SignalR
 3. 3 Användaren ansluter till webbappen
 4. 4 Anslutningen utlöser en databashändelse via Functions
 5. 5 Functions skickar data till SignalR Service
 6. 6 ... som i sin tur skickar data till klienten

Realtidswebbpanel

Real-time Web DashboardSecurely monitor and control data streamed from Internet-connected devices1234
 1. Översikt
 2. Flow

Övervaka och kontrollera säkert data som strömmas från internetanslutna enheter.

 1. 1 Webbappen ansluter till SignalR Service och tar emot en token
 2. 2 Användaren ansluter till webbappen och får en slutpunkt och token från SignalR
 3. 3 Användaren ansluter till SignalR Service
 4. 4 Data från realtidskällor skickas till SignalR Service och användaren

Relaterade produkter och tjänster

ASP.NET Core SignalR

Det här biblioteket gör det enklare att lägga till realtidswebbfunktioner i program

Funktioner

Bearbeta händelser med serverlös kod

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Läs mer

Resurser

Tjänstuppdateringar

Kom igång med Azure SignalR Service