Private Link

Privat åtkomst till tjänster på Azure-plattformen, och dina data stannar på Microsofts nätverk

Anslut och leverera tjänster privat i Azure

Azure Private Link tillhandahåller en privat anslutning från ett virtuellt nätverk till Azure PaaS-tjänster (Platform as a Service), kundägda tjänster eller Microsoft-partnertjänster. Den förenklar nätverksarkitekturen och skyddar anslutningen mellan slutpunkter i Azure genom att eliminera dataexponering på det offentliga Internet.

Privat anslutning till tjänster i Azure – trafiken är kvar på Microsofts nätverk, utan offentlig Internetåtkomst

Integrering med lokala och peerkopplade nätverk

Skydd mot dataexfiltrering för Azure-resurser

Tjänster levereras direkt till kundernas virtuella nätverk

Så här fungerar det

Använd Private Link för att ta in tjänster som levereras i Azure till ditt privata virtuella nätverk genom att mappa det till en privat slutpunkt. Eller leverera dina egna tjänster privat i kundernas virtuella nätverk. All trafik till tjänsten kan dirigeras via den privata slutpunkten, så inga gatewayer, NAT-enheter, ExpressRoute- eller VPN-anslutningar, eller offentliga IP-adresser behövs. Med Private Link stannar trafik på Microsofts globala nätverk.

Läs mer

Skydda Azure-tjänster mot dataexfiltrering

Använd Private Link för att mappa privata slutpunkter till Azure PaaS-resurser. Vid en eventuell säkerhetsincident i nätverket är enbart den mappade resursen tillgänglig, vilket eliminerar hotet om dataexfiltrering.

Få åtkomst från lokala och peerkopplade nätverk

Få åtkomst till privata slutpunkter via privat peering eller VPN-tunnlar från lokala eller peerkopplade virtuella nätverk. Microsoft är värd för trafiken, så du behöver inte konfigurera offentlig peering eller använda Internet för att migrera arbetsbelastningar till molnet.

Förenkla hur du använder tjänster i Azure

Använd Azure PaaS-tjänster, Microsoft-partnertjänster och dina egna tjänster privat i dina virtuella nätverk på Azure. Private Link fungerar med flera Azure Active Directory-klientorganisationer (Azure AD) så att du kan förena miljön mellan tjänster. Skicka, godkänn och avvisa förfrågningar direkt, utan behörigheter eller rollbaserade åtkomstkontroller.

Förbättra säkerhet och efterlevnad

Med Private Link skickas trafik privat – dina data finns inte på Internet. Tjänsten mappas till virtuella Azure-nätverk via en privat slutpunkt, vilket minskar exponeringen för hot och gör det lättare att uppfylla efterlevnadsstandarder.

Anslut till tjänster över hela världen

Anslut privat till tjänster som körs i andra Azure-regioner. Private Link är global och har inga regionala begränsningar.

Private Link erbjuder förenklade priser

  • Betala enbart för den privata slutpunktens resurstimmar och data som bearbetats via den privata slutpunkten.

Utvecklarresurser

Dokumentation

Läs dokumentationen för att komma igång med Private Link.

Snabbstarter och exempel

Skapa en Private Link-tjänst eller en privat slutpunkt och visa Azure-portal-, PowerShell- och CLI-exempel.

Börja använda Private Link i dag

Få direktåtkomst och en kredit på $200 genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.

Logga in på Azure-portalen och välj Azure Private Link.

Utforska dokumentationen om Private Link.

Betrott av företag i alla storlekar

Snowflake

"Azure Private Link will provide our joint customers the ability to establish secure and private connectivity between their Snowflake account and their infrastructure, whether it's running on Azure or on-premises."

Christian Kleinerman, produktchef, Snowflake

Vanliga frågor om Private Link

  • Vi garanterar att Private Link är tillgänglig minst 99,99 % av tiden. Du hittar mer information på SLA-sidan.
  • Support är tillgänglig via Azure-portalen.

Kom igång med Private Link