Hoppa över navigering

Azure Lab Services

Datorlabb i molnet

Snabb och flexibel installation

Kom igång snabbt med en enkel installation med vägledning. Kompilera relevanta labbresurser för dina klassrum, forskningsprojekt, utveckling och testning eller andra scenarier med hjälp av anpassade mallar. Uppfyll dina behov med inbyggd skalning och återhämtning.

Enkelt och användarvänligt

Dela labb i molnet med hjälp av delningsfunktionen eller via e-post. Spåra mottagare när de ansluter och använder labbresurser och schemalägg resurstillgänglighet. Labbanvändare kan enkelt ansluta och se resurser från en enkel instrumentpanel med bara några få klick.

Instrumentpanelsanalys

Effektivisera kostnaderna genom att ställa in principer för användningsparametrar efter användare eller labb. Spåra användnings- och aktivitetstrender från din ägarinstrumentpanel.

Inbyggd säkerhet

Konfigurera virtuella nätverk och undernät för dina labb och använd delade, offentliga eller privata IP-adresser. Få säker åtkomst till resurser med virtuella nätverk som konfigurerats med ExpressRoute eller VPN för plats till plats.

Anpassa dina labbtjänster

Labbet Klassrum ger användarna åtkomst till de virtuella datorer, den programvara och de data som de behöver.

Med labbet Utvärdering kan du utvärdera ny programvara på dina egna villkor och låta kunderna testa din programvara.

Om du vill anpassa ditt labb kan du skapa miljöer med anpassningsbara riktlinjer som kontrollerar kostnader och stödjer organisationens styrning och efterlevnad i de egna prenumerationerna med hjälp av Azure DevTest Labs.

Välj labbstorlekar som passar din specifika prestandanivå och dina budgetbehov. Läs mer om Prissättning för Azure Lab Services.

Relaterade produkter och tjänster

Azure DevOps

Tjänster för team som gör att de kan dela kod, spåra arbete och leverera programvara

Azure Policy

Implementera företagsstyrning och standarder för Azure-resurser

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Vill du skapa labb i molnet?