Hoppa över navigering

Azure Lab Services

Datorlabb i molnet

Skapa ett labb med förkonfigurerade virtuella datorer

Konfigurera och tillhandahåll enkelt åtkomst på begäran till förkonfigurerade virtuella datorer för att ge stöd åt dina scenarier. Håll i lektioner, utbilda experter, arrangera ett hackathon eller praktiska labbövningar och mycket mer. Definiera bara dina behov, så distribuerar tjänsten labbet till din målgrupp. Användarna har åtkomst till alla sina virtuella labbdatorer från en och samma plats.

  • Omedelbar tillgång till virtuella datorer för inbjudna användare, utan att du behöver dela din Azure-prenumeration
  • Anpassade mallar för att snabbt tillhandahålla virtuella labbdatorer och använda dem upprepade gånger i olika labb
  • Schemaläggningsfunktion för att automatiskt stänga av och starta virtuella datorer och begränsa användningstimmar
  • Etablering och skalning till hundratals virtuella datorer med ett klick – tjänsten hanterar all underliggande infrastruktur

Enkel användarupplevelse

Bjud in användare och ge dem tillgång till labbresurser direkt. När de loggar in ser de en fullständig lista över de virtuella datorer som de har tillgång till i olika labb. Med bara ett klick kan de ansluta och börja jobba. Ingen Azure-prenumeration krävs.

Kostnadsoptimering och spårning

Hantera din budget för labben med funktioner för användningskontroll. Schemalägg bestämda användningstider eller konfigurera återkommande avstängnings- och uppstartstider. Spåra enskilda användares timanvändning eller begränsa användningen genom att konfigurera kvoter.

Automatisk hantering och skalning

Eftersom Azure Lab Services är en hanterad tjänst får du automatisk etablering och hantering av ditt labbs underliggande infrastruktur. Du behöver bara förbereda rätt labbupplevelse för dina användare. Tjänsten tar hand om resten med distribution och skalning av labbet till hundratals virtuella datorer med ett enda klick.

När används Azure Lab Services

Lektioner eller fortbildning

Konfigurera virtuella labbdatorer med rätt innehåll och ge varje användare ett visst antal timmar att slutföra läxorna eller projekten på.

Hackathons och labb

Skapa interaktiva upplevelser på konferenser och evenemang. Skalning för upp till hundratals virtuella datorer baserat på efterfrågan.

Utvärderingsversioner och demoversioner för kunder

Skapa privata labb enbart för inbjudna för att demonstrera förhandsversioner av din programvara.

Virtuella datorer och testmiljöer för utvecklare

Tillhandahåll miljöer med flera resurser som består av plattform som en tjänst (PaaS)- och VM-resurser i våra Azure DevTest Labs. Dela förkonfigurerade resurser och låt användare skapa egna.

Varför välja Azure för säkerhet?

  • Microsoft investerar mer än $1 miljarder varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.
  • Vi sysselsätter fler än 3 500 säkerhetsexperter som är fokuserade på att skydda dina data och din säkerhet.
  • Azure har fler efterlevnadscertifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Betala bara för det du behöver, utan några startkostnader

Med Azure Lab Services betalar du bara för aktiv användning i dina labb. I timpriset för en labbinstans sammanställs kostnaderna för bearbetning, IP, nätverk, disk och de övriga kostnaderna så att det är enkelt att räkna ut fakturan.

Allt du behöver för att komma igång

Är du nybörjare på Azure? Registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto och få $200 i kredit.

Skapa ett labbkonto för teamet eller avdelningen. Alla labb hanteras med ett labbkonto.

Dokumentation, självstudier och mer

Administratörer

Konfigurera ett labbkonto för ditt team eller din avdelning i Azure-portalen. Ge åtkomst till instruktörer så att de kan skapa egna labb. Ange principer i labbkontot för att styra användning. Skapa ditt labbkonto

Instruktörer

Skapa ett labb med teamets eller avdelningens labbkonto. Konfigurera labbet och bjud in dina elever och användare. Skapa ditt första labb

Labbanvändare

Använd en förkonfigurerad virtuell dator i instruktörens labb. Logga in och få omedelbar tillgång till virtuella datorer. Få tillgång till de virtuella datorerna

Community och support

Ask questions and get support from Microsoft engineers and Azure community experts on the Azure Lab Services community forum, product team blog, or chat with an Azure support specialist.

Ge feedback om Lab Services

Suggest product features and improvements and vote on priorities in UserVoice.

Tillgänglighet för regioner

Check Azure Lab Services availability near you.

Kom igång med exempel på klasstyper

Visa fler exempel på klasstyper

Etisk hackning

Håll en etisk hackningskurs där studenter kan lära sig moderna tekniker för försvar mot sårbarheter.

Läs mer

Bearbetning av naturliga språk med djupinlärning

Studenter kan utforska grunderna för bearbetning av naturliga språk och få färdigheter inom design och implementering av djupinlärningsmodeller.

Läs mer

Skript med Linux

Studenter kan lära sig grunderna för Linux-systemadministration och bekanta sig med skript via Bash-gränssnitt.

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Azure Lab Services

  • För närvarande kan du tillhandahålla en virtuell dator per användare i ett labb. Möjliggör en miljö med flera virtuella datorer genom att välja den stora storleken för den virtuella datorn när du konfigurerar mallen för den virtuella datorn. Den här storleken har stöd för kapslad virtualisering med Hyper-V. Läs mer.
  • Ett labbkonto är ett hanteringskonto som alla team eller avdelningar upprättar för att skapa och spåra labb. Varje labbkonto är kopplat till en Azure-prenumeration, och fakturering och principer på organisationsnivå tillämpas på det.
  • Varken instruktörer eller användare behöver ha en Azure-prenumeration. Men de behöver ha ett arbets- eller skolkonto som backas upp av Azure Active Directory (AAD) eller ett personligt Microsoft-konto (MSA).

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto.