Azure Front Door

Skalbar och säker startpunkt för snabb leverans av dina globala program

Produktfunktioner

  • SSL-avlastning och programacceleration nära slutanvändarna
  • Global HTTP-belastningsutjämning med omedelbar redundans
  • Användbara insikter om dina användare och servrar
  • Brandvägg för webbaserade program (WAF) och DDoS-skydd
  • Centralt kontrollplan för trafikorkestrering

Globalt distribuerade mikrotjänstprogram

Anslut enkelt dina distribuerade mikrotjänstarkitekturer till ett enda globalt program med hjälp av HTTP-belastningsutjämning och sökvägsbaserade hanteringsregler. Automatisera tillägg av nya regioner och utskalning med API-drivna globala åtgärder, och oberoende feltolerans på dina servermikrotjänster i Azure – eller någon annanstans.

Läs mer

Dynamiska program med global räckvidd

Tillhandahåll och skydda dina globala program nära slutanvändarna med en ”stridstestad” tjänst som bygger på den högklassiga infrastrukturen Microsoft Global Network. Dirigera alltid trafiken till den bästa sökvägen till programmet, förbättra tjänstskalningen, minska svarstiderna och öka dataflödet för globala användare med kantbelastningsutjämning och programacceleration.

Läs mer

Global prestanda och tillgänglighet i realtid för ditt program eller API

Dirigera flexibelt dina användare till den närmaste tillgängliga servern – med omgående redundans – för ändringar i tillgänglighet eller prestanda på sökvägen från användarna till servern. Front Door har stöd för olika belastningsutjämnande algoritmer för att bättre hantera din serverbelastning, inklusive resursallokering, viktad resursallokering, aktiva/väntande konfigurationer och cookiebaserad sessionstillhörighet.

Skala upp ditt globala program

Avlasta SSL och domänhantering på gränsen samtidigt som dynamiskt innehåll accelereras för att förbättra programmens flexibilitet och skala – och prestandan för användarna.

Skydda appen mot attacker

Stoppa nätverks- och programlagerattacker på gränsen med brandvägg för webbaserade program och DDoS-skydd. Skydda tjänsten med hjälp av Microsoft-hanterade regeluppsättningar och skapa egna regler för anpassat skydd av appen.

Vy av centraliserad trafikorkestrering

Hantera enkelt domänmappning och trafik till dina mikrotjänstservrar med hjälp av en enda, central och global instrumentpanel.

Användbara insikter om dina användare och servrar

Få insikter om varifrån dina användare ansluter och vilken kvalitet de upplever, och välj de optimala regionerna för dina Azure-servrar.

Relaterade produkter och tjänster

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Application Gateway

Skapa säkra, skalbara och högtillgängliga frontwebbservrar i Azure

Azure DDoS Protection

Skydda dina program mot distribuerade överbelastningsattacker (DDoS)

Prenumererar du redan på Azure? Börja använda Front Door i dag.