Event Grid

Få tillförlitlig händelseleverans i enorm skala

Skapa reaktiva, händelsedrivna appar med en helt hanterad tjänst för händelsedirigering. Skapa mer avancerade appscenarier genom att koppla logik utan server till händelser från flera källor.

Använd Event Grid till dina händelsedrivna appar utan server

Förenkla dina händelsebaserade appar med Event Grid, en enskild tjänst för att hantera dirigering av alla händelser från valfri källa till valfritt mål. Event Grid är utformat för hög tillgänglighet, konsekventa prestanda och dynamisk skala, och låter dig fokusera på din applogik i stället för infrastruktur.

Förenkla händelseförbrukning

Eliminera avsökning – och tillhörande kostnad och svarstid. Med Event Grid kan dina appar lyssna efter och reagera på händelser från i princip alla Azure-tjänster, samt anpassade källor. Enkel, HTTP-baserad reaktiv händelsehantering gör det enklare att skapa effektiva lösningar med hjälp av intelligent filtrering och dirigering av händelser.

Skapa tillförlitliga molnappar

Få enorm skala, dynamiskt, samtidigt som du får händelseleverans nästan i realtid med en publicera/prenumerera-modell. Skapa bättre, mer tillförlitliga appar med hjälp av reaktiv programmering och dra nytta av garanterad händelseleverans och molnets höga tillgänglighet.

Fokusera på produktinnovation

Utveckla mer avancerade appscenarier genom att göra så att logik utan server kan utlösas av flera tjänster och händelser. Modellen för Event Grid där du betalar per åtgärd kompletterar moderna arkitekturer utan server, så att du kan fokusera på innovation och att lösa verksamhetsproblem – i stället för infrastruktur.

Exempel på användningsområden för Event Grid

Arkitekturer för program utan server

Event Grid kopplar samman datakällor och händelsehanterare. Använd exempelvis Event Grid för att direkt utlösa att en funktion utan server kör bildanalys varje gång ett nytt foto läggs till i en blobblagringsbehållare.

Automatisering av åtgärder

Event Grid ger snabbare automatisering och enklare principtillämpning. Event Grid kan exempelvis meddela Azure Automation när en virtuell dator skapas eller en SQL-databas startas. De här händelserna kan användas för att automatiskt kontrollera att tjänstkonfigurationer följer standard, placera metadata i åtgärdsverktyg, tagga virtuella datorer eller arkivera arbetsobjekt.

Integrering av program

Event Grid ansluter din app till andra tjänster. Skapa till exempel ett programämne för att skicka appens händelsedata till Event Grid och dra nytta av dess tillförlitliga leverans, avancerade dirigering och direkta integrering med Azure. Du kan även använda Event Grid med Logic Apps för att bearbeta data var som helst, utan att skriva kod.

Webbseminarium

Skapa händelsedrivna program med en serverfri arkitektur

Registrera dig nu

Video

Skapa händelsedrivna lösningar med Azure Event Grid

Titta nu

Video

Azure Friday: Azure Event Grid

Titta nu

Analysrapport

Ekonomi för molndatabearbetning utan server

Läs rapporten

Relaterade produkter och tjänster

Funktioner

Bearbeta händelser med serverlös kod

Logic Apps

Automatisera åtkomsten och användningen av data mellan moln utan att skriva kod

Event Hubs

Få telemetri från miljontals enheter

Ge databearbetning utan server en rivstart med helt hanterad händelsedirigering