Event Grid

Få tillförlitlig händelseleverans i enorm skala

Använd Event Grid till dina händelsedrivna appar utan server

Förenkla dina händelsebaserade appar med Event Grid, en enskild tjänst för att hantera dirigering av alla händelser från valfri källa till valfritt mål. Event Grid är utformat för hög tillgänglighet, konsekventa prestanda och dynamisk skala, och låter dig fokusera på din applogik i stället för infrastruktur.

Förenkla händelseleveransen

Eliminera avsökning – och tillhörande kostnad och svarstid. Med Event Grid kopplas händelseutfärdare bort från händelseprenumeranter med hjälp av en utfärdar-/prenumerationsmodell och enkel HTTP-baserad händelseleverans, vilket gör att du kan bygga skalbara program, mikrotjänster och distribuerade system utan server.

Skapa tillförlitliga molnprogram

Dra fördel av massiv, dynamisk skalning och få meddelanden så gott som i realtid om de ändringar som du är intresserad av. Skapa bättre, mer tillförlitliga program med hjälp av reaktiv programmering och dra nytta av garanterad händelseleverans och molnets höga tillgänglighet.

Fokusera på produktinnovation

Utveckla mer avancerade programscenarier genom att ansluta flera möjliga händelsekällor och händelsemål. Din affärslogik kan aktiveras av i princip alla Azure-tjänster, liksom av anpassade källor. Med helt hanterad händelseleverans, smart filtrering och möjligheten att skicka händelser till flera mottagare samtidigt kan du ägna dig åt att lösa affärsproblem i stället för att fokusera på infrastrukturen.

Exempel på användningsområden för Event Grid

Arkitekturer för program utan server

Event Grid kopplar samman datakällor och händelsehanterare. Använd exempelvis Event Grid för att direkt utlösa att en funktion utan server kör bildanalys varje gång ett nytt foto läggs till i en blobblagringscontainer.

Automatisering av åtgärder

Event Grid ger snabbare automatisering och enklare principtillämpning. Event Grid kan exempelvis meddela Azure Automation när en virtuell dator skapas eller en SQL-databas startas. De här händelserna kan användas för att automatiskt kontrollera att tjänstkonfigurationer följer standard, placera metadata i åtgärdsverktyg, tagga virtuella datorer eller arkivera arbetsobjekt.

Integrering av program

Event Grid ansluter din app till andra tjänster. Skapa till exempel ett programämne för att skicka appens händelsedata till Event Grid och dra nytta av dess tillförlitliga leverans, avancerade dirigering och direkta integrering med Azure. Du kan även använda Event Grid med Logic Apps för att bearbeta data var som helst, utan att skriva kod.

Webinar

Skapa händelsedrivna program med en serverfri arkitektur

Register now

Video

Skapa händelsedrivna lösningar med Azure Event Grid

Watch now

Webinar

Integrera program sömlöst via API:er, arbetsflöden, meddelanden och händelser

Register now

Event Grid pricing

  • No upfront cost
  • No termination fees
  • Pay only for what you use

Everything you need to get started

Get instant access and a $200 credit by signing up for a free Azure account.

Learn how to use Event Grid with 5-minute quickstart tutorials and documentation.

Enhance Event Grid with additional features and products, like security and backup services.

Why trust Event Grid?

  • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Documentation and resources

Related products and services

Azure Functions

Bearbeta händelser med serverlös kod

Azure Logic Apps

Automatisera åtkomsten och användningen av data mellan moln utan att skriva kod

Event Hubs

Få telemetri från miljontals enheter

Ge databearbetning utan server en rivstart med helt hanterad händelsedirigering