Content Delivery Network

Säker, tillförlitlig innehållsleverans med bred global räckvidd och omfattande funktionsuppsättning

Global och snabbare leverans av innehåll till vilken enhet som helst

Det är viktigt att säkerställa en konsekvent användarupplevelse. Om dina webbplatser eller mobilappar innehåller strömmande media, spelprogram, firmwareuppdateringar (Smart TV, konsumentelektronikapparater) eller IoT-ändpunkter (bilar, sensorer), kan Azure Content Delivery Network hjälpa dig minska inläsningstiderna, spara bandbredd och öka responsförmågan.

API:er för att snabbt bygga globala tillämpningar

API:er och utvecklarverktyg ger dig den prestanda, tillförlitlighet och säkerhet du behöver för att bygga globala tillämpningar. Programatisk åtkomst ger kunderna flexibiliteten att optimera funktioner för att tillhandahålla de högsta nivåer av tillgänglighet och prestanda.

Flera leverantörer för dina innehållsleveransbehov

Content Delivery Network erbjuder alternativ från Akamai och Verizon. Kunderna kan välja rätt nätverk för innehållsleverans utifrån behov, regioner där de är verksamma, samt belastningsutjämning i nätverk för innehållsleverans.

Snabbare innehålls- och apprestanda

Farten är viktig. Content Delivery Network skickar ljud, video, program, bilder och andra filer snabbare och mer tillförlitligt till kunder genom att flytta innehållet närmare dina användare, vilket ger användarna en bättre upplevelse.

Robust säkerhet

Content Delivery Network hjälper dig att hålla driften igång genom att identifiera, absorbera och blockera säkerhetshot för att absorbera distribuerade DDoS-attacker. Content Delivery Network erbjuder FedRAMP JAB:s (Joint Authorization Board) hösta certifiering.

Uppbackad av massiv lagrings- och beräkningskapacitet

Tack vare dess distribuerade globala skala hanterar Content Delivery Network plötsliga trafikökningar och tung belastning, som t.ex. början av en stor produktlansering eller ett globalt sportevenemang, utan kostnad för ny infrastruktur eller kapacitetsproblem.

Så enkel eller avancerad styrning som du behöver

En regelbaserad innehållsleveransmotor erbjuder detaljerad styrning för hur och när innehållet visas. Skapa enkelt regler för att förbättra innehållssäkerheten, minska belastningen på dina ursprungsservrar eller tillhandahålla svar för mobila enheter med olika funktioner.

Avancerade analysfunktioner i realtid

Lär dig mer om hur dina användare engagerar sig i innehållet. Få bättre kunskaper om hur dina resurser cachelagras och levereras till och övervaka trafiken i realtid med detaljerad analys.

Standard- och Premiumfunktioner tillgängliga

Standardfunktioner för Content Delivery Network-kunder inkluderar funktionalitet som du redan är bekant med, inklusive integration med flera ursprungstyper, cachning för frågesträngar samt stöd för anpassade domännamn. Det är dessutom enkelt att integrera med andra Azure-tjänster. Premium-funktioner inkluderar all funktionalitet hos Standard-funktionerna, plus en regelbaserad innehållsleveransmotor, avancerade HTTP-rapporter och realtidsstatistik.

Om du behöver fler funktioner än Standard- och Premiumtjänsterna erbjuder Microsoft anpassade Content Delivery Network-tjänster för avancerade funktioner som acceleration och säkerhet. Kontakta din Microsoft-representant och fråga om våra anpassade tjänster.

Läs mer i översikten över Azure Content Delivery Network >

Relaterade produkter och tjänster

Media Services

Koda, lagra och strömma video och ljud i skala

Cloud Services

Skapa molnprogram och API:er med hög tillgänglighet och skalbarhet

Storage

Hållbar molnlagring med hög tillgänglighet och stora skalningsmöjligheter

Starta din kostnadsfria utvärderingsperiod med CDN