Hoppa över navigering

Azure Bot Service

Skapa en robot som är bra på att föra konversationer

Skapa, anslut, distribuera och hantera intelligenta robotar för att interagera med dina kunder på ett naturligt sätt på webbplatser, appar, Cortana, Microsoft Teams, Skype, Slack, Facebook Messenger med mera. Kom igång snabbt med en fullständig miljö för att skapa robotar. Du betalar bara för det du använder.

Intelligent skapande av robotar som skalar på begäran

Snabbare utveckling

Azure Bot Service påskyndar utvecklingen genom att tillhandahålla en integrerad miljö som är ändamålsspecifikt skapad för robotutveckling med anslutningsprogram för Microsoft Bot Framework och BotBuilder-SDK:er. Utvecklare kan komma igång på några sekunder med färdiga mallar med scenarier som innehåller robotar för formulär, språkförståelse, frågor och svar samt grundläggande funktioner och proaktiva robotar.

Gör dina robotar intelligenta med Cognitive Services

Ge din robot superkrafter. Gå steget längre än en robot som är bra på att föra konversationer och skapa en robot som kan känna igen en användare i foton, redigera innehåll, ge smarta rekommendationer, översätta språk med mera. Med Cognitive Services kan dina robotar se, höra och tolka på ett mänskligare sätt.

Nå din målgrupp, var de än är

Dina användare konverserar på många platser, det borde dina robotar också kunna göra. Azure Bot Service kan integreras i flera kanaler för att förbättra din interaktion och nå ut till fler kunder med din webbplats eller app med e-post, GroupMe, Facebook Messenger, Kik, Skype, Slack, Microsoft Teams, Telegram, text/SMS, Twilio, Cortana och Skype för företag.

Build your own virtual assistant

Create a conversational assistant tailored to your brand, and deliver personalized, natural experiences across multiple apps and devices. Get started in minutes with an out-of-the-box virtual assistant solution accelerator, now in preview.

Navitime

"With Microsoft Bot Framework, it took just one week to develop our chatbot and another month to launch it. We were able to shorten the development period by half of what was expected, resulting in an early launch of service."

Daisuke Kezuka: General Manager of Travel Business, Navitime Japan

Utforska Azure Bot Service-scenarier

Chattrobot för handel

Commerce chatbotTogether, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel, and entertainment. For example, a hotel’s concierge can use a bot to enhance traditional e-mail and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. The Speech recognition service can be added to support voice commands.1237456
 1. Översikt
 2. Flow

Med Azure Bot Service och tjänsten för språkförståelse är det möjligt för utvecklare att skapa konversationsanpassade gränssnitt för en mängd olika scenarier som bankärenden, resor och underhållning. En portvakt på ett hotell kan till exempel använda en robot för att förbättra traditionell interaktion som e-postmeddelanden och telefonsamtal genom att verifiera en kund via Azure Active Directory och Cognitive Services för att bättre bearbeta kundförfrågningar i text och tal i kontexten. Tjänsten för taligenkänning kan läggas till för att få stöd för röstkommandon.

 1. 1 Kunden använder din mobilapp
 2. 2 Användaren autentiserar sig med hjälp av Azure AD B2C
 3. 3 Användaren begär information med hjälp av den anpassade programroboten
 4. 4 Cognitive Services hjälper till att bearbeta förfrågan på ett naturligt språk
 5. 5 Svaret granskas av kunderna som kan förfina frågan i en naturlig konversation
 6. 6 När användaren är nöjd med resultaten uppdaterar programroboten kundens reservation
 7. 7 Application Insights samlar in körningstelemetri för att påskynda utvecklingen av robotprestanda och användning

It’s amazing, once development started, how quickly the whole thing came together… We didn’t need to build any special functionality to connect the bot to our product catalog and stock data—we just used existing feeds.

Antonia Colin-Jones, Strategic Partnership Program Manager, Dixons Carphone

Se hur Dixons Carphone interagerar med kunder

Chattrobot för information

Informační chatovací robotTento informační robot dokáže zodpovědět dotazy definované ve znalostní sadě nebo nejčastějších dotazech s využitím nástroje Cognitive Services QnA Maker a k odpovědi na méně konkrétní otázky využívat Azure Search.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15AzureApp ServiceAzureApp Insights2StructuredAzure Search7634QnA MakerApplication bot
 1. Översikt
 2. Flow

Den här informationsroboten kan svara på frågor som definierats i en kunskapsuppsättning eller en uppsättning av vanliga frågor och svar med Cognitive Services QnA Maker och svara på mer öppna frågor med hjälp av Azure Search.

 1. 1 Medarbetaren startar programroboten
 2. 2 Azure Active Directory verifierar medarbetarens identitet
 3. 3 Medarbetaren kan fråga roboten vilken typ av frågor som stöds
 4. 4 Cognitive Services returnerar vanliga frågor och svar som skapats med QnA Maker
 5. 5 Medarbetaren definierar en giltig fråga
 6. 6 Roboten skickar frågan till Azure Search som returnerar information om programdata
 7. 7 Application Insights samlar in körningstelemetri för att påskynda utvecklingen av robotprestanda och användning

Conversation as a platform is the future, so it’s great that we’re already offering it to our customers using the Bot Framework and Azure.

Katie Duffy, Application Architect, UPS

Se hur UPS använder LUIS för att hjälpa kunder att spåra paket i realtid

Chattrobot för produktivitet för företag

Bot de chat de productividad empresarialAzure Bot Service puede combinarse fácilmente con Language Understanding para crear bots de actividad empresarial eficaces, para que las organizaciones puedan simplificar las actividades profesionales habituales mediante la integración de sistemas externos, como el calendario de Office 365, casos de clientes almacenados en Dynamics CRM y mucho más.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceQnA MakerLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15GraphOffice 365Dynamics CRMSpeech APIAzureApp ServiceAzureApp Insights2364
 1. Översikt
 2. Flow

Azure Bot Service kan enkelt kombineras med tjänster för språkförståelse för att skapa kraftfulla produktivitetsrobotar i företagsklass. De här gör det möjligt för organisationer att effektivisera vanliga arbetsuppgifter via integrering med externa system som till exempel Office 365-kalendern, kundärenden som lagras i Dynamics CRM med mera.

 1. 1 Enterprise Productivity Bot för medarbetaråtkomst
 2. 2 Azure Active Directory verifierar medarbetarens identitet
 3. 3 Roboten kan även fråga medarbetarens Office 365-kalender via Azure Graph
 4. 4 Med hjälp av data som samlas in från kalendern får roboten tillgång till ärendeinformation i Dynamics CRM
 5. 5 Information returneras till medarbetaren som kan filtrera ned data utan att lämna roboten
 6. 6 Application Insights samlar in körningstelemetri för att påskynda utvecklingen av robotprestanda och användning

Relaterade produkter och tjänster

Funktioner

Bearbeta händelser med serverlös kod

Bot Framework

Skapa en bra konversationslista för att interagera med dina användare var de än är

Cognitive Services

Lägg till smarta API-funktioner för att aktivera sammanhangsbaserad interaktion

Börja bygga serverlösa bots redan i dag