Azure Bot Service

Skapa en robot som är bra på att föra konversationer

Skapa, anslut, distribuera och hantera intelligenta robotar för att interagera med dina kunder på ett naturligt sätt på webbplatser, appar, Cortana, Microsoft Teams, Skype, Slack, Facebook Messenger med mera. Kom igång snabbt med en fullständig miljö för att skapa robotar. Du betalar bara för det du använder.

Intelligent skapande av robotar som skalar på begäran

Snabbare utveckling

Azure Bot Service påskyndar utvecklingen genom att tillhandahålla en integrerad miljö som är ändamålsspecifikt skapad för robotutveckling med anslutningsprogram för Microsoft Bot Framework och BotBuilder-SDK:er. Utvecklare kan komma igång på några sekunder med färdiga mallar med scenarier som innehåller robotar för formulär, språkförståelse, frågor och svar samt grundläggande funktioner och proaktiva robotar.

Gör dina robotar intelligenta med Cognitive Services

Ge din robot superkrafter. Gå steget längre än en robot som är bra på att föra konversationer och skapa en robot som kan känna igen en användare i foton, redigera innehåll, ge smarta rekommendationer, översätta språk med mera. Med Cognitive Services kan dina robotar se, höra och tolka på ett mänskligare sätt.

Nå din målgrupp, var de än är

Dina användare konverserar på många platser, det borde dina robotar också kunna göra. Azure Bot Service kan integreras i flera kanaler för att förbättra din interaktion och nå ut till fler kunder med din webbplats eller app med e-post, GroupMe, Facebook Messenger, Kik, Skype, Slack, Microsoft Teams, Telegram, text/SMS, Twilio, Cortana och Skype för företag.

Navitime

"With Microsoft Bot Framework, it took just one week to develop our chatbot and another month to launch it. We were able to shorten the development period by half of what was expected, resulting in an early launch of service."

Daisuke Kezuka: General Manager of Travel Business Navitime Japan

Utforska Azure Bot Service-scenarier

Chattrobot för handel

Azure Bot Service LanguageUnderstanding Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 5 Azure Active Directory Azure App Service Azure App Insights Structured 4 7 3 2 Commerce bot
 1. Översikt
 2. Flow

Med Azure Bot Service och tjänsten för språkförståelse är det möjligt för utvecklare att skapa konversationsanpassade gränssnitt för en mängd olika scenarier som bankärenden, resor och underhållning. En portvakt på ett hotell kan till exempel använda en robot för att förbättra traditionell interaktion som e-postmeddelanden och telefonsamtal genom att verifiera en kund via Azure Active Directory och Cognitive Services för att bättre bearbeta kundförfrågningar i text och tal i kontexten. Tjänsten för taligenkänning kan läggas till för att få stöd för röstkommandon.

 1. 1 Kunden använder din mobilapp
 2. 2 Användaren autentiserar sig med hjälp av Azure AD B2C
 3. 3 Användaren begär information med hjälp av den anpassade programroboten
 4. 4 Cognitive Services hjälper till att bearbeta förfrågan på ett naturligt språk
 5. 5 Svaret granskas av kunderna som kan förfina frågan i en naturlig konversation
 6. 6 När användaren är nöjd med resultaten uppdaterar programroboten kundens reservation
 7. 7 Application Insights samlar in körningstelemetri för att påskynda utvecklingen av robotprestanda och användning

It’s amazing, once development started, how quickly the whole thing came together… We didn’t need to build any special functionality to connect the bot to our product catalog and stock data—we just used existing feeds.

Antonia Colin-Jones, Strategic Partnership Program Manager, Dixons Carphone

Se hur Dixons Carphone interagerar med kunder

Chattrobot för information

Azure Active Directory Azure Bot Service LanguageUnderstanding Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 5 Azure App Service Azure App Insights 2 Structured Azure Search 7 6 3 4 QnA Maker Application bot
 1. Översikt
 2. Flow

Den här informationsroboten kan svara på frågor som definierats i en kunskapsuppsättning eller en uppsättning av vanliga frågor och svar med Cognitive Services QnA Maker och svara på mer öppna frågor med hjälp av Azure Search.

 1. 1 Medarbetaren startar programroboten
 2. 2 Azure Active Directory verifierar medarbetarens identitet
 3. 3 Medarbetaren kan fråga roboten vilken typ av frågor som stöds
 4. 4 Cognitive Services returnerar vanliga frågor och svar som skapats med QnA Maker
 5. 5 Medarbetaren definierar en giltig fråga
 6. 6 Roboten skickar frågan till Azure Search som returnerar information om programdata
 7. 7 Application Insights samlar in körningstelemetri för att påskynda utvecklingen av robotprestanda och användning

Conversation as a platform is the future, so it’s great that we’re already offering it to our customers using the Bot Framework and Azure.

Katie Duffy, Application Architect, UPS

Se hur UPS använder LUIS för att hjälpa kunder att spåra paket i realtid

Chattrobot för produktivitet för företag

Azure Active Directory Azure Bot Service QnA Maker LanguageUnderstanding Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 5 Graph Office 365 Dynamics CRM Speech API Azure App Service Azure App Insights 2 3 6 4
 1. Översikt
 2. Flow

Azure Bot Service kan enkelt kombineras med tjänster för språkförståelse för att skapa kraftfulla produktivitetsrobotar i företagsklass. De här gör det möjligt för organisationer att effektivisera vanliga arbetsuppgifter via integrering med externa system som till exempel Office 365-kalendern, kundärenden som lagras i Dynamics CRM med mera.

 1. 1 Enterprise Productivity Bot för medarbetaråtkomst
 2. 2 Azure Active Directory verifierar medarbetarens identitet
 3. 3 Roboten kan även fråga medarbetarens Office 365-kalender via Azure Graph
 4. 4 Med hjälp av data som samlas in från kalendern får roboten tillgång till ärendeinformation i Dynamics CRM
 5. 5 Information returneras till medarbetaren som kan filtrera ned data utan att lämna roboten
 6. 6 Application Insights samlar in körningstelemetri för att påskynda utvecklingen av robotprestanda och användning

Relaterade produkter och tjänster

Funktioner

Bearbeta händelser med serverlös kod

Bot Framework

Skapa en bra konversationslista för att interagera med dina användare var de än är

Kognitiva tjänster

Lägg till smarta API-funktioner för att aktivera sammanhangsbaserad interaktion

Börja bygga serverlösa bots redan i dag