Azure Bot Service

Intelligent bot-tjänst som skalar på begäran

Snabbare utveckling

Snabba upp utvecklingen genom att arbeta i en integrerad miljö som är specifikt byggd för bot-utveckling. Kom igång på några sekunder med färdiga mallar med bland annat en grundläggande bot, LUIS-bot (Language Understanding Intelligent Service), formulär-bot och proaktiv bot. Microsoft Bot Framework är inbyggt i var och en av dessa mallar för att effektivisera arbetsflödet.

Läs mer om Microsoft Bot Framework.

Nå ut till fler

Förbättra dina interaktioner och nå ut till fler kunder från din webbplats eller app med e-post, GroupMe, Facebook Messenger, Kik, Skype, Slack, Microsoft Teams, Telegram, text/SMS och Twilio.

Bättre bot-intelligens

Lägg till ”smarts” i dina bots med några få kodrader. Lägg till Cognitive Services så att dina bots kan se, höra, tolka och interagera på mänskligare sätt. Utvecklare kan ansluta till andra Azure-tjänster för att förbättra sina bots. Använd till exempel Azure Search för att skapa sofistikerade sökfunktioner för dina bots.

Läs mer om Cognitive Services.

Driftflexibilitet

Etablera din bot med alternativ för att skala upp eller ned på begäran. Eller använd ett alternativ utan server och betala endast för det du använder och reservera de resurser du behöver.

Relaterade produkter och tjänster

Funktioner

Bearbeta händelser med serverlös kod

Bot Framework

Skapa en bra konversationslista för att interagera med dina användare var de än är

Kognitiva tjänster

Lägg till smarta API-funktioner för att aktivera sammanhangsbaserad interaktion

Börja bygga serverlösa bots redan i dag