Dedikerad HSM i Azure

Din säkerhetsmodul för maskinvara (HSM) i molnet

  • Ha fullständig administrativ och kryptografisk kontroll över HSM:er
  • Validerad för FIPS 140-2 nivå 3 och eIDAS Common Criteria EAL4+
  • Migrera HSM-program till Azure med minimala ändringar och förbättrade svarstider

Hantera HSM:er du använder i Azure

Med Dedikerad HSM i Azure hanterar du vilka i organisationen som har åtkomst till HSM:erna och omfattningen och tilldelningen av deras roller. Du har fullständig administrativ och kryptografisk kontroll över HSM:erna. Microsoft har ingen åtkomst till eller insyn i nycklarna som lagras där.

Förbättra säkerhet och efterlevnad med kontroller och certifieringar

Varje HSM-enhet levereras validerade mot FIPS 140-2 nivå 3 och eIDAS Common Criteria EAL4+, vilket garanterar motstånd mot manipulation. På så sätt kan du möta en mängd olika säkerhets- och efterlevnadskrav.

Migrera program enkelt till Azure

Den molnbaserade HSM:en SafeNet Luna Network HSM 7 modell A790 har utvecklats i samarbete med Gemalto och är kompatibel med många program, vilket förenklar migreringen av äldre eller anpassade lokala program till Azure. Eftersom minimala ändringar krävs för att lokala program ska fungera i Azure sparar du tid. Med hybridfunktioner kan du köra äldre eller anpassade program på den lokala Gemalto-HSM:en eller på Azure. Spara en kopia av dina nycklar på Gemalto-HSM:en för ytterligare säkerhet.

Läs mer om Dedikerad HSM i Azure