Azure Active Directory Domain Services

Din domänkontrollant som en tjänst

 • Med lift-and-shift kan du flytta över appar till Azure enklare än någonsin
 • Kom igång på bara några minuter, betala efter användning
 • Använd LDAP, Azure Active Directory-domänanslutning, NTLM- och Kerberos-autentisering
 • Utveckla och testa utan problem med identiteter
 • Lita på en hanterad tjänst med hög tillgänglighet
 • Hantera virtuella Azure-datorer effektivt med grupprincip

Använd hanterade domäntjänster på Azure

Använd Azure Active Directory Domain Services för att ansluta virtuella Azure-datorer till en domän utan att behöva distribuera domänkontrollanter. Logga in på de virtuella datorerna med företagsautentiseringsuppgifterna för Azure Active Directory och få smidig åtkomst till resurser. Använd grupprincipen för att administrera domänanslutna virtuella datorer på ett säkrare sätt – ett välbekant sätt att tillämpa och upprätthålla säkerheten på alla dina virtuella Azure-datorer.

Migrera lokala appar till Azure utan problem med identiteter

Utnyttja Azure Active Directory Domain Services-funktioner som används mycket i företag, till exempel domänanslutning, LDAP-, NTLM- (NT LAN Manager) och Kerberos-autentisering. Migrera äldre katalogbaserade appar som körs lokalt till Azure, utan att du behöver bekymra dig om identitetskrav. På virtuella Linux- och Windows Server-datorer på Azure kan du enkelt distribuera branschspecifika program. Du behöver inte distribuera domänkontrollanter som virtuella Azure-datorer eller använda en VPN-anslutning tillbaka till identitetsinfrastrukturen.

Distribuera på några minuter med prestanda i företagsklass

Använd Azure-portalen för att snabbt aktivera Azure Active Directory Domain Services för Azure AD-klientorganisationen. Välj din prestandanivå och dra nytta av funktioner i företagsklass, till exempel resursskogar och dagliga säkerhetskopieringar.

För företag med servicenivåavtal

Azure Active Directory Domain Services ger dig skalbarhet och tillförlitlighet i företagsklass. Det är en mycket tillgänglig tjänst med globalt distribuerade datacenter som värdar.

Hantera både traditionella katalogbaserade appar och SaaS-appar

Azure Active Directory, molnlösningen för identitets- och åtkomsthantering för anställda, partner och konsumenter, stöder dina traditionella katalogbaserade appar och moderna molnappar.

Varför ska du lita på Azure Active Directory Domain Services?

 • Microsoft investerar över USD 1 miljarder USD varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

 • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

 • Azure har fler efterlevnadscertifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Priser för Azure Active Directory Domain Services

 • Ingen startkostnad
 • Inga uppsägningsavgifter
 • Betala bara för det du använder

Allt du behöver för att komma igång

Få direktåtkomst och en kredit på $200 genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.

Lär dig att använda Azure Active Directory Domain Services med fem minuter långa självstudier och dokumentation.

Förbättra Azure Active Directory Domain Services med fler funktioner och produkter, som tjänster för säkerhet och säkerhetskopiering.

Dokumentation och resurser

Relaterade produkter och tjänster

Azure Active Directory

Synkronisera lokala kataloger och aktivera enkel inloggning

Azure Active Directory B2C

Kundidentitets- och åtkomsthantering i molnet

Läs mer

Prova Azure Active Directory Domain Services