Azure Active Directory Domain Services

Din domänkontrollant som en tjänst

Använd hanterade domäntjänster på Azure

Med Azure Active Directory Domain Services kan du ansluta virtuella Azure-datorer till en domän utan att behöva distribuera domänkontrollanter. Användare loggar in på de virtuella datorerna med sina företagsautentiseringsuppgifter för Active Directory och får åtkomst till resurser smidigt. För att säkrare administrera domänanslutna virtuella datorer kan du använda grupprincip – ett enkelt, välbekant sätt att tillämpa och upprätthålla säkerheten på alla dina virtuella Azure-datorer.

Migrera lokala appar till Azure utan problem med identiteter

Azure Active Directory Domain Services har funktioner som används mycket i företag, till exempel domänanslutning, LDAP-, NTLM- och Kerberos-autentisering. Migrera äldre katalogbaserade appar som körs lokalt till Azure utan att behöva bekymra dig om identitetskrav. På virtuella Linux- och Windows Server-datorer på Azure kan du enkelt distribuera branschspecifika program. Du behöver inte distribuera domänkontrollanter som virtuella Azure-datorer eller använda en VPN-anslutning tillbaka till identitetsinfrastrukturen.

Distribuera på bara några minuter, betala efter användning

Det är enkelt att komma igång. Med hjälp av Azure Portal aktiverar du snabbt Azure Active Directory Domain Services för Azure Active Directory-klienten. Du betalar per timme baserat på hur stor din katalog är.

För företag med servicenivåavtal

Med Azure Active Directory Domain Services får du skalbarhet och tillförlitlighet i företagsklass. Det är en mycket tillgänglig tjänst med globalt distribuerade datacenter som värdar.

Hantera både traditionella katalogbaserade appar och SaaS-appar

Azure Active Directory, molnlösningen för identitets- och åtkomsthantering för anställda, partner och konsumenter stöder nu dina traditionella katalogbaserade appar och moderna molnappar.

Relaterade produkter och tjänster

Azure Active Directory

Synkronisera lokala kataloger och aktivera enkel inloggning

Multi-Factor Authentication

Förbättra säkerhet för dina data och appar utan ytterligare besvär för dina användare

Azure Active Directory B2C

Kundidentitets- och åtkomsthantering i molnet

Prova Azure Active Directory Domain Services