Azure Active Directory Domain Services

Din domänkontrollant som en tjänst

Använd hanterade domäntjänster på Azure

Använd Azure Active Directory Domain Services för att ansluta virtuella Azure-datorer till en domän utan att behöva distribuera domänkontrollanter. Logga in på de virtuella datorerna med företagsautentiseringsuppgifterna för Azure Active Directory och få smidig åtkomst till resurser. Använd grupprincipen för att administrera domänanslutna virtuella datorer på ett säkrare sätt – ett välbekant sätt att tillämpa och upprätthålla säkerheten på alla dina virtuella Azure-datorer.

Migrera lokala appar till Azure utan problem med identiteter

Utnyttja Azure Active Directory Domain Services-funktioner som används mycket i företag, till exempel domänanslutning, LDAP-, NTLM- (NT LAN Manager) och Kerberos-autentisering. Migrera äldre katalogbaserade appar som körs lokalt till Azure, utan att du behöver bekymra dig om identitetskrav. På virtuella Linux- och Windows Server-datorer på Azure kan du enkelt distribuera branschspecifika program. Du behöver inte distribuera domänkontrollanter som virtuella Azure-datorer eller använda en VPN-anslutning tillbaka till identitetsinfrastrukturen.

Distribuera på bara några minuter, betala efter användning

Använd Azure Portal för att snabbt aktivera Azure Active Directory Domain Services för Azure Active Directory-klienten. Du betalar per timme baserat på hur stor din katalog är.

För företag med servicenivåavtal

Azure Active Directory Domain Services ger dig skalbarhet och tillförlitlighet i företagsklass. Det är en mycket tillgänglig tjänst med globalt distribuerade datacenter som värdar.

Hantera både traditionella katalogbaserade appar och SaaS-appar

Azure Active Directory, molnlösningen för identitets- och åtkomsthantering för anställda, partner och konsumenter, stöder dina traditionella katalogbaserade appar och moderna molnappar.

Relaterade produkter och tjänster

Azure Active Directory

Synkronisera lokala kataloger och aktivera enkel inloggning

Azure Active Directory B2C

Kundidentitets- och åtkomsthantering i molnet

Prova Azure Active Directory Domain Services