Hoppa över navigering

Microsoft Azure IIoT i läkemedelsbranschen

Den här resursen är tillgänglig i English.

Publicerad: 2021-11-19

  

Läkemedelsföretag möter många olika utmaningar: strikta föreskrifter, samarbete med en mängd företag för att säkerställa spårbarhetskedjan och ansvaret för att säkerställa kvalitetskontroll från den tidpunkt då läkemedlen tillverkas till den tidpunkt då de administreras till patienter.


Genom att tillhandahålla synlighet i realtid för data inom verksamheten kan industriella IoT-lösningar (IIoT) påskynda produktutvecklingen, upptäcka fel i värdekedjan tidigare och göra det möjligt för företag att påskynda sina produktionstidslinjer.


Det här faktabladet beskriver hur företagsledare inom läkemedelsbranschen kan använda Azure IIoT för att öka effektiviteten, minska kostnaderna och stödja nya affärsmodeller