Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Node.js i Azure

Ha dina Node.js-appar på en effektiv och flexibel plattform.
Distribuera din första Node.js-app på några minuter.

Varför Node.js i Azure?

Kraftfulla verktyg

Distribuera enkelt Node.js-kod till Azure från Visual Studio Code. Om du föredrar att använda kommandoradsverktyg (CLI) har Azure dessa också. Båda byggs öppet, med verktyg, SDK:er och tillägg på GitHub.

Var värd för Node.js-appar på ditt sätt

Kör fullstack-appar direkt på den hanterade Linux-tjänsten i serverlösa Azure Functions eller i containrar med Docker eller Kubernetes. Var värd för statiska webbplatser direkt från Azure Storage.

Lätt att utöka

Lägg till tjänster och funktioner snabbt, som MongoDB-, PostgreSQL- och MySQL-databaser, prestandaövervakning, kontinuerlig integrering och hemlighetshantering när du får större behov.

Distribuera och hantera Node.js-kod från valfri plats

Azure CLI

Gillar du kommandoradsverktyg? Använd Azure CLI med din lokala terminal eller använd det fjärranslutet med Azure Cloud Shell.

Deploying a Node.js Express app to Azure with the Azure CLI
Tillbaka till flikar

Dokument för JavaScript-utvecklare

Visa självstudier om att bygga och vara värd för fullstack-Node.js-appar, statiska webbplatser och händelsedrivna, serverlösa API:er på Azure.

Azure steg för steg

Kom igång praktiskt med detaljerad vägledning, med bland annat en interaktiv självstudie.

Vi är redo när du är det – börja skapa med Node.js på Azure