Hoppa över navigering

Node.js i Azure

Var värd för dina Node.js-appar på en produktiv, flexibel plattform.
Distribuera din första Node.js-app på några minuter.

Varför Node.js i Azure?

Kraftfulla verktyg

Distribuera enkelt Node.js-kod till Azure från Visual Studio Code. Om du föredrar att använda kommandoradsverktyg (CLI) har Azure dessa också. Båda byggs öppet, med verktyg, SDK:er och tillägg på GitHub.

Värd för Node.js-appar på ditt sätt

Kör fullstack-appar direkt på vår hanterade Linux-tjänst, i serverlösa Functions eller i containrar med Docker eller Kubernetes. Var värd för statiska webbplatser direkt från Azure Storage.

Lätt att utöka

Lägg till tjänster och funktioner snabbt, som MongoDB-, PostgreSQL- och MySQL-databaser, prestandaövervakning, kontinuerlig integrering och hemlighetshantering när du får större behov.

Distribuera och hantera Node.js-kod från valfri plats

Azure CLI

Gillar du kommandoradsverktyg? Använd Azure CLI med din lokala terminal eller använd det fjärranslutet med Azure Cloud Shell.

Information om hur du distribuerar med Azure CLI
Distribuera en Node.js Express-app till Azure med Azure CLI

Webbläsare

Visualisera och hantera alla dina resurser i en enda portal med anpassningsbara widgetar och inbyggt Cloud Shell.

Navigera programdiagnostik med Application Insights i Azure-portalen

Visual Studio-kod

Distribuera, felsök och hantera enkelt dina appar direkt från redigeraren med Azure-tillägg för Visual Studio Code.

Starta självstudien
Distribuera en Node.js-app till Azure med Visual Studio Code

Vi är redo när du är det – börja skapa med Node.js på Azure