Azure-resurser

Nedladdningar

Skaffa de SDK:er och kommandoradsverktyg du behöver.

Code Samples < >

Kodexempel

Lär dig att samverka med Azure-tjänsterna via kod

Whitepaper

White paper-faktablad

Visa populära white paper-faktablad och analysrapporter

Events

Events

Hitta ett evenemang där man deltar personligen eller ett webbseminarium

Utbildning

Upptäck utbildnings- och certifieringsprogram

Templates

Mallar

Distribuera Azure-resurser via Azure Resource Manager med mallar som communityn har bidragit med

Tjänstuppdateringar

Läs mer om uppdateringar för Azure-produkter

Webbinarier

Registrera dig för kommande Azure-webbseminarier och se inspelade webbseminarier på begäran

Free Online Azure training

Quickly build your Azure skills and keep them current with the latest training, delivered in partnership with Pluralsight.

Managing Infrastructure on Microsoft Azure – Getting Started
This free online course covers best practices on managing IaaS on Azure
Developing with .NET on Microsoft Azure – Getting Started
This free online course covers how to develop and deploy .NET web applications on Azure
Getting Started with Microsoft Azure Virtual Machines
This free online course covers how to deploy secure, efficient, and highly available Azure IaaS solutions