Hoppa till huvudinnehåll

R-server för HDInsight

Förutsägelseanalyser, maskininlärning och statistisk modellering för stordata.

Vad är R-server för HDInsight?

Genom att kombinera R-baserad analysprogramvara i företagsskala med kraften i Apache Hadoop och Apache Spark kan Microsoft R Server för HDInsight tillhandahålla den skala och prestanda som du behöver. Med matematikbibliotek med flera trådar och transparent parallellisering i R Server kan du hantera upp till 1 000 gånger mer data och upp till 50 gånger snabbare hastigheter än med R med öppen källkod. Det betyder också att du kan skapa mer exakta modeller för ännu bättre förutsägelser. R Server har utformats för att fungera med R-programspråket med öppen källkod, vilket innebär att alla dina R-skript kan köras utan ändringar.

R-server för HDInsight
 • Stort portabelt bibliotek för parallella analyser och maskininlärning med R

 • Säkerhet och support i företagsklass uppbackat med ett Microsoft-serviceavtal

 • Maskininlärning i terabyteskala – 1 000 gånger större än i R med öppen källkod

 • Access Spark-datakällor via Spark SQL

 • " "

  Leverera upp till 50 gånger snabbare prestanda med R Server för Apache Spark 2.0 och optimerade vektor-/matematikbibliotek

 • Enkel konfigurering för snabba resultat

Arbeta med kraften och den välbekanta känslan hos R

R-programspråket, som är toppvalet för datatekniker, har en global community med mer än två miljoner användare världen över och det totala antalet analyspaket med öppen källkod växer år efter år. Med R Server för HDInsight får du fullständig kompatibilitet med programspråket R för högskalig körning på Hadoop och Spark.

R-användningen ökar. Från 2007 till 2013 ökade antalet datautvinnare som rapporterar att de använder R från 20 % till 70 %. Från 2008 till 2013 ökade antalet datautvinnare som använder R som sitt primära verktyg från färre än 5 % till 24 %.
Antalet lanserade CRAN-paket har ökat betydligt de senaste åren. 2005 var de mycket få. Antalet ökade till 1 000 år 2012, till 3 000 år 2014 och till över 8 000 år 2016.

Stort portabelt bibliotek för parallella analyser och maskininlärning med R

Dra nytta av ett stort biblioteket för parallella analyser och maskininlärning, utvecklat för användning med språket R med öppen källkod som är portabelt mellan populära dataplattformar – inklusive beslutsträd och samlingar, regressionsmodeller, klustring, dataförberedelse, visualisering och statistiska funktioner.

Maskininlärning på terabyte-nivå kan hantera 1 000 gånger mer data

Med transparent parallellisering ovanpå Hadoop och Spark kan du hantera flera terabyte data med R Server för HDInsight – 1 000 gånger mer än med R-programspråket med öppen källkod. Träna logistiska regressionsmodeller, -träd och -ensembler på valfri mängd data. Storleken på Spark-klustret är din enda gräns.

Få upp till 50 gånger snabbare prestanda

Kombinera Spark, matematikbibliotek för flertrådade vektor- och matrisåtgärder och R Server för HDInsight för upp till 50 gånger snabbare prestanda än vad som tidigare var möjligt med R med öppen källkod.

Kör distribuerade parametersvep och simuleringar med befintliga R-funktioner

Kör valfri R-funktion med öppen källkod över hundratals noder för parallella parametersvep och simuleringar. Utforska och finjustera dina modeller för snabbare, enklare och mer precisa förutsägelser.

Access Spark-datakällor via Spark SQL

Analysera data i Hadoop och Spark med Apache Spark SQL som datakälla för R Server. Läs in resultatet från en Spark SQL-fråga mot källor som Apache Hive och Apache Parquet till Spark Data Frame, och analysera det direkt med hjälp av R Server-distribuerade beräkningsalgoritmer.

Välj utvecklingsverktyg

R Studio Server Community Edition ingår i R Server för HDInsight, vilket gör det lättare att snabbt komma igång. Ladda ned R Tools för Visual Studio kostnadsfritt för att möjliggöra bekväm utveckling i en lokal miljö.

Säkerhet och support på företagsnivå

Förlita dig på säkerhet och support i företagsklass från Azure, bl.a. versionspaket, uppdateringar, säkerhetsuppdateringar och kontinuerlig klusterövervakning. Ett serviceavtal (SLA – Service Level Agreement) från Microsoft med 99,9 % tillgänglighet hjälper dig dessutom att skydda dina R Server för HDInsight-kluster mot kritiska fel.

Enkel konfigurering, snabba resultat

R Server för HDInsight kräver ingen tidsödande installation eller konfiguration. Azure gör det åt dig. Du är igång på några minuter och kan träna dina statistiska modeller och maskininlärningsmodeller utan att behöva köpa ny maskinvara eller betala andra startavgifter. Du betalar endast för den beräkning och lagring som du använder.

Apache Hadoop® och associerade namn på projekt med öppen källkod är varumärken som tillhör Apache Software Foundation.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

 • Microsoft investerar över 1 miljard USD varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

 • Vi sysselsätter fler än 3 500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

 • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Se hela listan.

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månaderkommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Prova R Server för HDInsight

Prova Azure kostnadsfritt

Chatta med en säljare