Hoppa över navigering

Microsoft Sentinel-lösning för SAP

Skydda affärskritiska data i SAP:s system och program mot avancerade hot

Skydda kritiska data mot avancerade hot

SAP:s system och program hanterar stora mängder känsliga data som finns i Azure, Google Cloud Platform (GCP), Amazon Web Services (AWS) eller i lokal infrastruktur. SAP-ekosystemet är komplext och det kan vara svårt för SecOps-team att effektivt övervaka och skydda det. Med Microsoft Sentinel-lösningen för SAP kan du övervaka, identifiera och reagera på misstänkta aktiviteter och skydda dina affärskritiska data mot sofistikerade cyberangrepp.

 • Övervaka alla SAP-systemlager

  Få insyn i affärslogiks-, program-, databas- och operativsystemsnivåer med inbyggda verktyg för undersökning och hotidentifiering.

 • Identifiera och svara automatiskt på hot

  Upptäcka misstänkt aktivitet, inklusive privilegieeskalering, obehöriga ändringar, känsliga transaktioner och misstänkta datanedladdningar med färdiga identifieringsfunktioner.

 • Korrelera SAP-aktivitet med andra signaler

  Korrekt identifiera SAP-hot med datakorrelation från alla källor och SAP-infrastruktur.

 • Anpassa utifrån dina behov

  Skapa dina egna hotidentifieringslösningar för att övervaka specifika affärsrisker för att utöka inbyggt säkerhetsinnehåll.

Information om erbjudande

Microsoft Sentinel-lösningen för SAP blir allmänt tillgänglig med en sex månaders kostnadsfri kampanj från och med augusti 2022.

Faktureringen startar 1 februari 2023 som en tilläggsavgift utöver den befintliga Microsoft Sentinel-förbrukningsfaktureringsmodellen.

Se prisinformation för Microsoft Sentinel

Kom igång

Börja mata in data från dina SAP-program till Microsoft Sentinel med SAP-dataanslutningsprogrammet. Dataanslutningsprogrammet är en agent som levereras som en Docker-container som är installerad på en virtuell dator, ett Kubernetes/AKS-kluster eller en fysisk server och samlar in programloggar från hela SAP-systemet via SAP-programgränssnitt, NetWeaver RFC och SAPControl. SAP-dataanslutningsprogrammet skickar sedan loggarna och data till Microsoft Sentinel för kontinuerlig hotövervakning.

När dina data har anslutits använder du de andra lösningskomponenterna – analysregler för hotidentifiering, arbetsböcker för interaktiv datavisualisering och visningslistor för konfiguration och finjustering – för att få insikter om din organisations SAP-miljö och åtgärda säkerhetshot.

Partner

Microsoft har ett brett utbud av partner som kan hjälpa dig att välja, integrera, distribuera och hantera säkerhetslösningar. Som leverantör av hanterade tjänster kan Microsoft-partner erbjuda SOC-tjänster (Security Operations Center) med hjälp av en gemensam SIEM-lösning för att proaktivt identifiera säkerhetsavvikelser för hela IT-miljön och vidta korrigeringsåtgärder i tid. Med lösningens inbyggda integreringar med SAP blir hotidentifieringen mer robust och det går att skapa efterlevnadsrapporter och instrumentpaneler.

Kontakta en Microsoft-partner angående:

 • Distribuera Microsoft Sentinel för hotskydd på SAP.
 • Skydda SAP på Azure med interna molnsäkerhetskontroller.

Vanliga frågor och svar

 • SAP-dataanslutningsagenten fungerar i stort sett med vilket SAP NetWeaver-system som helst och kräver förberedelsesteg på integrationens SAP-sida och i Azure. Mer information finns i SAP-krav.

 • Nej, vi debiterar bara för aktiva anslutningar till SAP-system per timma. Inaktiva system debiteras inte.
 • Vi fakturerar bara för insamling av SAP-programdata som utlösts genom att vårt SAP-anslutningsprogram har anslutits till SAP-SID:er (instanser). Endast anslutna instanser faktureras per timma.
 • Den SAP-specifika kostnaden påverkas bara av antalet anslutna system. Kostnaderna för Microsoft Sentinel-inmatning kan variera och påverkas av insamlade loggar.
 • Ja, du kan integrera med SAP Rise NetWeaver-baserade system.