Hoppa till huvudinnehåll

Microsoft Sentinel-lösning för SAP®-program

Skydda affärskritiska data i SAP:s system och program mot avancerade hot

Skydda kritiska data mot avancerade hot

SAP:s system och program hanterar stora mängder känsliga data som finns i Azure, Google Cloud Platform (GCP), Amazon Web Services (AWS) eller i lokal infrastruktur. SAP-ekosystemet är komplext och det kan vara svårt för SecOps-team att effektivt övervaka och skydda det. Med Microsoft Sentinel-lösningen för SAP®-program kan du övervaka, identifiera och reagera på misstänkta aktiviteter och skydda dina affärskritiska data mot sofistikerade cyberangrepp.

 • Övervaka alla SAP-systemlager

  Få insyn i affärslogiks-, program-, databas- och operativsystemsnivåer med inbyggda verktyg för undersökning och hotidentifiering.

 • Identifiera och svara automatiskt på hot

  Upptäcka misstänkt aktivitet, inklusive privilegieeskalering, obehöriga ändringar, känsliga transaktioner och misstänkta datanedladdningar med färdiga identifieringsfunktioner.

 • Korrelera SAP-aktivitet med andra signaler

  Korrekt identifiera SAP-hot med datakorrelation från alla källor och SAP-infrastruktur.

 • Anpassa utifrån dina behov

  Skapa dina egna hotidentifieringslösningar för att övervaka specifika affärsrisker för att utöka inbyggt säkerhetsinnehåll.

Information om erbjudande

Microsoft Sentinel-lösningen för SAP-program® är allmänt tillgänglig med en kostnadsfri kampanj fram till den 30 april 2023.

Faktureringen börjar den 1 maj 2023, som en tilläggsavgift till $2 per SID (Production System ID) per timme utöver den befintliga förbrukningsfaktureringsmodellen för Microsoft Sentinel.

Se Microsoft Sentinel-priser för mer information

Kom igång

Börja mata in data från dina SAP-program till Microsoft Sentinel med SAP-dataanslutningsprogrammet. Dataanslutningsprogrammet är en agent som levereras som en Docker-container som är installerad på en virtuell dator, ett Kubernetes/AKS-kluster eller en fysisk server. Det samlar in programloggar från hela SAP-systemet via SAP-programgränssnitt, NetWeaver RFC och SAPControl. SAP-dataanslutningsprogrammet skickar sedan loggarna och data till Microsoft Sentinel för kontinuerlig hotövervakning.

När dina data har anslutits använder du de andra lösningskomponenterna – analysregler för hotidentifiering, arbetsböcker för interaktiv datavisualisering och visningslistor för konfiguration och finjustering – för att få insikter om din organisations SAP-miljö och åtgärda säkerhetshot.

Få hjälp från en betrodd partner

Microsoft har ett brett utbud av partner som kan hjälpa dig att välja, integrera, distribuera och hantera säkerhetslösningar. Som leverantör av hanterade tjänster kan Microsoft-partner erbjuda SOC-tjänster (Security Operations Center) med hjälp av en gemensam SIEM-lösning för att proaktivt identifiera säkerhetsavvikelser för hela IT-miljön och vidta korrigeringsåtgärder i tid. Med lösningens inbyggda integreringar med SAP blir hotidentifieringen mer robust och det går att skapa efterlevnadsrapporter och instrumentpaneler.

Kontakta en Microsoft-partner angående:

 • Distribuera Microsoft Sentinel för hotskydd på SAP.
 • Skydda SAP på Azure med interna molnsäkerhetskontroller.

Vanliga frågor och svar

 • SAP-dataanslutningsagenten stöder SAP NetWeaver-system och kräver förberedelsesteg på SAP-sidan av integreringen och i Azure. Mer information finns i SAP-krav.

 • Nej, vi debiterar endast för aktiva anslutningar till SAP-produktionssystem (SID) per timme. Anslutning av ett nytt system överförs från SAP-dataanslutningsappen efter installationen av lösningen för innehållshubben, som är kostnadsfri.
 • Nej, system som konfigurerats för utveckling och testanvändning debiteras inte.
 • Nej, vi fakturerar bara för insamling av SAP-programdata som utlösts genom att vårt SAP-anslutningsprogram har anslutits till SAP-SID:er (instanser). Endast anslutna instanser faktureras per timma.
 • Den SAP-specifika kostnaden bestäms av antalet anslutna system. Kostnaderna för Microsoft Sentinel-inmatning kan variera och bestäms av antalet insamlade loggar.
 • Ja, du kan integrera med SAP Rise NetWeaver-baserade system.
Kan vi hjälpa dig?