Priser för Cognitive Services – API för Bing Search

Gör dina appar smartare med funktioner för API:er för sökresultat.

Med entitetssökning i Bing får du innehållsrik information om personer, platser, föremål och lokala företag i dina appar, din blogg eller på webbplatsen. Detta ger användarna en mer engagerande upplevelse. Den mest relevanta entiteten identifieras baserat på din sökterm och primära uppgifter om entiteterna tillhandahålls. Entiteterna finns på olika internationella marknader och marknadstyper, som information om kända personer, platser, filmer, TV-program, dataspel och böcker. Information om lokala företag är för närvarande endast tillgängligt på den amerikanska marknaden.

Prisinformation

Instans Transaktioner per sekund (TPS) Funktioner Pris
Kostnadsfri 1 TPS Entitetssökning i Bing 1 000 kostnadsfria transaktioner per månad
Standard 100 TPS Entitetssökning i Bing $3 per 1 000 transaktioner
API för entitetssökning i Bing är även tillgängligt i olika prenumerationsavtal för Bing-sökning som ger bättre värde och mer flexibilitet. Se prisuppgifter för relevanta prenumerationsavtal för Bing-sökning nedan:
Bing-sökning v7 S1 250 TPS Webbsökning i Bing
Bildsökning i Bing
Nyhetssökning i Bing
Videosökning i Bing
Entitetssökning i Bing
Automatiska förslag i Bing*
Stavningskontroll i Bing*
$7 per 1 000 transaktioner
$7 per 25 000 transaktioner*
Valfritt tilläggsprogram för Bing Statistics $1 per 1 000 transaktioner
Bing-sökning v7 S6 100 TPS Webbsökning i Bing
Entitetssökning i Bing
$4 per 1 000 transaktioner
Valfritt tilläggsprogram för Bing Statistics $1 per 1 000 transaktioner

Erbjudande för Bing Search v7 S1

I webbsökningssvar rangordnas frågespecifika webbresultat, bilder, nyheter, videor, enheter och relaterade söksvar. Stavningskontroll ingår i frågesvaret.

I det här paketet ingår även ytterligare svar som tidszon, enhetskonvertering, översättning och beräkning i förekommande fall.

På den här nivån gäller även högre gränser för antalet transaktioner per sekund (TPS) och möjligheten att anropa API:erna Automatiska förslag * och Stavningskontroll *.

Erbjudande för Bing Search v7 S6

I webbsökningssvar rangordnas frågespecifika webb- och enhetssökningsresultat i förekommande fall. Stavningskontroll ingår i frågesvaret.

Support och serviceavtal

 • Kostnadsfri support för fakturerings- och prenumerationshantering ingår.
 • Vi garanterar att Cognitive Services på standardnivån har en tillgänglighet på minst 99,9 procent. Den kostnadsfria utvärderingsversionen omfattas inte av något serviceavtal. Läs serviceavtalet.

Vanliga frågor och svar

 • I tabellen nedan ser du en lista med tillgängliga slutpunkter för respektive API. Svarstiden för samma slutpunkt i API för webbsökning i Bing kan variera beroende på vilken nivå du har köpt. Läs mer under nästa fråga.

  API:er som ingår Slutpunkter Tillgängligt på följande nivåer
  Webbsökning i Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/search S1-S8
  Bildsökning i Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/images/search S1, S3, S7, S8
  Nyhetssökning i Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/news/search S1, S5, S8
  Videosökning i Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/videos/search S1, S4, S7, S8
  https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/entities S1, S6
  Automatiska förslag i Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/Suggestions S1, S2
  Stavningskontroll i Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/spellcheck S1, S2
  Bings visuella sökning https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/images/visualsearch S9
 • Nej, API för webbsökning i Bing begränsas så att olika erbjudanden ska uppfyllas på respektive nivå. Nivån S3 är till exempel avsedd för kunder som bara vill använda webbsökningsresultat och bilder i sina program. Kunderna kan även välja att bara anropa en viss slutpunkt inom en nivå och räkna ihop transaktionerna mot det totala antalet transaktioner i paketet. En kund på nivån S3 kan till exempel bara anropa en slutpunkt för API för bildsökning och göra 400 transaktioner, och anropa en slutpunkt för API för webbsökning och göra 600 transaktioner. Det totala antalet transaktioner räknas då som 1 000.

 • Ja, båda API:erna kan lämna olika resultat även om du bara söker efter bilder. För en viss typ av fråga kan API för webbsökning i Bing till exempel returnera en kombination av webbresultat, videor och nyheter, men inga bilder. För samma fråga kan då API för bildsökning i Bing returnera bilder.

 • Nivåerna prissätts utifrån antalet transaktioner. På nivån S3 är till exempel priset per 1 000 transaktioner $4. Om 12 000 transaktioner har loggats i slutet av faktureringsperioden för API för webbsökning i Bing, och 1 000 transaktioner har loggats för API för bildsökning i Bing, så kommer du att faktureras för $52 enligt beräkningen $4*(13 000/1000).

 • API:erna för stavningskontroll och automatiska förslag i Bing faktureras i steg om 25 000 transaktioner på nivån S1. Övriga API:er faktureras i steg om 1 000 transaktioner på nivån S1.

  Tänk dig till exempel att du prenumererar på nivån S1 och i slutet av faktureringsperioden har loggat 15 000 transaktioner för API för webbsökning i Bing, 3 000 transaktioner för API för videosökning i Bing och 25 000 för API för automatiska förslag i Bing. I det här fallet skulle fakturan hamna på ungefär $133 enligt beräkningen $7*((15 000+3 000)/1 000) + $7*(25 000/25 000).

  Obs! Vid fakturering beaktas endast slutpunkten och inte det efterfrågade svaret. Om API för webbsökning i Bing exempelvis anropas om ett bildsvar räknas resultatet mot API för webbsökning i Bing, inte mot API för bildsökning i Bing.

 • Bing Statistik är ett tillägg som du kan köpa i Azure Portal tillsammans med någon av Bing-API:erna på S1- till S9-nivå. Det här tillägget debiteras med $1 per 1 enhet av prenumererad nivå. Om du till exempel prenumererar på S1-nivån med Bing Statistik-tillägget och gör 2 000 anrop till API för webbsökning i Bing och 25 000 anrop till Stavningskontroll i Bing debiteras du $24 för 3 enheter – 2 för API för webbsökning i Bing och 1 för Stavningskontroll i Bing – inklusive $1 extra utöver priset $7 för Bing S1-paketet.

 • Bing Statistik-tillägget är bara tillgängligt med Bing-API:er nivå S1 till S9. Det är inte tillgängligt för fristående API-produkter. Men Bing Statistik tillhandahåller mått för alla slutpunkter som ingår i de olika nivåerna. Det är inte heller tillgängligt för andra API:er på Cognitive Service utöver Bing-API:erna (S1- till S9-nivån).

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Cognitive Services

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad