Hoppa till huvudinnehåll

Priser för Entitetssökning i Bing

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Priserna är endast uppskattningar och är inte avsedda som faktiska priscitat. Den faktiska prissättningen kan variera beroende på vilken typ av avtal som ingås med Microsoft, inköpsdatum och växelkursen. Priserna beräknas baserat på amerikanska dollar och konverteras med London stängningskurs som registreras under de två arbetsdagarna före den sista arbetsdagen i föregående månads slut. Om de två arbetsdagarna före slutet av månaden infaller på en helgdag på större marknader är prisinställningsdagen vanligtvis dagen omedelbart före de två arbetsdagarna. Den här avgiften gäller för alla transaktioner under den kommande månaden. Logga in på priskalkylatorn för Azure för att se priser baserat på ditt aktuella program/erbjudande hos Microsoft. Kontakta en Azure försäljningsspecialist för mer information om prissättning eller för att begära en prisoffert. Se vanliga frågor och svar om Prissättning för Azure.

API: erna för Bing-sökning flyttas från Al Services-plattformen till det nya området under Microsoft.com. Från och med den 30 oktober 2020 kommer befintliga instanser av API:er för Bing-sökning som tillhandahålls via Cognitive Services att få kontinuerligt stöd under de kommande tre åren, eller tills respektive Enterprise-avtal slutar att gälla, beroende på vilket som inträffar först. Alla nya instanser av Bing-sökningstjänster måste tillhandahållas enligt dokumentationen here.

Instans Transaktioner per sekund (TPS) Funktioner Pris
Kostnadsfri 1 TPS Entitetssökning i Bing 1 000 kostnadsfria transaktioner per månad
Standard 100 TPS Entitetssökning i Bing $- per 1 000 transaktioner

API för entitetssökning i Bing är även tillgängligt i olika prenumerationsavtal för Bing-sökning som ger bättre värde och mer flexibilitet. Se prisuppgifter för relevanta prenumerationsavtal för Bing-sökning nedan:

Instans Transaktioner per sekund (TPS) Funktioner Pris
Bing-sökning v7 S1 250 TPS Webbsökning i Bing
Bildsökning i Bing
Nyhetssökning i Bing
Videosökning i Bing
Entitetssökning i Bing
Automatiska förslag i Bing*
Stavningskontroll i Bing*
$- per 1 000 transaktioner
$7 per 25 000 transaktioner*
Valfritt tilläggsprogram för Bing Statistics $- per 1 000 transaktioner
Bing-sökning v7 S6 100 TPS Webbsökning i Bing
Entitetssökning i Bing
$- per 1 000 transaktioner
Valfritt tilläggsprogram för Bing Statistics $- per 1 000 transaktioner

Erbjudande för Bing Search v7 S1

I webbsökningssvar rangordnas frågespecifika webbresultat, bilder, nyheter, videor, enheter och relaterade söksvar. Stavningskontroll ingår i frågesvaret.

I det här paketet ingår även ytterligare svar som tidszon, enhetskonvertering, översättning och beräkning i förekommande fall.

På den här nivån gäller även högre gränser för antalet transaktioner per sekund (TPS) och möjligheten att anropa API:erna Automatiska förslag * och Stavningskontroll *.

Erbjudande för Bing Search v7 S6

I webbsökningssvar rangordnas frågespecifika webb- och enhetssökningsresultat i förekommande fall. Stavningskontroll ingår i frågesvaret.

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Vanliga frågor och svar

 • I tabellen nedan ser du en lista med tillgängliga slutpunkter för respektive API. Svarstiden för samma slutpunkt i API för webbsökning i Bing kan variera beroende på vilken nivå du har köpt. Läs mer under nästa fråga.

  API:er som ingår Slutpunkter Tillgängligt på följande nivåer
  Webbsökning i Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/search S1-S8
  Bildsökning i Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/images/search S1, S3, S7, S8
  Nyhetssökning i Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/news/search S1, S5, S8
  Videosökning i Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/videos/search S1, S4, S7, S8
  https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/entities S1, S6
  Automatiska förslag i Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/Suggestions S1, S2
  Stavningskontroll i Bing https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/spellcheck S1, S2
  Bings visuella sökning https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/images/visualsearch S9
 • Nej, API för webbsökning i Bing begränsas så att olika erbjudanden ska uppfyllas på respektive nivå. Nivån S3 är till exempel avsedd för kunder som bara vill använda webbsökningsresultat och bilder i sina program. Kunderna kan även välja att bara anropa en viss slutpunkt inom en nivå och räkna ihop transaktionerna mot det totala antalet transaktioner i paketet. En kund på nivån S3 kan till exempel bara anropa en slutpunkt för API för bildsökning och göra 400 transaktioner, och anropa en slutpunkt för API för webbsökning och göra 600 transaktioner. Det totala antalet transaktioner räknas då som 1 000.

 • Ja, båda API:erna kan lämna olika resultat även om du bara söker efter bilder. För en viss typ av fråga kan API för webbsökning i Bing till exempel returnera en kombination av webbresultat, videor och nyheter, men inga bilder. För samma fråga kan då API för bildsökning i Bing returnera bilder.

 • Nivåerna prissätts utifrån antalet transaktioner. På nivån S3 är till exempel priset per 1 000 transaktioner $-. Om 12 000 transaktioner har loggats i slutet av faktureringsperioden för API för webbsökning i Bing, och 1 000 transaktioner har loggats för API för bildsökning i Bing, så kommer du att faktureras för $- enligt beräkningen $-*(13 000/1000).

 • API:erna för stavningskontroll och automatiska förslag i Bing faktureras i steg om 25 000 transaktioner på nivån S1. Övriga API:er faktureras i steg om 1 000 transaktioner på nivån S1.

  Tänk dig till exempel att du prenumererar på nivån S1 och i slutet av faktureringsperioden har loggat 15 000 transaktioner för API för webbsökning i Bing, 3 000 transaktioner för API för videosökning i Bing och 25 000 för API för automatiska förslag i Bing. I det här fallet skulle fakturan hamna på ungefär $- enligt beräkningen $-*((15 000+3 000)/1 000) + $-*(25 000/25 000).

  Obs! Vid fakturering beaktas endast slutpunkten och inte det efterfrågade svaret. Om API för webbsökning i Bing exempelvis anropas om ett bildsvar räknas resultatet mot API för webbsökning i Bing, inte mot API för bildsökning i Bing.

 • Bing Statistik är ett tillägg som du kan köpa i Azure Portal tillsammans med någon av Bing-API:erna på S1- till S9-nivå. Det här tillägget debiteras med $- per 1 enhet av prenumererad nivå. Om du till exempel prenumererar på S1-nivån med Bing Statistik-tillägget och gör 2 000 anrop till API för webbsökning i Bing och 25 000 anrop till Stavningskontroll i Bing debiteras du $- för 3 enheter – 2 för API för webbsökning i Bing och 1 för Stavningskontroll i Bing – inklusive $- extra utöver priset $- för Bing S1-paketet.

 • Bing Statistik-tillägget är bara tillgängligt med Bing-API:er nivå S1 till S9. Det är inte tillgängligt för fristående API-produkter. Men Bing Statistik tillhandahåller mått för alla slutpunkter som ingår i de olika nivåerna. Det är inte heller tillgängligt för andra API:er på AI Service utöver Bing-API:erna (S1- till S9-nivån).

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator
Kan vi hjälpa dig?