Azure IoT

Bygg och distribuera snabbt säkra, skalbara IoT-program med den omfattande Azure IoT-portföljen med hanterade tjänster och plattformstjänster

Utveckla nya affärslinjer med ledaren inom IoT

Utveckla nya verksamhetsområden, öka produktiviteten och minska spillet med Azure IoT, och bearbeta snabbt enorma mängder data från alla slags IoT-enheter med AI och maskininlärning.

Varför Azure AD?

Azure IoT är IoT för alla

Azure IoT bygger på flera decennier av Microsofts erfarenhet och har utvecklats för alla slags organisationer.

Oavsett vilken bransch du är verksam inom, storleken på ditt företag, om du samarbetar med en partner eller på egen hand, så har Azure IoT alla de enheter, verktyg, dataanalys- och säkerhetsfunktioner som du behöver för att uppnå dina IoT-mål.

  • Flexibel

  • Intelligent

  • Betrott

Microsoft investerar $5 miljarder USD i IoT

Microsoft har ett åtagande att investera $5 miljarder (i USD) i IoT-forskning och intelligent nätverksgräns, och lägger till nya tjänster och funktioner i Azure IoT.

Se hur de här IoT-innovationerna påverkar dina lösningar

Hitta rätt IoT-metod för dina lösningar

Skapa ledande IoT-program på en öppen och flexibel plattform som förenklar utvecklingsprocessen och erbjuder bättre lösningar. Välj språk och använd befintliga utvecklar-SDK:er för att komma igång snabbt, utvinna information och driva på affärsresultaten.

Välj metod för att skapa IoT-lösningar som passar dig bäst:

Bygg snabbare med en plattform för hanterade appar

Kom igång med att skapa appar nu. Med en hanterad app-plattform kan du snabbt skapa appar genom att minska antalet beslut som du behöver fatta för att få resultat. De flesta delar av lösningen har redan kodats och hanterats, så att du kan fokusera på att lägga in din branschkunskap och snabbt skala och ansluta enheter.

Anpassa dina lösningar med plattformstjänster

Få robusta byggstenar för anpassade och flexibla IoT-program med Azures plattformstjänster. Utforska dina alternativ för att skapa och koda egna IoT-lösningar. Lägg till och anslut enheter och mata in, lagra och analysera dina data.

Välj bland olika utbildningsresurser nu:

IoT Developer Guide

Läs mer

IoT School

Läs mer

IoT Show

Läs mer

IoT-partner

Låt din verksamhet växa. Samarbeta med en IoT-partner för att anpassa dina IoT-lösningar och lyckas med dina projekt. Eller utöka din kundbas genom att bli IoT-partner.

Skapa säkrare program med IoT-branschens enda heltäckande säkerhetslösning

Härdade enheter

Skydda nya och befintliga MCU-drivna enheter med Azure Sphere.

Övriga anslutningar

Se till att data som överförs från enhet till hubb är konfidentiell, manipulationsfri och autentiserad.

Ett säkrare moln

Förbättra datasäkerheten i molnet, på nätverksgränsen och allt däremellan.

Dokumentation, utvecklingsresurser och community

IoT-dokumentation

Utforska snabbstarter, instruktioner, självstudier och API-referensdokumentation.

IoT-vägledning på GitHub

Hitta exempel på IoT-implementering på GitHub.

IoT-teknikcommunity

Ställ frågor till och få svar från Azure-experter och Microsoft-utvecklare.

Börja bygga dina IoT-lösningar

Organisationer som din når framgång med Azure IoT

"We see IoT as a strategic, competitive advantage. We're improving the efficiency and cost structure of our business, which enables us to build more products at more competitive prices."

Harry Eschel, Vice President of Products, Sagegreenlife

Läs berättelsen

Sagegreenlife

"When it comes to IoT, there is huge potential to deliver value to the food and feed processing industry. "

Stuart Bashford, Digital Officer för Bühler Group

Läs berättelsen

Buhler

"Using Microsoft's Azure IoT Hub technology, we're able to synchronize real-time data from customers' equipment from TAG to the Azure environment. Instead of having to do a periodic checkup and react when a problem occurs, IoT triggers the EAM-automated maintenance process when the system notices a problem."

Jason Bell, IT Director, Verosoft Design

Läs berättelsen

Verosoft Design

"Tirematics sends data and alerts directly to the manager. This allows us to respond to problems quickly without having to wait for the driver's report."

Yoichi Matsui, Executive Director of the Sightseeing Bus Business Division Vehicle Service Department, Hato Bus

Läs berättelsen

Bridgestone

"The ability to automate these transactions across thousands of machines and countless miles is transformational for this industry. Now all parties involved can have immediate electronic records of transactions, real accountability in these remote locations, immediate awareness for maintenance and diagnostics, and new levels of information about every transaction."

Doug Weber, Business Manager for Remote Application Monitoring, Rockwell Automation

Läs berättelsen

RockwellAutomation

"Over the coming decade, we plan to drill thousands of new wells and build dozens of new facilities. It's challenging to keep up with that pace, but with Azure, we have the digital technology to help support our growth in a manageable and sustainable way."

Staale Gjervik, President, XTO Energy

Läs berättelsen

ExxonMobil