Azure IoT

Ge företag och branscher förutsättningar att forma framtiden med Sakernas Internet (IoT). Få saker att hända.

Ta täten i din bransch – arbeta med ledaren inom IoT-teknik

Organisationer inom alla branscher använder Azure IoT för att utveckla nya verksamhetsområden, öka produktiviteten och minska spill genom att implementera artificiell intelligens och maskininlärning för snabb bearbetning av enorma mängder data från alla slags IoT-enheter.

Varför Azure AD?

Azure IoT är IoT för alla

Azure IoT bygger på flera decennier av Microsofts erfarenhet och har utvecklats för alla slags organisationer.

Oavsett vilken bransch du är verksam inom, storleken på ditt företag, om du samarbetar med en partner eller på egen hand, så har Azure IoT alla de enheter, verktyg, dataanalys- och säkerhetsfunktioner som du behöver för att uppnå dina IoT-mål.

  • Flexibel

  • Intelligent

  • Betrott

Nya trender avslöjar nya intäktsmöjligheter:

$267 miljard

Beräknad investering (i USD) i IoT av tillverkare till och med 2020 1

+$100 miljoner

Genomsnittlig ökning i rörelseresultat bland företag som genomgått digital omvandling 2

94%

Procentandel företag som förutspås använda IoT i slutet av 2021 3

Organisationer som din når framgång med Azure IoT

"We see IoT as a strategic, competitive advantage. We're improving the efficiency and cost structure of our business, which enables us to build more products at more competitive prices."

Harry Eschel, Vice President of Products, Sagegreenlife

Läs berättelsen

Sagegreenlife

"When it comes to IoT, there is huge potential to deliver value to the food and feed processing industry. "

Stuart Bashford, Digital Officer för Bühler Group

Läs berättelsen

Buhler

"Using Microsoft's Azure IoT Hub technology, we're able to synchronize real-time data from customers' equipment from TAG to the Azure environment. Instead of having to do a periodic checkup and react when a problem occurs, IoT triggers the EAM-automated maintenance process when the system notices a problem."

Jason Bell, IT Director, Verosoft Design

Läs berättelsen

Verosoft Design

"Tirematics sends data and alerts directly to the manager. This allows us to respond to problems quickly without having to wait for the driver's report."

Yoichi Matsui, Executive Director of the Sightseeing Bus Business Division Vehicle Service Department, Hato Bus

Läs berättelsen

Bridgestone

"The ability to automate these transactions across thousands of machines and countless miles is transformational for this industry. Now all parties involved can have immediate electronic records of transactions, real accountability in these remote locations, immediate awareness for maintenance and diagnostics, and new levels of information about every transaction."

Doug Weber, Business Manager for Remote Application Monitoring, Rockwell Automation

Läs berättelsen

RockwellAutomation

"Over the coming decade, we plan to drill thousands of new wells and build dozens of new facilities. It's challenging to keep up with that pace, but with Azure, we have the digital technology to help support our growth in a manageable and sustainable way."

Staale Gjervik, President, XTO Energy

Läs berättelsen

ExxonMobil

Börja bygga din IoT-lösning

Skapa IoT-lösningar med Azure: En guide för utvecklare

Hitta de resurser du behöver för att komma igång och klara av tekniska utmaningar

Läs mer

IoT School

Oavsett om IoT är nytt för dig eller om du är rutinerad och vill hålla kunskaperna aktuella hittar du information och utbildningsresurser som hjälper dig när du börjar skapa IoT-lösningar

Läs mer

IoT-partner

Skydda dina tillgångar med IoT-branschens enda heltäckande säkerhetslösning

Härdade enheter

Skydda nya och befintliga MCU-drivna enheter med Azure Sphere.

Övriga anslutningar

Se till att data som överförs från enhet till hubb är konfidentiell, manipulationsfri och autentiserad.

Ett säkrare moln

Förbättra datasäkerheten i molnet, på nätverksgränsen och allt däremellan.

1 https://www.businessinsider.com/internet-of-things-in-manufacturing-2016-10

2 Keystone Strategy-intervjuer oktober 2015 – mars 2016; inkrementellt rörelseresultat på 100 miljoner USD baserat på medianintäkter för företag på 3,4 miljarder USD

3 Hypothesis and Microsoft, IoT Signals: Summary of Research Learnings 2019, July 2019