Global infrastruktur med Azure

Få global räckvidd och den lokala närvaro du behöver

Nå längre än till dina lokala datacenter med skalbara, betrodda och tillförlitliga Microsoft Cloud. Transformera din verksamhet och minska kostnaderna med en energieffektiv infrastruktur som täcker över 100 anläggningar med hög säkerhet världen över och som är sammankopplade med ett av världens största nätverk.

Leverera tjänster tryggt med ett moln du kan lita på

Skala globalt

Nå fler platser snabbare med prestanda och tillförlitlighet från en omfattande global infrastruktur.

Skydda data

Förlita dig på branschledande datasäkerhet i regionen och i hela nätverket.

Främja hållbarhet

Hjälp till att skapa en framtid med ren energi och påskynda utvecklingen mot dina hållbarhetsmål.

Få global räckvidd och behåll din lokala närvaro

Minska kostnaden, tiden och komplexiteten för att hantera en global infrastruktur samtidigt som du uppfyller dina behov för lokal dataplacering. Med Azure kan du leverera tjänster i den skala du behöver för att nå dina kunder och partner, var de än är.

Mer Azure – mindre latens

Azure Edge Zones tar Azure närmare kunderna. De utgår ifrån våra regioner eller domänkontrollanter till metro, operatörer och kundens nätverksgränser. Edge Zones tillhandahålls av Azure och vår globala nätverksstruktur och erbjuder beräkning, lagring och tjänster som containrar vid nätverksgränsen, vilket ger kunder med höga data- och anslutningskrav åtkomst med extremt låg latens. Vi investerar i snabb, distribuerad infrastruktur för att eliminera problem med latens, som är ett av de största hindren för moderna appar, anslutna enheter och mobila tjänster.

Håll dina Azure-data säkra

Azure skyddar data i anläggningar som skyddas av branschledande fysiska säkerhetssystem och är kompatibla med en omfattande portfölj med standarder och föreskrifter.

Bli en del av en hållbar IT-framtid

Microsoft strävar efter att driva igenom innovation som hjälper människor och organisationer att förbättra miljön. Vi uppnådde koldioxidneutralitet under 2012 och har uppnått vårt mål att alla nya datacenter skulle ha ett genomsnittligt PUE-värde (Power Usage Effectiveness) på 1,125 – vilket överträffar det genomsnittliga PUE-värdet i branschen med över 30 procent.

Anslut dig till oss och minska energianvändningen och gå över till mer koldioxidneutrala nät via projekt och affärsmodeller som tar tillvara på nästa generations teknik.

60+ Azure-regioner, mer än någon annan molnleverantör

Global karta över Azure-regioner Global karta över Azure-regioner

Landsbaserade regioner

Azure Government

Azure Government-regioner tillhandahåller den exklusivitet som krävs för amerikanska federala, statliga, lokala myndigheter och deras partner för dedikerade instanser som drivs av säkerhetskontrollerade amerikanska medborgare. Azure Government erbjuder fler certifieringar än någon annan molnleverantör, vilket gör det enklare att uppfylla viktiga kompatibilitetskrav. Azures tjänster för efterlevnad inkluderar FedRAMP- och DoD-efterlevnadscertifieringar, CJIS-avtal på delstatsnivå, möjlighet att utfärda HIPAA-affärspartneravtal och stöd för IRS 1075.

Läs mer

Azure Kina

Nu är Azure tillgängligt i Kina tack vare ett unikt partnerskap mellan Microsoft och 21Vianet, en av landets största Internetleverantörer. Azure drivs och säljs av 21Vianet och ger kunderna tillförlitlig, flexibel och kostnadseffektiv databehandlingsteknik samtidigt som den tekniska utvecklingen drivs framåt. Microsoft är det första globala företaget som gör offentliga molntjänster tillgängliga i Kina.

Azures globala nätverk

Det Microsofts globala nätverk är mycket tillgängligt, säkert och flexibelt och ger tillgång till en rad företags- och konsumenttjänster.

Läs mer

Skapa maskinvara i hyperskala för molnet

Microsoft skapar åter igen nya möjligheter med öppen källkod. Läs om hur vi delar med oss av server- och datacenterdesignen i Azure till resten av branschen och möjliggör ny innovation för att förbättra prestanda, effektivitet och energiförbrukning, samt minska datacenterkostnader.

Ta reda på mer