Hoppa över navigering

Azure DevOps-projekt

Skapa ett Azure-program, med valfri Azure-tjänst, på mindre än fem minuter

Det är enklare än någonsin att komma igång med Azure

Med DevOps-projekt kan du börja köra ditt program på valfri Azure-tjänst i bara tre steg – välj ett programspråk, en körning och en Azure-tjänst.

Inbyggt stöd för populära programramverk

Välj bland en mängd olika språk – som .NET, Java, PHP, Node, Python, Go med flera – och många av deras populära ramverk. Eller distribuera ett eget program som körs på en källkontroll.

Distribuera på valfri plattform

Kör ditt program på Windows eller Linux. Distribuera helt enkelt till en Azure-webbapp, virtuell dator, Service Fabric eller välj Azure Kubernetes Service för ditt program. Alternativen är många, men körningen är enkel och snabb.

Application Insights-integrering

Få tillgång till omfattande prestandaövervakning, kraftfull avisering och lättanvända instrumentpaneler som hjälper dig att se till att dina program är tillgängliga och presterar som förväntat.

Molndriven CI/CD

Automatisera och förenkla distribution av program med Azure Pipelines. Med autogenererad, fullständigt integrerad CI/CD (kontinuerlig integrering/kontinuerlig distribution) uppdateras appar varje gång deras källkod ändras. Skapa och spåra kvarvarande uppgifter, hantera koddatabaser och förbättra teamets samarbete.

Lätt att komma igång

Börja från början med ett exempelprogram, välj ett programramverk, välj en Azure-tjänst för att distribuera programmet och ange några detaljer för att skapa en pipeline för kontinuerlig leverans i Visual Studio Team Services.

Lär dig hur du integrerar säkerhetsteam med DevOps-team

Få sex tips om hur du integrerar säkerhet i dina DevOps-metoder och se hur banbrytande organisationer har implementerat DevSecOps i sin verksamhet.

Relaterade produkter och tjänster

Web Apps

Skapa och distribuera snabbt affärskritiska webbappar efter behov

Azure DevOps

Tjänster för team som gör att de kan dela kod, spåra arbete och leverera programvara

Azure Monitor

Fullständig insikt i dina program, infrastrukturen och nätverket

Kom igång med Azure i tre enkla steg