Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold
Azure

Moderne programutvikling

Reager raskere på endringer, optimaliser kostnader og lever programmene på en trygg måte.

Hva er moderne programutvikling?

Moderne programutvikling er en tilnærming som gir deg mulighet til å innovere raskt ved å bruke skybaserte arkitekturer med løst koblede mikrotjenester, administrerte databaser, kunstig intelligens, DevOps-støtte og innebygd overvåkning. Oppfyll kundenes endrede behov med programmer som gir svært personlige opplevelser og endres dynamisk for å reagere på hendelser i sanntid.

Øk påliteligheten og sikkerheten

Lever enhetlig kvalitet og ytelse uansett skala ved å bruke totaladministrerte databaser med innebygd høy tilgjengelighet, tidspunktsbasert sikkerhetskopiering og ventetider på under 10 millisekunder. Utvikle på en sikrere måte ved å integrere kontroller i DevOps-prosessene. Øk datasikkerheten med avansert trusselgjenkjenning og databeskyttelse.

Reduser kostnader

Betal bare for det du trenger, og avlast vedlikehold ved hjelp av behovsbetingede verktøy og serverløs databehandling og databaser. Reduser utviklingskostnadene med lavkode-løsninger. Få proaktive og handlingsspesifikke anbefalinger for kostnadsoptimalisering og ressursadministrasjon, blant annet for når du kan bruke gratisforekomster og ubrukte virtuelle maskiner.

Gi mulighet for ekstern utvikling

Kom i gang med alle prosjekter på få minutter med fullstendig konfigurerte, sikre, skybaserte utviklingsmiljøer. Samarbeid om kodegjennomgang i sanntid, og kombiner programmering med god identitets- og tilgangsstyring. Automatiser arbeidsflyter fra kode til skyen, og overvåk apptilstanden og -ytelsen før det oppstår problemer.

Byggesteinene i moderne programutvikling

Skybasert arkitektur

Med skybasert arkitektur kan du realisere nye ideer oftere, reagere raskere på endrede behov og enklere kjøre motstandsdyktige og skalerbare programmer. Ved å pakke programkode og avhengigheter i beholdere og distribuere dem som mikrotjenester, øker du arkitektonisk bærbarhet til å distribuere programmer på tvers av miljøer med liten eller ingen endring. Endringer kan gjøres i enkeltkomponenter med lavere risiko for hele programmet.

Kubernetes hjelper deg med å administrere beholderne i skala. Øk utgivelseshastigheten og driftsskalerbarheten ved å bruke DevOps-prosesser og -verktøy til å automatisere bygging, testing og levering av mikrotjenestene.

Brukergrensesnitt og programlogikk drevet av kunstig intelligens

Legg kunstig intelligens inn i både brukergrensesnittet og programlagene for forretningslogikk for å forbedre brukeropplevelser og få dypere forretningsinnsikt. Skap engasjement blant brukere verden over ved å legge til oversetting, chatroboter og tale for brukergrensesnitt med funksjonalitet for kunstig intelligens. Få bedre forretningslogikk med kunstig intelligens for scenarioer som søk, tilpassing, dokumentbehandling, bildeanalyse, avviksregistrering og taleanalyse.

Moderne programutvikling gjør at utviklere på alle kompetansenivåer raskt kan legge til funksjonalitet for kunstig intelligens i appene sine med forhåndsbygde og tilpasningsbare modeller med kunstig intelligens for tale, visuelt innhold, språk og beslutningstaking.

Integrasjon ved hjelp av bruksklare koblinger og API-administrasjon

Moderne integrasjoner med bruksklare koblinger og API-er gjør deg mer produktiv, gir enkel tilgang til data og holder atskilte systemer oppdatert i sanntid. Koblinger er ferdiglagde integreringer som gjør det enklere å koble apper til programvare som en tjeneste, systemer og data hvor som helst – lokalt eller i skyen.

Lette API-er gjør det mulig å integrere med protokoller som REST og OAuth. Datahenting og deling mellom tjenester blir enklere, ettersom det ikke er behov for en tyngre meldingsbuss. Dra nytte av API-er som allerede finnes i foretaket, og vis dem på en sikker måte gjennom en gateway med hybrid funksjonalitet, slik at du får tilgang til API-er på kanten, lokalt og i andre skyer.

Totaladministrerte databaser

Lever personlig tilpassede, responsive digitale opplevelser uten å håndtere kompleks databaseinfrastruktur og sikkerhetsadministrasjon. Totaladministrerte, skybaserte databaser gir tilgang med ubegrenset skalering og lav ventetid til rike data samt avansert databeskyttelse. Alt er innebygd og uavhengig av språk og strukturer. Velg de datamodellene, API-ene, lagringsstrukturene og utrullingsalternativene som passer best for programmønstrene dine.

Elastiske databaser som alltid er aktive, støtter forretningskontinuiteten og reagerer raskere på miljøer i endring. De bidrar til at driften kan overholde målene om enhetlig tilgjengelighet og ventetid uten behov for tunge oppgaver som databaseadministrasjon, noe som reduserer de totale eierkostnadene.

Programvarelevering med DevOps-fremgangsmåter

Raske markedsendringer krever kortere utgivelsessykluser uten at det går ut over kvaliteten, stabiliteten og sikkerheten. Verktøy og prosesser for kontinuerlig integrering og levering (CI/CD) gjør det enklere for deg å planlegge, administrere risiko, tilpasse seg kundenes behov raskere og forbedre systemstabiliteten. Gi ut apper på en rask, enhetlig og pålitelig måte ved å bruke svært produktive verktøy, automatisere trivielle og manuelle trinn samt gjenta i små intervaller gjennom kontinuerlig testing og integrering.

Planlegg, utvikle, distribuer og drift

Bruk policyer og kontroller proaktivt, og angi automatiserte porter som en del av datasamlebåndet for å flytte programmer mellom faser problemfritt til de gjøres tilgjengelige for kundene.

Oppnå maksimal automatisering i driften

Etter hvert som miljøet ditt blir stadig mer komplekst å administrere, kan du ved å maksimere bruken av automatisering oppnå bedre driftseffektivitet, identifisere problemer før de når brukeren, og raskt håndtere problemer når de oppstår. Totaladministrerte plattformer gir automatisert logging, skalering og høy tilgjengelighet. Rikholdig telemetri, varsler som kan omsettes i handling, og full innsikt i programmer og det underliggende systemet er viktig for moderne programutvikling.

Maksimer automatisering med observerbarhet, varsling, feilsøking, null nedetidsdistribusjon, systempålitelighet og høy tilgjengelighet

Automatisering av regelmessige kontroller og bruk av anbefalte fremgangsmåter som infrastruktur som kode og Site Reliability Engineering gir økt robusthet og hjelper deg med å reagere på hendelser med minimalt med nedetid og datatap.

Sikkerhet i flere lag

Moderne programmer krever lagdelt sikkerhet for kode, datasamlebånd for levering, appkjøretider og databaser av alle slag. Begynn med å gi utviklerne sikre utviklingsbokser med god identitetsstyring. Som en del av DevOps-livssyklusen bruker du automatiserte verktøy til å undersøke avhengigheter i koderepositorier og søke etter sikkerhetsproblemer når du ruller ut apper til målmiljøet. Hemmeligheter i foretaksklassen og policyadministrasjon krypterer programmene og gir driftsteamet sentralisert policyhåndheving.

Med totaladministrerte databehandlings- og databasetjenester er sikkerhetskontrollen innebygd, og trusselbeskyttelsen utføres i sanntid.

Tilbake til faner

Vanlige scenarioer i moderne programutvikling

Få mer informasjon gjennom eksempler på løsningsarkitektur.

IoT data streaming

Ta inn og behandle enkelt en dataflyt i sanntid med millioner av datapunkter som samles inn via sensorer. Utfør rask analyse og beregninger for å utvikle rask innsikt i komplekse scenarier.

Line-of-business app modernization

Gjør de ansatte mer produktive og få fart på beslutningstakingen med et bransjeprogram som konsoliderer data fra flere forretningssystemer og viser dem gjennom nettbaserte og mobile frontdeler.

Personalized recommendations

Lær opp en anbefalingsmodell ved hjelp av Azure Databricks, og rull den ut som en API ved hjelp av Azure Cosmos DB, Azure Machine Learning og Azure Kubernetes Service (AKS).

Mobile workforce app

Bygg en robust og responsiv app som gir teknikere i felten muligheten til å se og redigere jobber som er tilordnet til dem, i frakoblet modus. En API-serverdel med høy tilgjengelighet støtter både mobil- og nettbaserte klienter.

Handling spikes in demand

Tilby kundene rask og pålitelig tjenestekvalitet i perioder med høy trafikkbelastning. Umiddelbar, elastisk skalering håndterer trafikk- og salgsøkninger uten behov for å administrere infrastrukturen.

Chatbots

Opprett samtalegrensesnitt og behandle kundeforespørsler i kontekst ved hjelp av tekst og tale. Legg til tjenesten for talegjenkjenning for å støtte talekommandoer.

Secure DevOps

Oppnå balanse mellom hastighet og sikkerhet og lever kode raskere i skala ved å implementere sikker DevOps med Kubernetes på Azure. Fremskynd tilbakemeldingssløyfen med konstant overvåkning.

Serverless event processing

Design hendelsesdrevet arkitektur som tar inn en dataflyt, behandler den og skriver resultatene til en serverdeldatabase på en måte som har høy tilgjengelighet og lav ventetid.

DevOps for machine learning (MLOps)

Få fart på utrullingen og forenkle administrasjonen av maskinlæringsløsninger med MLOps. Implementer et datasamlebånd for CI/CD og gjenopplæring for et program med kunstig intelligens ved hjelp av Azure DevOps og Azure Machine Learning.

Highly scalable web app

Bruk anerkjente fremgangsmåter for å forbedre skalerbarheten og ytelsen i en Azure App Service-nettapp. Muliggjør elastisk klargjøring av databehandlingskapasitet og bufre offentlig tilgjengelig innhold for å redusere ventetiden.

Document processing

Få fart på forretningsprosessene ved å automatisere informasjonsuttrekkingen. Trekk ut tekst, nøkkelverdipar og tabeller helt nøyaktig fra dokumenter, for å redusere behovet for manuell gjennomgang og unngå kostbare feil.

Knowledge-mining apps

Avdekk latent innsikt fra innholdet ditt med skybasert søk drevet av kunstig intelligens for utvikling av mobil- og nettapper. Trekk ut og forbedre søkbar, indekserbar tekst fra ustrukturerte datakilder.

Kunder gjør fantastiske ting med moderne programutvikling på Azure

Mars Petcare

"Azure-tjenester gjorde det mulig for oss å levere et sikkert, fullstendig overvåket, foretaksklart grunnlag for implementeringen vår."

Adam Lind, Vice President of Software Development, VCA

En veterinær som undersøker en hund

Finxact

"Den brukervennligheten og enkelheten som leveres av den administrerte Azure Database for PostgreSQL-tjenesten, gir høy tilgjengelighet og geografisk ekstern failover-funksjonalitet distribuert med enkel infrastrukturskripting."

Jonathan Turwy, Senior DevOps Engineer, Finxact

En person som står foran en vegg av vinduer og bruker en mobiltelefon.

BBC

"Azure tilbyr oss fleksibiliteten og kontrollen vi trengte for å opprette en naturlig taleassistent med varemerke, samtidig som vi opprettholder det nødvendige personvernet for kundenes data."

Jeremy Walker, Head of Technology Transformation, BBC

Fargerike arbeidskuber i BBC-kontoret

Chipotle Mexican Grill

"Flyttingen til .NET Core, Visual Studio Code, TypeScript og Azure-tjenester fungerte akkurat slik vi hadde planlagt. Med den nye nettsiden er vi mye mer fleksible når det gjelder å støtte Chipotles viktigste mål: å tilby ekte mat med sunne ingredienser som er tilberedt på klassisk vis med ansvarlig innkjøpte ingredienser."

Mike Smith, overordnet programvareutvikler, Chipotle Mexican Grill

En ovenfra-og-ned-visning av Chipotle tacos og burrito-skåler.

Bosch

"Da vi begynte reisen vår på Azure, var vi et veldig lite team – bare én eller to utviklere. Vårt partnerskap med Microsoft, støtten fra deres rådgivningsteam, den flotte AKS-dokumentasjonen og bedriftsekspertise – alt dette hjalp oss veldig mye med å lykkes."

Bernhard Rode, Software engineer, Bosch

En mobiltelefon montert i en bil som viser et varsel som sier «Sjåfør i feil retning i nærheten?»
Tilbake til faner

Styrk medarbeiderne med moderne fremgangsmåter for utvikling

DevOps er det tekniske grunnlaget for moderne programutvikling. Ved å bruke en DevOps-kultur sammen med DevOps-praksiser og -verktøy gir du teamene muligheten til å dekke behovene til kundene bedre, bli tryggere på programmene de utvikler, og oppnå forretningsmålene raskere. Her er noen av fremgangsmåtene som er viktige for effektiv DevOps.

Utvid området teamet jobber med

 • Gå over til en modell basert på Site Reliability Engineering (SRE). Utviklere tar ansvar for ytelsen og stabiliteten endringene deres gjør for driften.
 • Gi mulighet for bedre samarbeid ved å bruke programvare med åpen kildekode og indre kilder-fremgangsmåter.
 • Legg til rette for ulike måter å jobbe på, og hold produktiviteten oppe selv ved ekstern jobbing.

Skap en kultur som fokuserer på kundens behov

 • Samle inn telemetridata for å vurdere verdien som produktene dine gir til kundene dine.
 • Lytt til hva kundene dine sier i sosiale medier, og sørg for at teknikerne får tilbakemeldingene deres tidlig og ofte.
 • Skap tillit hos kundene ved å eksponere hendelser på nettstedet og sørge for at kundene blir informert.

Ta i bruk en tenkemåte som fremmer vekst

 • Ta i bruk en tilnærming basert på kontinuerlig læring som gjør at team kan håndtere feil raskt og implementere det de lærer, i bedre prosesser som gir raskere innovasjon.
 • Oppfordre utviklerne til å teste og eksperimentere med nye ideer. Hold gjennomganger etter lansering for å øke suksessraten.
 • Gi utviklerne mulighet til å bruke de verktøyene som er mest effektive og produktive for den måten de jobber på, og som gir dem mulighet til å kode fra hvor som helst.

Vanlige spørsmål

 • Moderne programmer er skybaserte arkitekturer som utnytter pakket kode og avhengigheter i beholdere, og ruller dem ut som mikrotjenester for å øke utviklerens hastighet ved bruk av DevOps-fremgangsmåter. Moderne programmer utnytter automatisering ved å innlemme kontinuerlig integrasjon, levering og utrulling, sammen med automatisert sikkerhet som sikrer at utviklingsteamene kan produsere raskere og levere trygt.

 • Start med en domenemodell. En domenemodell er en abstrakt modell av forretningsdomenet som organiserer domenekunnskap og gir et felles språk for utviklere og domeneeksperter. Utled mikrotjenestene fra domenemodellen i en firetrinnsprosess. Bruk koblingen nedenfor hvis du vil lære hvordan du bygger en domenemodell i mikrotjenestene som er riktige for deg.

  Finn ut mer om mikrotjenestegrenser.

 • Moderne arkitekturer muliggjør forbedret sikkerhet ved å inkludere sikkerhet gjennom prosessen for administrasjon av programlivssyklus (ALM). Det er forankret i trinnene for design, utvikling, testing og lansering, samt i revurderingstrinnet. Dermed blir sikkerheten kontinuerlig gjennomgått for å sikre samsvar. Automatisering av viktig sikkerhet og triggere under datasamlebånd for ALM og CI/CD sørger for fortsatt sikkerhetsovervåking og reduserer manuell arbeidsbelastning og potensielle feil.

  Finn ut mer om sikkerhetspraksis for serverløs.

 • Hvis du har en lokal app og ikke vil modernisere, kan du eksportere den til en beholder og kjøre den på Kubernetes. Dette krever minimale kodeendringer, så appen vil kjøre på samme måte, men den kan skaleres mye lettere. Hvis du vil at den lokale appen din skal inneholde Azure Functions, må en del kode skrives om for å inkludere hendelser og triggere. Alternativt kan du kjøre Azure Functions i Kubernetes-beholdere, noe som krever flytting til skyen.

  Finn ut mer om Azure Functions og AKS.

Begynn å utvikle moderne programmer i dag