Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold
Azure

IT-driftsteamet utformet en ny overvåkingsmodell for infrastrukturen ved å flytte til skyen

Se hvordan det å ta en desentralisert tilnærming til overvåking gjør det mulig for både IT- og forretningsappteamene å gi mer verdi til rollene sine.

Utfordringen: Tilpasse seg til en skydriftsmodell

Manageability Platforms-teamet er en del av Microsoft Core Services and Engineering (CSEO). Tidligere administrerte de infrastrukturen i et sentralisert overvåkings- og varslingsmiljø med en tydelig modell: De leverte en selvstendig tjeneste som forretningsappteamene brukte. Så gikk Microsoft over til skyen, og modellen fungerte ikke lenger.

Da selskapet flyttet interne systemer og apper til Azure, opprettet forretningsapp-teamene sine egne virtuelle maskiner (VMer) og ønsket full kontroll over dem, men Manageability Platforms-teamet stod fortsatt ansvarlig for å overvåke og administrere dem. Forsøk på å dele opp ansvar løste ikke problemet. Manageability Platforms-teamet forstod at de med overgangen til skyen måtte utvikle en ny, desentralisert overvåkingsmodell. Det var den beste måten de kunne støtte utviklingsteamene på.

To personer som snakker sammen

Utfordringen: Tilpasse seg til en skydriftsmodell

"Flyttingen til Azure omdefinerte forholdet mellom forretningsappteam og oss. Det ødela bokstavelig talt måten vi arbeidet, inkludert ansvarlighetsmodellen vår, og vi måtte utforme støttetjenestene våre på nytt for å imøtekomme den nye selvbetjente skymodellen."

Dana Baxter, Principal Service Engineer, Manageability Platforms

Endre kontrollkulturen

Til å begynne med prøvde Manageability Platforms-teamet å lage sitt eget utvalg med Azure-abonnementer som forretningsappteamene kan bruke. De fant raskt ut at det fortsatt var en flaskehals for team som ønsket å administrere ting på egenhånd. Da automatiserings- og selvbetjeningsfunksjoner ble tilgjengelige i Azure Monitor, så Manageability Platforms-teamet muligheten til å erstatte den sentraliserte modellen sin og overlate ansvaret for overvåking til forretningsappteamene. Samtidig visste de at de måtte drive et utfordrende kulturskifte for å overvinne motstanden.

Først måtte de imidlertid sørge for at driftsdelen av den nye DevOps-modellen var i orden. De reduserte antallet gamle varsler fra omtrent 100 til 15, og opprettet deretter et verktøysett på GitHub for å hjelpe forretningsappteamene med å overvåke sin egen infrastruktur. Verktøysettet etablerte rammeverk som gjorde det mer akseptabelt for Manageability Platforms-teamet å gi fra seg kontrollen over noe de hadde hatt i årevis. Det siste tiltaket innebar en stor, mangesidig kommunikasjons- og opplæringsinnsats i hele organisasjonen.

Utfordringen: Tilpasse seg til en skydriftsmodell

"KPI-ene åre pleide å handle om varsler, problemer med billetter, tid til løsning og så videre. I dag handler de om ting som beholdning, sikkerhetsoppdateringer, overholdelse av regler og standarder, og andre komponenter i forretningsadministrasjon."

Dana Baxter, Principal Service Engineer, Manageability Platforms

Desentralisert overvåking gir begge teamene muligheter

Overgangen til en desentralisert, selvbetjent tilnærming til selskapsovervåking og -rapportering var ikke lett, men det var verdt innsatsen. Nå er det enkelt for forretningsappteam å overvåke alle deler av miljøet, takket være rapporterings- og instrumentbordverktøy drevet av Azure Monitor og Power BI. Med muligheten til å skreddersy sine egne instrumentbord og varsler i henhold til hvordan de bygger og administrerer appene sine, kan de konfigurere overvåkingsmiljøet på en måte som dekker behovene deres på best mulig måte. I stedet for å tilby en daglig overvåkningstjeneste som utviklingsteamene konsumerer, har i dag teammedlemmene hos Manageability Platforms blitt verdsatte konsulenter i samarbeid med utvikling. Det viktigste er imidlertid at de nå kan fokusere på mer strategiske, fremtidsrettede prosjekter, for eksempel sikkerhetsoppdateringer, beholdning og forskriftssamsvar, som gir mer verdi for bedriften.

Se nærmere på reisen teamet tok for å komme til en skydriftsmodell.
Les hele historien