Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold

Automatisere arbeidsflytene for maskinlæring for å legge til kunstig intelligens i Visual Studio

Microsoft setter av et eget team som skal få i gang en kulturendring og øke den tekniske ekspertisen

Følg den eksperimentelle reisen til teamet i One Engineering System (1ES), som ønsker å hjelpe team over hele Microsoft til å prestere bedre.

Utfordringen: Forstå hvordan man kan prestere på øverste nivå

Microsofts One Engineering System-team (1ES) ble dannet i 2014 og fikk i oppdrag å styrke alle teknikerne i selskapet ved å standardisere de beste tilgjengelige verktøyene. I løpet av de neste årene lyktes teamet i å etablere et standard verktøysett for alle teknikerteamene. Problemer med kildekodekontroll ble redusert, mens byggetidene og påliteligheten ble forbedret. Men selv med disse prestasjonene oppdaget 1ES-teamet at det fortsatt var muligheter for å oppnå større effektivitet. Det ble klart at for å oppnå de ønskede resultatene kunne de ikke bare fokusere på verktøy – de måtte utvide innsatsen til også å omfatte personer og prosesser. Teamets mandat utviklet seg til en ny type utfordring: Hvordan endrer du kulturen i et selskap som er så stort og mangfoldig som Microsoft?

En person som smiler i samtalen

"Hvis du vil at ting skal endre seg, er det mye bedre å begynne med «Hva motiverer våre interne kunder? Hvorfor vil de bli med på dette? Og hvordan kan vi best møte dem der de starter fra?"

Cindy Alvarez, Principal PM Manager, 1ES

Se på endringer som en eksperimentell reise

1ES-teamet begynte med å lære å lytte til hva som motiverer de interne kundene, og formet deretter innsatsen sin rundt disse målene. Deretter lærte de at i stedet for å starte med de største teamene for å prøve å skalere endringene så raskt som mulig, oppnår de større suksess ved å fokusere på å få raske gevinster med villige, mellomstore team. Å se forbedringene fra disse teamene skaper en viral effekt blant andre og bygger jevn, bærekraftig fremgang i hele selskapet. Til slutt vil det å gå over til en kultur for eksperimentering og kontinuerlig læring skape den psykologiske sikkerheten som folk trenger for å prøve nye ting, si fra og bidra på måter som fører til bedre prosesser og resultater.

"Det handler ikke om størrelse … Det handler om å fokusere på raske gevinster og betydelig innvirkning på å rulle ut betydelige endringer til så mange som mulig, alt på en gang. I dag setter vi pris på kontinuerlig læring og jevn fremdrift over forhastet skalering."

Cindy Alvarez, Principal PM Manager, 1ES

En mangesidig tilnærming til å bygge videre på suksess

For å imøtekomme teamenes ulike behov og lære hva som fungerer, bruker 1ES flere engasjementsmodeller. Ett initiativ innlemmer teknikere i teamet i opptil ni måneder for å skape kulturendring innenfra. I andre tilnærminger fokuserer en- eller toukers engasjementer på å få raske gevinster ved å skape anbefalte fremgangsmåter eller etablere et rammeverk for forbedring som viser hvordan «bra» ser ut, gjennom coaching, veiledning og andre tjenester. Et annet initiativ jobber for å få interne prosjekter til å fungere mer som åpen kildekode og på den måten utnytte potensialet til dyktige teknikere i hele Microsoft.

I dag fortsetter 1ES å fokusere på standardisering av verktøy, inkludert Azure Boards for sporing av arbeidselementer og Azure Pipelines for orkestrering av bygg og utrulling, i tillegg til innføring i andre moderne verktøy. Sammen med fokuset på å fremme kulturendring ser teamets innsats en betydelig suksess. Team som de har jobbet med, samarbeider bedre og sender raskere. Det viktigste er kanskje at medarbeidertilfredsheten forbedres – den økte med hele 93 prosent for ett fremtredende team. Fremover kommer 1ES-teamet til å fortsette å legge vekt på nøye utprøving og feiling og bygge videre på hver suksess på veien mot en mer samarbeidsbasert og bærekraftig teknikerkultur.