Hopp over navigasjon

Time Series Insights priser

Utforsk og analyser tidsseriedata umiddelbart i IoT-løsninger

Prisdetaljer

S1 S2
Lagring per enhet2 30 GB eller 30 million(er) hendelser1 300 GB eller 300 million(er) hendelser1
Daglig inngang per enhet2,3 1 GB eller 1 million(er) hendelser1 10 GB eller 10 million(er) hendelser1
Maksimal oppbevaring5,6 13 måneder5 13 måneder5
Spørringer Ubegrenset Ubegrenset
Maksimalt antall enheter4 10 10
Pris (per enhet/måned) $- $-
1En hendelse er en enkeltenhet av data med et tidsstempel. For faktureringsformål teller vi hendelser i blokker på 1 kB. For eksempel regnes en faktisk hendelse 0,8 kB som én hendelse, men en hendelse på 2,6 kB regnes som tre hendelser. Maksimalstørrelsen til en faktisk hendelse er 32 kB.
2Inngang og total lagring måles etter det som kommer først av antall hendelser eller datastørrelse.
3Inngang er målt per minutt. S1 kan ha inngang på opptil 720 hendelser per minutt per enhet og S2 kan ha inngang på 7200 hendelser per minutt per enhet.
4Et miljø kan skaleres opptil 10 ganger ved å legge til flere enheter.
5Dataene oppbevares i Time Series Insights basert på valgt antall oppbevaringsdager eller maksimalgrensene.
6Oppbevaring er konfigurerbar i Azure-portalen. Den lengste tillatte oppbevaringsperioden er et rullerende år på 12 måneder + 1 måned, som er definert som 400 dager.

Vanlige spørsmål

 • Hver enhet av S1 inkluderer maksimalt 30 GB av total lagring eller 30 millioner hendelser (av det som kommer først), i tillegg til maksimal daglig inngang og konfigurerbar oppbevaring. Visualiseringsopplevelsen Time Series Insights er også inkludert. Det er ingen grense for antallet brukere eller spørringer som kan foretas.

  Hvis du for eksempel klargjør 1 enhet av S1, kan du konfigurere miljøet for å oppbevare data i opptil 400 dager. Hvis konfigurert til oppbevaring i 400 dager, kan du ikke overskride en daglig inngang på 1/400-del av det tilordnede miljøet (for 1 enhet av S1, 30 GB). I dette eksempelet er 1/400-del av den totale lagringskapasiteten per dag 0,075 GB eller 75 MB.

  Et annet eksempel – hvis du konfigurerer miljøet for å oppbevare data i 180 dager med én S1-enhet, kan du ikke overskride daglig inngang på 0,166 GB (166 MB) per dag. Hvis inngangshendelsene overskrider 0,166 GB per dag, blir dataene ikke lagret i 180 dager. Hvis, for eksempel, innhangshendelsene er gjennomsnittlig 0,189 GB per dag, vil du realisere like over 158 dagers oppbevaring (30 GB/0,189 = 158,73 dagers oppbevaring).

  Hvis du vil maksimalisere dine daglige inngangshendelser, kan du ha en inngang på opptil 1 GB per dag og oppbevare dataene i opptil 30 dager.

 • Hver enhet av S2 inkluderer maksimalt 300 GB eller 300 millioner hendelser (av det som kommer først) av total lagring og konfigurerbar daglig inngang oppbevaring. Visualiseringsopplevelsen Time Series Insights er også inkludert. Det er ingen grense for antallet brukere eller spørringer som kan foretas.

  Hvis du for eksempel klargjør 1 enhet av S2, vil du få 400 dager med oppbevaring hvis du konfigurerer miljøet til å oppbevare i 400 dager og din gjennomsnittlige daglige inngang er 1/400. av 300 GB (0,75 GB eller 750 MB per dag) eller mindre.

  Et annet eksempel – hvis du konfigurerer miljøet for å oppbevare data i 180 dager med én S2-enhet, vil du oppnå 180 dager med oppbevaring slå lenge du ikke overskrider daglig inngang på 1,66 GB (1660 MB) per dag. Hvis inngangshendelsene overskrider 1,66 GB per dag, blir dataene ikke lagret i 180 dager. Hvis, for eksempel, innhangshendelsene er gjennomsnittlig 1,89 GB per dag, vil du oppnå like over 158 dagers oppbevaring (300 GB/1,89 = 158,73 dagers oppbevaring).

  Hvis du vil maksimalisere dine daglige inngangshendelser, kan du ha en inngang på opptil 10 GB per dag og oppbevare dataene i opptil 30 dager.

 • En hendelse er en dataenhet på opptil 1 kB. Større hendelser telles i multipler av 1 kB. For eksempel regnes 0,8 kB som én hendelse, men en hendelse på 2,6 kB regnes som tre hendelser. Hendelser større enn vårt maksimum, 32 kB, blir avvist.

 • Med Time Series Insights kan et ubegrenset antall brukere kjøre et ubegrenset antall spørringer over dine data.

 • Du kan endre antall enheter via Azure Portal.

 • Du blir fakturert på daglig fordelt grunnlag. En dag starter ved midnatt UTC for faktureringsformål. Faktureringen genereres på månedlig basis. Hvis en kunde for eksempel bruker tre enheter av Time Series Insights S1 i totalt 5 dager, faktureres kunden ved slutten av måneden for 3 enheter × 5 dager × ($-/31) = $-.

  Tilsvarende, hvis en kunde bruker tre enheter av Time Series Insights S2 i totalt 5 dager, faktureres kunden ved slutten av måneden for tre enheter × 5 dager × ($-/31) = $-.

 • For øyeblikket tilbyr vi ikke muligheten til å bytte mellom forskjellige SKU-er av Time Series Insights.

 • Hver S1-enhet kan skaleres opp til totalt 10 enheter, eller 100 GB, eller 100 millioner hendelser (av det som kommer først). Hver S2-enhet kan skaleres opp til totalt 10 enheter, eller 3 TB, eller 3 milliarder hendelser (av det som kommer først). Hvis dette er utilstrekkelig kan du ta kontakt med oss.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Time Series Insights

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis