Gå til hovedinnhold

Priser på Azure Time Series Insights

Visualiser IoT-data i sanntid

Azure Time Series Insights Gen2 er en åpen og skalerbar helhetlig IoT-analysetjeneste som har de beste brukeropplevelsene og rike API-er for å integrere den kraftige funksjonaliteten i eksisterende arbeidsflyt eller program.

Du kan bruke den til å samle inn, behandle, lagre, spørre og visualisere data i Tingenes Internett (IoT)-skala. Det er data som er svært kontekstualiserte og optimalisert for tidsserier.

Azure Time Series Insights Gen2 er designet for ad hoc datautforskning og driftsanalyse, slik at du kan avdekke skjulte trender, oppdage uregelmessigheter og utføre rotårsaksanalyse. Det er en åpen og fleksibel løsning som møter de brede behovene til industrielle IoT-utrullinger.

Se nærmere på prisalternativene

Legg til filtre for å tilpasse prisalternativene til dine behov.

Prisene er bare estimater, og er ikke ment som faktiske pristilbud. De faktiske prisene kan variere avhengig av avtaletypen, som er angitt med Microsoft, kjøpsdatoen og valutakursen. Prisene beregnes basert på amerikanske dollar, og konverteres ved hjelp av London-spotkurser registrert to virkedager før den siste virkedagen i utgangen av forrige måned. Hvis de to virkedagene før slutten av måneden faller på en helligdag i de største markedene, er prissettingsdagen vanligvis dagen umiddelbart før de to virkedagene. Denne satsen gjelder for alle transaksjoner i løpet av den kommende måneden. Logg på priskalkulatoren for Azure for å se priser basert på gjeldende program/tilbud med Microsoft. Kontakt en Azure-salgsspesialist for mer informasjon om priser, eller for å be om et pristilbud. Se vanlige spørsmål om Azure-priser.

Pris
Databehandlingsenhet $- per enhet per måned (for hver enhet kan kunder behandle opptil 100 GB/måned)
Behandlede tilleggsdata $- per GB
Metadatalagring $- per MB
Varmdataanalyse (brukes til å analysere data på ad hoc-basis) Kalddataanalyse (Brukes til å analysere tidsserieoptimaliserte data) FORHÅNDSVERSJON
Lagring $-/GB/måned Blob-prising*
Spørringer Ingen kostnad (begrenset til 30 samtidige søk) $- per GB skannet
* Kalde data lagres i kundenes egen Storage-konto som kundene kan konfigurere under Time Series Insights-oppsettet. Kunder vil se ytterligere blob-transaksjonskostnader for datalesinger og -skrivinger som Time Series Insights-tjenesten vil gjøre med lagrede data i den kundeeide Azure Storage-kontoen.

Kunder kan fortsatt bruke Time Series Insights Gen1 (S1 og S2) med den gamle prismodellen. Vi oppfordrer deg sterkt til å bruke det oppdaterte tilbudet, da det tilbyr mange nye muligheter med tidsserieoptimalisert analyse samt forbrukbetalingspriser, kostnadsbesparelser og fleksibilitet til å skalere etter kundenes behov.

S1 S2
Lagring per enhet2 30 GB eller 30 million(er) hendelser1 300 GB eller 300 million(er) hendelser1
Daglig inngang per enhet2,3 1 GB eller 1 million(er) hendelser1 10 GB eller 10 million(er) hendelser1
Maksimal oppbevaring5,6 13 måneder5 13 måneder5
Spørringer Ubegrenset Ubegrenset
Maksimalt antall enheter4 10 10
Pris (per enhet/måned) $- $-
1En hendelse er en enkeltenhet av data med et tidsstempel. For faktureringsformål teller vi hendelser i blokker på 1 kB. For eksempel regnes en faktisk hendelse 0,8 kB som én hendelse, men en hendelse på 2,6 kB regnes som tre hendelser. Maksimalstørrelsen til en faktisk hendelse er 32 kB.
2Inngang og total lagring måles etter det som kommer først av antall hendelser eller datastørrelse.
3Inngang er målt per minutt. S1 kan ha inngang på opptil 720 hendelser per minutt per enhet og S2 kan ha inngang på 7200 hendelser per minutt per enhet.
4Et miljø kan skaleres opptil 10 ganger ved å legge til flere enheter.
5Dataene oppbevares i Time Series Insights basert på valgt antall oppbevaringsdager eller maksimalgrensene.
6Oppbevaring er konfigurerbar i Azure-portalen. Den lengste tillatte oppbevaringsperioden er et rullerende år på 12 måneder + 1 måned, som er definert som 400 dager.

Alternativer for Azure-priser og -kjøp

Få direkte kontakt med oss

Få en gjennomgang av Azure-priser. Forstå prisingen for skyløsningen din, lær om kostnadsoptimalisering og be om et egendefinert forslag.

Snakk med en selger

Se måter å kjøpe på

Kjøp Azure-tjenester via Azure-nettstedet, en Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Se nærmere på alternativene dine

Flere ressurser

Azure Time Series Insights

Les mer om Azure Time Series Insights funksjoner og evner.

Priskalkulator

Beregn de forventede månedlige kostnadene ved å bruke en hvilken som helst kombinasjon av Azure-produkter.

SLA

Se gjennom serviceavtalen for Azure Time Series Insights.

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere Azure Time Series Insights ressurser.

 • Kunder har gitt tilbakemeldinger om at de foretrekker prising som gjør at de kan skalere databehandling, lagring og spørring uavhengig av hverandre. Samtidig som vi introduserer den fornyede Time Series Insights-tjenesten med det nye settet med industrielle IoT-innsiktsmuligheter, introduserer vi en ny forretningsmodell med priser som er justert i henhold til bruksmønstrene til kundene våre.

 • Microsoft vil fortsette å støtte kunder som bruker S1- og S2-SKU-ene. Vi oppfordrer imidlertid kunder til å flytte til den nye forretningsmodellen, da dette gir flere fordeler – nytt sett med industrielle IoT-innsiktsfunksjoner som kommer med lavere prispoeng, lavere total kostnad for løsningen, fleksibilitet med betal-per-bruk-betaling og muligheten til å kontrollere kostnadene ved å endre datalagring og spørringsmønstre.

 • Tenk deg et scenario der en kunde har 10 000 enheter som hver genererer 5 MB data per måned.

  De behandlede dataene er 10 000*[5 MB]/[1024 MB/GB] = 48,83 GB. Siden databehandlingsenheten lar deg behandle opptil 100 GB data, betaler du bare $-per måned for databehandling.

  Av dataene som behandles, hvis du konfigurerer 10 GB for varm dataanalyse og hvis analyse av data krever 1 spørring per måned over de 10 GB med lagrede data, så

  Kostnader for varmlagring = 10 GB*$-/GB = $- per måned

  Varme spørringer = gratis

  Hvis de gjenværende dataene sendes til kaldlagring og spørres mot én gang i måneden også, så

  Kald lagring-gebyrer = 38,83 GB*$-/GB = $- (bruker Blob-priser)

  Kalde spørringer = 38,83 GB*$-/GB = $- per måned

  Totale månedlige kostnader for Time Series Insights = $- for databehandling + $- for varmlagring + $0 for varme spørringer + $- for kaldlagring + $- for kalde spørringer = $-.

 • Den nye SKU-en introduserer den nye tidsserieoptimaliserte kaldbaneanalysen, mens den fortsetter å støtte ad hoc-datautforskingsegenskapene for varmbanen. Tjenesten vil på tidspunktet for offentlig forhåndsversjon starte med å støtte scenarioene for kaldbaneanalyser. Tjenesten vil bli oppdatert i de kommende månedene for å inkludere ad hoc varmebaneanalyser i markedet med mulighet til å rute tidsseriedata til ett eller begge lagringslag avhengig av hva virksomheten krever.

  Brukergrensesnittet for å konfigurere tidsseriemiljøet ditt inkluderer for øyeblikket de nåværende S1-/S2-SKU-ene og den oppdaterte nye SKU-en. Vi forventer at vi over tid (etter hvert som ad hoc-analysefunksjonene blir lagt inn i den nye SKU-en) vil oppfordre kundene til å flytte fra SKU-ene for S1/S2 til den ene enhetlige SKU-en og ta i bruk funksjonene i Time Series Insights-tilbudet for å utnytte de oppdaterte prisfordelene så vel som mer omfattende funksjoner i ende-til-ende-løsningen.

 • Hver enhet av S1 inkluderer maksimalt 30 GB av total lagring eller 30 millioner hendelser (av det som kommer først), i tillegg til maksimal daglig inngang og konfigurerbar oppbevaring. Visualiseringsopplevelsen Time Series Insights er også inkludert. Det er ingen grense for antallet brukere eller spørringer som kan foretas.

  Hvis du for eksempel klargjør 1 enhet av S1, kan du konfigurere miljøet for å oppbevare data i opptil 400 dager. Hvis konfigurert til oppbevaring i 400 dager, kan du ikke overskride en daglig inngang på 1/400-del av det tilordnede miljøet (for 1 enhet av S1, 30 GB). I dette eksempelet er 1/400-del av den totale lagringskapasiteten per dag 0,075 GB eller 75 MB.

  Et annet eksempel – hvis du konfigurerer miljøet for å oppbevare data i 180 dager med én S1-enhet, kan du ikke overskride daglig inngang på 0,166 GB (166 MB) per dag. Hvis inngangshendelsene overskrider 0,166 GB per dag, blir dataene ikke lagret i 180 dager. Hvis, for eksempel, inngangshendelsene er gjennomsnittlig 0,0 GB per dag, vil du realisere like over 158 dagers oppbevaring (30 GB/0,189 = 158,73 dagers oppbevaring).

  Hvis du vil maksimalisere dine daglige inngangshendelser, kan du ha en inngang på opptil 1 GB per dag og oppbevare dataene i opptil 30 dager.

 • Hver enhet av S2 inkluderer maksimalt 300 GB eller 300 millioner hendelser (av det som kommer først) av total lagring og konfigurerbar daglig inngang oppbevaring. Visualiseringsopplevelsen Time Series Insights er også inkludert. Det er ingen grense for antallet brukere eller spørringer som kan foretas.

  Hvis du for eksempel klargjør 1 enhet av S2, vil du få 400 dager med oppbevaring hvis du konfigurerer miljøet til å oppbevare i 400 dager og din gjennomsnittlige daglige inngang er 1/400. av 300 GB (0,75 GB eller 750 MB per dag) eller mindre.

  Et annet eksempel – hvis du konfigurerer miljøet for å oppbevare data i 180 dager med én S2-enhet, vil du oppnå 180 dager med oppbevaring slå lenge du ikke overskrider daglig inngang på 1,66 GB (1660 MB) per dag. Hvis inngangshendelsene overskrider 1,66 GB per dag, blir dataene ikke lagret i 180 dager. Hvis, for eksempel, inngangshendelsene er gjennomsnittlig 1,89 GB per dag, vil du oppnå like over 158 dagers oppbevaring (300 GB/1,89 = 158,73 dagers oppbevaring).

  Hvis du vil maksimalisere dine daglige inngangshendelser, kan du ha en inngang på opptil 10 GB per dag og oppbevare dataene i opptil 30 dager.

 • En hendelse er en dataenhet på opptil 1 kB. Større hendelser telles i multipler av 1 kB. For eksempel regnes 0,8 kB som én hendelse, men en hendelse på 2,6 kB regnes som tre hendelser. Hendelser større enn vårt maksimum, 32 kB, blir avvist.

 • Du kan endre antall enheter via Azure Portal.

 • Du blir fakturert på daglig fordelt grunnlag. En dag starter ved midnatt UTC for faktureringsformål. Faktureringen genereres på månedlig basis. Hvis en kunde for eksempel bruker tre enheter av Time Series Insights S1 i totalt 5 dager, faktureres kunden ved slutten av måneden for 3 enheter × 5 dager × ($-/31) = $-.

  Tilsvarende, hvis en kunde bruker tre enheter av Time Series Insights S2 i totalt 5 dager, faktureres kunden ved slutten av måneden for tre enheter × 5 dager × ($-/31) = $-.

Snakk med en selger for å få en gjennomgang av Azure-prisene. Forstå prisene for skyløsningen din.

Få gratis skytjenester og $200 i kredit til å utforske Azure i 30 dager.

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator
Kan vi hjelpe deg?