Azure Cosmos DB

Globalt distribuert multimodell databasetjeneste

En database for veldig lav ventetid og enormt skalerbare programmer hvor som helst i verden, med innebygd støtte for NoSQL

Azure Cosmos DB ble bygd fra grunnen av, med global distribusjon og horisontal skalering i kjernen. Den gir nøkkelferdig global distribusjon til et ubegrenset antall Azure-områder, med transparent skalering og replikering av dataene, uansett hvor brukerne befinner seg. Skaler gjennomstrømming og lagring elastisk verden over, og bare betal for det du trenger. Azure Cosmos DB gir innebygd støtte for NoSQL-valg, tilbyr flere godt definerte konsekvensmodeller, garanterer ventetider på et ensifret antall millisekunder ved 99. persentil og høy tilgjengelighet med mulighet for å kjøre flere webområder og lav forsinkelse hvor som helst i verden – alt sikret av bransjeledende, omfattende serviceavtaler (SLA-er).

Azure Cosmos DB er designet som et globalt distribuert databasesystem

Nøkkelferdig global distribusjon

Bygg enkelt globalt distribuerte programmer uten å måtte forholde deg til kompliserte konfigurasjoner av flere datasentre. Azure Cosmos DB er utformet som et system for globalt distribuerte databaser som automatisk replikerer dataene til et hvilket som helst antall områder verden over for rask, responsiv tilgang. Azure Cosmos DB støtter transparent kjøring av flere webområder på samme maskin, og garanterer høy tilgjengelighet 99,999 % av tiden.

Med Azure Cosmos DB kan du bruk nøkkelverdi, graf og dokumentdata i én tjeneste

Multimodell + multi-API

Only Azure Cosmos DB allows you to use key-value, graph, column-family, and document data in one service. Azure Cosmos DB automatically indexes all data, and allows you to use your favorite API including SQL, JavaScript, Gremlin, MongoDB, Apache® Cassandra, and Azure Table Storage to access your data.

Skaler elastisk og uavhengig lagring og gjennomstrømming med Azure Cosmos DB

Ubegrenset elastisk skalering verden over

Med Azure Cosmos DB betaler du bare for den gjennomstrømmingen og lagringen du trenger. Azure Cosmos DB gir uavhengig og elastisk skalerbar lagring og gjennomstrømming, når som helst og hvor som helst i hele verden, noe som gjør det perfekt for dine serverløse programmer.

Fem definerte konsekvensmodeller tilbys av Azure Cosmos DB

Flere veldefinerte konsekvensvalg

Azure Cosmos DB tilbyr fem veldefinerte konsekvensnivåer - Strong, Bounded staleness, Consistent-prefix, Session og Eventual - for en intuitiv programmeringsmodell med lite ventetid og høy tilgjengelighet apper i global skala.

Garantert lav ventetid

Garantert lav ventetid ved den 99. persentilen

Betjen lese- og skriveforespørsler fra det nærmeste området samtidig som data distribueres til hele verden. Med sin låsefrie og skriveoptimaliserte databasemotor garanterer Azure Cosmos DB ventetider på under 10 ms for lesinger og under 15 ms for (indekserte) skrivinger ved den 99. persentilen.

Enterprise-klasse, omfattende SLA-er

Bransjeledende serviceavtaler i foretaksklasse

Rest assured your apps are running on a “battle-tested” database service, built on world-class infrastructure. Azure Cosmos DB gives you enterprise-grade security and compliance, and is the first and only service to offer industry-leading comprehensive SLAs for 99.999% high availability, latency at the 99th percentile, guaranteed throughput, and consistency.

Kunder som bruker Azure Cosmos DB

Hva kan du bygge med Azure Cosmos DB?

Lær om brukstilfeller under:

Globalt distribuerte, målkritiske programmer

Garantert tilgang til brukere verden over med svært tilgjengelige funksjoner med liten ventetid som er innebygd i Microsofts globale datasentre.

Learn more

Skjema over Global Reach-løsning

IoT

Skaler umiddelbart og fleksibelt for å tilrettelegge for varierende og uforutsette IoT-arbeidsbelastninger, uten at det går ut over innførings- eller spørringsytelse.

Skjema over IoT- og telematikkløsninger

Tilpassing

Generer tilpassede anbefalinger for kunder i sanntid ved hjelp av justerbare konsekvensinnstillinger med lav ventetid for umiddelbare innsikter.

Learn more

Skjema over løsning for personalisering i sanntid

Detaljhandel og e-handel

Støtt dype spørringer over ulike produktkataloger, trafikktopper og lagerbeholdninger som endres raskt.

Learn more

Skjema over produktkatalogløsning

Spill

Skaler databasene dine elastisk for å tilrettelegge for uventede trafikktopper, og lever flerspilleropplevelser med lav ventetid i global skala.

Learn more

Skjema over spilløsning

Serverløse apper

Bruk Azure Functions og Azure Cosmos DB til å utvikle globalt distribuerte, skalerbare serverløse programmer.

Learn more

Diagram over serverløs løsning

Start utvikling med Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB er utformet for utviklere, med støte for et bredt utvalg av API-er. Se Hva er Azure Cosmos DB, kom igang med ekspertråd eller les om hva du kan gjøre med API-er og koblinger.

SQL og JavaScript API-er

Azure Cosmos DB har innebygd støtte for SQL og JavaScript API-er.

MongoDB API

Bruk Azure Cosmos DB som en totaladministrert databasetjeneste for MongoDB-appen, helt uten kodeendringer, med innebygd API-støtte for MongoDB.

Azure Table Storage API-er

Bruk Azure Cosmos DB som en globalt distribuert nøkkelverdidatabase for programmer basert på Azure Table Storage, uten behov for kodeendringer i Tabell-API-en. Du får sekundære indekser, global distribusjon, policybasert failover og mye mer.

Apache® Cassandra API

Lever Cassandra som en tjeneste med kreftene til Azure Cosmos DB. Utviklere kan bruke Cassandra SDK-er og -verktøy til å utvikle programmer med en nesten uendelig global skala med egenskaper som dekkes av en serviceavtale for Azure Cosmos DB-plattform.

Apache® Spark

Til maskinlæring i sanntid over globalt distribuerte datasett administrert av Azure Cosmos DB, bruk Spark-koblingen til å utstede Apache Spark-spørringer. Spark-koblingen utnytter innebygde indekser administrert av Azure Cosmos DB, og gir store ytelsesforbedringer.

Gremlin API-er

Benytt deg av fordele ved innebygde Graph-API-er på Azure Cosmos DB uten kodeendringer og utsted globalt distribuerte grafspørringer ved hjelp av Gremlin med Graph API.

Related products and services

SQL Database

Behandlet relasjonell SQL-database som en tjeneste

App Service

Rask utvikling av kraftige nettskyapper for web- og mobil

HDInsight

Klargjør Hadoop-, Spark-, R Server-, HBase- og Storm-klynger i skyen

Utforsk Azure Cosmos DB og se nøkkelferdig global distribusjon i handling