Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold

Hva er appoverføring?

Appoverføring innebærer å flytte apper mellom miljøer – dette kan være fra lokalt til skyen, eller mellom ulike skymiljøer.

En person som står i et lager og holder et nettbrett i hånden

Hva er fordelene ved å overføre apper til skyen?

Appoverføring innebærer at en organisasjons programvare overføres fra ett miljø til et annet. I forbindelse med skyteknologi kan apper overføres fra lokale servere til skyen eller fra én sky til en annen. Appoverføring kan være en del av en større moderniserings- eller skyinnføringsstrategi.

Mange forskjellige typer arbeidsbelastninger – inkludert programmer – kan overføres til skyen. Vanlige overførte arbeidsbelastninger inkluderer:

 • Windows Server

 • SQL Server

 • Linux Server

 • Databaser

 • Nettapper

 • Virtuelle skrivebord

Det finnes en rekke fordeler ved appoverføring, inkludert:

Forbedret sikkerhet. Skymiljøer leveres ofte med innebygde sikkerhetsfunksjoner som oppdateres automatisk og oppdateres av tjenesteleverandøren. Dette gir organisasjoner økt sikkerhet uten kostnadene ved å øke tiden og ressursene som brukes for sikkerhetsvedlikehold.

Forskriftssamsvar. Svært regulerte bransjer – som myndigheter, finans- og helsetjenester – har strenge og noen ganger kompliserte krav til forskriftssamsvar. Noen skyplattformer har spesialiserte samsvarstilbud som hjelper arbeidsbelastningene med å oppfylle disse kravene.

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting. I tilfelle en teknologikatastrofe er støtte for sikkerhetskopiering og gjenoppretting avgjørende for at virksomheten skal kunne fortsette som før. Mange skyleverandører tilbyr innebygde funksjoner for sikkerhetskopiering og gjenoppretting med ett klikk.

Skalerbarhet og fleksibilitet. Skyressurser kan skaleres opp eller ned raskt etter hvert som behovene til en organisasjon endres – og organisasjoner betaler bare for ressursene de bruker.

Forenklet administrasjon. Sentrale administrasjonsverktøy gjør det enklere for organisasjoner å holde oversikt over appene og de ulike eller hybride miljøene.

Verdi for kunder og ansatte. Ved å migrere apper til skyen kan organisasjoner gi appbrukerne – enten det er interne ansatte eller eksterne kunder – økt verdi. Nettskybaserte apper er mer tilgjengelige, mer motstandsdyktige mot avbrudd og enklere å administrere enn lokale apper.

Kostnadsbesparelser. Appoverføring kan føre til betydelige besparelser, inkludert vedlikeholds-, ressurs- og eiendomskostnader. I tillegg kan skybaserte apper optimaliseres for å redusere skyutgiftene ytterligere.

Trinn og strategier for appoverføring

Trinn for appoverføring

Det finnes tre grunnleggende trinn for overføring av apper:

 1. Planlegging. Før noen overføringshandlinger utføres, må organisasjoner tenke nøye gjennom målene for appoverføring – inkludert deres forretnings- og IT-mål – og definere strategien. Dette er tiden for å oppdage og vurdere eksisterende apper og miljøer.

 2. Implementering. I løpet av dette trinnet bygger organisasjoner nye ferdigheter og begynner å overføre appene iterativt. En iterativ tilnærming gir organisasjoner fleksibiliteten til å endre prosjektomfanget eller -strategien etter behov.

 3. Drift. Appoverføring er ikke en engangsforeteelse. Når organisasjoner overfører appene, kan de bruke skyplattformtjenester og -verktøy for å bedre sikre, styre, administrere og optimalisere appene for ytelse og kostnader.

Strategier for appoverføring

Disse fire strategiene kjennetegnes av to ting: for det første organisasjonens migreringsmål, og for det andre behovet for kodeendringer i selve appene. En strategi for appoverføring defineres under planleggingstrinnet og trer i kraft under implementeringstrinnet.

Vertsendring. Vertsendring blir noen ganger kalt "løft og flytt" og legger vekt på hastighet fordi den krever praktisk talt ingen kodeendringer. Organisasjoner tar apper fra det forrige miljøet og overfører dem som de er, til det nye skymiljøet.

Plattformendring. Denne tilnærmingen ligger mellom vertsendring og refaktorering. Med plattformendring gjør organisasjoner små kodeendringer slik at appene kan brukes med skyteknologier.

Refaktorere (eller ompakke). Refaktoriserte apper som flyttes til nettskyen, går et skritt videre enn plattformendring og modifiseres betydelig slik at de ligner mer på en app som er utviklet utelukkende for nettskyen.

Arkitekturendring. Organisasjoner endrer og utvider appfunksjonalitet og kode for å skalere bedre. Dette kan være riktig tilnærming hvis organisasjonen trenger skalerbarhet i skyen.

Hvis en organisasjon bestemmer seg for at appens funksjonalitet, levetid eller evne til å oppfylle fremtidige forretningsbehov er for begrenset, finnes det to andre strategier:

Gjenoppbygge (eller skrive på nytt). Noen ganger er gjenoppbygging det riktige alternativet hvis en organisasjon må gjenskape en app ved hjelp av skyløsninger. I stedet for kontinuerlig å modifisere kode som kan ha iboende feil eller begrensninger, gir gjenoppbygging organisasjoner muligheten til å starte på nytt i skyen.

Erstatte. Det kan være raskere å erstatte en app med en ferdiglagd løsning enn å gjenoppbygge den og det kan frigjøre verdifulle utviklingsressurser. Å erstatte apper kan imidlertid by på utfordringer som avbrudd i forretningsprosessene og begrensninger for fremtidige moderniseringsinitiativer. En erstatningsapp er kanskje ikke utformet for alle scenarioer og brukstilfeller for en organisasjon, og utviklerne bak den har kanskje ikke ressursene til å tilpasse eller utvide appen etter hvert som organisasjonens behov endres.

Rammeverk og mål for overføring

Appoverføring bør følge et forhåndsopprettet rammeverk for organisasjonsmål. Azure Well-Architected Frameworkfem har for eksempel fem arkitektoniske søyler rettet mot appmoderniseringsmål – disse kan også brukes til appoverføring:

 • Pålitelighet: Systemets evne til å gjenopprette fra feil og fortsette å fungere.

 • Sikkerhet: Beskytte et system mot trusler.

 • Kostnadsoptimalisering: Maksimere verdien ved å styre kostnadene.

 • Høy driftskvalitet: Operasjonsprosesser som holder et system i gang i produksjon.

 • Ytelseseffektivitet: Systemets evne til å tilpasse seg endringer i belastning.
En person holder et nettbrett i hånden og ser på instrumentbordet

Utfordringer ved appoverføring

Appoverføring utgjør noen utfordringer, men det finnes måter å redusere og overvinne dem på. Noen av de vanligste utfordringene organisasjoner står overfor når de overfører appene til skyen, inkluderer:

Planleggingsproblemer

De fleste utfordringene som oppstår under appoverføringen, kan løses tidlig under prosjektplanleggingen. Vellykkede appoverføringer krever at omfang og mål er definert, og at de viktigste interessentene er identifisert.

Data- og teknologiproblemer

Organisasjoner må klargjøre appene for overføringen – dataene må være av høy kvalitet og de tekniske avhengighetene må være kartlagt. Organisasjoner bør oppdage og vurdere appene og miljøene sine mens de planlegger overføring.

Interne opplæringsproblemer

Appoverføring påvirker ikke bare selve appen. Den påvirker personene som bygger og bruker den. For at dette skal ha en positiv effekt, bør organisasjonen investere i kompetanseheving og opplæring i hvordan man bruker det nye miljøet der appen ligger, samt eventuelle nye skybaserte verktøy og ressurser.

To personer som ser på skrivebordet og én person som peker på skjermen med fingeren

Verktøy, tjenester og ressurser for appoverføring

Overføring av apper kan virke skremmende, men organisasjoner som ønsker å flytte appene sine til skyen, trenger ikke å gjøre det på egen hånd. Skyleverandører og spesialiserte partnerorganisasjoner tilbyr mange vurderingsverktøy, metoder og programmer som er utviklet for å hjelpe organisasjoner med å overføre appene sine. Microsoft Azure tilbyr for eksempel følgende ressurser for å hjelpe organisasjoner med å begynne å overføre apper i sitt eget tempo:

Verktøy og tjenester

Azure Migrate

Azure Migrate er et sentralt instrumentbord med spesialiserte verktøy som hjelper deg med å planlegge, spore og implementere appoverføring. Finn mål for bygging eller overføring av apper, inkludert:

Azure App Service

Opprett raskt og enkelt bedriftsklare nett- og mobilapper for enhver plattform eller enhet.

Azure SQL Database

Bygg skalerbare apper med administrert og intelligent SQL i skyen.

Azure Virtual Machines

Forbedre driftseffektiviteten ved å overføre forretningskritiske apper til Azure-infrastruktur.

Azure VMware Solution

Flytt eller utvid lokale VMware-miljøer til Azure.

Ressurser

E-bok: Skyoverføring og modernisering med Microsoft Azure

En oversikt over overførings- og moderniseringsinnsikt, strategier og tips for å komme i gang.

Azures program for overføring og modernisering

Eksperthjelp, teknisk opplæring og ressurser som foretak kan bruke til å konfigurere skymiljøet på en trygg måte.

Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure

Bruk en forhåndskonfigurert virtuell maskin i lærerlaboratoriet ditt. Logg på og få umiddelbar tilgang til virtuelle maskiner.

Strategic Migration Assessment and Readiness Tool (SMART)

Et vurderingsverktøy som hjelper organisasjoner med å måle hvor klare de er til å overføre appene sine til Azure.

Klargjøringsverktøy for modernisering av apper og data

Et vurderingsverktøy som hjelper organisasjoner med å evaluere forretningsstrategiene sine for modernisering av apper og data.

Løsning: Program- og databasemodernisering

En samling med løsninger, nyheter og kundehistorier om appmodernisering.

Opplæringsmodul: Overføring og modernisering av programmer og infrastruktur

Selvstyrt kurs utformet for å hjelpe organisasjoner med å identifisere driverne bak og veien videre for appoverføring og modernisering.

Microsoft Inside Track

Nyheter, innsikter og kundehistorier om hvordan Microsoft har modernisert deres egne programmer og infrastruktur med den hybride skyen.

Vanlige spørsmål

 • Appoverføring er prosessen med å flytte en organisasjons apper fra ett miljø til et annet, for eksempel fra lokalt til skyen.

 • Overføring av apper til skyen gir organisasjoner en rekke fordeler, inkludert kostnadsbesparelser, skalerbarhet og fleksibilitet, forbedret sikkerhet, forskriftssamsvar, sikkerhetskopiering og gjenoppretting og forenklet administrasjon.

 • Det finnes tre overordnede trinn for programoverføring: Planlegging, implementering og drift. Planlegging inkluderer definering av en overføringsstrategi. Implementering involverer kompetansebygging og overføring av apper. Drift dekker kontinuerlig styring, administrasjon og optimalisering etter overføring.

 • Strategier for appoverføring bør støtte organisasjonens overordnede mål for overføring og modernisering. Azure Well-Architected Framework inneholder fem grunnprinsipper som er rettet mot disse målene: pålitelighet, sikkerhet, kostnadsoptimalisering, driftskvalitet og ytelseseffektivitet.

  Det finnes fire omfattende strategier, og hver av dem skiller seg ut etter nivået på kodeendringene som en organisasjon ønsker å gjøre i appene sine. Vertsendring flytter appen som den er, fra et eldre miljø til et nyere miljø. Plattformendring innebærer noen kodeendringer for å koble apper til skyen. Refaktorering krever betydelige kodeendringer i appen. Endring av arkitekturen innebærer betydelige endringer i apper for skalerbarhet i skyen.

 • Vanlige utfordringer for appoverføring inkluderer problemer rundt planlegging, data og teknologi og intern opplæring. Investering i tid og opplæring for å forberede en appoverføring kan bidra til å redusere og løse disse utfordringene.

 • Det finnes et bredt utvalg av verktøy og tjenester for appmodernisering, avhengig av hva organisasjonen har behov for. Hvis en organisasjon for eksempel ønsker å optimalisere kostnadene, drifte med sikkerhet og lansere funksjoner raskere ved å overføre .NET-apper til skyen, kan en totaladministrert tjeneste som Azure App Service fungere bra.