Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold

Azure Load Testing

Generer belastning i høy skala og identifiser flaskehalser i ytelsen.

Optimaliser ytelsen med belastningstesting i høy skala

Hjelp utviklere og testere med å generere belastning i høy skala og kjøre simuleringer med en totaladministrert belastningstesttjeneste, bygget for Azure. Opprett tester raskt uten kunnskaper om verktøy for belastningstesting, eller last opp eksisterende Apache JMeter-skript. Få handlingsrettet innsikt i ytelse, skalerbarhet og kapasitet, og støtt kontinuerlig forbedring ved hjelp av automatiserte arbeidsflyter med kontinuerlig integrasjon og kontinuerlig levering (CI/CD).

Azure Load Testing er nå generelt tilgjengelig. Prøv det nå.

Forenklet, skybasert belastningstestingstjeneste med nøyaktig gjengivelsesstøtte for Apache JMeter.

Omfattende visning av kuraterte klient- og servermåledata med handlingsrettet innsikt i appytelsen.

Integrering med CI/CD-arbeidsflyter for automatisert, samarbeidsbasert belastningstesting.

Strømlinjeformet fakturerings- og testadministrasjon som bygger på eksisterende Azure-konvensjoner.

Generer belastning i høy skala, raskt og enkelt

Generer belastning i stor skala uten behov for kompleks infrastruktur. Opprett tester raskt uten forkunnskaper om lasttestverktøy, eller kjør eksisterende testskript i skala med støtte av høy kvalitet for Apache JMeter. Strømlinjeform belastningstesting med en heladministrert tjeneste som automatisk innlemmer beste praksis for nettverk for å sikre en friksjonsfri testopplevelse for offentlige og private endepunkter som driftes på Azure, eller multisky, lokalt eller hybridmiljøer.

Et diagram som viser hvordan Azure Load Testing effektiviserer prosessen med en heladministrert tjeneste
Et instrumentbord med måledata på klientsiden for en handletest som viser virtuelle brukere, responstid, forespørsler og feildata

Identifiser flaskehalser med handlingsrettet innsikt

Optimaliser appens skalerbarhet og kapasitet ved å observere hvordan høy belastning påvirker ytelsen. Få dyp, handlingsrettet innsikt og anbefalinger fra en omfattende visning av kuraterte klient- og servermåledata for å forstå og forbedre appytelsen i stor skala – alt på ett enkelt instrumentbord. Sammenlign belastningstester visuelt for å se effekten av program- og miljøendringer, sammen med hvordan tester påvirker alle deler av appen.

Bygg belastningstesting inn i DevOps-arbeidsflytene dine

Bygg enkelt belastningstesting inn i automatiserte CI/CD-arbeidsflyter for å fange opp og blokkere ytelsesregresjoner tidlig i utviklingslivssyklusen. Opprett en ytelsesgrunnlinje for å sammenligne tester med og angi klare beståtte og mislykkede kriterier for belastningstester som kjører i utrullingssamlebånd. Vis belastningstestsammendrag i GitHub og Azure Pipelines eller få mer informasjon i Azure Portal.

Belastningstesting bygges inn i en CI/CD-arbeidsflyt mellom «bygg og distribuer» og «handlinger basert på testresultat»
En bruker som oppretter en ny belastningstest

Bruk en totaladministrert testtjeneste for Azure

Opplev en friksjonsfri, kostnadseffektiv testtjeneste som bygger på andre Azure-tjenester. Generer belastning trygt i alle skalaer uten å måtte bekymre deg for nettverksproblemer eller overbelastninger. Azure Load Testing inkluderer automatisk anbefalte fremgangsmåter for Azure-nettverk for å unngå at tester blir tatt feil av en sikkerhetsrisiko, og sensorer for automatisk avbrudd identifiserer begrensning og gir anbefalinger for å forbedre kjøretidspåliteligheten.

Omfattende innebygd sikkerhet og forskriftssamsvar

Kom i gang med en gratis Azure-konto

1

Begynn gratis. Få USD 200 i kreditt som du kan bruke innen 30 dager. Mens du har kreditten, kan du få et fritt antall av de mest populære tjenestene våre, og over 55 andre tjenester som alltid er kostnadsfrie.

2

Etter kreditten kan du gå over til forbruksbasert betaling for å fortsette å utvikle med de samme gratistjenestene. Du betaler bare hvis du bruker mer enn det kostnadsfrie månedlige antallet.

3

Etter 12 måneder får du fortsatt mer enn 55 tjenester som alltid er gratis, og du betaler fremdeles bare for det du bruker utover de kostnadsfrie månedlige mengdene.

Vanlige spørsmål om Azure Load Testing

 • Australia, øst
  Brasil, sør
  Canada, sentralt
  India, sentralt
  USA, sentralt
  Asia, øst
  USA, øst
  USA, øst 2
  Frankrike, sentrale
  Tyskland, vest-sentralt
  Japan, øst
  Europa, nord
  USA, sør-sentralt
  Sørøst-Asia
  Sverige, sentralt
  Storbritannia, sør
  Europa, vest
  USA, vest 2

 • Se serviceavtalenSe serviceavtalen.

 • Azure Load Testing støtter opptil 400 motorforekomster per testkjøring og simulerer opptil 100 000 virtuelle brukere. Antall virtuelle brukere per motorforekomst kan variere basert på kompleksiteten til testskriptet. Vi anbefaler opptil 250 virtuelle brukere per motorforekomst. Du kan overvåke måledataene for motortilstand for å bestemme maksimalt antall virtuelle brukere for ditt spesifikke scenario.

  Mer informasjon om motortilstand og hvordan du konfigurerer belastning i stor skala med Azure Load Testing.

  Hvis du vil kjøre tester med motorforekomster som er større enn den gjeldende kvoten, må du sende inn en forespørsel om å øke kvoten for «motorforekomster per testkjøring» ved å følge trinnene nevnt her.

 • Hver belastningstest kan konfigureres til å kjøre opptil maksimalt 24 timer.

  Hvis du vil kjøre tester lengre enn 3 timer (opptil 24), kan du sende inn en støtteforespørsel om å øke kvoten for «Testvarighet» ved å følge trinnene som er nevnt her.

 • Med Azure Load Testing kan du kjøre ytelsestester mot webprogrammer, mobilprogrammer, nett-API-er, mikrotjenester, databasetilkoblinger osv. Azure Load Testing støtter en rekke ulike protokoller som støttes av JMeter, for eksempel HTTP, HTTPS, TCP, JDBC, LDAP, FTP osv.

 • Ja, Azure Load Testing støtter privat endepunkttesting ved hjelp av VNET-innsetting. Det er mulig å generere belastning til et endepunkt distribuert i et virtuelt Azure-nettverk, et offentlig endepunkt med tilgangsbegrensninger eller en lokal tjeneste, ikke offentlig tilgjengelig, som er koblet til Azure via ExpressRoute.

  Finn ut hvordan du kjører en belastningstest mot et privat endepunktFinn ut hvordan du kjører en belastningstest mot et privat endepunkt.

Klar når du er det – la oss konfigurere en gratis Azure-konto til deg

Prøv Azure gratis