Azure-fordel for MPN-partnere

Få Azure-ressurser som hjelper deg med å utvikle eller utvide aktivitetene dine i skyen. Få månedlig Azure-kreditt for intern bruk og intern utvikling og testing som en del av dine MPN-fordeler.

Generelle fordeler

Hvis du er MPN-medlem og har abonnert på Microsoft Action Pack, eller hvis du er en kompetansepartner, tilbyr vi deg en Azure-kreditt på $100 per måned, som du kan bruke til interne programmer eller intern utvikling og testing.

Finn ut mer om IUR-fordelen (Internal use Right – rettighet til intern bruk) i Microsoft Azure.

Ikke MPN-medlem? Kom i gang

Fordeler med kompetanse på skyplattformen

Hvis du oppnår Silver- eller Gold-kompetansen på skyplattformen, tilbyr vi en tilleggskreditt på henholdsvis $6000 og $12000 per registreringsår, i Azure.

Finn ut hvordan du oppnår kompetanse på skyplattformen

Sammenligning av tilbud

Action Pack-abonnent Kompetansepartner ** Kompetansepartner på skyplattformen – Silver-nivået Kompetansepartner på skyplattformen – Gold-nivået
Azure-kreditt $100 per måned.* $100 per måned.* $6000 per registreringsår ***

(i tillegg til $100 Competency Core-fordelen)
$12000 per registreringsår ***

(i tillegg til $100 Competency Core-fordelen)
*Hvis du overskrider den månedlige kreditten, deaktiveres tjenesten din for denne måneden som standard. Du kan velge å slå av forbruksgrensen når som helst. Da vil all bruk utover den månedlige kreditten belastes i henhold til forhandlerprisene. Les mer om forbruksgrensen.
**Skyplattformpartnere ikke inkludert
***Hvis du overskrider den årlige Azure-kreditten før jubileumsdatoen for MPN, konverteres abonnement(et/ene) din(e) til forbruksbetaling, og vi belaster deg med forhandlerpriser. Les mer om sponsortilbudet her.