Trace Id is missing
Ana içeriğe atla

Uygulama geçişi nedir?

Uygulama geçişi, uygulamaların ortamlar arasında taşınmasını içerir. Bu, şirket içinden buluta veya farklı bulut ortamları arasında olabilir.

Ambarda ayakta duran ve elinde tablet tutan bir kişi

Uygulamaları buluta geçirmenin avantajları nelerdir?

Uygulama geçişi işlemi, bir kuruluşun yazılımının bir ortamdan diğerine geçişini içerir. Bulut teknolojisi bağlamında uygulamalar şirket içi sunuculardan buluta veya bir buluttan diğerine geçirilebilir. Uygulama geçişi, daha büyük bir modernleştirme veya bulut benimseme stratejisinin bir parçası olabilir.

Uygulamalar da dahil olmak üzere çok sayıda farklı iş yükü türü buluta geçirilebilir. Yaygın olarak geçirilen iş yüklerine şunlar dahildir:

 • Windows Server

 • SQL Server

 • Linux Sunucu

 • Veritabanları

 • Web uygulamaları

 • Sanal masaüstleri

Uygulama geçişinin şunlar gibi çeşitli avantajları vardır:

Gelişmiş güvenlik. Bulut ortamları genellikle hizmet sağlayıcısı tarafından otomatik olarak yama uygulanan ve güncelleştirilen yerleşik güvenlik özellikleriyle birlikte gelir. Bu, kuruluşlara güvenlik bakımına yönelik artan zaman ve kaynak maliyeti olmadan daha fazla güvenlik sağlar.

Uyumluluk. Kamu, finans ve sağlık hizmetleri gibi yüksek denetimli sektörlerin katı ve bazen karmaşık uyumluluk gereksinimleri vardır. Bazı bulut platformları, iş yüklerinin bu gereksinimleri karşılamasına yardımcı olmak için özel uyumluluk teklifleri ile birlikte gelir.

Yedekleme ve kurtarma. Teknolojiyle ilgili olağanüstü bir durumda, yedekleme ve kurtarma desteği işleri eski haline döndürmek için gereklidir. Birçok bulut sağlayıcısı, platformlarında yerleşik olarak bulunan tek tıklamayla yedekleme ve kurtarma özellikleri sunar.

Ölçeklenebilirlik ve esneklik. Bir kuruluşun ihtiyaçları değiştikçe bulut kaynaklarının ölçeği hızla artırılabilir ya da azaltılabilir ve kuruluşlar yalnızca kullandığı kaynaklar için ödeme yapar.

Basitleştirilmiş yönetim. Merkezi yönetim araçları, kuruluşların uygulamalarının yanı sıra farklı veya karma ortamlarını kolayca takip etmesine yardımcı olur.

Müşteri ve çalışan değeri. Kuruluşlar, uygulamaları buluta geçirerek uygulama kullanıcılarına (dahili çalışanlar veya harici müşteriler) gelişmiş değer sunabilir. Buluta özel uygulamalar, şirket içi uygulamalardan daha kullanılabilir, kesintilere karşı daha dayanıklı ve daha yönetilebilirdir.

Maliyet tasarrufları. Uygulama geçişi bakım, kaynak ve emlak maliyetleri gibi önemli tasarruflara neden olabilir. Ayrıca bulut tabanlı uygulamalar, bulut harcamalarını daha da azaltmak için iyileştirilebilir.

Uygulama geçişi adımları ve stratejileri

Uygulama geçişi adımları

Uygulamaları geçirmek için üç temel adım vardır:

 1. Planlama. Herhangi bir geçiş eylemi gerçekleştirilmeden önce, kuruluşların iş ve BT hedefleri dahil olmak üzere uygulama geçiş hedeflerini dikkatle düşünmesi ve stratejilerini tanımlamasıgerekir. Bu süre, mevcut uygulamaları ve ortamları keşfetme ve değerlendirme için kullanılır.

 2. Uygulama. Bu adım sırasında kuruluşlar yeni beceriler geliştirir ve uygulamalarını yinelemeli olarak geçirmeye başlar. Yinelemeli bir yaklaşım, kuruluşlara proje kapsamlarını veya stratejilerini gerektiğinde değiştirme esnekliği sağlar.

 3. İşlemler. Uygulama geçişi oldu bitti olacak bir durum değildir. Kuruluşlar uygulamalarını geçirdikten sonra, uygulamalarını daha iyi güvence altına almak, idare etmek, yönetmek ve performans ve maliyet için iyileştirmek üzere bulut platformu hizmetleriyle araçlarını kullanabilir.

Uygulama geçişi stratejileri

Bu dört strateji, ilk olarak bir kuruluşun geçiş hedefleri, ikinci olarak ise uygulamaların kendisinde kod değişikliklerine duyulan ihtiyaç ile ayırt edilir. Bir uygulama geçişi stratejisi planlama adımında tanımlanır ve uygulama adımında yürürlüğe konur.

Yeniden barındırma. Bazen "lift-and-shift" olarak da adlandırılan yeniden barındırma yöntemi neredeyse hiçbir kod değişikliği gerektirmediğinden hıza odaklanır. Kuruluşlar uygulamaları önceki ortamlarından alır ve yeni bulut ortamlarına olduğu gibi geçirir.

Yeniden platformlandırma. Bu yaklaşım, yeniden barındırma ve yeniden düzenleme arasında yer alır. Kuruluşlar yeniden platformlandırma özelliğiyle, bulut teknolojilerinin uygulamalara uygulanabilmesi için küçük kod değişiklikleri yapar.

Yeniden düzenleme (veya yeniden paketleme). Yeniden platformlandırmadan bir adım ileri giderek, buluta taşınan yeniden düzenlenmiş uygulamalar, bulut için özel olarak geliştirilen bir uygulamaya daha yakından benzemesi için önemli ölçüde değiştirilir.

Yeniden tasarlama. Kuruluşlar, daha iyi ölçeklendirmek için uygulama işlevselliğini ve kodunu değiştirip genişletir. Kuruluşun bulut ölçeklenebilirliğine ihtiyacı varsa, bu doğru yaklaşım olabilir.

Bir kuruluş, bir uygulamanın işlevselliğinin, kullanım ömrünün veya gelecekteki iş gereksinimlerini karşılama olanağının çok sınırlı olduğuna karar verirse, iki ek strateji daha mevcuttur:

Yeniden derleme (veya yeniden yazma). Bir kuruluşun bulut çözümlerini kullanarak bir uygulamayı yeniden oluşturması gerekirse yeniden derleme bazen doğru seçenek olabilir. Temel hataları veya sınırlamaları olabilecek kodu sürekli değiştirmek yerine, yeniden derlemek kuruluşlara bulutta yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunar.

Değiştirme. Bir uygulamayı hazır bir çözümle değiştirmek, yeniden derlemeden daha hızlı olabilir ve değerli geliştirme kaynaklarını meşgul etmeyebilir. Ancak uygulamaların değiştirilmesi, iş süreçlerinin kesintiye uğraması ve gelecekteki modernizasyon girişimlerinin sınırlandırılması gibi zorluklara yol açabilir. Değiştirme uygulaması, kuruluşun tüm senaryoları ve kullanım örnekleri için tasarlanmamış olabilir ve bu uygulamanın arkasındaki geliştiricilerin, kuruluşun ihtiyaçları değiştikçe uygulamayı özelleştirmek veya genişletmek üzere kaynakları olmayabilir.

Geçiş çerçevesi ve hedefleri

Uygulama geçişi, kuruluş hedeflerinin önceden oluşturulmuş bir çerçevesini izlemelidir. Örneğin, Azure'da İyi Tasarlanmış Mimari Çerçevesi uygulama modernizasyonu hedeflerine yönelik beş mimari sütuna sahiptir; bunlar uygulama geçişi için de kullanılabilir:

 • Güvenilirlik: Bir sistemin arızalardan kurtulma ve çalışmaya devam edebilme kapasitesi.

 • Güvenlik: Sistemi tehditlerden koruma.

 • Maliyet iyileştirmesi: Maliyetleri yöneterek değeri en üst düzeye çıkarma.

 • İşlem mükemmelliği: Sistemi üretimde çalışır durumda tutan operasyon süreçleri.

 • Performans verimliliği: Sistemin yükteki değişikliklere uyum sağlayabilme kapasitesi.
Elinde tablet tutan ve panoya bakan bir kişi

Uygulama geçişi alanındaki zorluklar

Uygulama geçişi bazı zorluklara yol açar, ancak bunları azaltmanın ve aşmanın yolları vardır. Kuruluşların uygulamalarını buluta geçirmesi sırasında karşılaşılan en yaygın zorluklardan bazıları şunlardır:

Planlama sorunları

Uygulama geçişi sırasında karşılaşılan zorlukların çoğu proje planlaması sırasında erkenden ele alınabilir. Başarılı uygulama geçişleri için kapsamlarının ve hedeflerinin tanımlanmış olması ve önemli paydaşların belirlenmesi gerekir.

Veri ve teknoloji sorunları

Kuruluşların uygulamalarını geçiş için hazırlaması gerekir. Verilerin yüksek kaliteli olması ve teknik bağımlılıkların eşlenmiş olması gerekir. Kuruluşlar, geçiş planlaması yaparken uygulamalarını ve ortamlarını bulmalı ve değerlendirmelidir.

Dahili eğitim sorunları

Uygulama geçişi yalnızca uygulamanın kendisini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda uygulamayı oluşturan ve kullanan kişileri de etkiler. Bu etkinin olumlu olması için kuruluşların, uygulamanın bulunduğu yeni ortamın yanı sıra yeni bulut tabanlı araçların ve kaynakların nasıl kullanılacağıyla ilgili beceri geliştirme ve eğitime yatırım yapması gerekir.

Masaüstüne bakan iki kişi ve ekrana parmakla işaret eden bir kişi

Uygulama geçişi araçları, hizmetleri ve kaynakları

Uygulamaların geçirilmesi göz korkutucu gelebilir, ancak uygulamalarını buluta taşımak isteyen kuruluşların bunu kendi başlarına yapması gerekmez. Bulut sağlayıcıları ve uzman iş ortağı kuruluşları, kuruluşların uygulamalarını geçirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış birçok değerlendirme aracı, metodoloji ve program sunar. Örneğin Microsoft Azure, kuruluşların kendi hızlarında geçirmeye başlamasına yardımcı olmak için şu kaynakları sunmaktadır:

Araçlar ve hizmetler

Azure Geçişi

Azure Geçişi, uygulama geçişini planlamanıza, izlemenize ve uygulamanıza yardımcı olacak özelleştirilmiş araçlara sahip merkezi bir panodur. Şunlar dahil olmak üzere uygulama oluşturmak veya geçirmek için hedefleri bulun:

Azure App Service

Herhangi bir platform veya cihaz için kurumsal kullanıma hazır web ve mobil uygulamaları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturun.

Azure SQL Veritabanı

Bulutta yönetilen ve akıllı SQL ile ölçeklenebilir uygulamalar oluşturun.

Azure Sanal Makineler

İş açısından kritik uygulamaları Azure altyapısına geçirerek operasyonel verimliliği artırın.

Azure VMware Çözümü

Şirket içi VMware ortamlarını Azure'a taşıyın veya genişletin.

Kaynaklar

E-kitap: Microsoft Azure ile Buluta Geçiş ve Modernleştirme

Geçiş ve modernizasyon içgörüleri, stratejileri ve başlangıç ipuçlarına genel bir bakış.

Azure Geçiş ve Modernizasyon Programı

Uzman yardımı, teknik eğitim ve işletmelerin bulut ortamlarını güvenle kurmak için kullanabilecekleri kaynaklar.

Azure için Microsoft Bulut Benimseme Çerçevesi

Eğitmeninizin laboratuvarında önceden oluşturulmuş bir sanal makine kullanın. Oturum açın ve sanal makinelere anında erişim elde edin.

Stratejik Geçiş Değerlendirmesi ve Hazırlık Aracı (SMART)

Kuruluşların uygulamalarını Azure'a geçirmeye ne kadar hazır olduklarını ölçmesine yardımcı olan bir değerlendirme aracı.

Uygulama ve Veri Modernleştirme Hazırlığı Aracı

Kuruluşların uygulamalarını ve verilerini modernleştirmeye yönelik iş stratejilerini değerlendirmesine yardımcı olan bir değerlendirme aracı.

Çözüm: Uygulama ve veritabanı modernizasyonu

Uygulama modernizasyonu hakkında çözüm, haber ve müşteri hikayeleri koleksiyonu.

Öğrenme modülü: Uygulamalar, altyapı geçişi ve modernleştirme

Kuruluşların uygulama geçişi ve modernizasyonu için arkasındaki destekçileri ve ileriye dönük yolları belirlemesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış kendi hızınızda ilerleyebileceğiniz kurs.

Microsoft Inside Track

Microsoft'un hibrit bulutla kendi uygulamalarını ve altyapısını nasıl modernleştirdiğiyle ilgili haberler, içgörüler ve örnek olay incelemeleri.

SSS

 • Uygulama geçişi, bir kuruluşun uygulamalarını şirket içinden buluta olduğu gibi bir ortamdan diğerine taşıma işlemidir.

 • Uygulamaları buluta geçirmek, kuruluşlara maliyet tasarrufu, ölçeklenebilirlik ve esneklik, gelişmiş güvenlik, mevzuat uyumluluğu, yedekleme ve kurtarma ve basitleştirilmiş yönetim gibi çeşitli avantajlar sunar.

 • Uygulama geçişi için üç genel adım vardır: Planlama, uygulama ve işlemler. Planlama, bir geçiş stratejisinin tanımlanmasını içerir. Uygulama, beceri geliştirmeyi ve uygulamaları geçirmeyi içerir. İşlemler, geçiş sonrasında devam eden idare, yönetim ve optimizasyonu kapsar.

 • Uygulama geçişi stratejileri, bir kuruluşun genel geçiş ve modernleştirme hedeflerini desteklemelidir. Azure'da İyi Tasarlanmış Mimari Çerçevesi bu hedeflere yönelik beş önemli unsur öne sürer: güvenilirlik, güvenlik, maliyet iyileştirmesi, operasyonel mükemmellik, performans verimliliği.

  Her biri bir kuruluşun uygulamalarında yapmak istediği kod değişikliklerinin seviyesine göre ayırt edilen dört geniş strateji vardır. Yeniden barındırma bir uygulamayı eski bir ortamdan daha yeni bir ortama olduğu gibi taşır. Yeniden platformlandırma uygulamaları buluta bağlamak için bazı kod değişikliklerini içerir. Yeniden düzenleme uygulamada önemli kod değişiklikleri gerektirir. Yeniden tasarlama, bulut ölçeklenebilirliği için uygulamalarda önemli değişiklikler içerir.

 • Uygulama geçişiyle ilgili yaygın zorluklar planlama, veri ve teknolojinin yanı sıra dahili eğitimle ilgili sorunları içerir. Bir uygulama geçişini hazırlamaya yönelik zaman ve eğitim yatırımları, bu zorlukları azaltmaya ve aşmaya yardımcı olabilir.

 • Bir kurumun ihtiyaçlarına göre değişkenlik gösteren çok çeşitli uygulama modernleştirme araçları ve hizmetleri mevcuttur. Örneğin, bir kuruluş .NET uygulamalarını buluta getirerek maliyetleri iyileştirmek, güvenle çalışmak ve özellikleri daha hızlı göndermek istiyorsa Azure App Service gibi tam olarak yönetilen bir hizmet uygun bir seçenek olabilir.