Ana içeriğe atla

Uygulama geçişi nedir?

Uygulama geçişi, uygulamaları ortamlar arasında taşımayı içerir; bu, şirket içinden buluta veya farklı bulut ortamları arasında taşıma olabilir.

Uygulamaları buluta geçirmenin avantajları nelerdir?

Uygulama geçişi süreci, bir kuruluşun yazılımının bir ortamdan başka bir ortama geçişini içerir. Uygulamalar, bulut teknolojisi bağlamında şirket içi sunuculardan buluta veya bir buluttan başka bir buluta geçirilebilir. Uygulama geçişi, daha büyük bir modernleştirme veya bulut benimseme stratejisinin bir parçası olabilir.

Uygulamalar dahil olmak üzere çok sayıda farklı iş yükü türü buluta geçirilebilir. Yaygın olarak geçirilen iş yükleri şunlardır:

 • Windows Server
 • SQL Server
 • Linux Server
 • Veritabanları
 • Web uygulamaları
 • Sanal masaüstleri

Uygulama geçişinin aşağıdakiler dahil çeşitli avantajları vardır:

Gelişmiş güvenlik. Bulut ortamları; genellikle hizmet sağlayıcısı tarafından otomatik olarak düzeltme uygulanan ve güncelleştirilen yerleşik güvenlik özellikleriyle birlikte gelir. Bu, kuruluşlara, güvenlik bakımı nedeniyle süreleri ve kaynak maliyetleri artırmadan daha fazla güvenlik sağlar.

Uyumluluk. Kamu, finans ve sağlık gibi yüksek derecede yasal denetime tabi sektörlerin katı ve bazen karmaşık yasal uyumluluk gereksinimleri vardır. Bazı bulut platformları, iş yüklerinin bu yasal gereksinimleri karşılamasını yardımcı olmak için özel uyumluluk teklifleri ile birlikte gelir.

Yedekleme ve kurtarma. Teknolojik bir olağanüstü durumuna karşı yedekleme ve kurtarma desteği, işlerin eskisine dönmesi için çok önemlidir. Birçok bulut sağlayıcısı, platformlarında yerleşik olarak tek bir tıklamayla yedekleme ve kurtarma olanakları sunar.

Ölçeklenebilirlik ve esneklik. Kuruluşun ihtiyaçları değiştikçe bulut kaynaklarının ölçeği hızla artırılabilir veya azaltılabilir ve kuruluş yalnızca kullandığı kaynakların ücretini öder.

Basitleştirilmiş yönetim. Merkezi yönetim araçları, kuruluşların uygulamaları ve farklı veya karma ortamları kolayca izlemelerine yardımcı olur.

Müşteri ve çalışan değeri. Kuruluşlar, uygulamaları buluta geçirerek uygulama kullanıcılarına (şirket içi çalışanlar veya dış müşteriler) daha fazla değer sağlar. Buluta özel uygulamalar şirket içi uygulamalardan daha kullanılabilir, kesintilere karşı daha dayanıklı ve yönetilebilirdir.

Maliyet tasarrufları. Uygulama geçişi; bakım, kaynak ve yer maliyetleri de dahil olmak üzere önemli tasarruflar sağlayabilir. Ayrıca bulut tabanlı uygulamalar, bulut harcamalarını daha da azaltmak üzere iyileştirilebilir.

Uygulama geçiş adımları ve stratejileri

Uygulama geçişi adımları

Uygulamaları geçirmenin üç temel adımı vardır:

 1. Planlama. Kuruluşlar, herhangi bir geçiş eylemine girişmeden önce, iş ve BT hedefleri de dahil olmak üzere uygulama geçiş hedeflerini dikkatle düşünmeli ve stratejilerini tanımlamalıdır. Bu, mevcut uygulamaları ve ortamları keşfetmek ve değerlendirmek için uygun zamandır.
 2. Uygulama. Bu adımda kuruluşlar yeni beceriler geliştirip uygulamalarını yinelemeli olarak modernleştirmeye başlar. Yinelemeli bir yaklaşım kuruluşlara projelerinin kapsamını veya stratejisini gerektiği şekilde değiştirme esnekliği sağlar.
 3. Operasyonlar. Uygulama geçişi, tek seferde halledilecek bir iş değildir. Kuruluşlar, uygulamalarını geçirdikten sonra, performans ve maliyet için uygulamalarını daha iyi güvenliğe almak, idare etmek, yönetmek ve iyileştirmek için bulut platformu hizmetlerini kullanabilir.

Uygulama geçişi stratejileri

Bu dört strateji iki şeyle ayırt edilir: birincisi kuruluşun geçiş hedefleri, ikincisi ise uygulamaların kendisinde kod değişiklikleri yapılması gereği. Bir uygulama geçiş stratejisi, planlama adımında tanımlanır ve uygulama adımında yürürlüğe konur.

Yeniden barındırma. Bazen "kaldır ve kaydır" olarak da adlandırılan yeniden barındırma, hemen hiç kod değişikliği gerektirmediğinden hıza önem verir. Kuruluşlar uygulamaları önceki ortamlarından alıp yeni ortamlarına olduğu gibi geçirir.

Platform değiştirme. Bu yaklaşım, yeniden barındırma ile yeniden düzenleme arasında yer alır. Platform değiştirmede kuruluşlar, bulut teknolojilerinin uygulamalara uygulanabilmesi için kodda küçük değişiklikler yapar.

Yeniden Düzenleme (veya yeniden paketleme) . Platform değiştirmeden bir adam ileride olan, buluta taşınan yeniden düzenlenen uygulamalar, yalnızca buluta göre geliştirilen bir uygulamayı daha çok andıracak şekilde önemli ölçüde değiştirilir.

Yeniden Tasarlama. Kuruluşlar, daha iyi ölçeklenme için uygulama işlevselliğini ve kodunu değiştirip ve genişletir. Kuruluşun bulut ölçeklenebilirliğine ihtiyacı varsa, bu doğru yaklaşım olabilir.

Bir kuruluş bir uygulamanın işlevselliğinin, ömrünün veya gelecekteki iş gereksinimlerini karşılama yeteneğinin çok sınırlı olduğuna karar verirse, iki ek strateji daha mevcuttur:

Yeniden Derle (veya yeniden yaz) . Bazen, kuruluşun bulut çözümlerini kullanarak bir uygulamayı yeniden derlemesi gerektiğinde yeniden derleme doğru seçenektir. Hataları veya sınırlamaları olan kodu sürekli değiştirmek yerine, yeniden derlemek, kuruluşlara bulutta yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunar.

Değiştir. Bir uygulamayı hazır bir çözümle değiştirmek yeniden derlemeden daha hızlı olabilir ve değerli geliştirme kaynaklarından tasarruf sağlayabilir. Ancak uygulamaların yenisiyle değiştirilmesi, iş süreçlerinde kesintiler oluşması ve gelecekteki modernleştirme girişimlerinde sınırlamalarla karşılaşılması gibi güçlükler ortaya çıkarabilir. Yeni bir uygulama, kuruluşun tüm senaryoları ve kullanım örnekleri için tasarlanmamış olabilir ve bu uygulamayı geliştirenler, kuruluşun ihtiyaçları değiştikçe uygulamayı özelleştirecek ve geliştirecek kaynaklara sahip olmayabilir.

Geçiş çerçevesi ve hedefler

Uygulama geçişi, önceden belirlenmiş bir kuruluş hedefleri çerçevesini izlemelidir. Örneğin, Azure’da İyi Tasarlanmış Mimari Çerçevesi, uygulama modernleştirme hedefine yönelik beş mimari desteğe sahiptir; bunlar uygulama geçişi için de kullanılabilir:

 • Güvenilirlik: Sistemin hatalardan kurtarılma ve çalışmaya devam etme yeteneği.
 • Güvenlik: Sistemi tehditlerden koruma.
 • Maliyet iyileştirmesi: Maliyetleri yöneterek değeri en üst düzeye çıkarma.
 • Operasyonel mükemmellik: Bir sistemi üretimde çalışır durumda tutan işletim süreçleri.
 • Performans verimliliği: Sistemin yük değişikliklerine uyum sağlama yeteneği.

Uygulama geçişi güçlükleri

Uygulama geçişinin karşılaşabileceği bazı güçlükler olsa da bunları azaltmak ve gidermek için yöntemler vardır. Uygulamalarını buluta geçiren kuruluşların en sık karşılaştığı güçlüklerden bazıları şunlardır:

Planlama sorunları

Uygulama geçişi sırasında karşılaşılan güçlükler, projenin başlarında planlama sırasında toplu olarak ele alınabilir. Başarılı uygulama geçişlerinin kapsam ve hedeflerinin tanımlanması ve önemli paydaşlarının belirlenmesi gerekir.

Veri ve teknoloji sorunları

Kuruluşlar, uygulamalarını geçiş için hazırlamalı; veriler yüksek kalitede ve teknik bağımlılıklar eşlenmiş olmalıdır. Kuruluşlar, geçiş planlamaları sırasında uygulamalarını ve ortamlarını keşfedip değerlendirmelidir.

İç eğitim sorunları

Uygulama geçişi yalnızca uygulamayı değil, onu geliştiren ve kullanan kişileri de etkiler. Bu etkinin olumlu olması için, kuruluşlar, uygulamanın duracağı yeni ortamın yanı sıra yeni bulut tabanlı araç ve kaynakların kullanımına yönelik beceri geliştirmeye ve eğitime yatırım yapmalıdır.

Uygulama geçiş araçları, hizmetler ve kaynaklar

Uygulamaların geçirilmesi göz korkutucu olabilir, ancak uygulamalarını buluta taşımak isteyen kuruluşların bunu kendilerinin yapması gerekmez. Bulut sağlayıcıları ve uzman iş ortağı kuruluşlar, kuruluşlara uygulamalarını geçirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış birçok değerlendirme aracı, metodoloji ve program sunar. Örneğin, Microsoft Azure, uygulamalarını kendi tempolarında geçirmeye başlamada kuruluşlara yardımcı olmak için aşağıdaki kaynakları sunar:

Araçlar ve hizmetler

Azure Geçişi

Azure Migrate; uygulama geçişini planlamanıza, izlemenize ve uygulamanıza yardımcı olacak özelleştirilmiş araçlara sahip merkezi bir panodur. Uygulama derleme veya geçirme hedeflerini bulun, örneğin:

Azure App Service

Her bir platform veya cihaz için kurumsal kullanıma hazır web uygulamalarını ve mobil uygulamaları çabucak ve kolayca oluşturun.

Azure SQL Veritabanı

Bulutta yönetilen ve akıllı SQL ile ölçeklenebilir uygulamalar geliştirin.

Microsoft Azure Sanal Makineler

İş açısından kritik uygulamaları Azure altyapısına geçirerek operasyonel verimliliği geliştirin.

Azure VMware Çözümü

Şirket içi VMware ortamlarını Azure'a taşıyın veya genişletin.

Kaynaklar

E-kitap: Microsoft Azure ile Buluta Geçiş ve Modernizasyon

Başlamak için geçiş ve modernizasyon içgörülerine, stratejilerine ve ipuçlarına genel bir bakış.

Azure Geçiş ve Modernizasyon Programı

Şirketlerin bulut ortamlarını güvenle kurmak için kullanabileceği uzman yardım, teknik eğitim ve kaynaklar.

Azure için Microsoft Bulut Benimseme Çerçevesi

Bulut benimsemeyi hızlandırmak için tasarlanmış belgeler, kılavuz, en iyi yöntemler ve araçlardan oluşan başarısı kanıtlanmış bir koleksiyon.

Stratejik Geçiş Değerlendirmesi ve Hazırlık Aracı (SMART)

Kuruluşların uygulamalarını Azure'a geçirmek için ne kadar hazır olduğunu ölçmesine yardımcı olan bir değerlendirme aracı.

Uygulama ve Veri Modernizasyonu Hazırlık Aracı

Kuruluşun uygulamalarını ve verilerini modernleştirmeye yönelik iş stratejilerini değerlendirmesine yardımcı olan bir değerlendirme aracı.

Çözüm: Uygulama ve veritabanı modernleştirme

Uygulama modernleştirmeyle ilgili bir çözümler, haberler ve müşteri öyküleri koleksiyonu.

Öğrenme modülü: Uygulamalar ve altyapı geçirme ve modernleştirme

Kuruluşlara uygulama geçişi ve modernleştirmenin ardındaki iticileri ve geçişe uzanan yolları belirlemede yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış istenen tempoda katılınabilecek bir kurs.

Microsoft Inside Track

Microsoft'un kendi uygulamalarını ve altyapısını karma bulutla nasıl modernleştirdiğine yönelik haberler, içgörüler ve örnek durum incelemeleri.

SSS

 • Uygulama geçişi, bir kuruluşun uygulamalarını bir ortamdan diğerine; örneğin, şirket içinden buluta taşıma sürecidir.

  Daha fazla bilgi edinin

 • Uygulamaların buluta geçirilmesi, kuruluşlara maliyet tasarrufu, ölçeklenebilirlik ve esneklik, daha fazla güvenlik, mevzuat uyumluluğu, yedekleme ve kurtarma ve basitleştirilmiş yönetim gibi çeşitli avantajlar sunar.

  Daha fazla bilgi edinin

 • Uygulama geçişi için üç genel adım vardır: planlama, uygulama ve işlemler. Planlama, bir geçiş stratejisi tanımlamayı içerir. Uygulama, uygulamalar için beceri oluşturmayı ve uygulamaları geçirmeyi içerir. İşlemler, geçiş sonrasında devamlı idareyi, yönetimi ve iyileştirmeyi kapsar.

  Daha fazla bilgi edinin

 • Uygulama geçiş stratejilerinin, bir kuruluşun genel anlamda geçiş ve modernizasyon hedeflerini desteklemesi gerekir. Azure’da İyi Tasarlanmış Mimari Çerçevesi, bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak beş temel dayanağı açıklar: güvenilirlik, güvenlik, maliyet iyileştirme, operasyonel mükemmellik ve performans verimliliği.

  Her biri bir kuruluşun uygulamalarına yapmak istediği kod değişiklikleri düzeyiyle birbirinden ayırt edilen dört genel kapsamlı strateji vardır. Yeniden barındırma, uygulamayı eski bir ortamdan daha yeni bir ortama olduğu gibi taşır. Platform değiştirme, uygulamaları buluta bağlamak için bazı kod değişikliklerine neden olur. Yeniden düzenleme uygulamada ciddi ölçüde kod değişikliği yapılmasını gerektirir. Yeniden tasarlama, bulut ölçeklenebilirliği için uygulamalarda önemli değişiklikler içerir.

  Daha fazla bilgi edinin

 • Uygulama geçişine yönelik yaygın karşılaşılan güçlükler; planlama, veri ve teknoloji ve iç eğitim ile ilgili sorunları içerir. Uygulama geçişine hazırlanmak için zamana ve eğitime yapılacak yatırım, bu güçlükleri azaltmaya ve aşmaya yardımcı olabilir.

  Daha fazla bilgi edinin

 • Kuruluşun gereksinimlerine bağlı olarak çeşitli uygulama modernizasyonu araçları ve hizmetleri mevcuttur. Örneğin, bir kuruluş maliyetleri iyileştirmek, güvenle çalışmak ve .NET uygulamalarını buluta getirerek özellikleri daha hızlı piyasaya sürmek isterse, Azure App Service gibi tam olarak yönetilen bir hizmet iyi sonuç verebilir.

  Daha fazla bilgi edinin