Gezintiyi Atla

Azure Stack nedir?

Hibrit uygulamaları şirket içi ortamda tutarlı bir şekilde çalıştırmaya yönelik bir Azure uzantısı

Her yerde yeniliğe olanak tanıyın

Şirket içi Azure hizmetlerini ve özelliklerini genişletin. Azure Stack, Azure’da ve Azure Stack’te hibrit bulut uygulamalarını tutarlı bir şekilde oluşturmanıza, dağıtmanıza ve çalıştırmanıza olanak tanır. Bu hizmet, tümleşik bir yazılım ve doğrulanmış bir donanım istemi olarak satılır.

Uç çözümleri ve bağlantısız çözümler

Verileri Azure Stack’te yerel olarak işleyin ve daha fazla analiz için Azure’da toplayın; bu sayede, her iki ortamda da ortak bir uygulama mantığına sahip olarak gecikme süresi ve bağlantı gereksinimlerini karşılayabilirsiniz. Bu senaryo, uç bilgi işlem ile bulut bilgi işlem modellerinin en iyi yanlarını bir araya getirerek daha önce mümkün olmayacak düzeyde bir iş değeri elde edilmesini sağlar. Azure Stack müşterileri, fabrikalardan tur gemisi filolarına ve uzak sitelere kadar birçok alanda gerçekten tutarlı karma bulut teknolojisinin gücünden yararlanarak toplu analiz ve karar verme olanaklarını kullanabiliyor.

Daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin

Çeşitli mevzuat gereksinimlerini karşılayan bulut uygulamaları

Global dağıtım bağlamlarında, işletme ve teknik gereksinimlerinize bağlı olarak bazen aynı uygulamanın farklı örneklerini Azure’da veya Microsoft Azure Stack’te barındırmanız gerekebilir. Size özgü mevzuat veya ilke gereksinimlerini herhangi bir kod değişikliği yapmaksızın karşılamak amacıyla Azure Stack’i kullanarak şirket içine dağıtma olanağı sunan tam esneklikle, Azure’da uygulama geliştirip dağıtın.

Şirket içinde bulut uygulaması modeli

Eski uygulamalarınızı Azure Stack ile güncelleştirmek ve genişletmek için Azure web hizmetleri, kapsayıcılar, sunucusuz bilgi işlem ve mikro hizmet mimarileri uygulayın; hem buluttaki hem de şirket içindeki dağıtımlarda tutarlı bir DevOps sürecinden yararlanın. Merkezi ve çekirdek iş süreci uygulamalarında Azure ve Azure Stack’i kullanarak değişen gereksinimlerinizi karşılayan bir karma bulut ortamı elde edin.

Tümleşik sistemlerin iş ortakları

Hibrit bulut çözümünüzü oluşturmaya başlayın