Azure'da GitHub

GitHub tarafından sunulan gelişmiş özellikler sayesinde ekipleriniz ve açık kaynak topluluğuyla iş birliğini artırın, koddan buluta iş akışlarınızı otomatikleştirin ve kodunuzun güvenliğini sağlayın

Yazılım geliştirme süreçlerinin geleceğine doğru bir adım atın

Açık kaynak, işletmeniz için önemli olan koda odaklanmanızı sağlayarak yazılım geliştirme yöntemlerini değiştiriyor. GitHub sayesinde ekiplerinizin, açık kaynak topluluğunun 10 yılı aşkın süredir büyümesini destekleyen yöntemleri ve araçları kullanarak toplulukla ve kendi içinde yaptığı iş birliğini geliştirebilirsiniz. GitHub Eylemleri, GitHub'ın koddan buluta iş akışıyla birlikte kullanıldığında sunulan bütünsel güvenlik yaklaşımı sayesinde yenilik hızını artırarak güvenlik açığı tehdidini azaltabilirsiniz.

Açık kaynak ve innersource metodolojilerini kullanarak işbirliği yapın

Koddan buluta iş akışlarınızı otomatikleştirin

Yazılım tedarik zincirinin güvenliğini sağlayın

Yerel Azure tümleştirmeleri sayesinde dağıtım sürecinizi hızlandırın

Siloları ortadan kaldırır

Açık kaynak kodunu ve en iyi deneyimleri kurumsal projelerinize güvenli bir şekilde dahil edin. Açık kaynak bileşenleri kullanarak ve açık kaynak topluluğuyla iş birliği yaparak yazılım geliştirme süreçlerinizi hızlandırın. Geliştiricileri hızlandırmak için innersourcing metodolojisini kullanın ve dünyanın en iyi yazılım geliştirme ekipleri gibi derleme yapın. Esnek güvenlik, uyumluluk ve dağıtım denetimleri, ekibinizin GitHub'ı ihtiyaç duyduğunuz her yerden kullanmasını kolaylaştırır.

Topluluk destekli iş akışı otomasyonu

GitHub Eylemleri'ni kullanarak yazılım geliştirmeyle ilgili işlem maliyetlerini azaltın. GitHub etkinlikleriyle tetiklenen tüm kullanılabilir API'ler için yazılım geliştirme yaşam döngünüzü otomatikleştirin. Yerel CI/CD özelliklerine sahip olan GitHub Eylemleri, koddan buluta geçiş yapmak için güçlü ve tam olarak özelleştirilebilir bir otomasyon platformu sağlar. Kendi eylemlerinizi ve iş akışlarınızı oluşturun veya GitHub topluluğu tarafından oluşturulup paylaşılan binlerce seçenekten birini kullanın.

Yazılım güvenliği için iş birliği

Yazılım tedarik zincirinizin güvenliğini sağlamak için GitHub'ın topluluk destekli güvenlik yaklaşımını kullanın. GitHub, açık kaynak bakımcısından dağıtılan koda kadar kodunuzdaki güvenlik açıklarını tanımlama, düzeltme ve yinelenmesini önleme konusunda yardımcı olacak çözümlere sahiptir. Bakımcı önerileri, otomatik güvenlik düzeltmeleri, belirteç tarama, GitHub bağımlılık grafiği ve LGTM değişken analiz altyapısı birlikte çalışarak kodunuzu ve müşterilerinizi korumanıza yardımcı olur.

Yerel Azure tümleştirmeleri

GitHub kullanıcı gruplarını Azure Active Directory (Azure AD) ile eşitleyerek iş yeri kimliklerinin güvenliğini garanti altına alın. İş birliğine yönelik iş akışları ve bir dizi modern geliştirici hizmetlerini kullanarak daha akıllı şekilde planlayıp daha hızlı gönderim sağlayın. GitHub deponuzu Azure Boards’a kolayca bağlayın ve işlemeleri ve çekme isteklerini iş öğeleriyle ilişkilendirmeye başlayın. Azure için GitHub Eylemleri sayesinde Azure'a dağıtım yapma amacıyla koddan buluta iş akışları oluşturun.

Güvenlik açıklarını tanımlayın, düzeltin ve önleyin

  • Bakımcı önerileri, açık kaynak bakımcılarının GitHub topluluğunu güvenlik açıklarına karşı uyarmasını sağlar.
  • Güvenlik uyarıları ve otomatik çekme istekleri, etkilenen depolardaki güvenlik açığı düzeltme süreçlerini hızlandırır.
  • Otomatik belirteç tarama özelliği, kimlik bilgilerinin yanlışlıkla paylaşılmasına karşı koruma sağlanmasına yardımcı olur.

Ücretsiz Azure hesabınızı ayarlama