Trace Id is missing
Ana içeriğe atla
Azure

Azure SaaS Geliştirme Seti

15 dakika veya daha kısa sürede dağıtılabilen, önceden derlenmiş, modüler kaynak seti sayesinde hizmet olarak yazılım (SaaS) modeline daha hızlı geçin.

SaaS'ye geçiş sürecinizi hızlandırın

Tek bir geliştirme setinde, önceden oluşturulmuş modüler kaynakları ve şablonları kullanarak hizmet olarak yazılım (SaaS) geçişinizi basitleştirin. Belirli bir senaryo için örneklerle derlemenizi veya değişiklik yapmanızı sağlayan tam belgelenmiş açık kaynak kodu içerir.

Bağımsız yazılım satıcıları (ISV'ler) için Azure ile SaaS yolculuğunu basitleştirin.

Dağıtılabilir SaaS bileşenlerini bir arada kullanın

Kimlik yönetimi, kaydolma, yönetim ve kiracı yönetimi gibi önceden oluşturulmuş standart SaaS modülleriyle geliştirme süresinden kazanın.

Açık kaynak kodunu senaryolarınızda kullanın

Açık kaynak, saydam kod kullanarak örneklerle derleyin. Amaca yönelik çözümler için kodu değiştirin ve genişletin.

Kapsamlı olarak belgelenmiş kodu kılavuz olarak kullanın

Yüzlerce SaaS derleme projesini temel alan binlerce saatlik uzmanlıkla Azure mühendislerinden self servis içgörüler ve bilgi edinin.

SaaS çözüm mimarileri

Bu yaygın senaryolarla, Azure'da SaaS uygulamaları geliştirmeye başlayın.

SaaS geliştirme için web uygulaması blok diyagramı

SaaS geliştirme için başlangıç web uygulaması

Bu mimariyi kullanarak tam çoklu kiracıyı desteklemek için mevcut bir uygulamayı modernleştirin, yeni bir SaaS teklifi geliştirin veya SaaS teklifini Azure'a geçirin.

Azure'da Çok Kiracılı SaaS blok diyagramı

Azure'da Çok Kiracılı SaaS

Birkaç istemciyi aynı anda idare etmek ve tüm istemci isteklerini etkili bir şekilde işlemek için yeterli kaynak ayırmak için kendi çok kiracılı çözümünüzü derleyin.

İlgili ürünler

Microsoft Entra ID (eski adıyla Azure AD)

Şirket içi dizinleri eşitleyin ve çoklu oturum açmayı etkinleştirin.

Azure SQL Veritabanı

Bulutta yönetilen akıllı SQL.

Azure App Service

Web ve mobil için hızla güçlü bulut uygulamaları oluşturun.

SaaS uygulamanızı başlatın

SaaS teklifinizi 15 dakika veya daha kısa bir süre içinde başlatmak için Azure SaaS Geliştirme Seti'ni kullanın.

Hazırsanız başlayabiliriz

Ücretsiz Azure hesabınızı ayarlayalım.