Pomiń nawigację

Azure Virtual Desktop: Elastyczna platforma VDI w chmurze dla hybrydowego miejsca pracy

Opublikowano: 7 czerwca, 2021

Partner Group Program Manager

Gdy blisko dwa lata temu uruchamialiśmy usługę Windows Virtual Desktop, nikt nie przewidywał, że globalna pandemia zmusi miliony pracowników do opuszczenia biur i pracy z domu. Organizacje na całym świecie migrowały ważne aplikacje i dane do chmury, aby uzyskać odporność biznesową i elastyczność. Aby zapewnić obsługę nowym pracownikom zdalnym, wiele osób zwróciło się ku usłudze Windows Virtual Desktop w celu zapewnienia użytkownikom zdalnym bezpiecznego, łatwego w zarządzaniu i wydajnego środowiska komputerowego z systemem Windows 10 z chmury. Z dumą pracowaliśmy obok tych wszystkich, którzy zmieniali swój sposób działania tak, aby sprostać nowym wyzwaniom — od wspierania pracowników opieki zdrowotnej pierwszej linii w NHS przez inżynierów z firmy Petrofac po nauczycieli i uczniów (oto, jak doświadczenia z usługą Azure Virtual Desktop opisują osoby z niektórych czołowych uniwersytetów w Zjednoczonym Królestwie). 

W przyszłości organizacje będą potrzebować obsługi scenariuszy ze zmieniającą się kombinacją pracy zdalnej i hybrydowej. Aby pomóc naszym klientom i partnerom spełnić te nowe wymagania w zakresie pracy hybrydowej, rozszerzamy naszą wizję: chcemy stać się elastyczną platformą VDI w chmurze dla niemal każdego przypadku użycia — dostępną z praktycznie dowolnego miejsca. Nowoczesna platforma VDI musi być bezpieczna, skalowalna i łatwa w zarządzaniu, a użytkownicy końcowi muszą mieć bezproblemowe środowisko o wysokiej wydajności. Powinna również zapewniać organizacjom elastyczność dostosowywania i tworzenia rozwiązań przy użyciu podstawowej technologii.

Aby wspierać tę szerszą wizję i zmieniające się potrzeby naszych klientów, ogłaszamy dziś nowe możliwości, nowe ceny przesyłania strumieniowego aplikacji i zmianę nazwy usługi Windows Virtual Desktop na Azure Virtual Desktop.

Nowe możliwości platformy w zakresie zabezpieczeń i zarządzania

Nieustannie dodajemy nowe możliwości do bazowej platformy Azure Virtual Desktop. Dzisiaj z zadowoleniem ogłaszamy również publiczną wersję zapoznawczą nowych funkcji, które ułatwią dołączenie do usługi Azure Virtual Desktop i pomogą lepiej zarządzać wdrożeniem.

  • Rozszerzona obsługa usługi Azure Active Directory (wkrótce w publicznej wersji zapoznawczej): Usługa Azure Active Directory to krytyczna usługa używana przez organizacje na całym świecie do zarządzania dostępem użytkowników do ważnych aplikacji i danych oraz utrzymywania silnych mechanizmów kontroli zabezpieczeń. Z radością informujemy, że wkrótce będzie można dołączać maszyny wirtualne usługi Azure Virtual Desktop bezpośrednio do usługi Azure Active Directory (AAD) i łączyć się z maszynami wirtualnymi z dowolnego urządzenia przy użyciu podstawowych poświadczeń. Będzie można również automatycznie rejestrować maszyny wirtualne w programie Microsoft Endpoint Manager. W przypadku niektórych scenariuszy pomoże to wyeliminować konieczność użycia kontrolera domeny, zmniejszyć koszty i usprawnić wdrożenie. Chociaż jest to główny kamień milowy, to dopiero początek drogi do pełnej integracji z usługą Azure Active Directory. Będziemy nadal dodawać nowe funkcje, takie jak obsługa logowania jednokrotnego, dodatkowe typy poświadczeń, np. FIDO2, i usługa Azure Files dla użytkowników chmury.

Tworzenie puli hostów dla usługi Azure Active Directory

  • Zarządzanie maszynami wirtualnymi z wielosesyjnym systemem Windows 10 Enterprise za pomocą programu Microsoft Endpoint Manager (dostępne teraz w wersji zapoznawczej): Program Microsoft Endpoint Manager umożliwia zarządzanie zasadami i dystrybucję aplikacji między urządzeniami. Teraz możesz rejestrować maszyny wirtualne usługi Azure Virtual Desktop z wielosesyjnym systemem Windows 10 Enterprise w programie Microsoft Endpoint Manager i zarządzać nimi w centrum administracyjnym programu Microsoft Endpoint Manager tak samo jak udostępnionymi urządzeniami fizycznymi. Upraszcza to zarządzanie i zapewnia scentralizowany widok urządzeń fizycznych i pulpitów wirtualnych. Przeczytaj dokumentację wielosesyjnego systemu Windows 10 Enterprise, aby dowiedzieć się więcej.

Maszyny wirtualne z wielosesyjnym systemem Windows 10 Enterprise w centrum administracyjnym programu MEM

  • Wdrażanie w ciągu kilku minut dzięki nowemu środowisku dołączania (dostępne wkrótce w wersji zapoznawczej): Z przyjemnością oferujemy usprawnione środowisko dołączania dla usługi Azure Virtual Desktop w witrynie Azure Portal. To nowe środowisko będzie weryfikować wymagania, uruchamiać automatyczne wdrażanie oraz implementować najlepsze rozwiązania. Wystarczy kilka kliknięć, aby skonfigurować pełne środowisko usługi Azure Virtual Desktop w ramach subskrypcji platformy Azure.

Tworzenie aplikacji Szybki start

Nowe opcje cenowe dla zdalnego przesyłania strumieniowego aplikacji

Wiele organizacji używa usługi Azure Virtual Desktop do strumieniowego przesyłania aplikacji do własnych pracowników, którzy są objęci uprawnieniami posiadanych licencji. Wiele organizacji chce też używać usługi Azure Virtual Desktop do dostarczania aplikacji „jako usługi” także klientom i partnerom biznesowym.

Dziś z przyjemnością informujemy o opcji cenowej z miesięcznym dostępem na użytkownika, która umożliwia organizacjom używanie usługi Azure Virtual Desktop do dostarczania aplikacji z poziomu chmury do użytkowników zewnętrznych. Na przykład umożliwiłoby to dostawcom oprogramowania dostarczanie ich aplikacji jako rozwiązania SaaS, do którego dostęp mają ich klienci. Oprócz miesięcznej opłaty za liczbę użytkowników korzystających z usługi Azure Virtual Desktop, organizacje płacą również za usługi infrastruktury platformy Azure na podstawie użycia.

Oto, co jeden z niezależnych dostawców oprogramowania powiedział na temat nowej opcji cenowej:

„Sage ufają miliony klientów, którym dostarczamy innowacyjne rozwiązania biznesowe do zarządzania finansami, operacjami i ludźmi. Przesyłanie strumieniowe aplikacji za pomocą usługi Azure Virtual Desktop usprawnia użytkownikom uzyskiwanie dostępu do naszych rozwiązań w chmurze platformy Azure, dając w efekcie świetne środowisko online dla klientów”. James Westlake, dyrektor ds. zarządzania produktami, Sage.

Wypróbuj w okresie promocyjnym

Nowa opcja cenowa dostępu za użytkownika będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Aby pomóc organizacjom zacząć z niej korzystać już teraz, z przyjemnością oferujemy specjalną promocję, która pozwala na bezpłatny dostęp do usługi Azure Virtual Desktop na potrzeby przesyłania strumieniowego aplikacji własnych lub innych firm do użytkowników zewnętrznych. Ta promocja obowiązuje od 14 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Cennik miesięcznych praw dostępu użytkownika, który będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., wygląda następująco:
•    5,50 USD za użytkownika miesięcznie (aplikacje)
•    10 USD za użytkownika miesięcznie (aplikacje i pulpity)

Ta promocja dotyczy tylko praw dostępu użytkowników zewnętrznych. Organizacje będą nadal płacić za bazową infrastrukturę platformy Azure. Do przesyłania strumieniowego aplikacji do swoich pracowników organizacje powinny nadal używać posiadanych uprawnień w ramach licencji systemu Windows, takich jak Microsoft 365 E3 lub Windows E3 i wyższe. Więcej szczegółów można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Rozszerzanie ekosystemu partnerów

Jako platforma VDI w chmurze ściśle współpracujemy z naszymi partnerami i umożliwiamy im tworzenie rozwiązań spełniających potrzeby użytkowników. Na przykład firmy Citrix i VMware udostępniają rozwiązania do wirtualizacji pulpitu i aplikacji, które korzystają z możliwości platformy Azure Virtual Desktop, takich jak wielosesyjny system Windows 10 Enterprise, i umożliwiają zmaksymalizowanie korzyści z dokonanych inwestycji oraz korzystanie z narzędzi i rozwiązań, które są już znane. Jesteśmy również dumni z naszego ekosystemu złożonego z setek partnerów, którzy tworzyli niestandardowe rozwiązania i zapewniali konsultacje techniczne, aby ułatwić bezproblemowe wdrażanie. Odwiedź witrynę Azure Marketplace, aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań partnerskich, oraz stronę zaawansowanej specjalizacji, aby poznać certyfikowanych partnerów wdrożeniowych.

Wprowadzenie

Wraz z zespołem nie możemy się już doczekać współpracy z Tobą, aby w pełni wykorzystać naszą elastyczną platformę VDI w chmurze i uwolnić nowe możliwości w zakresie korzystania z komputerów dla użytkowników końcowych. Dziękujemy za nieustające wsparcie i będziemy wdzięczni za opinię. Dołącz do nas w naszej społeczności technicznej, aby nawiązać kontakt z moim zespołem oraz innymi klientami i partnerami oraz podzielić się opiniami i sugestiami. Aby dowiedzieć się więcej o tych ogłoszeniach, zarejestruj się na zbliżające się seminarium internetowe.