Azure for spill

Bruk skyen til bygging, rask lansering og utskalering av spillene dine

Kunder som bruker Azure for spilling

Next Games
Throwback
Illyriad
343 Industries
Io Interactive
Xbox

Mobilspill

Uansett hvilken plattform du utvikler spill for – iOS, Android eller Windows – kan du bruke Azure til å drifte spillenes serverdeltjenester og til å sende push-varsler og behandle spillanalysedata for å øke brukerengasjementet.

Se videoen

Nettbaserte og sosiale spill

Håndter de mange utskaleringskravene som de nettbaserte og sosiale spillene dine krever, med Azure. Gi spillerne en problemfri opplevelse uten at du må bekymre deg for nedetid eller avbrudd.

Se videoen

PC- og konsollspill

Utvikle og lanser spillene dine på en sikker måte. Stol på Microsoft, som har lang erfaring med å utvikle AAA-spilltitler for PC-er og konsoller. Azure utvider denne omfattende erfaringen og bringer funksjoner i foretaksklassen til spillutviklingen.

Se videoen

Hvorfor Azure for skybasert spilling?

Nå ut til spillere verden over

Nå ut til spillerne uansett hvor de befinner seg, og bygg nye brukerbaser uten infrastrukturbegrensninger. Azure kjører på Microsoft-administrerte datasentre i 26 områder – flere land og områder enn AWS og Google Cloud til sammen. Azure er også den første flernasjonale skyleverandøren i Kina.

Skaler på en pålitelig måte på et øyeblikks varsel

Styr trafikktopper og håndter brukerbasen automatisk. Maksimer mulighetene for inntjening og håndter tung spilltrafikk uten at det går på bekostning av ytelsen, takket være Azure-tjenester med høy tilgjengelighet. Dra nytte av Azures globale tilstedeværelse og hybridfunksjoner for å oppnå lav forsinkelse og høy gjennomstrømming for spillene på en kostnadseffektiv måte.

Utvikle med verktøy etter eget ønske

Bruk mindre tid på utvikling og testing – fokuser i stedet på å få spillene ut på markedet før konkurrentene dine ved hjelp av omfattende støtte for ulike teknologier, blant annet operativsystemer, programmeringsspråk, rammeverk, verktøy, databaser og enheter.

Utvikle spill av høy kvalitet slik du ønsker det

Bruk valgfri spillmotor sammen med Visual Studio for å oppnå rask spillutvikling. Både Unity og Unreal er tett integrert med Visual Studio, slik at du kan dra nytte av effektive funksjoner, blant annet et avansert feilsøkingsverktøy og omfattende koderedigering, samtidig som spillenes serverdel driftes av Azure.

Scenarioer for skybasert spilling fra Azure

Utvikle infrastrukturen for spillserverdelen

Enten du har en eksisterende infrastruktur for spillserverdelen eller ønsker å bygge opp systemet ditt fra bunnen av, så gir Azure deg valgmuligheter og fleksibilitet. Hvis du vil bruke en «lift and shift»-basert tilnærming for å overføre infrastrukturen din til skyen, bruker du løsninger for infrastruktur som en tjeneste (IaaS), for eksempel Virtual Machines og skaleringssett for virtuelle maskiner. Med plattfor som tjeneste, blant annet Azure Service Fabric og Azure App Service, kan du fokusere på å utvikle spill og la Azure håndtere infrastrukturen din. Velg mellom en rekke ulike lagringsalternativer, fra administrerte databasetjenester som Azure SQL Database og Azure Cosmos DB, til MongoDB, Parse Server og DataStax CassandraAzure Marketplace.

Hold spillerne engasjerte

Aktiver flerspillerscenarioer og resultatlister med Azure Active Directory. Håndter spillerlojalitet og styrk brukerengasjementet og inntjeningsmulighetene på alle plattformer med Azure Notification Hubs og Azure Media Services. Med Notification Hubs kan du sende tilpassede push-varslinger rettet mot enkeltspillere eller hele publikumssegmenter med millioner av brukere på alle slags enheter – deriblant iOS, Android, Windows og Kindle. Med Media Services kan du håndtere mediestrømming og til og med sette inn videoannonser i spillene dine.

Ta i bruk store data og få mer omfattende spillanalyser

Utvikle en effektiv, komplett spillanalyseplattform på Azure ved hjelp av verktøy fra Cortana Intelligence. Håndter store data med Azure HDInsight, en fullstendig administrert førsteparts Hadoop-distribusjon, eller med andre løsninger, for eksempel Cloudera eller Hortonworks fra Azure Marketplace. Analyser mobilspilleres atferd ved hjelp av tjenester som Azure Machine Learning og Azure Mobile Engagement, slik at du kan maksimere appbruken, kundelojaliteten og inntjeningsmulighetene.

Prøv Azure gratis i dag