Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold

Serverløs databehandling

En introduksjon til serverløse teknologier

Hva er serverløs databehandling?

Ved bruk av serverløs databehandling kan utviklere bygge programmer raskere ved å eliminere behovet for å administrere infrastrukturen. Med serverløse programmer kan skytjenesteleverandøren automatisk klargjøre, skalere og administrere infrastrukturen som krever for å kjøre koden.

Når du ønsker å forstå definisjonen av serverløs databehandling, er det viktig å være oppmerksom på at servere fremdeles kjører koden. Navnet serverløs betyr rett og slett at oppgavene som er knyttet med klargjøring og administrasjon av infrastrukturen, er usynlig for utviklerne. Denne tilnærmingen gjør det mulig for utviklere å øke fokuset på forretningslogikken og levere mer verdi til selve virksomheten. Serverløs databehandling hjelper teamene med å øke produktiviteten og bringe produktet raskere på markedet, og organisasjoner kan optimalisere ressurser på en bedre måte og holde fokuset på innovasjon.

De beste fordelene med serverløs databehandling

 • Ingen infrastrukturadministrasjon

  Ved bruk av totaladministrerte tjenester kan utviklere unngå administrative oppgaver og fokusere på viktig forretningslogikk. Med en serverløs plattform distribuerer du bare koden din, så kjøres den med høy tilgjengelighet.

 • Dynamisk skalerbarhet

  Med serverløs databehandling skalerer infrastrukturen opp og ned dynamisk på få sekunder, for å samsvare med kravene til arbeidsbelastningen.

 • Raskere til markedet

  Serverløse programmer reduserer operasjonsavhengighetene for hver utviklingssyklus, og øker utviklingsteamenes evne til å levere mer funksjonalitet på kortere tid.

 • Mer effektiv bruk av ressurser

  Hvis organisasjoner bytter til serverløse teknologier, kan de redusere totale eierkostnader og omfordele ressurser for å akselerere innovasjon.

Serverløse programmønstre

Utviklere bygger serverløse programmer ved bruk av en rekke programmønstre – mange med tilnærminger som du allerede kjenner til – for å oppfylle spesifikke krav og forretningsbehov.

Serverløse funksjoner

Serverløse funksjoner akselererer utvikling ved bruk av en hendelsesdrevet modell, med utløsere som automatisk kjører kode for å håndtere hendelser og bindinger, for en sømløs integrering av ytterligere tjenester. En betal per kjøring-modell med rask fakturering belaster bare for tiden og ressursene som kreves for å kjøre koden.

Serverløs Kubernetes

Utviklere overfører sine egne beholdere til totaladministrerte, Kubernetes-organiserte klynger som automatisk skalerer opp og ned når det oppstår uventede trafikkendringer på ujevne arbeidsbelastninger.

Serverløse arbeidsflyter

Serverløse arbeidsflyter trenger lite til ingen kode, noe som forenkler organiseringen av kombinerte oppgaver. Utviklere kan integrere ulike tjenester (enten skybaserte eller lokale) uten å kode disse samhandlingene, vedlikeholde limkode eller lære nye API-er eller spesifikasjoner.

Serverløse programmiljøer

Med et serverløst programmiljø er både serverdel og frontserver driftet på totaladministrerte tjenester som håndterer kravene for skalering, sikkerhet og samsvar.

Serverløs API-gateway

En serverløs API-gateway er et sentralisert, totaladministrert inngangspunkt for serverløse serverdeltjenester. Ved bruk av dette kan utviklere publisere, administrere, sikre og analysere API-er på global skala.

Hvorfor en ende-til-ende serverløs plattform er viktig

En serverløs tilnærming tilbyr utviklere, teams og organisasjoner et nivå at abstraksjon som gjør dem i stand til å minimere tiden og ressursen som investerer i administrasjonen av infrastrukturen. Hver programkomponent drar nytte av denne tilnærmingen, fra databehandling og databasemotoren til meldingstjeneste, analyser og kunstig intelligens. Bruken av en ende-til-ende serverløs plattform som inneholder et omfattende sett med serverløse teknologier, er den beste måten å sikre at organisasjonen drar mest nytte av å være serverløs på.

Kom i gang med å bygge serverløse programmer  
Start gratis