Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold
Azure

Hva er offentlige skyer?

Den offentlige skyen er definert som databehandlingstjenester som tilbys av tredjepartsleverandører via det offentlige Internettet. Dette gjør at de er tilgjengelige for alle som ønsker å bruke eller kjøpe dem. De kan være kostnadsfrie eller selges ved bed behov. Slik betaler kundene bare for CPU-syklusene, lagringsplassen eller båndbredden de forbruker.

I motsetning til private skyerkan offentlige skyer spare bedrifter for store kostnader knyttet til kjøp, administrasjon og vedlikehold av lokal infrastruktur for maskinvare og programmer. Det er skytjenesteleverandøren som har ansvaret for all administrasjon og vedlikehold av systemet. Offentlige skyer kan også distribueres raskere enn lokale infrastrukturer, og plattformene deres kan skaleres nesten helt ubegrenset. Alle medarbeiderne i en bedrift kan bruke det samme programmet fra alle kontorer eller avdelinger, og de kan selv velge enhet, så lenge de har tilgang til Internett. Selv om det har blitt stilt spørsmål ved sikkerheten i offentlige skymiljøer, kan offentlige skyer som er implementert på riktig måte, være like sikre som selv de mest effektivt administrerte privatskyimplementeringene. Dette så lenge leverandørene bruker de rette sikkerhetsmetodene, slik som systemer for oppdaging og forebygging av inngrep (IDPS – intrusion detection and prevention systems).

Relaterte produkter og tjenester

Microsoft Azure-portal

Utvikle, administrer og overvåk alle Azure-produktene med én enhetlig konsoll.

App Service

Du kan raskt utvikle effektive skyapper for nettet og mobil.

Klar til å komme i gang?

Registrer deg, og få 200 USD i Azure-kreditt.
Full tilgang til å utforske alle tjenestene du ønsker.