Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold
Azure

Azure Dedicated Host

En dedikert fysisk server som drifter virtuelle Azure-maskiner for Windows og Linux.

Distribuer virtuelle Azure-maskiner i et dedikert miljø

Dedikerte Azure-verter inneholder fysiske servere som drifter én eller flere virtuelle Azure-maskiner. Serveren er dedikert til organisasjonen og arbeidsbelastningene – kapasiteten deles ikke med andre kunder. Denne isoleringen på vertsnivå håndterer samsvarskrav. Når du klargjør verten, får du innsyn i og kontroll over plasseringen av virtuelle Azure-maskiner, og du bestemmer vertens vedlikeholdspolicyer.

Gir innsyn i og kontroll over serverinfrastrukturen som kjører på de virtuelle Azure-maskinene

Bidrar til å håndtere samsvarskrav ved å rulle ut arbeidsbelastningene på en dedikert server

Har SKU-er for Dedicated Host med det antall prosessorer, VM-serier og VM-størrelser du trenger

Tilbyr priser og fordeler for Windows Server og SQL Server, bare tilgjengelig på Azure

Video container

Din egen private sky i Azure

Kontroller vedlikeholdsvinduet og få innsyn i den underliggende infrastrukturen. Plasser de virtuelle Azure-maskinene på én enkelt leierserver, slik at du kan tilfredsstille spesifikke samsvarkrav eller lovbestemte krav.

Nettseminaret med tittelen Innsikt og praksis for å kjøre forretningskritiske apper på Azure

Øk kontrollen med Azure IaaS og Dedicated Host

Forenkle utrullingen av forretningskritiske programmer i ett enkelt leiermiljø. Øk kontrollen og skalerbarheten uten å begrense alternativene.

Planlegg vedlikeholdsoperasjoner på dine vilkår

Distribuer WindowsLinuxog SQL Server virtuelle maskiner på Azure. Velg server- og prosessortypen, antall kjerner og tilleggsfunksjoner. De underliggende vertene du klargjør, har bare én leier og er dedikert til de virtuelle Azure-maskinene og arbeidsbelastningene. Du bestemmer tidsaspektet for alle plattforminnledede vedlikeholdsoperasjoner, som OS-oppdatering eller omstarter av maskin- og programvare. Velg størrelse og operativsystem for virtuelle Azure-maskiner på samme vert.

Håndter samsvarskrav

Oppnå samsvar med bedriftspolicyer og industrispesifikke standarder ved å dra nytte av sertifiseringene Azure tilbyr. Plasser de virtuelle Azure-maskinene på en dedikert vertsserver som bare kjører organisasjonens arbeidsbelastninger for å overholde retningslinjer og standarder for forskriftssamsvar for bedrifter. Få innsikt i de underliggende kjernene for å oppfylle kravene til serverbasert programvarelisensiering.

Reduser kostnader ved å bruke eksisterende programvarelisenser

Bruk lokale Windows Server- og SQL Server-lisenser med Software Assurance fordelereller abonnementer med tilsvarende rettigheter når du overfører arbeidsbelastningene til Dedicated Host. Azure Hybrid Benefitlisensvilkår for Azure Hybrid Benefit er bare tilgjengelige på Azure. Du får også gratis utvidede sikkerhetsoppdateringer for Windows Server og SQL Server 2008/2012 og 2008/2012 R2.

Bruk eksisterende lisensene for Windows Server Datacenter eller SQL Server Enterprise-utgaven på de fysiske kjernene som er tilgjengelige for deg på verten. Bruk rettigheter til delt bruk mens du overfører fra lokalt område, og få ubegrensede virtualiseringsrettigheter.

Omfattende innebygd sikkerhet og forskriftssamsvar

En oversikt i et sikkerhetssenter i Azure som viser policy- og samsvarsdata samt sikkerhetsrutiner for ressurser
Fanen for databehandling og apper i sikkerhetssenteret i Azure som viser en liste over anbefalinger

Kom i gang med en gratis Azure-konto

1

Begynn gratis. Få USD 200 i kreditt som du kan bruke innen 30 dager. Mens du har kreditten, får du mange av de mest populære tjenestene våre kostnadsfritt, og over 55 andre tjenester er alltid kostnadsfrie.

2

Etter kreditten kan du gå over til forbruksbasert betaling for å fortsette å utvikle med de samme gratistjenestene. Du betaler bare hvis du bruker mer enn det kostnadsfrie månedlige antallet.

3

Etter 12 måneder vil du fortsatt få mer enn 55 tjenester som alltid er gratis – og bare betale for det du bruker utover de gratis månedlige mengdene.

Dokumentasjon og støtte for utviklere

Fem-minutters hurtiginnføringer

Distribuer Dedicated Host ved hjelp av Azure CLIAzure PortalAzure REST APIeller Azure PowerShell.

Fellesskap og Azure-kundestøtte

Overfør til Azure

Gå til Azure-overførings- og moderniseringssenteret for å flytte lokale arbeidsbelastninger til Dedicated Host.

Vanlige spørsmål om Dedicated Host

 • Du kan rulle ut Azure VM-seriene Dsv3, Esv3, Fsv2 og mange flere. Du kan også distribuere flere virtuelle maskinstørrelser i en virtuell maskinserie på samme vert. Det finnes imidlertid noen unntak, for eksempel SKU-en for NVasv4_Type1 Dedicated Host. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese dokumentasjon.

 • Dedicated Host er tilgjengelig i de fleste Azure-områder. Hvis du vil ha detaljert områdetilgjengelighet, velger du området ditt fra dedicated host prissiden.

 • Nei. Det gir et virtualisert miljø som er konstruert for å kjøre virtuelle Azure-maskiner, og det gir deg kontroll over og innsyn i den underliggende, fysiske serveren.

 • En dedikert vert støtter for øyeblikket Azure Standard HDD, Standard SSD og Premium SSD. Mer informasjon om Azure Disk Storage.

 • Microsoft kan ikke gi veiledning eller ha en mening om du kan vurdere Dedicated Host som en økonomisk utgift for leie av kapital. Du må spørre din egen juridiske avdeling eller regnskapsavdeling for å ta den avgjørelsen. Tjenesten tilbyr dedikerte fysiske servere og lar deg beholde de samme ressurs-ID-ene for den underliggende maskinvaren. Ved en maskinvareendring, vil ressurs-ID-en for verten være en ny ressurs-ID når den fysiske maskinvaren endres. Verts-ID-en for vertsressursen endres ikke, selv ikke ved endring av fysisk maskinvare.

 • Ifølge lisensieringsvilkårene for utkontraktering av programvare som gjelder for Windows Server- og SQL Server-lisenser anskaffet før 1. oktober 2019, kan du tildele dine eksisterende lisenser til Dedicated Host. Hvis du er kvalifisert for Azure Hybrid Benefit, kan du spare mer på Dedicated Host-distribusjoner. Hvis du kjøpte nye lisenser etter 1. oktober 2019, kan du tildele dem til Azure via Azure Hybrid Benefit. Du trenger Software Assurance eller abonnementer med lignende rettigheter for å kunne ta i bruk disse lisene i Dedicated Host. Lesvanlige spørsmål om lisensiering for mer informasjon.

 • Azure Hybrid BenefitAzure Hybrid Benefit gjelder for Lisenser for Windows Server Standard/Datacenter og SQL Server Standard/Enterprise Core-lisenser med Software Assurance- eller abonnementslisenser med tilsvarende rettigheter.

 • Ja, du får tre år med gratis utvidede sikkerhetsoppdateringer for Windows Server og SQL Server 2008/2012 og 2008/2012 R2 som kjører i Dedicated Host etter avviklingen av kundestøtten.

 • Ja, det gjør du. Når du bruker de eksisterende lisensene for Windows Server Datacenter eller SQL Server Enterprise-utgaven med Software Assurance på alle de fysiske kjernene som er tilgjengelige på en hvilken som helst Dedicated Host, får du ubegrensede virtualiseringsrettigheter. Hvis du for eksempel har 32 eksisterende Windows Server Datacenter-lisenser med Software Assurance lokalt, kan du bruke de samme 32-lisensene til å installere så mange virtuelle Azure-maskiner med Windows Server på en Dedicated Host som du ønsker, i henhold til den fysiske kapasiteten til den underliggende serveren. Du behøver bare lisensiere de tilgjengelige fysiske kjernene på hver Dedicated Host du planlegger å klargjøre (for eksempel 32 kjerner for en Dedicated Host av type 1 for Dsv3).

 • De tilgjengelige fysiske kjernene beregnes ved å dele de tilgjengelige prosessorenhetene i verten (oppført på prissiden) med prosessorenhet for virtuell maskin:core-verdien for hver VM-serie (se dokumentasjonen for Azure-databehandlingsenhet). De fleste virtuelle Azure-maskinene som er tilgjengelige på Dedicated Host, tilbyr et prosessorenhet for virtuell maskin:core-forhold på 2. En Dedicated Host av type 1 i Esv3-serien har for eksempel 32 tilgjengelige fysiske kjerner og et prosessorenhet for virtuell maskin:core-forhold på 2, og kan være vert for opptil 64 prosessorenheter for virtuell maskin.

 • Med ubegrensede virtualiseringsrettigheter kan du redusere kostnadene for Windows Server- og SQL Server-lisensiering betydelig. I stedet for å lisensiere hver Azure VM basert på hvor mange prosessorenheter for virtuell maskin hver virtuelle maskin har, eller å bruke Azure Hybrid Benefit på hver virtuell maskin du ruller ut på Azure Dedicated Host, kan du lisensiere hele settet med tilgjengelige fysiske kjerner på hver dedikerte vert. Hvis du for eksempel har 32 eksisterende Windows Server Datacenter-lisenser kjøpt før 1. oktober 2019, og du trenger å rulle ut 32 Dsv3 VM-er med 2 prosessorenheter for virtuell maskin hver på Azure Dedicated Host av type 1, må du ha følgende:

  • 256 Windows Server Datacenter-lisenser hvis du var med i Azure Hybrid Benefit og brukte fordelene på VM-nivå.
  • 40 Windows Server Datacenter-lisenser hvis du brukte utkontrakteringsregelen og lisensierte alle de fysiske kjernene Azure Dedicated Host Type 1 har.
  • Bare 32 Windows Server Datacenter-lisenser hvis du bruker ubegrensede virtualiseringsrettigheter for Azure Hybrid Benefit på samme vert.

  Du kan også bruke de samme lisensene i opptil 180 dager samtidig på Azure Dedicated Host og de lokale lisensierte serverne.

 • For SQL Server trenger du Enterprise-versjonen og aktive Software Assurance-lisenser eller abonnementslisenser for å kvalifisere for ubegrenset virtualisering. For Windows Server trenger du Datacenter-versjonen, og, hvis du bruker lisenser anskaffet etter 1. oktober 2019, må du også aktivere Software Assurance-lisenser eller abonnementslisenser for å kvalifisere for ubegrenset virtualisering på dedikert vert.

  Windows Server Datacenter-lisenser som er kjøpt før 1. oktober 2019 har ubegrensede virtualiseringsrettigheter basert på rettigheter som bare gjelder lisens. Lisenser som er anskaffet etter denne datoen har bare ubegrensede virtualiseringsløsninger fra Azure Hybrid Benefit.

  Når du tildeler SQL Server- eller Windows Server-lisenser til en dedikert vert ved hjelp av Azure Hybrid Benefit, trenger du bare å lisensiere de tilgjengelige fysiske kjernene på verten (for eksempel 32 kjerner for en Azure Dedicated Host av type 1 i Esv3-serien).

  Når du tildeler Windows Server-lisenser som er kjøpt før 1. oktober 2019, til verten uten å bruke Azure Hybrid Benefit, må du lisensiere alle de fysiske kjernene til verten (for eksempel 40 kjerner for en Azure Dedicated Host av type 1 i Esv3-serien).

Kom i gang med Azure Dedicated Host