Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold

Queue Storage

Varige køer for skytjenester med stort volum.

Hold komponenter atskilt

Bruk Azure Queue Storage til å lage fleksible programmer og skille funksjoner fra hverandre, slik at du oppnår bedre robusthet ved store arbeidsbelastninger. Når du utvikler programmer som skal skaleres, skilles ofte programkomponentene slik at de kan skaleres uavhengig av hverandre. Queue Storage gir deg asynkrone meldingskøer for kommunikasjon mellom programkomponenter, uansett om de kjører i skyen, på skrivebordet, lokalt eller på mobilenheter.

Innebygd motstandsdyktighet

Queue Storage bidrar til å gjøre programmet ditt skalerbart og mindre følsomt for feil i enkeltkomponenter. Hvis en del av arkitekturen din går ned, blir meldinger bufret og deretter naturlig plukket opp av andre meldingsbehandlingsnoder, slik at integriteten til arbeidsbelastningen bevares.

Skaler for trafikkutbrudd

Bruk Queue Storage til å få rett størrelse på tjenestedistribusjonen. Programmer absorberer uventede trafikkutbrudd som hindrer at servere blir overbelastet på grunn av en plutselig flom av forespørsler. Overvåk kølengden for å legge til fleksibilitet i programmet og distribuer eller sett i dvale ekstra arbeidernoder basert på kundeforespørselen.

Omfattende innebygd sikkerhet og forskriftssamsvar

Kom i gang med en gratis Azure-konto

1

Begynn gratis. Få USD 200 i kreditt som du kan bruke innen 30 dager. Mens du har kreditten, får du mange av de mest populære tjenestene våre kostnadsfritt, og over 55 andre tjenester er alltid kostnadsfrie.

2

Etter kreditten kan du gå over til forbruksbasert betaling for å fortsette å utvikle med de samme gratistjenestene. Du betaler bare hvis du bruker mer enn de gratis månedlige mengdene.

3

Etter 12 måneder vil du fortsatt få tilgang til mer enn 55 tjenester som alltid er gratis – og bare betale for det du bruker utover det kostnadsfrie månedlige antallet.

Klar når du er det – la oss konfigurere gratiskontoen i Azure