Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold
Azure

Azure Service Fabric

Bygg og driv skalerbare distribuerte apper som alltid er aktive.

Stol på en utprøvd plattform for målkritiske programmer

fokuser på bygging av programmer og forretningslogikk, og la Azure løse vanskelige distribuert system-problemer knyttet til stabilitet, skalerbarhet, administrasjon og ventetid. Service Fabric er et åpen kilde-prosjekt og det driver viktige Azure-infrastrukturer samt andre Microsoft-tjenester som Skype for Business, Intune, Azure Event Hubs, Azure Data Factory, Azure Cosmos DB, Azure SQL Database, Dynamics 365 og Cortana. Azure Service Fabric som er laget for å levere svært tilgjengelige og solide tjenester i skyskala, forstår i virkeligheten programmenes tilgjengelig infrastruktur- og ressursbehov, og tilrettelegger for automatisk skalering, løpende oppgraderinger og selvreparasjon når det oppstår feil.

Velg mellom flere forskjellige produktive programmeringsmodeller og språk, inkludert .NET Core 2.0, C# og Java, for å bygge mikrotjeneste- og beholderbaserte programmer. Rull ut Service Fabric-klynge i Azure eller bruk Azure Service Fabric-maske  – en fullstendig administrert mikrotjenesteplattform, som nå er i forhåndsversjon. Azure Service Fabric kan også lastes ned gratis for Windows Server, slik at du kan lage Service Fabric-klynger lokalt eller i andre skyer.

 • Forenkler mikrotjenesteutvikling og administrasjon av programlivssyklus

 • Databevisst plattform for arbeidsbelastninger med lav ventetid og høy gjennomstrømming, med tilstandsfulle beholdere eller mikrotjenester

 • Kjør hvor som helst - støtter Windows/Linux i Azure, lokalt eller i andre skyer

 • Skaler og orkestrer beholdere og mikrotjenester på en pålitelig måte

 • Kjør hva som helst - du velger språk og programmeringsmodeller

 • Kan skaleres opp til flere tusen maskiner

Forenkle utvikling og administrasjon av mikrotjeneste-programmer

 • Raskt til markedet: Fokuser på å bygge funksjoner som gir merverdi til programmet, uten å måtte designe eller skrive ekstra kode for håndtering av problemer knyttet til pålitelighet, skalerbarhet, administrasjon eller forsinkelser i den underliggende infrastrukturen.
 • Beholder- og tjenesteorkestrering i det samme miljøet: Ta med Docker-beholderne dine i Linux eller Windows, og kjør dem trygt i skala sammen med andre arbeidsbelastninger og tjenester. Utnytt Azure Service Fabrics beholderdrifting, behandling av klyngeressurser og funksjoner for arbeidsbelastningsorkestrering.
 • Velg din arkitektur: Bygg tilstandsløse eller tilstandsfulle mikrotjenester – en arkitekturstrategi med komplekse programmer som består av små tjenester i uavhengige versjoner – for å drive svært komplekse og dataintensive scenarioer, og skalere disse til eller på tvers av, skyen med Azure Service Fabric. Miks og match programmeringsmodellene og språkene som fungerer for deg, fra beholdere og apper som kan kjøres av en gjest, til mikrotjenester og actors.
 • Mikrotjeneste-smidighet: Aktiverer kontinuerlige integrerings- og utviklingsmetoder og leverer nye funksjoner ved å konstruere følsomme mikrotjeneste-programmer.
 • IDE-integrering: Utvikle, test, feilsøk, distribuer og oppgrader Service Fabric-apper raskt og enkelt i «single-box»-, test- og produksjonsmiljøer. Gjør dette ved å benytte IDE-verktøyet du foretrekker, som for eksempel Visual Studio, Eclipse eller kommandolinjestøtte.
 • Kjør hvor som helst: Distribuer den samme programkoden fleksibelt på offentlige, driftede eller private skyer med konsekvente plattformtjenester og de samme Application Programming-modellene, med mulighet til å velge Windows Server eller Linux (Ubuntu eller RHEL) som vertsoperativsystem.
Azure Service Fabric – enklere bygging av mikrotjenester
Service Fabric leverer lav-forsinkelsesytelse

Lever forbedret effektivitet med lite ventetid i massiv skala

Lever raske men sikre oppgraderinger med null nedetid, automatiske skalerte operasjoner og integrert helseovervåking og få automatisk gjenoppretting ved feil. Orkestrer mikrotjenester og beholderbaserte apper, få innsikt i programhelse og -ytelse, og muliggjør utvikling av robuste, skalerbare tjenester med lite ventetid.

Løs vanskelige distribuert system-problemer knyttet til pålitelig feiloppdagelse og failover, ledervalg, tilstandsadministrasjon, tjenesteoppdagelse, løpende oppgraderinger, programportabilitet, miljøabstrahering, ressursbehandling og styring samt konfigurasjonsbehandling, og lever funksjoner for administrasjon av programlivssyklus slik at utviklere ikke trenger å bygge programmene på nytt ved økt bruk. Utvikle og lever mange slags programmer og arbeidsbelastninger, inkludert SaaS-programmer med flere tjenester, målkritiske bransjeprogrammer, arbeidsbelastninger for innsamling og behandling av IoT-data, og spilling.

Omfattende innebygd sikkerhet og forskriftssamsvar

En oversikt i et sikkerhetssenter i Azure som viser policy- og samsvarsdata samt sikkerhetsrutiner for ressurser
Fanen for databehandling og apper i sikkerhetssenteret i Azure som viser en liste over anbefalinger

Kom i gang med en gratis Azure-konto

1

Begynn gratis. Få USD 200 i kreditt som du kan bruke innen 30 dager. Mens du har kreditten, får du mange av de mest populære tjenestene våre kostnadsfritt, og over 55 andre tjenester er alltid kostnadsfrie.

2

Etter kreditten kan du gå over til forbruksbasert betaling for å fortsette å utvikle med de samme gratistjenestene. Du betaler bare hvis du bruker mer enn det kostnadsfrie månedlige antallet.

3

Etter 12 månederfår du fortsatt over 55 tjenester som alltid er kostnadsfrie, og du betaler bare for det du bruker utover det kostnadsfrie månedlige antallet.

Relaterte produkter og tjenester

API Management

API Management

Publiser API-er til utviklere, partnere og ansatte sikkert og i skala

Azure IoT Hub

Azure IoT Hub

Koble til, overvåk og administrer milliarder av IoT-ressurser

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB

Utvikle eller moderniser skalerbare, høytytende apper

Begynn å arbeide med Azure Service Fabric